1HGCR2F75GA1…

Honda

Accord

1HGCR2F75GA154342 | 1HGCR2F75GA177698 | 1HGCR2F75GA139615 | 1HGCR2F75GA105075

1HGCR2F75GA169553; 1HGCR2F75GA171772 | 1HGCR2F75GA171237; 1HGCR2F75GA145110 | 1HGCR2F75GA141493 | 1HGCR2F75GA181184 | 1HGCR2F75GA127285; 1HGCR2F75GA123785 | 1HGCR2F75GA122085 | 1HGCR2F75GA173103 | 1HGCR2F75GA103665 | 1HGCR2F75GA109210 | 1HGCR2F75GA133300; 1HGCR2F75GA179113 | 1HGCR2F75GA178737; 1HGCR2F75GA163655; 1HGCR2F75GA182206; 1HGCR2F75GA108039 | 1HGCR2F75GA155507 | 1HGCR2F75GA118182; 1HGCR2F75GA118831 | 1HGCR2F75GA113581 | 1HGCR2F75GA175711

1HGCR2F75GA160903 | 1HGCR2F75GA196820 | 1HGCR2F75GA134964 | 1HGCR2F75GA180701 | 1HGCR2F75GA101110 | 1HGCR2F75GA155197; 1HGCR2F75GA128498 | 1HGCR2F75GA147942; 1HGCR2F75GA150629 | 1HGCR2F75GA183467 | 1HGCR2F75GA158665

1HGCR2F75GA118800 | 1HGCR2F75GA155863; 1HGCR2F75GA132759 | 1HGCR2F75GA158990 | 1HGCR2F75GA129215 | 1HGCR2F75GA187910; 1HGCR2F75GA172419

1HGCR2F75GA119607 | 1HGCR2F75GA114441 | 1HGCR2F75GA101527 | 1HGCR2F75GA141512 | 1HGCR2F75GA141560 | 1HGCR2F75GA115475

1HGCR2F75GA171562 | 1HGCR2F75GA109885 | 1HGCR2F75GA170539 | 1HGCR2F75GA190113 | 1HGCR2F75GA194470 | 1HGCR2F75GA169486; 1HGCR2F75GA101513 | 1HGCR2F75GA151067 | 1HGCR2F75GA198373 | 1HGCR2F75GA108560; 1HGCR2F75GA189706 | 1HGCR2F75GA103455 | 1HGCR2F75GA100359; 1HGCR2F75GA155278 | 1HGCR2F75GA198020; 1HGCR2F75GA151408 | 1HGCR2F75GA167513; 1HGCR2F75GA169309 | 1HGCR2F75GA167771; 1HGCR2F75GA139257 | 1HGCR2F75GA139811 | 1HGCR2F75GA129523 | 1HGCR2F75GA168919 | 1HGCR2F75GA120336; 1HGCR2F75GA119493; 1HGCR2F75GA188118 | 1HGCR2F75GA121096

1HGCR2F75GA114889 | 1HGCR2F75GA137928 | 1HGCR2F75GA156916; 1HGCR2F75GA136844; 1HGCR2F75GA125424; 1HGCR2F75GA125259 | 1HGCR2F75GA138173 | 1HGCR2F75GA109269 | 1HGCR2F75GA156611 | 1HGCR2F75GA125343 | 1HGCR2F75GA177684

1HGCR2F75GA105285 | 1HGCR2F75GA103472

1HGCR2F75GA141817 | 1HGCR2F75GA199166 | 1HGCR2F75GA174154 | 1HGCR2F75GA137363 | 1HGCR2F75GA107098 | 1HGCR2F75GA168998 | 1HGCR2F75GA126685 | 1HGCR2F75GA174865; 1HGCR2F75GA179130 | 1HGCR2F75GA121020 | 1HGCR2F75GA184490 | 1HGCR2F75GA168676 | 1HGCR2F75GA194808 | 1HGCR2F75GA157421; 1HGCR2F75GA192394

1HGCR2F75GA116139 | 1HGCR2F75GA145009 | 1HGCR2F75GA131465 | 1HGCR2F75GA110597 | 1HGCR2F75GA126119 | 1HGCR2F75GA109241 | 1HGCR2F75GA163641 | 1HGCR2F75GA183226

1HGCR2F75GA101723 | 1HGCR2F75GA108025 | 1HGCR2F75GA130025 | 1HGCR2F75GA174199 | 1HGCR2F75GA177958 | 1HGCR2F75GA142661 | 1HGCR2F75GA192931 | 1HGCR2F75GA149626; 1HGCR2F75GA154437; 1HGCR2F75GA126055; 1HGCR2F75GA113046 | 1HGCR2F75GA141686 | 1HGCR2F75GA150324 | 1HGCR2F75GA156608; 1HGCR2F75GA115346 | 1HGCR2F75GA178107 | 1HGCR2F75GA198793 | 1HGCR2F75GA107120 | 1HGCR2F75GA177135 | 1HGCR2F75GA135015 | 1HGCR2F75GA123818 | 1HGCR2F75GA129019

1HGCR2F75GA165227 | 1HGCR2F75GA101804 | 1HGCR2F75GA191178 | 1HGCR2F75GA107277; 1HGCR2F75GA136780 | 1HGCR2F75GA109949 | 1HGCR2F75GA190502 | 1HGCR2F75GA179502; 1HGCR2F75GA157029 | 1HGCR2F75GA159671; 1HGCR2F75GA136195; 1HGCR2F75GA187650; 1HGCR2F75GA188524; 1HGCR2F75GA114309; 1HGCR2F75GA181556 | 1HGCR2F75GA124600 | 1HGCR2F75GA108784; 1HGCR2F75GA172338 | 1HGCR2F75GA175501

1HGCR2F75GA150484 | 1HGCR2F75GA165566 | 1HGCR2F75GA126900 | 1HGCR2F75GA127173 | 1HGCR2F75GA160447 | 1HGCR2F75GA172453; 1HGCR2F75GA139498; 1HGCR2F75GA135046 | 1HGCR2F75GA183601 | 1HGCR2F75GA112172; 1HGCR2F75GA195201; 1HGCR2F75GA179984 | 1HGCR2F75GA193223; 1HGCR2F75GA123916 | 1HGCR2F75GA165356 | 1HGCR2F75GA179841 | 1HGCR2F75GA142367 | 1HGCR2F75GA140456 | 1HGCR2F75GA173960 | 1HGCR2F75GA187857 | 1HGCR2F75GA172839 | 1HGCR2F75GA170766 | 1HGCR2F75GA124452 | 1HGCR2F75GA184571

1HGCR2F75GA170346; 1HGCR2F75GA112785 | 1HGCR2F75GA106503; 1HGCR2F75GA146502

1HGCR2F75GA146533; 1HGCR2F75GA177619 | 1HGCR2F75GA129618 | 1HGCR2F75GA137394; 1HGCR2F75GA172081 | 1HGCR2F75GA159315 | 1HGCR2F75GA197479

1HGCR2F75GA183212; 1HGCR2F75GA144314; 1HGCR2F75GA183436 | 1HGCR2F75GA107635 | 1HGCR2F75GA168810 | 1HGCR2F75GA126167

1HGCR2F75GA149657 | 1HGCR2F75GA157435 | 1HGCR2F75GA102743 | 1HGCR2F75GA103651 | 1HGCR2F75GA168578 | 1HGCR2F75GA148783 | 1HGCR2F75GA176390 | 1HGCR2F75GA194159 | 1HGCR2F75GA178687 | 1HGCR2F75GA123995; 1HGCR2F75GA145141

1HGCR2F75GA123723 | 1HGCR2F75GA187826 | 1HGCR2F75GA107179 | 1HGCR2F75GA183663; 1HGCR2F75GA102967 | 1HGCR2F75GA159170 | 1HGCR2F75GA189494 | 1HGCR2F75GA178639; 1HGCR2F75GA199622 | 1HGCR2F75GA138206; 1HGCR2F75GA127643 | 1HGCR2F75GA107196 | 1HGCR2F75GA148296 | 1HGCR2F75GA119347 | 1HGCR2F75GA120532; 1HGCR2F75GA188085 | 1HGCR2F75GA170380 | 1HGCR2F75GA107604; 1HGCR2F75GA137752; 1HGCR2F75GA193657; 1HGCR2F75GA184148

1HGCR2F75GA145365; 1HGCR2F75GA165714 | 1HGCR2F75GA196364 | 1HGCR2F75GA155667 | 1HGCR2F75GA137895

1HGCR2F75GA173179 | 1HGCR2F75GA111975 | 1HGCR2F75GA151537 | 1HGCR2F75GA106680 | 1HGCR2F75GA155460 | 1HGCR2F75GA154714 | 1HGCR2F75GA126170 | 1HGCR2F75GA176826; 1HGCR2F75GA170833 | 1HGCR2F75GA112432; 1HGCR2F75GA186353; 1HGCR2F75GA184036 | 1HGCR2F75GA183176 | 1HGCR2F75GA158701; 1HGCR2F75GA125665; 1HGCR2F75GA180116; 1HGCR2F75GA114391 | 1HGCR2F75GA162702 | 1HGCR2F75GA161095

1HGCR2F75GA122720 | 1HGCR2F75GA165471; 1HGCR2F75GA154406; 1HGCR2F75GA135757; 1HGCR2F75GA190726 | 1HGCR2F75GA104976; 1HGCR2F75GA132860 | 1HGCR2F75GA195862

1HGCR2F75GA180245; 1HGCR2F75GA117050 | 1HGCR2F75GA175062 | 1HGCR2F75GA146127

1HGCR2F75GA186417 | 1HGCR2F75GA164496

1HGCR2F75GA110518 | 1HGCR2F75GA153787 | 1HGCR2F75GA143552 | 1HGCR2F75GA181704; 1HGCR2F75GA193500; 1HGCR2F75GA128565; 1HGCR2F75GA147939 | 1HGCR2F75GA156530 | 1HGCR2F75GA180858 | 1HGCR2F75GA159136 | 1HGCR2F75GA132051; 1HGCR2F75GA179936 | 1HGCR2F75GA178740 | 1HGCR2F75GA150517 | 1HGCR2F75GA122670

1HGCR2F75GA165499; 1HGCR2F75GA148069 | 1HGCR2F75GA102791

1HGCR2F75GA133328 | 1HGCR2F75GA161291 | 1HGCR2F75GA162649 | 1HGCR2F75GA141509; 1HGCR2F75GA127710

1HGCR2F75GA160206 | 1HGCR2F75GA185798 | 1HGCR2F75GA100345; 1HGCR2F75GA174364; 1HGCR2F75GA157550 | 1HGCR2F75GA190435 | 1HGCR2F75GA126573; 1HGCR2F75GA151022

1HGCR2F75GA136391 | 1HGCR2F75GA171478 | 1HGCR2F75GA106114; 1HGCR2F75GA199264 | 1HGCR2F75GA135094 | 1HGCR2F75GA100457 | 1HGCR2F75GA156012 | 1HGCR2F75GA176275 | 1HGCR2F75GA123365; 1HGCR2F75GA152543 | 1HGCR2F75GA108459 | 1HGCR2F75GA196333; 1HGCR2F75GA152364; 1HGCR2F75GA110860 | 1HGCR2F75GA133068

1HGCR2F75GA188183 | 1HGCR2F75GA149514

1HGCR2F75GA189835; 1HGCR2F75GA194212 | 1HGCR2F75GA188491; 1HGCR2F75GA157712; 1HGCR2F75GA164207 | 1HGCR2F75GA122961 | 1HGCR2F75GA186806 | 1HGCR2F75GA149383 | 1HGCR2F75GA108915 | 1HGCR2F75GA144085 | 1HGCR2F75GA174574 | 1HGCR2F75GA103391 | 1HGCR2F75GA132471; 1HGCR2F75GA181752 | 1HGCR2F75GA193786 | 1HGCR2F75GA101253

1HGCR2F75GA170606; 1HGCR2F75GA137072; 1HGCR2F75GA131675 | 1HGCR2F75GA156317

1HGCR2F75GA176812

1HGCR2F75GA111586 | 1HGCR2F75GA199068; 1HGCR2F75GA199121; 1HGCR2F75GA178124 | 1HGCR2F75GA163574

1HGCR2F75GA127061 | 1HGCR2F75GA105481 | 1HGCR2F75GA147617 | 1HGCR2F75GA116609 | 1HGCR2F75GA196137; 1HGCR2F75GA139419; 1HGCR2F75GA155443; 1HGCR2F75GA197918 | 1HGCR2F75GA123057

1HGCR2F75GA153269 | 1HGCR2F75GA194775 | 1HGCR2F75GA138416 | 1HGCR2F75GA112639 | 1HGCR2F75GA108882 | 1HGCR2F75GA165003 | 1HGCR2F75GA146080 | 1HGCR2F75GA153255 | 1HGCR2F75GA133586 | 1HGCR2F75GA159637; 1HGCR2F75GA185123 | 1HGCR2F75GA122538; 1HGCR2F75GA147360 | 1HGCR2F75GA131224 | 1HGCR2F75GA131501 | 1HGCR2F75GA146354 | 1HGCR2F75GA191892; 1HGCR2F75GA199362; 1HGCR2F75GA168323

1HGCR2F75GA158911 | 1HGCR2F75GA111880; 1HGCR2F75GA166572 | 1HGCR2F75GA166457 | 1HGCR2F75GA155992 | 1HGCR2F75GA187762 | 1HGCR2F75GA149416 | 1HGCR2F75GA195344; 1HGCR2F75GA183579 | 1HGCR2F75GA187132; 1HGCR2F75GA140859 | 1HGCR2F75GA119848 | 1HGCR2F75GA126847 | 1HGCR2F75GA108669; 1HGCR2F75GA167656; 1HGCR2F75GA154647; 1HGCR2F75GA183582 | 1HGCR2F75GA164255 | 1HGCR2F75GA111216 | 1HGCR2F75GA185168; 1HGCR2F75GA193934 | 1HGCR2F75GA158908 | 1HGCR2F75GA103097 | 1HGCR2F75GA116741 | 1HGCR2F75GA123267; 1HGCR2F75GA139758; 1HGCR2F75GA102225 | 1HGCR2F75GA127450

1HGCR2F75GA101821 | 1HGCR2F75GA100121 | 1HGCR2F75GA122068 | 1HGCR2F75GA172131; 1HGCR2F75GA134981 | 1HGCR2F75GA189916 | 1HGCR2F75GA117369; 1HGCR2F75GA155958 | 1HGCR2F75GA183002 | 1HGCR2F75GA148041 | 1HGCR2F75GA119896; 1HGCR2F75GA139050 | 1HGCR2F75GA114004 | 1HGCR2F75GA130672 | 1HGCR2F75GA123236 | 1HGCR2F75GA110387 | 1HGCR2F75GA167401; 1HGCR2F75GA160125 | 1HGCR2F75GA110289 | 1HGCR2F75GA172744 | 1HGCR2F75GA136424; 1HGCR2F75GA154969 | 1HGCR2F75GA112656 | 1HGCR2F75GA153188 | 1HGCR2F75GA183629; 1HGCR2F75GA176700; 1HGCR2F75GA192458 | 1HGCR2F75GA198647 | 1HGCR2F75GA192928 | 1HGCR2F75GA186529 | 1HGCR2F75GA160660; 1HGCR2F75GA140991; 1HGCR2F75GA157323 | 1HGCR2F75GA180634; 1HGCR2F75GA147584 | 1HGCR2F75GA188796 | 1HGCR2F75GA112057; 1HGCR2F75GA131627

1HGCR2F75GA152803; 1HGCR2F75GA174168 | 1HGCR2F75GA171965; 1HGCR2F75GA145320 | 1HGCR2F75GA117002; 1HGCR2F75GA137864 | 1HGCR2F75GA141624; 1HGCR2F75GA110776 | 1HGCR2F75GA176647 | 1HGCR2F75GA198146 | 1HGCR2F75GA153580 | 1HGCR2F75GA121552 | 1HGCR2F75GA187972 | 1HGCR2F75GA112334 | 1HGCR2F75GA103679 | 1HGCR2F75GA199586; 1HGCR2F75GA145933; 1HGCR2F75GA196218 | 1HGCR2F75GA125116

1HGCR2F75GA165700 | 1HGCR2F75GA104489; 1HGCR2F75GA160464 | 1HGCR2F75GA170590 | 1HGCR2F75GA144071 | 1HGCR2F75GA194968 | 1HGCR2F75GA114018; 1HGCR2F75GA164840 | 1HGCR2F75GA109532; 1HGCR2F75GA142644; 1HGCR2F75GA185137; 1HGCR2F75GA129604 | 1HGCR2F75GA196803 | 1HGCR2F75GA152266

1HGCR2F75GA175322 | 1HGCR2F75GA180908

1HGCR2F75GA105349 | 1HGCR2F75GA165437 | 1HGCR2F75GA181086; 1HGCR2F75GA113015 | 1HGCR2F75GA103259 | 1HGCR2F75GA132521 | 1HGCR2F75GA105402 | 1HGCR2F75GA127724 | 1HGCR2F75GA152056 | 1HGCR2F75GA107666; 1HGCR2F75GA146371 | 1HGCR2F75GA184067 | 1HGCR2F75GA120417 | 1HGCR2F75GA185512; 1HGCR2F75GA137380 | 1HGCR2F75GA189396; 1HGCR2F75GA104783; 1HGCR2F75GA184425

1HGCR2F75GA143972 | 1HGCR2F75GA152025 | 1HGCR2F75GA126265 | 1HGCR2F75GA193979 | 1HGCR2F75GA181430 | 1HGCR2F75GA153997 | 1HGCR2F75GA196591 | 1HGCR2F75GA194548 | 1HGCR2F75GA124242 | 1HGCR2F75GA174476 | 1HGCR2F75GA123933 | 1HGCR2F75GA188636 | 1HGCR2F75GA118053 | 1HGCR2F75GA170184; 1HGCR2F75GA102399; 1HGCR2F75GA124581 | 1HGCR2F75GA192301; 1HGCR2F75GA154857

1HGCR2F75GA163509 | 1HGCR2F75GA142627 | 1HGCR2F75GA128064; 1HGCR2F75GA184540 | 1HGCR2F75GA104721; 1HGCR2F75GA146810 | 1HGCR2F75GA157015

1HGCR2F75GA175224 | 1HGCR2F75GA153370; 1HGCR2F75GA158259; 1HGCR2F75GA124368; 1HGCR2F75GA140375; 1HGCR2F75GA126735 | 1HGCR2F75GA179757 | 1HGCR2F75GA175031; 1HGCR2F75GA123608 | 1HGCR2F75GA109255 | 1HGCR2F75GA103973; 1HGCR2F75GA129862 | 1HGCR2F75GA153868; 1HGCR2F75GA196588; 1HGCR2F75GA168905 | 1HGCR2F75GA193254; 1HGCR2F75GA173277 | 1HGCR2F75GA103214 | 1HGCR2F75GA169861 | 1HGCR2F75GA128825 | 1HGCR2F75GA135192 | 1HGCR2F75GA115587 | 1HGCR2F75GA179774; 1HGCR2F75GA163669 | 1HGCR2F75GA191469 | 1HGCR2F75GA150761 | 1HGCR2F75GA120935 | 1HGCR2F75GA198552 | 1HGCR2F75GA153384; 1HGCR2F75GA142563 | 1HGCR2F75GA153501 | 1HGCR2F75GA133913; 1HGCR2F75GA188040 | 1HGCR2F75GA105545 | 1HGCR2F75GA129490 | 1HGCR2F75GA183551 | 1HGCR2F75GA187096; 1HGCR2F75GA135161 | 1HGCR2F75GA157659 | 1HGCR2F75GA174851; 1HGCR2F75GA107280; 1HGCR2F75GA103861 | 1HGCR2F75GA161615 | 1HGCR2F75GA145317 | 1HGCR2F75GA104220 | 1HGCR2F75GA169911 | 1HGCR2F75GA110762; 1HGCR2F75GA199202 | 1HGCR2F75GA168306; 1HGCR2F75GA115069; 1HGCR2F75GA187275; 1HGCR2F75GA171559 | 1HGCR2F75GA105240 | 1HGCR2F75GA178222 | 1HGCR2F75GA136696 | 1HGCR2F75GA113807 | 1HGCR2F75GA117081 | 1HGCR2F75GA112429 | 1HGCR2F75GA185171; 1HGCR2F75GA164384 | 1HGCR2F75GA196946; 1HGCR2F75GA198745 | 1HGCR2F75GA178611; 1HGCR2F75GA144264 | 1HGCR2F75GA184246; 1HGCR2F75GA101785; 1HGCR2F75GA142238; 1HGCR2F75GA199796 | 1HGCR2F75GA151621; 1HGCR2F75GA158522 | 1HGCR2F75GA118568 | 1HGCR2F75GA157547 | 1HGCR2F75GA143647 | 1HGCR2F75GA144474; 1HGCR2F75GA138447

1HGCR2F75GA100846

1HGCR2F75GA175904; 1HGCR2F75GA185767 | 1HGCR2F75GA121714

1HGCR2F75GA190421 | 1HGCR2F75GA112236; 1HGCR2F75GA106758 | 1HGCR2F75GA199135

1HGCR2F75GA148301 | 1HGCR2F75GA140117 | 1HGCR2F75GA176339 | 1HGCR2F75GA115931; 1HGCR2F75GA159282 | 1HGCR2F75GA103598; 1HGCR2F75GA108073 | 1HGCR2F75GA173876 | 1HGCR2F75GA188734; 1HGCR2F75GA158407 | 1HGCR2F75GA107697 | 1HGCR2F75GA176387 | 1HGCR2F75GA190807; 1HGCR2F75GA187471 | 1HGCR2F75GA164367; 1HGCR2F75GA131000; 1HGCR2F75GA176065 | 1HGCR2F75GA178950; 1HGCR2F75GA133524 | 1HGCR2F75GA136830 | 1HGCR2F75GA127660 | 1HGCR2F75GA176292 | 1HGCR2F75GA199832; 1HGCR2F75GA179953 | 1HGCR2F75GA195425 | 1HGCR2F75GA193819; 1HGCR2F75GA181623 | 1HGCR2F75GA158584; 1HGCR2F75GA164143 | 1HGCR2F75GA168435 | 1HGCR2F75GA138223 | 1HGCR2F75GA107747; 1HGCR2F75GA139761; 1HGCR2F75GA101303 | 1HGCR2F75GA113399; 1HGCR2F75GA142966; 1HGCR2F75GA110079 | 1HGCR2F75GA170332; 1HGCR2F75GA143549 | 1HGCR2F75GA118974 | 1HGCR2F75GA173666; 1HGCR2F75GA179788 | 1HGCR2F75GA164434; 1HGCR2F75GA176860 | 1HGCR2F75GA149545

1HGCR2F75GA120384 | 1HGCR2F75GA193416; 1HGCR2F75GA146225; 1HGCR2F75GA133796 | 1HGCR2F75GA129859 | 1HGCR2F75GA144555; 1HGCR2F75GA135824; 1HGCR2F75GA145916 | 1HGCR2F75GA187812 | 1HGCR2F75GA157144

1HGCR2F75GA158746 | 1HGCR2F75GA135919 | 1HGCR2F75GA169102 | 1HGCR2F75GA181637 | 1HGCR2F75GA181668; 1HGCR2F75GA190032; 1HGCR2F75GA130865; 1HGCR2F75GA165518 | 1HGCR2F75GA110051; 1HGCR2F75GA147830 | 1HGCR2F75GA190581; 1HGCR2F75GA135175 | 1HGCR2F75GA177202 | 1HGCR2F75GA149996 | 1HGCR2F75GA144166; 1HGCR2F75GA122555; 1HGCR2F75GA128291 | 1HGCR2F75GA128355; 1HGCR2F75GA102547 | 1HGCR2F75GA169018

1HGCR2F75GA105187; 1HGCR2F75GA120725; 1HGCR2F75GA125942 | 1HGCR2F75GA112107; 1HGCR2F75GA192976 | 1HGCR2F75GA132535; 1HGCR2F75GA162666; 1HGCR2F75GA108879; 1HGCR2F75GA130073 | 1HGCR2F75GA168130 | 1HGCR2F75GA185851 | 1HGCR2F75GA183761; 1HGCR2F75GA169939; 1HGCR2F75GA132681 | 1HGCR2F75GA123494; 1HGCR2F75GA185977 | 1HGCR2F75GA125231 | 1HGCR2F75GA152607 | 1HGCR2F75GA114553 | 1HGCR2F75GA194209

1HGCR2F75GA108123 | 1HGCR2F75GA163820 | 1HGCR2F75GA148752 | 1HGCR2F75GA110258; 1HGCR2F75GA156849 | 1HGCR2F75GA147634 | 1HGCR2F75GA161193; 1HGCR2F75GA180407 | 1HGCR2F75GA171514 | 1HGCR2F75GA199507 | 1HGCR2F75GA148430; 1HGCR2F75GA103827 | 1HGCR2F75GA111832

1HGCR2F75GA195280 | 1HGCR2F75GA123009; 1HGCR2F75GA178544 | 1HGCR2F75GA105934 | 1HGCR2F75GA118537 | 1HGCR2F75GA110857 | 1HGCR2F75GA171755 | 1HGCR2F75GA193013 | 1HGCR2F75GA147777 | 1HGCR2F75GA140330 | 1HGCR2F75GA195389; 1HGCR2F75GA173568 | 1HGCR2F75GA124502 | 1HGCR2F75GA177099 | 1HGCR2F75GA108106 | 1HGCR2F75GA114102

1HGCR2F75GA157211 | 1HGCR2F75GA155524

1HGCR2F75GA154048 | 1HGCR2F75GA187485; 1HGCR2F75GA188569; 1HGCR2F75GA140439 | 1HGCR2F75GA175837

1HGCR2F75GA122099 | 1HGCR2F75GA128114; 1HGCR2F75GA105416 | 1HGCR2F75GA158536

1HGCR2F75GA155975; 1HGCR2F75GA172484; 1HGCR2F75GA104654 | 1HGCR2F75GA190239; 1HGCR2F75GA126590 | 1HGCR2F75GA120305; 1HGCR2F75GA149688; 1HGCR2F75GA180102 | 1HGCR2F75GA123205; 1HGCR2F75GA195957 | 1HGCR2F75GA100927 | 1HGCR2F75GA179872; 1HGCR2F75GA106596 | 1HGCR2F75GA162781 | 1HGCR2F75GA114987 | 1HGCR2F75GA133765 | 1HGCR2F75GA188216

1HGCR2F75GA153059 | 1HGCR2F75GA181718 | 1HGCR2F75GA186465

1HGCR2F75GA181167

1HGCR2F75GA114245 | 1HGCR2F75GA189284 | 1HGCR2F75GA150890; 1HGCR2F75GA123169 | 1HGCR2F75GA177605; 1HGCR2F75GA187955; 1HGCR2F75GA153773 | 1HGCR2F75GA162862 | 1HGCR2F75GA102452 | 1HGCR2F75GA187566 | 1HGCR2F75GA173327; 1HGCR2F75GA104508 | 1HGCR2F75GA188121

1HGCR2F75GA118246 | 1HGCR2F75GA198034; 1HGCR2F75GA195909 | 1HGCR2F75GA164935; 1HGCR2F75GA118148 | 1HGCR2F75GA185624 | 1HGCR2F75GA142921; 1HGCR2F75GA158164 | 1HGCR2F75GA148105

1HGCR2F75GA127013; 1HGCR2F75GA112916 | 1HGCR2F75GA121289; 1HGCR2F75GA124225; 1HGCR2F75GA115329 | 1HGCR2F75GA104119 | 1HGCR2F75GA156284; 1HGCR2F75GA194579 | 1HGCR2F75GA156933; 1HGCR2F75GA175353 | 1HGCR2F75GA121731 | 1HGCR2F75GA122460 | 1HGCR2F75GA162134; 1HGCR2F75GA138299 | 1HGCR2F75GA115024; 1HGCR2F75GA162943 | 1HGCR2F75GA112169 | 1HGCR2F75GA179483 | 1HGCR2F75GA160304 | 1HGCR2F75GA179855; 1HGCR2F75GA156480 | 1HGCR2F75GA154017; 1HGCR2F75GA184585; 1HGCR2F75GA167754; 1HGCR2F75GA122037 | 1HGCR2F75GA144832 | 1HGCR2F75GA135287; 1HGCR2F75GA122054; 1HGCR2F75GA160254; 1HGCR2F75GA156303 | 1HGCR2F75GA183596 | 1HGCR2F75GA124483; 1HGCR2F75GA110311 | 1HGCR2F75GA174803 | 1HGCR2F75GA180861; 1HGCR2F75GA166989 | 1HGCR2F75GA124273; 1HGCR2F75GA154499

1HGCR2F75GA155653; 1HGCR2F75GA148508 | 1HGCR2F75GA127822 | 1HGCR2F75GA140473 | 1HGCR2F75GA121292 | 1HGCR2F75GA160979 | 1HGCR2F75GA195781 | 1HGCR2F75GA118019 | 1HGCR2F75GA145463; 1HGCR2F75GA138979; 1HGCR2F75GA127514 | 1HGCR2F75GA132230 | 1HGCR2F75GA131062 | 1HGCR2F75GA124077 | 1HGCR2F75GA103892; 1HGCR2F75GA105366 | 1HGCR2F75GA155684 | 1HGCR2F75GA181380; 1HGCR2F75GA199278; 1HGCR2F75GA128016 | 1HGCR2F75GA180276

1HGCR2F75GA188247; 1HGCR2F75GA134544 | 1HGCR2F75GA139601; 1HGCR2F75GA105982; 1HGCR2F75GA146158 | 1HGCR2F75GA198969; 1HGCR2F75GA154521 | 1HGCR2F75GA152526

1HGCR2F75GA165907

1HGCR2F75GA183291

1HGCR2F75GA132664 | 1HGCR2F75GA106534

1HGCR2F75GA126668 | 1HGCR2F75GA172758 | 1HGCR2F75GA100510 | 1HGCR2F75GA155488; 1HGCR2F75GA188765 | 1HGCR2F75GA134026 | 1HGCR2F75GA112303 | 1HGCR2F75GA138304 | 1HGCR2F75GA170413 | 1HGCR2F75GA147987; 1HGCR2F75GA194386; 1HGCR2F75GA166037 | 1HGCR2F75GA198096

1HGCR2F75GA156110; 1HGCR2F75GA157936 | 1HGCR2F75GA171660; 1HGCR2F75GA119610; 1HGCR2F75GA149951; 1HGCR2F75GA199748 | 1HGCR2F75GA177068; 1HGCR2F75GA150033

1HGCR2F75GA150789

1HGCR2F75GA145981 | 1HGCR2F75GA141946; 1HGCR2F75GA110650 | 1HGCR2F75GA161520 | 1HGCR2F75GA139789; 1HGCR2F75GA193724 | 1HGCR2F75GA193237 | 1HGCR2F75GA166555

1HGCR2F75GA144569 | 1HGCR2F75GA134494 | 1HGCR2F75GA123012 | 1HGCR2F75GA183517 | 1HGCR2F75GA135371 | 1HGCR2F75GA161310; 1HGCR2F75GA142255 | 1HGCR2F75GA115363; 1HGCR2F75GA199409

1HGCR2F75GA133779 | 1HGCR2F75GA135791; 1HGCR2F75GA146967 | 1HGCR2F75GA128890 | 1HGCR2F75GA151490 | 1HGCR2F75GA100250

1HGCR2F75GA174784 | 1HGCR2F75GA118960 | 1HGCR2F75GA164062 | 1HGCR2F75GA168922 | 1HGCR2F75GA102080 | 1HGCR2F75GA135189 | 1HGCR2F75GA198504; 1HGCR2F75GA126346; 1HGCR2F75GA134463; 1HGCR2F75GA132468; 1HGCR2F75GA178933 | 1HGCR2F75GA173649; 1HGCR2F75GA149240; 1HGCR2F75GA177894 | 1HGCR2F75GA199605; 1HGCR2F75GA162523

1HGCR2F75GA177507 | 1HGCR2F75GA135502 | 1HGCR2F75GA122071 | 1HGCR2F75GA174137 | 1HGCR2F75GA134348 | 1HGCR2F75GA112561; 1HGCR2F75GA162358 | 1HGCR2F75GA150906 | 1HGCR2F75GA162425 | 1HGCR2F75GA188815; 1HGCR2F75GA162389 | 1HGCR2F75GA184389 | 1HGCR2F75GA145513 | 1HGCR2F75GA111149 | 1HGCR2F75GA183744 | 1HGCR2F75GA188135

1HGCR2F75GA142658 | 1HGCR2F75GA165163 | 1HGCR2F75GA103519 | 1HGCR2F75GA143597 | 1HGCR2F75GA132972; 1HGCR2F75GA106226; 1HGCR2F75GA102130

1HGCR2F75GA118683 | 1HGCR2F75GA160688 | 1HGCR2F75GA198132 | 1HGCR2F75GA167981 | 1HGCR2F75GA187776 | 1HGCR2F75GA134852; 1HGCR2F75GA175613 | 1HGCR2F75GA145267 | 1HGCR2F75GA119199 | 1HGCR2F75GA164837 | 1HGCR2F75GA116190; 1HGCR2F75GA197742; 1HGCR2F75GA106520; 1HGCR2F75GA139971 | 1HGCR2F75GA140571 | 1HGCR2F75GA104041 | 1HGCR2F75GA147021 | 1HGCR2F75GA154986 | 1HGCR2F75GA139727 | 1HGCR2F75GA152509; 1HGCR2F75GA161453 | 1HGCR2F75GA104640; 1HGCR2F75GA137900; 1HGCR2F75GA111720 | 1HGCR2F75GA188748 | 1HGCR2F75GA199958; 1HGCR2F75GA153966 | 1HGCR2F75GA137847 | 1HGCR2F75GA135399 | 1HGCR2F75GA150551

1HGCR2F75GA181640; 1HGCR2F75GA175644 | 1HGCR2F75GA173828 | 1HGCR2F75GA162005 | 1HGCR2F75GA193321 | 1HGCR2F75GA131126

1HGCR2F75GA100541 | 1HGCR2F75GA178754 | 1HGCR2F75GA174221; 1HGCR2F75GA132728 | 1HGCR2F75GA103570

1HGCR2F75GA174140 | 1HGCR2F75GA121986 | 1HGCR2F75GA103648 | 1HGCR2F75GA152915 | 1HGCR2F75GA151845; 1HGCR2F75GA152106; 1HGCR2F75GA148086 | 1HGCR2F75GA196834; 1HGCR2F75GA196381; 1HGCR2F75GA147696 | 1HGCR2F75GA119932 | 1HGCR2F75GA118635 | 1HGCR2F75GA121230; 1HGCR2F75GA103228 | 1HGCR2F75GA193139 | 1HGCR2F75GA118408 | 1HGCR2F75GA149870; 1HGCR2F75GA160058 | 1HGCR2F75GA178849 | 1HGCR2F75GA186059 | 1HGCR2F75GA101902 | 1HGCR2F75GA142353 | 1HGCR2F75GA103357 | 1HGCR2F75GA172064 | 1HGCR2F75GA133166; 1HGCR2F75GA153465; 1HGCR2F75GA147181; 1HGCR2F75GA162117; 1HGCR2F75GA199930 | 1HGCR2F75GA197921 | 1HGCR2F75GA146791; 1HGCR2F75GA179807 | 1HGCR2F75GA192766; 1HGCR2F75GA136942; 1HGCR2F75GA187101

1HGCR2F75GA108512; 1HGCR2F75GA173330; 1HGCR2F75GA155328; 1HGCR2F75GA199653 | 1HGCR2F75GA118828; 1HGCR2F75GA145964; 1HGCR2F75GA124631 | 1HGCR2F75GA160352 | 1HGCR2F75GA155734; 1HGCR2F75GA135581 | 1HGCR2F75GA113208 | 1HGCR2F75GA146063

1HGCR2F75GA168256 | 1HGCR2F75GA115105; 1HGCR2F75GA128386 | 1HGCR2F75GA184179; 1HGCR2F75GA158889 | 1HGCR2F75GA103567 | 1HGCR2F75GA182111 | 1HGCR2F75GA177118 | 1HGCR2F75GA149724 | 1HGCR2F75GA128839 | 1HGCR2F75GA115492 | 1HGCR2F75GA132695 | 1HGCR2F75GA115461 | 1HGCR2F75GA144331 | 1HGCR2F75GA116755 | 1HGCR2F75GA128050 | 1HGCR2F75GA106419

1HGCR2F75GA169407; 1HGCR2F75GA124001 | 1HGCR2F75GA145625; 1HGCR2F75GA155846; 1HGCR2F75GA176907; 1HGCR2F75GA162165 | 1HGCR2F75GA106968 | 1HGCR2F75GA126458 | 1HGCR2F75GA144880; 1HGCR2F75GA167057

1HGCR2F75GA163770 | 1HGCR2F75GA149609; 1HGCR2F75GA169259 | 1HGCR2F75GA196509 | 1HGCR2F75GA188233 | 1HGCR2F75GA137539 | 1HGCR2F75GA144622

1HGCR2F75GA154079 | 1HGCR2F75GA194792 | 1HGCR2F75GA130395 | 1HGCR2F75GA129540; 1HGCR2F75GA161307 | 1HGCR2F75GA137220 | 1HGCR2F75GA171349 | 1HGCR2F75GA151229 | 1HGCR2F75GA189219 | 1HGCR2F75GA140294 | 1HGCR2F75GA109028; 1HGCR2F75GA180682 | 1HGCR2F75GA180794 | 1HGCR2F75GA122023; 1HGCR2F75GA153790; 1HGCR2F75GA109319; 1HGCR2F75GA129652 | 1HGCR2F75GA165180; 1HGCR2F75GA133541 | 1HGCR2F75GA172517 | 1HGCR2F75GA166507 | 1HGCR2F75GA194789 | 1HGCR2F75GA168337 | 1HGCR2F75GA120207 | 1HGCR2F75GA184800 | 1HGCR2F75GA180228 | 1HGCR2F75GA189625

1HGCR2F75GA147164 | 1HGCR2F75GA143096 | 1HGCR2F75GA149013 | 1HGCR2F75GA169181 | 1HGCR2F75GA151070; 1HGCR2F75GA110664; 1HGCR2F75GA175014 | 1HGCR2F75GA161596; 1HGCR2F75GA161162 | 1HGCR2F75GA192735; 1HGCR2F75GA171576 | 1HGCR2F75GA135984; 1HGCR2F75GA142918 | 1HGCR2F75GA160030 | 1HGCR2F75GA194632; 1HGCR2F75GA119719 | 1HGCR2F75GA130462 | 1HGCR2F75GA100734 | 1HGCR2F75GA170931 | 1HGCR2F75GA101138 | 1HGCR2F75GA197689; 1HGCR2F75GA108719 | 1HGCR2F75GA179273 | 1HGCR2F75GA161498 | 1HGCR2F75GA113368 | 1HGCR2F75GA176454 | 1HGCR2F75GA189639 | 1HGCR2F75GA168175 | 1HGCR2F75GA114164; 1HGCR2F75GA150923 | 1HGCR2F75GA129828 | 1HGCR2F75GA194257; 1HGCR2F75GA195117; 1HGCR2F75GA114634 | 1HGCR2F75GA123334 | 1HGCR2F75GA106338 | 1HGCR2F75GA199815 | 1HGCR2F75GA134947 | 1HGCR2F75GA119364 | 1HGCR2F75GA143437 | 1HGCR2F75GA178804 | 1HGCR2F75GA113998 | 1HGCR2F75GA126816; 1HGCR2F75GA100362 | 1HGCR2F75GA188958 | 1HGCR2F75GA140716 | 1HGCR2F75GA163039 | 1HGCR2F75GA129196; 1HGCR2F75GA125486 | 1HGCR2F75GA144748; 1HGCR2F75GA192993; 1HGCR2F75GA134608; 1HGCR2F75GA145883 | 1HGCR2F75GA194176 | 1HGCR2F75GA137556 | 1HGCR2F75GA152686

1HGCR2F75GA184182; 1HGCR2F75GA126301 | 1HGCR2F75GA179595; 1HGCR2F75GA171397 | 1HGCR2F75GA150288 | 1HGCR2F75GA104217 | 1HGCR2F75GA181590 | 1HGCR2F75GA140750 | 1HGCR2F75GA114584 | 1HGCR2F75GA183307; 1HGCR2F75GA138271 | 1HGCR2F75GA173229 | 1HGCR2F75GA192489 | 1HGCR2F75GA167124 | 1HGCR2F75GA114505; 1HGCR2F75GA124497 | 1HGCR2F75GA187017 | 1HGCR2F75GA142613 | 1HGCR2F75GA129330 | 1HGCR2F75GA134365 | 1HGCR2F75GA123639 | 1HGCR2F75GA126752 | 1HGCR2F75GA151585 | 1HGCR2F75GA185526 | 1HGCR2F75GA137184 | 1HGCR2F75GA199104 | 1HGCR2F75GA114536; 1HGCR2F75GA146340 | 1HGCR2F75GA100748 | 1HGCR2F75GA195103

1HGCR2F75GA193268 | 1HGCR2F75GA157113

1HGCR2F75GA188975

1HGCR2F75GA173621 | 1HGCR2F75GA131742 | 1HGCR2F75GA174946 | 1HGCR2F75GA128100 | 1HGCR2F75GA148413; 1HGCR2F75GA189768 | 1HGCR2F75GA156835 | 1HGCR2F75GA145222 | 1HGCR2F75GA172016; 1HGCR2F75GA125990; 1HGCR2F75GA189754 | 1HGCR2F75GA140831 | 1HGCR2F75GA154535 | 1HGCR2F75GA140960; 1HGCR2F75GA159492; 1HGCR2F75GA103388 | 1HGCR2F75GA153756 | 1HGCR2F75GA183565

1HGCR2F75GA129070; 1HGCR2F75GA119462; 1HGCR2F75GA186188; 1HGCR2F75GA192850 | 1HGCR2F75GA161470; 1HGCR2F75GA144636 | 1HGCR2F75GA105786 | 1HGCR2F75GA147195; 1HGCR2F75GA127979 | 1HGCR2F75GA140313 | 1HGCR2F75GA100006; 1HGCR2F75GA171285 | 1HGCR2F75GA192363 | 1HGCR2F75GA197482

1HGCR2F75GA151702 | 1HGCR2F75GA186658 | 1HGCR2F75GA135242 | 1HGCR2F75GA118313; 1HGCR2F75GA146368; 1HGCR2F75GA184120; 1HGCR2F75GA177796 | 1HGCR2F75GA172890; 1HGCR2F75GA120501; 1HGCR2F75GA143969; 1HGCR2F75GA116898 | 1HGCR2F75GA108042; 1HGCR2F75GA196395; 1HGCR2F75GA111555; 1HGCR2F75GA123124; 1HGCR2F75GA148427 | 1HGCR2F75GA128209; 1HGCR2F75GA183257; 1HGCR2F75GA149531; 1HGCR2F75GA101432; 1HGCR2F75GA117386 | 1HGCR2F75GA144538 | 1HGCR2F75GA151411; 1HGCR2F75GA104606 | 1HGCR2F75GA169777; 1HGCR2F75GA132065 | 1HGCR2F75GA149271 | 1HGCR2F75GA146628

1HGCR2F75GA135550; 1HGCR2F75GA172288 | 1HGCR2F75GA155510; 1HGCR2F75GA114682; 1HGCR2F75GA166829 | 1HGCR2F75GA177975; 1HGCR2F75GA140182 | 1HGCR2F75GA118540; 1HGCR2F75GA183842 | 1HGCR2F75GA117842; 1HGCR2F75GA105089 | 1HGCR2F75GA156978 | 1HGCR2F75GA133619; 1HGCR2F75GA150971 | 1HGCR2F75GA117422 | 1HGCR2F75GA192007 | 1HGCR2F75GA140795; 1HGCR2F75GA133040 | 1HGCR2F75GA151232 | 1HGCR2F75GA199040 | 1HGCR2F75GA139033 | 1HGCR2F75GA121468 | 1HGCR2F75GA106162; 1HGCR2F75GA132132; 1HGCR2F75GA123060 | 1HGCR2F75GA116450; 1HGCR2F75GA130087; 1HGCR2F75GA153014 | 1HGCR2F75GA173943 | 1HGCR2F75GA116299; 1HGCR2F75GA155605 | 1HGCR2F75GA123642 | 1HGCR2F75GA147570

1HGCR2F75GA116173 | 1HGCR2F75GA144426 | 1HGCR2F75GA192251; 1HGCR2F75GA188989; 1HGCR2F75GA173411; 1HGCR2F75GA100667

1HGCR2F75GA159069; 1HGCR2F75GA107859; 1HGCR2F75GA182495 | 1HGCR2F75GA141820; 1HGCR2F75GA151361; 1HGCR2F75GA178155; 1HGCR2F75GA192671 | 1HGCR2F75GA186689 | 1HGCR2F75GA103049 | 1HGCR2F75GA188698; 1HGCR2F75GA137881 | 1HGCR2F75GA186241 | 1HGCR2F75GA109921; 1HGCR2F75GA158939; 1HGCR2F75GA110048 | 1HGCR2F75GA199572 | 1HGCR2F75GA177913 | 1HGCR2F75GA189124; 1HGCR2F75GA128260 | 1HGCR2F75GA108641 | 1HGCR2F75GA139632 | 1HGCR2F75GA177037 | 1HGCR2F75GA199989 | 1HGCR2F75GA160755; 1HGCR2F75GA136472; 1HGCR2F75GA152719 | 1HGCR2F75GA128372

1HGCR2F75GA100619 | 1HGCR2F75GA172159

1HGCR2F75GA158309 | 1HGCR2F75GA158004 | 1HGCR2F75GA193240 | 1HGCR2F75GA125682

1HGCR2F75GA157516 | 1HGCR2F75GA183033; 1HGCR2F75GA166667; 1HGCR2F75GA191987; 1HGCR2F75GA150193 | 1HGCR2F75GA154972 | 1HGCR2F75GA122684 | 1HGCR2F75GA101897; 1HGCR2F75GA141638 | 1HGCR2F75GA188409 | 1HGCR2F75GA185705; 1HGCR2F75GA176602; 1HGCR2F75GA115945; 1HGCR2F75GA149495

1HGCR2F75GA105058 | 1HGCR2F75GA193741 | 1HGCR2F75GA133717 | 1HGCR2F75GA136911

1HGCR2F75GA194940

1HGCR2F75GA186398 | 1HGCR2F75GA133135

1HGCR2F75GA107778; 1HGCR2F75GA153031; 1HGCR2F75GA175515 | 1HGCR2F75GA191889 | 1HGCR2F75GA128095 | 1HGCR2F75GA160870 | 1HGCR2F75GA186126; 1HGCR2F75GA186885 | 1HGCR2F75GA124810

1HGCR2F75GA122040; 1HGCR2F75GA107375 | 1HGCR2F75GA123155

1HGCR2F75GA122975; 1HGCR2F75GA117095; 1HGCR2F75GA105383; 1HGCR2F75GA106243 | 1HGCR2F75GA159377 | 1HGCR2F75GA180925; 1HGCR2F75GA109059 | 1HGCR2F75GA106906 | 1HGCR2F75GA160173; 1HGCR2F75GA126427 | 1HGCR2F75GA177197 | 1HGCR2F75GA150226 | 1HGCR2F75GA188197; 1HGCR2F75GA171352 | 1HGCR2F75GA123947; 1HGCR2F75GA105190; 1HGCR2F75GA144829 | 1HGCR2F75GA174929 | 1HGCR2F75GA157970 | 1HGCR2F75GA146046; 1HGCR2F75GA115539 | 1HGCR2F75GA123429; 1HGCR2F75GA141476; 1HGCR2F75GA118117 | 1HGCR2F75GA110812 | 1HGCR2F75GA165308; 1HGCR2F75GA171383; 1HGCR2F75GA124578 | 1HGCR2F75GA115377; 1HGCR2F75GA107909

1HGCR2F75GA111328 | 1HGCR2F75GA156768; 1HGCR2F75GA122281 | 1HGCR2F75GA145852 | 1HGCR2F75GA177085; 1HGCR2F75GA120644; 1HGCR2F75GA127657; 1HGCR2F75GA197059 | 1HGCR2F75GA174204 | 1HGCR2F75GA127447; 1HGCR2F75GA147603 | 1HGCR2F75GA104105; 1HGCR2F75GA147522; 1HGCR2F75GA116254 | 1HGCR2F75GA137492

1HGCR2F75GA107344 | 1HGCR2F75GA164174 | 1HGCR2F75GA146709 | 1HGCR2F75GA154289 | 1HGCR2F75GA173084 | 1HGCR2F75GA149254 | 1HGCR2F75GA141445; 1HGCR2F75GA173537 | 1HGCR2F75GA103374; 1HGCR2F75GA169052 | 1HGCR2F75GA111460

1HGCR2F75GA110017 | 1HGCR2F75GA148136 | 1HGCR2F75GA169472 | 1HGCR2F75GA197658 | 1HGCR2F75GA170377; 1HGCR2F75GA185266 | 1HGCR2F75GA176762 | 1HGCR2F75GA178026; 1HGCR2F75GA159329 | 1HGCR2F75GA172680; 1HGCR2F75GA143762 | 1HGCR2F75GA120238; 1HGCR2F75GA112124 | 1HGCR2F75GA194601; 1HGCR2F75GA183937; 1HGCR2F75GA129036 | 1HGCR2F75GA133376 | 1HGCR2F75GA162585 | 1HGCR2F75GA109675 | 1HGCR2F75GA199488; 1HGCR2F75GA159556 | 1HGCR2F75GA157564 | 1HGCR2F75GA142000 | 1HGCR2F75GA156737 | 1HGCR2F75GA137489 | 1HGCR2F75GA113063 | 1HGCR2F75GA125732 | 1HGCR2F75GA152672 | 1HGCR2F75GA154552; 1HGCR2F75GA117226; 1HGCR2F75GA132812 | 1HGCR2F75GA165194 | 1HGCR2F75GA145818; 1HGCR2F75GA160514 | 1HGCR2F75GA100605 | 1HGCR2F75GA191357 | 1HGCR2F75GA178284 | 1HGCR2F75GA172954; 1HGCR2F75GA148735 | 1HGCR2F75GA183341 | 1HGCR2F75GA189172 | 1HGCR2F75GA145558; 1HGCR2F75GA135077 | 1HGCR2F75GA162683 | 1HGCR2F75GA120174 | 1HGCR2F75GA166605 | 1HGCR2F75GA120370 | 1HGCR2F75GA158715; 1HGCR2F75GA152767 | 1HGCR2F75GA122426; 1HGCR2F75GA118473; 1HGCR2F75GA116805; 1HGCR2F75GA167298; 1HGCR2F75GA173098; 1HGCR2F75GA180567 | 1HGCR2F75GA158763 | 1HGCR2F75GA164210; 1HGCR2F75GA173540 | 1HGCR2F75GA189088 | 1HGCR2F75GA102676 | 1HGCR2F75GA162845 | 1HGCR2F75GA160724 | 1HGCR2F75GA177281 | 1HGCR2F75GA140876 | 1HGCR2F75GA145432; 1HGCR2F75GA101818 | 1HGCR2F75GA157578 | 1HGCR2F75GA176230 | 1HGCR2F75GA105044 | 1HGCR2F75GA197725; 1HGCR2F75GA178771 | 1HGCR2F75GA112026 | 1HGCR2F75GA110924; 1HGCR2F75GA169584 | 1HGCR2F75GA185428 | 1HGCR2F75GA147682; 1HGCR2F75GA132003; 1HGCR2F75GA174073; 1HGCR2F75GA153546 | 1HGCR2F75GA131935 | 1HGCR2F75GA186174 | 1HGCR2F75GA147262 | 1HGCR2F75GA107862 | 1HGCR2F75GA148587 | 1HGCR2F75GA177877 | 1HGCR2F75GA191228 | 1HGCR2F75GA146113; 1HGCR2F75GA144135 | 1HGCR2F75GA116027 | 1HGCR2F75GA143132 | 1HGCR2F75GA191648; 1HGCR2F75GA119039; 1HGCR2F75GA100233 | 1HGCR2F75GA170119; 1HGCR2F75GA147665 | 1HGCR2F75GA107618 | 1HGCR2F75GA146323 | 1HGCR2F75GA113547; 1HGCR2F75GA102483

1HGCR2F75GA170394

1HGCR2F75GA174753

1HGCR2F75GA109188; 1HGCR2F75GA172713 | 1HGCR2F75GA173733; 1HGCR2F75GA199023 | 1HGCR2F75GA184893 | 1HGCR2F75GA143759; 1HGCR2F75GA191049; 1HGCR2F75GA194128 | 1HGCR2F75GA157483 | 1HGCR2F75GA146404 | 1HGCR2F75GA108235 | 1HGCR2F75GA195506 | 1HGCR2F75GA132020; 1HGCR2F75GA184196; 1HGCR2F75GA107912; 1HGCR2F75GA174686; 1HGCR2F75GA166331; 1HGCR2F75GA168127 | 1HGCR2F75GA149772 | 1HGCR2F75GA154471; 1HGCR2F75GA107926 | 1HGCR2F75GA146919; 1HGCR2F75GA158925 | 1HGCR2F75GA161792 | 1HGCR2F75GA180651; 1HGCR2F75GA160836 | 1HGCR2F75GA106694 | 1HGCR2F75GA123320; 1HGCR2F75GA130218; 1HGCR2F75GA103343 | 1HGCR2F75GA168466 | 1HGCR2F75GA122409 | 1HGCR2F75GA169391 | 1HGCR2F75GA110955; 1HGCR2F75GA118215 | 1HGCR2F75GA196087; 1HGCR2F75GA102242 | 1HGCR2F75GA126542 | 1HGCR2F75GA123687 | 1HGCR2F75GA111135

1HGCR2F75GA102340; 1HGCR2F75GA196235; 1HGCR2F75GA136374 | 1HGCR2F75GA187504 | 1HGCR2F75GA159007 | 1HGCR2F75GA103875 | 1HGCR2F75GA166961 | 1HGCR2F75GA110874 | 1HGCR2F75GA195490 | 1HGCR2F75GA153143; 1HGCR2F75GA132745 | 1HGCR2F75GA106730 | 1HGCR2F75GA170282

1HGCR2F75GA189107 | 1HGCR2F75GA172906 | 1HGCR2F75GA106291 | 1HGCR2F75GA149660; 1HGCR2F75GA179015 | 1HGCR2F75GA117159; 1HGCR2F75GA189446 | 1HGCR2F75GA161940; 1HGCR2F75GA111295 | 1HGCR2F75GA129117; 1HGCR2F75GA130705 | 1HGCR2F75GA167866; 1HGCR2F75GA179306; 1HGCR2F75GA187714; 1HGCR2F75GA134303 | 1HGCR2F75GA177667; 1HGCR2F75GA172047 | 1HGCR2F75GA137914 | 1HGCR2F75GA191875; 1HGCR2F75GA109630 | 1HGCR2F75GA189057 | 1HGCR2F75GA136018; 1HGCR2F75GA111412 | 1HGCR2F75GA163834

1HGCR2F75GA142191 | 1HGCR2F75GA119686 | 1HGCR2F75GA192623 | 1HGCR2F75GA116562 | 1HGCR2F75GA180732 | 1HGCR2F75GA185073 | 1HGCR2F75GA143261 | 1HGCR2F75GA129814 | 1HGCR2F75GA162506 | 1HGCR2F75GA144992; 1HGCR2F75GA110423 | 1HGCR2F75GA162537; 1HGCR2F75GA148654; 1HGCR2F75GA137993; 1HGCR2F75GA141705 | 1HGCR2F75GA130221 | 1HGCR2F75GA149559; 1HGCR2F75GA193545; 1HGCR2F75GA151344 | 1HGCR2F75GA189091 | 1HGCR2F75GA123043; 1HGCR2F75GA162098 | 1HGCR2F75GA190029 | 1HGCR2F75GA125939 | 1HGCR2F75GA198468 | 1HGCR2F75GA110745 | 1HGCR2F75GA160402; 1HGCR2F75GA191407 | 1HGCR2F75GA168144 | 1HGCR2F75GA143342 | 1HGCR2F75GA125083 | 1HGCR2F75GA106212; 1HGCR2F75GA143471 | 1HGCR2F75GA112897 | 1HGCR2F75GA187387 | 1HGCR2F75GA132826 | 1HGCR2F75GA198955; 1HGCR2F75GA143860

1HGCR2F75GA181654 | 1HGCR2F75GA170671 | 1HGCR2F75GA154633; 1HGCR2F75GA167396 | 1HGCR2F75GA120272 | 1HGCR2F75GA186272; 1HGCR2F75GA167561 | 1HGCR2F75GA170329; 1HGCR2F75GA119767 | 1HGCR2F75GA181685; 1HGCR2F75GA150176 | 1HGCR2F75GA121809; 1HGCR2F75GA165583 | 1HGCR2F75GA182335 | 1HGCR2F75GA110938 | 1HGCR2F75GA155801 | 1HGCR2F75GA136598 | 1HGCR2F75GA123138; 1HGCR2F75GA168967 | 1HGCR2F75GA195893 | 1HGCR2F75GA151375 | 1HGCR2F75GA135967; 1HGCR2F75GA145737

1HGCR2F75GA184330 | 1HGCR2F75GA128761 | 1HGCR2F75GA122412 | 1HGCR2F75GA193044 | 1HGCR2F75GA100295; 1HGCR2F75GA116089; 1HGCR2F75GA153529; 1HGCR2F75GA125973 | 1HGCR2F75GA137069 | 1HGCR2F75GA150369 | 1HGCR2F75GA113211 | 1HGCR2F75GA170265 | 1HGCR2F75GA121793; 1HGCR2F75GA143812; 1HGCR2F75GA145270 | 1HGCR2F75GA181038 | 1HGCR2F75GA129795 | 1HGCR2F75GA102368; 1HGCR2F75GA101799; 1HGCR2F75GA197496 | 1HGCR2F75GA194758 | 1HGCR2F75GA191214 | 1HGCR2F75GA104878 | 1HGCR2F75GA131868 | 1HGCR2F75GA168340; 1HGCR2F75GA118781 | 1HGCR2F75GA128632 | 1HGCR2F75GA152865; 1HGCR2F75GA122457 | 1HGCR2F75GA165521 | 1HGCR2F75GA124130; 1HGCR2F75GA195229; 1HGCR2F75GA138612; 1HGCR2F75GA116383 | 1HGCR2F75GA104363 | 1HGCR2F75GA133698; 1HGCR2F75GA140179 | 1HGCR2F75GA179726 | 1HGCR2F75GA197384; 1HGCR2F75GA174560 | 1HGCR2F75GA101673 | 1HGCR2F75GA182741 | 1HGCR2F75GA146595 | 1HGCR2F75GA104055 | 1HGCR2F75GA197546; 1HGCR2F75GA197241; 1HGCR2F75GA168077

1HGCR2F75GA179600 | 1HGCR2F75GA122202 | 1HGCR2F75GA117615 | 1HGCR2F75GA150050 | 1HGCR2F75GA120689

1HGCR2F75GA121132; 1HGCR2F75GA145690; 1HGCR2F75GA125570 | 1HGCR2F75GA199555 | 1HGCR2F75GA120157 | 1HGCR2F75GA193917; 1HGCR2F75GA138707 | 1HGCR2F75GA185607

1HGCR2F75GA136956 | 1HGCR2F75GA109837 | 1HGCR2F75GA117033; 1HGCR2F75GA116867 | 1HGCR2F75GA180536 | 1HGCR2F75GA105559 | 1HGCR2F75GA169665; 1HGCR2F75GA145060 | 1HGCR2F75GA197286 | 1HGCR2F75GA150405; 1HGCR2F75GA128176 | 1HGCR2F75GA160433 | 1HGCR2F75GA101687 | 1HGCR2F75GA124788 | 1HGCR2F75GA141221 | 1HGCR2F75GA110566 | 1HGCR2F75GA158018 | 1HGCR2F75GA110020 | 1HGCR2F75GA130901; 1HGCR2F75GA193058 | 1HGCR2F75GA102287 | 1HGCR2F75GA172811 | 1HGCR2F75GA124726 | 1HGCR2F75GA137671 | 1HGCR2F75GA166247

1HGCR2F75GA143048 | 1HGCR2F75GA187809; 1HGCR2F75GA121339 | 1HGCR2F75GA118344; 1HGCR2F75GA141106 | 1HGCR2F75GA162473 | 1HGCR2F75GA196283 | 1HGCR2F75GA116951; 1HGCR2F75GA139162 | 1HGCR2F75GA188300; 1HGCR2F75GA191763 | 1HGCR2F75GA104718 | 1HGCR2F75GA131515; 1HGCR2F75GA135774 | 1HGCR2F75GA196722; 1HGCR2F75GA140327 | 1HGCR2F75GA186448 | 1HGCR2F75GA194582 | 1HGCR2F75GA194498 | 1HGCR2F75GA121941 | 1HGCR2F75GA193481 | 1HGCR2F75GA142580 | 1HGCR2F75GA187213 | 1HGCR2F75GA119509 | 1HGCR2F75GA110888 | 1HGCR2F75GA118196; 1HGCR2F75GA185400 | 1HGCR2F75GA159850; 1HGCR2F75GA107165 | 1HGCR2F75GA196980 | 1HGCR2F75GA106274 | 1HGCR2F75GA196462 | 1HGCR2F75GA119235 | 1HGCR2F75GA118005 | 1HGCR2F75GA120126 | 1HGCR2F75GA198812 | 1HGCR2F75GA158620 | 1HGCR2F75GA186451 | 1HGCR2F75GA194694 | 1HGCR2F75GA120465 | 1HGCR2F75GA179239 | 1HGCR2F75GA168838 | 1HGCR2F75GA138089 | 1HGCR2F75GA101981 | 1HGCR2F75GA112558 | 1HGCR2F75GA178012 | 1HGCR2F75GA117937 | 1HGCR2F75GA173070 | 1HGCR2F75GA145172; 1HGCR2F75GA117680; 1HGCR2F75GA120692

1HGCR2F75GA146743 | 1HGCR2F75GA163493 | 1HGCR2F75GA176972; 1HGCR2F75GA184733 | 1HGCR2F75GA168757; 1HGCR2F75GA194422 | 1HGCR2F75GA198910; 1HGCR2F75GA107991; 1HGCR2F75GA158102; 1HGCR2F75GA188460 | 1HGCR2F75GA197157

1HGCR2F75GA125228 | 1HGCR2F75GA155815 | 1HGCR2F75GA116710 | 1HGCR2F75GA140649 | 1HGCR2F75GA149819 | 1HGCR2F75GA197823 | 1HGCR2F75GA167009 | 1HGCR2F75GA176910 | 1HGCR2F75GA138562; 1HGCR2F75GA183727; 1HGCR2F75GA135385 | 1HGCR2F75GA142322; 1HGCR2F75GA133104 | 1HGCR2F75GA186997 | 1HGCR2F75GA161906; 1HGCR2F75GA143079 | 1HGCR2F75GA192184 | 1HGCR2F75GA177622 | 1HGCR2F75GA116237; 1HGCR2F75GA133054 | 1HGCR2F75GA142210; 1HGCR2F75GA152347 | 1HGCR2F75GA175787; 1HGCR2F75GA155636 | 1HGCR2F75GA113550; 1HGCR2F75GA190838

1HGCR2F75GA150632 | 1HGCR2F75GA162277 | 1HGCR2F75GA106887 | 1HGCR2F75GA161436 | 1HGCR2F75GA184442

1HGCR2F75GA103424 | 1HGCR2F75GA144104 | 1HGCR2F75GA192525 | 1HGCR2F75GA178981; 1HGCR2F75GA160285; 1HGCR2F75GA159251 | 1HGCR2F75GA119459 | 1HGCR2F75GA102192; 1HGCR2F75GA186644 | 1HGCR2F75GA176969; 1HGCR2F75GA118425 | 1HGCR2F75GA148816 | 1HGCR2F75GA124953 | 1HGCR2F75GA197014 | 1HGCR2F75GA162053

1HGCR2F75GA171268; 1HGCR2F75GA120921 | 1HGCR2F75GA116206 | 1HGCR2F75GA101690

1HGCR2F75GA163767 | 1HGCR2F75GA169505 | 1HGCR2F75GA105593

1HGCR2F75GA106744 | 1HGCR2F75GA135404 | 1HGCR2F75GA189138 | 1HGCR2F75GA100040 | 1HGCR2F75GA131305 | 1HGCR2F75GA139677; 1HGCR2F75GA183260; 1HGCR2F75GA152199 | 1HGCR2F75GA165941; 1HGCR2F75GA159217; 1HGCR2F75GA116612; 1HGCR2F75GA134138 | 1HGCR2F75GA149397 | 1HGCR2F75GA193111; 1HGCR2F75GA145480; 1HGCR2F75GA148315; 1HGCR2F75GA162747 | 1HGCR2F75GA116724 | 1HGCR2F75GA114794 | 1HGCR2F75GA177524 | 1HGCR2F75GA150694 | 1HGCR2F75GA151442 | 1HGCR2F75GA149965 | 1HGCR2F75GA182710 | 1HGCR2F75GA159413 | 1HGCR2F75GA122927 | 1HGCR2F75GA119297 | 1HGCR2F75GA168581 | 1HGCR2F75GA192086 | 1HGCR2F75GA176244 | 1HGCR2F75GA128713; 1HGCR2F75GA196929; 1HGCR2F75GA165387 | 1HGCR2F75GA138335 | 1HGCR2F75GA100877; 1HGCR2F75GA120014; 1HGCR2F75GA148461; 1HGCR2F75GA185509; 1HGCR2F75GA127738; 1HGCR2F75GA165762 | 1HGCR2F75GA130154 | 1HGCR2F75GA183906 | 1HGCR2F75GA172422; 1HGCR2F75GA161887; 1HGCR2F75GA153434; 1HGCR2F75GA188670

1HGCR2F75GA113032 | 1HGCR2F75GA189155 | 1HGCR2F75GA178852 | 1HGCR2F75GA154745; 1HGCR2F75GA121423

1HGCR2F75GA107411; 1HGCR2F75GA104959

1HGCR2F75GA159086; 1HGCR2F75GA121518; 1HGCR2F75GA103844; 1HGCR2F75GA155068 | 1HGCR2F75GA112978 | 1HGCR2F75GA141204 | 1HGCR2F75GA187115 | 1HGCR2F75GA167026

1HGCR2F75GA155426 | 1HGCR2F75GA100538 | 1HGCR2F75GA149481 | 1HGCR2F75GA158052; 1HGCR2F75GA170024 | 1HGCR2F75GA120577 | 1HGCR2F75GA171027 | 1HGCR2F75GA146161; 1HGCR2F75GA196512

1HGCR2F75GA137590 | 1HGCR2F75GA109045; 1HGCR2F75GA173490

1HGCR2F75GA115864 | 1HGCR2F75GA178902; 1HGCR2F75GA102466 | 1HGCR2F75GA182478 | 1HGCR2F75GA174218 | 1HGCR2F75GA187602; 1HGCR2F75GA162960 | 1HGCR2F75GA172226 | 1HGCR2F75GA159458; 1HGCR2F75GA181329 | 1HGCR2F75GA108963

1HGCR2F75GA103407; 1HGCR2F75GA103830 | 1HGCR2F75GA186143 | 1HGCR2F75GA136097

1HGCR2F75GA130123

1HGCR2F75GA109384; 1HGCR2F75GA147553 | 1HGCR2F75GA195473 | 1HGCR2F75GA127576 | 1HGCR2F75GA139906 | 1HGCR2F75GA194050 | 1HGCR2F75GA138318 | 1HGCR2F75GA121194 | 1HGCR2F75GA100443; 1HGCR2F75GA146032; 1HGCR2F75GA156060

1HGCR2F75GA198566; 1HGCR2F75GA191603 | 1HGCR2F75GA184716 | 1HGCR2F75GA126881 | 1HGCR2F75GA147889 | 1HGCR2F75GA164885

1HGCR2F75GA193836 | 1HGCR2F75GA168953 | 1HGCR2F75GA189866 | 1HGCR2F75GA178415 | 1HGCR2F75GA161517

1HGCR2F75GA194033 | 1HGCR2F75GA143387

1HGCR2F75GA123477 | 1HGCR2F75GA133202 | 1HGCR2F75GA195411; 1HGCR2F75GA196316; 1HGCR2F75GA173246 | 1HGCR2F75GA156463; 1HGCR2F75GA178561 | 1HGCR2F75GA127674 | 1HGCR2F75GA130526; 1HGCR2F75GA183050; 1HGCR2F75GA151246 | 1HGCR2F75GA194047; 1HGCR2F75GA159203; 1HGCR2F75GA199300; 1HGCR2F75GA182366 | 1HGCR2F75GA171206 | 1HGCR2F75GA164482; 1HGCR2F75GA121955; 1HGCR2F75GA180486 | 1HGCR2F75GA138772; 1HGCR2F75GA106467 | 1HGCR2F75GA171271; 1HGCR2F75GA149304

1HGCR2F75GA195327 | 1HGCR2F75GA199894 | 1HGCR2F75GA105691; 1HGCR2F75GA172968 | 1HGCR2F75GA149738 | 1HGCR2F75GA102628 | 1HGCR2F75GA186045 | 1HGCR2F75GA124323 | 1HGCR2F75GA116500 | 1HGCR2F75GA125701 | 1HGCR2F75GA104086 | 1HGCR2F75GA162733

1HGCR2F75GA109613; 1HGCR2F75GA130980 | 1HGCR2F75GA170430 | 1HGCR2F75GA127044 | 1HGCR2F75GA172694; 1HGCR2F75GA120627; 1HGCR2F75GA134883 | 1HGCR2F75GA142997; 1HGCR2F75GA195926 | 1HGCR2F75GA108977; 1HGCR2F75GA187406 | 1HGCR2F75GA144958 | 1HGCR2F75GA126329 | 1HGCR2F75GA109370; 1HGCR2F75GA183694 | 1HGCR2F75GA105464 | 1HGCR2F75GA184117 | 1HGCR2F75GA130137 | 1HGCR2F75GA184991 | 1HGCR2F75GA132387; 1HGCR2F75GA100071; 1HGCR2F75GA136858; 1HGCR2F75GA110034 | 1HGCR2F75GA142403 | 1HGCR2F75GA160674 | 1HGCR2F75GA151019 | 1HGCR2F75GA145057; 1HGCR2F75GA196574; 1HGCR2F75GA109854 | 1HGCR2F75GA120871 | 1HGCR2F75GA129666 | 1HGCR2F75GA161968; 1HGCR2F75GA146516 | 1HGCR2F75GA155152 | 1HGCR2F75GA164045

1HGCR2F75GA195408 | 1HGCR2F75GA196011 | 1HGCR2F75GA147651 | 1HGCR2F75GA147200 | 1HGCR2F75GA146905 | 1HGCR2F75GA184652 | 1HGCR2F75GA198731 | 1HGCR2F75GA105562 | 1HGCR2F75GA107215 | 1HGCR2F75GA152476 | 1HGCR2F75GA163929 | 1HGCR2F75GA179175 | 1HGCR2F75GA162831 | 1HGCR2F75GA124208 | 1HGCR2F75GA180939; 1HGCR2F75GA165129 | 1HGCR2F75GA122328 | 1HGCR2F75GA119431 | 1HGCR2F75GA146094; 1HGCR2F75GA142630 | 1HGCR2F75GA102807 | 1HGCR2F75GA176521 | 1HGCR2F75GA183856; 1HGCR2F75GA163848 | 1HGCR2F75GA111961 | 1HGCR2F75GA198485 | 1HGCR2F75GA137413 | 1HGCR2F75GA129778 | 1HGCR2F75GA119560; 1HGCR2F75GA151554 | 1HGCR2F75GA105514 | 1HGCR2F75GA152137 | 1HGCR2F75GA101656; 1HGCR2F75GA197790 | 1HGCR2F75GA114973; 1HGCR2F75GA172629 | 1HGCR2F75GA146998 | 1HGCR2F75GA173294 | 1HGCR2F75GA156401 | 1HGCR2F75GA128467 | 1HGCR2F75GA159461 | 1HGCR2F75GA183288 | 1HGCR2F75GA176034; 1HGCR2F75GA102385 | 1HGCR2F75GA137931 | 1HGCR2F75GA156186 | 1HGCR2F75GA182285 | 1HGCR2F75GA162392 | 1HGCR2F75GA120806; 1HGCR2F75GA114780; 1HGCR2F75GA169813 | 1HGCR2F75GA167172 | 1HGCR2F75GA132289 | 1HGCR2F75GA160092 | 1HGCR2F75GA118585 | 1HGCR2F75GA169214; 1HGCR2F75GA141607 | 1HGCR2F75GA170878; 1HGCR2F75GA105528; 1HGCR2F75GA184053 | 1HGCR2F75GA121471 | 1HGCR2F75GA180441 | 1HGCR2F75GA135239 | 1HGCR2F75GA123589 | 1HGCR2F75GA199863 | 1HGCR2F75GA199619 | 1HGCR2F75GA165339; 1HGCR2F75GA148184; 1HGCR2F75GA144409; 1HGCR2F75GA191942; 1HGCR2F75GA172873 | 1HGCR2F75GA182576; 1HGCR2F75GA148962 | 1HGCR2F75GA147794

1HGCR2F75GA151280 | 1HGCR2F75GA103682

1HGCR2F75GA182142; 1HGCR2F75GA161386 | 1HGCR2F75GA181296 | 1HGCR2F75GA188555 | 1HGCR2F75GA134432; 1HGCR2F75GA153482; 1HGCR2F75GA135595; 1HGCR2F75GA115489; 1HGCR2F75GA155944 | 1HGCR2F75GA165440 | 1HGCR2F75GA177040; 1HGCR2F75GA132261 | 1HGCR2F75GA106081 | 1HGCR2F75GA150453; 1HGCR2F75GA123849; 1HGCR2F75GA181850

1HGCR2F75GA126220; 1HGCR2F75GA109935 | 1HGCR2F75GA173148 | 1HGCR2F75GA166474 | 1HGCR2F75GA100572 | 1HGCR2F75GA115251 | 1HGCR2F75GA106629 | 1HGCR2F75GA195456 | 1HGCR2F75GA152896 | 1HGCR2F75GA182058 | 1HGCR2F75GA110390 | 1HGCR2F75GA117470; 1HGCR2F75GA182545 | 1HGCR2F75GA136441 | 1HGCR2F75GA192587; 1HGCR2F75GA182500; 1HGCR2F75GA183209 | 1HGCR2F75GA180827 | 1HGCR2F75GA183338 | 1HGCR2F75GA169410 | 1HGCR2F75GA174848; 1HGCR2F75GA103262; 1HGCR2F75GA129876; 1HGCR2F75GA115332; 1HGCR2F75GA175689 | 1HGCR2F75GA164823 | 1HGCR2F75GA105612

1HGCR2F75GA167916

1HGCR2F75GA112379 | 1HGCR2F75GA125178 | 1HGCR2F75GA147228 | 1HGCR2F75GA178530

1HGCR2F75GA172355; 1HGCR2F75GA101768 | 1HGCR2F75GA167608; 1HGCR2F75GA139968 | 1HGCR2F75GA168290 | 1HGCR2F75GA113452; 1HGCR2F75GA161324; 1HGCR2F75GA151859 | 1HGCR2F75GA150968; 1HGCR2F75GA157418 | 1HGCR2F75GA187664; 1HGCR2F75GA183503 | 1HGCR2F75GA198809; 1HGCR2F75GA174509; 1HGCR2F75GA116416; 1HGCR2F75GA159024 | 1HGCR2F75GA132227; 1HGCR2F75GA125374; 1HGCR2F75GA176471; 1HGCR2F75GA161985; 1HGCR2F75GA177328 | 1HGCR2F75GA182514 | 1HGCR2F75GA142725 | 1HGCR2F75GA175868 | 1HGCR2F75GA158049; 1HGCR2F75GA163736; 1HGCR2F75GA115511; 1HGCR2F75GA197420; 1HGCR2F75GA174588; 1HGCR2F75GA100314 | 1HGCR2F75GA170136

1HGCR2F75GA139193 | 1HGCR2F75GA148198 | 1HGCR2F75GA112804; 1HGCR2F75GA124340 | 1HGCR2F75GA135869; 1HGCR2F75GA180987 | 1HGCR2F75GA105142 | 1HGCR2F75GA121406 | 1HGCR2F75GA118957 | 1HGCR2F75GA140196; 1HGCR2F75GA133023 | 1HGCR2F75GA131692

1HGCR2F75GA141980; 1HGCR2F75GA195523 | 1HGCR2F75GA153675 | 1HGCR2F75GA154292; 1HGCR2F75GA167415 | 1HGCR2F75GA125214; 1HGCR2F75GA107988 | 1HGCR2F75GA113676 | 1HGCR2F75GA141123; 1HGCR2F75GA125441 | 1HGCR2F75GA136150; 1HGCR2F75GA194405 | 1HGCR2F75GA144152; 1HGCR2F75GA199720 | 1HGCR2F75GA115573; 1HGCR2F75GA180648 | 1HGCR2F75GA186563; 1HGCR2F75GA147567; 1HGCR2F75GA188149 | 1HGCR2F75GA127612 | 1HGCR2F75GA132891 | 1HGCR2F75GA120983; 1HGCR2F75GA190936 | 1HGCR2F75GA148265 | 1HGCR2F75GA102421 | 1HGCR2F75GA107571 | 1HGCR2F75GA179077 | 1HGCR2F75GA199829

1HGCR2F75GA161419

1HGCR2F75GA138349; 1HGCR2F75GA160593 | 1HGCR2F75GA163543; 1HGCR2F75GA109899 | 1HGCR2F75GA154163 | 1HGCR2F75GA101589; 1HGCR2F75GA116884 | 1HGCR2F75GA192833 | 1HGCR2F75GA121664 | 1HGCR2F75GA158844 | 1HGCR2F75GA173442 | 1HGCR2F75GA120367; 1HGCR2F75GA167723; 1HGCR2F75GA195943 | 1HGCR2F75GA161078 | 1HGCR2F75GA135628 | 1HGCR2F75GA130297; 1HGCR2F75GA145673 | 1HGCR2F75GA165275 | 1HGCR2F75GA188703 | 1HGCR2F75GA195361; 1HGCR2F75GA111023 | 1HGCR2F75GA121261; 1HGCR2F75GA161758; 1HGCR2F75GA114486 | 1HGCR2F75GA149867; 1HGCR2F75GA189690; 1HGCR2F75GA160349 | 1HGCR2F75GA110325 | 1HGCR2F75GA142899

1HGCR2F75GA101477; 1HGCR2F75GA178348 | 1HGCR2F75GA191696 | 1HGCR2F75GA184263; 1HGCR2F75GA122829 | 1HGCR2F75GA142935 | 1HGCR2F75GA134611 | 1HGCR2F75GA132308; 1HGCR2F75GA146662 | 1HGCR2F75GA134995 | 1HGCR2F75GA110759; 1HGCR2F75GA121566; 1HGCR2F75GA165079; 1HGCR2F75GA116075; 1HGCR2F75GA159072 | 1HGCR2F75GA110244; 1HGCR2F75GA127397 | 1HGCR2F75GA160495 | 1HGCR2F75GA153109; 1HGCR2F75GA160996 | 1HGCR2F75GA138075 | 1HGCR2F75GA108381 | 1HGCR2F75GA187325; 1HGCR2F75GA122782; 1HGCR2F75GA162909 | 1HGCR2F75GA162344 | 1HGCR2F75GA190631; 1HGCR2F75GA190175 | 1HGCR2F75GA106601 | 1HGCR2F75GA182612; 1HGCR2F75GA179371 | 1HGCR2F75GA125309 | 1HGCR2F75GA131885; 1HGCR2F75GA115010; 1HGCR2F75GA158228 | 1HGCR2F75GA149822; 1HGCR2F75GA190516 | 1HGCR2F75GA151179; 1HGCR2F75GA192198 | 1HGCR2F75GA142806; 1HGCR2F75GA159878; 1HGCR2F75GA119123; 1HGCR2F75GA167737 | 1HGCR2F75GA173182 | 1HGCR2F75GA169570 | 1HGCR2F75GA160867 | 1HGCR2F75GA194890; 1HGCR2F75GA175627 | 1HGCR2F75GA113161; 1HGCR2F75GA154020 | 1HGCR2F75GA158312; 1HGCR2F75GA181959 | 1HGCR2F75GA182934 | 1HGCR2F75GA150503 | 1HGCR2F75GA154566 | 1HGCR2F75GA145303 | 1HGCR2F75GA168192 | 1HGCR2F75GA180780 | 1HGCR2F75GA161338 | 1HGCR2F75GA128405; 1HGCR2F75GA115783 | 1HGCR2F75GA148072 | 1HGCR2F75GA115038; 1HGCR2F75GA125925; 1HGCR2F75GA182688 | 1HGCR2F75GA185543 | 1HGCR2F75GA119798 | 1HGCR2F75GA166877 | 1HGCR2F75GA138688 | 1HGCR2F75GA172887; 1HGCR2F75GA113158 | 1HGCR2F75GA163266 | 1HGCR2F75GA188264; 1HGCR2F75GA176132; 1HGCR2F75GA109580

1HGCR2F75GA157645; 1HGCR2F75GA139954 | 1HGCR2F75GA109904 | 1HGCR2F75GA134012; 1HGCR2F75GA152980 | 1HGCR2F75GA157354 | 1HGCR2F75GA149335; 1HGCR2F75GA124886 | 1HGCR2F75GA113869 | 1HGCR2F75GA138738; 1HGCR2F75GA180147 | 1HGCR2F75GA189964; 1HGCR2F75GA124421 | 1HGCR2F75GA142577 | 1HGCR2F75GA123088 | 1HGCR2F75GA159802 | 1HGCR2F75GA103486; 1HGCR2F75GA182352 | 1HGCR2F75GA132244 | 1HGCR2F75GA146693 | 1HGCR2F75GA116982; 1HGCR2F75GA183324; 1HGCR2F75GA126217 | 1HGCR2F75GA110647 | 1HGCR2F75GA141770 | 1HGCR2F75GA150730

1HGCR2F75GA154762; 1HGCR2F75GA188331; 1HGCR2F75GA122765; 1HGCR2F75GA166846

1HGCR2F75GA143101 | 1HGCR2F75GA172579; 1HGCR2F75GA188362 | 1HGCR2F75GA127853 | 1HGCR2F75GA186899 | 1HGCR2F75GA134477 | 1HGCR2F75GA122832 | 1HGCR2F75GA199880 | 1HGCR2F75GA134169; 1HGCR2F75GA198177; 1HGCR2F75GA199345 | 1HGCR2F75GA140425 | 1HGCR2F75GA101169

1HGCR2F75GA186532; 1HGCR2F75GA115816 | 1HGCR2F75GA185686; 1HGCR2F75GA154146 | 1HGCR2F75GA166622; 1HGCR2F75GA168712; 1HGCR2F75GA153837

1HGCR2F75GA199281 | 1HGCR2F75GA197465

1HGCR2F75GA147004 | 1HGCR2F75GA125469; 1HGCR2F75GA104914 | 1HGCR2F75GA152400 | 1HGCR2F75GA179368 | 1HGCR2F75GA116903 | 1HGCR2F75GA195795 | 1HGCR2F75GA157600; 1HGCR2F75GA108364 | 1HGCR2F75GA128484 | 1HGCR2F75GA147679; 1HGCR2F75GA168645 | 1HGCR2F75GA104380

1HGCR2F75GA105979

1HGCR2F75GA188832 | 1HGCR2F75GA145334; 1HGCR2F75GA111703 | 1HGCR2F75GA157595; 1HGCR2F75GA147391

1HGCR2F75GA150128; 1HGCR2F75GA164997; 1HGCR2F75GA112219; 1HGCR2F75GA176048 | 1HGCR2F75GA163106

1HGCR2F75GA196526 | 1HGCR2F75GA107960 | 1HGCR2F75GA135063; 1HGCR2F75GA147973; 1HGCR2F75GA139999; 1HGCR2F75GA129179 | 1HGCR2F75GA111071 | 1HGCR2F75GA196106

1HGCR2F75GA159542 | 1HGCR2F75GA128162 | 1HGCR2F75GA151716 | 1HGCR2F75GA195277; 1HGCR2F75GA169732 | 1HGCR2F75GA183730 | 1HGCR2F75GA111684

1HGCR2F75GA116772

1HGCR2F75GA190659 | 1HGCR2F75GA144443 | 1HGCR2F75GA141753 | 1HGCR2F75GA166216 | 1HGCR2F75GA142076 | 1HGCR2F75GA173375

1HGCR2F75GA131806 | 1HGCR2F75GA185560; 1HGCR2F75GA184828 | 1HGCR2F75GA140988; 1HGCR2F75GA131370

1HGCR2F75GA101317 | 1HGCR2F75GA183114 | 1HGCR2F75GA191844 | 1HGCR2F75GA133247; 1HGCR2F75GA136813

1HGCR2F75GA163154 | 1HGCR2F75GA126315; 1HGCR2F75GA118747 | 1HGCR2F75GA136665; 1HGCR2F75GA131143 | 1HGCR2F75GA138884

1HGCR2F75GA187700

1HGCR2F75GA186157; 1HGCR2F75GA156625 | 1HGCR2F75GA154230; 1HGCR2F75GA129344; 1HGCR2F75GA103763 | 1HGCR2F75GA165793; 1HGCR2F75GA138996; 1HGCR2F75GA133989 | 1HGCR2F75GA177149 | 1HGCR2F75GA188281 | 1HGCR2F75GA106145; 1HGCR2F75GA164983 | 1HGCR2F75GA120160 | 1HGCR2F75GA193609 | 1HGCR2F75GA105643 | 1HGCR2F75GA125181

1HGCR2F75GA161114 | 1HGCR2F75GA186823 |
The car appears to be a Honda.
The specific car is a Accord according to our records.
Find details on VINs that start with 1HGCR2F75GA1.
1HGCR2F75GA141848; 1HGCR2F75GA134866

1HGCR2F75GA104881 | 1HGCR2F75GA159220; 1HGCR2F75GA192797; 1HGCR2F75GA154860 | 1HGCR2F75GA105609 | 1HGCR2F75GA182786 | 1HGCR2F75GA126511 | 1HGCR2F75GA187521 | 1HGCR2F75GA135290 | 1HGCR2F75GA114942; 1HGCR2F75GA177569; 1HGCR2F75GA106727; 1HGCR2F75GA131580

1HGCR2F75GA157449 | 1HGCR2F75GA137105 | 1HGCR2F75GA122572 | 1HGCR2F75GA177264; 1HGCR2F75GA182125 | 1HGCR2F75GA154891 | 1HGCR2F75GA155345 | 1HGCR2F75GA153871; 1HGCR2F75GA144927; 1HGCR2F75GA109742 | 1HGCR2F75GA196493 | 1HGCR2F75GA167138; 1HGCR2F75GA195540; 1HGCR2F75GA182898 | 1HGCR2F75GA172095 | 1HGCR2F75GA111068; 1HGCR2F75GA181217 | 1HGCR2F75GA177927 | 1HGCR2F75GA151604; 1HGCR2F75GA194646 | 1HGCR2F75GA184666 | 1HGCR2F75GA154955 | 1HGCR2F75GA172520; 1HGCR2F75GA167964; 1HGCR2F75GA101012; 1HGCR2F75GA153515; 1HGCR2F75GA151098 | 1HGCR2F75GA112401 | 1HGCR2F75GA147715 | 1HGCR2F75GA113631 | 1HGCR2F75GA124659 | 1HGCR2F75GA148539 | 1HGCR2F75GA157838

1HGCR2F75GA102984; 1HGCR2F75GA163168; 1HGCR2F75GA172291; 1HGCR2F75GA138142; 1HGCR2F75GA190791 | 1HGCR2F75GA120529 | 1HGCR2F75GA164448 | 1HGCR2F75GA173800 | 1HGCR2F75GA171609 | 1HGCR2F75GA133782 | 1HGCR2F75GA186160 | 1HGCR2F75GA135225 | 1HGCR2F75GA188944 | 1HGCR2F75GA165454; 1HGCR2F75GA127156 | 1HGCR2F75GA156883

1HGCR2F75GA136116 | 1HGCR2F75GA134320 | 1HGCR2F75GA124113 | 1HGCR2F75GA160626 | 1HGCR2F75GA160383 | 1HGCR2F75GA169066 | 1HGCR2F75GA157404 | 1HGCR2F75GA128680 | 1HGCR2F75GA186918 | 1HGCR2F75GA188099 | 1HGCR2F75GA173909 | 1HGCR2F75GA135631; 1HGCR2F75GA109563; 1HGCR2F75GA127951 | 1HGCR2F75GA195697

1HGCR2F75GA132924 | 1HGCR2F75GA161145; 1HGCR2F75GA175871 | 1HGCR2F75GA141297 | 1HGCR2F75GA122779 | 1HGCR2F75GA194713 | 1HGCR2F75GA148749 | 1HGCR2F75GA138478

1HGCR2F75GA161422 | 1HGCR2F75GA159346; 1HGCR2F75GA188457; 1HGCR2F75GA131336 | 1HGCR2F75GA156320 | 1HGCR2F75GA161548; 1HGCR2F75GA158360 | 1HGCR2F75GA191746 | 1HGCR2F75GA196879 | 1HGCR2F75GA133409 | 1HGCR2F75GA106677 | 1HGCR2F75GA189348 | 1HGCR2F75GA168970 | 1HGCR2F75GA164661 | 1HGCR2F75GA117324 | 1HGCR2F75GA149092 | 1HGCR2F75GA115654 | 1HGCR2F75GA181007; 1HGCR2F75GA161100

1HGCR2F75GA196266 | 1HGCR2F75GA120773 | 1HGCR2F75GA147374 | 1HGCR2F75GA187535 | 1HGCR2F75GA184411 | 1HGCR2F75GA170444; 1HGCR2F75GA164000; 1HGCR2F75GA129585 | 1HGCR2F75GA162604

1HGCR2F75GA130896 | 1HGCR2F75GA106842 | 1HGCR2F75GA197854 | 1HGCR2F75GA118067; 1HGCR2F75GA151991 | 1HGCR2F75GA127934; 1HGCR2F75GA183386 | 1HGCR2F75GA112513 | 1HGCR2F75GA195120 | 1HGCR2F75GA160240 | 1HGCR2F75GA148881 | 1HGCR2F75GA159332 | 1HGCR2F75GA108445 | 1HGCR2F75GA180911 | 1HGCR2F75GA124211; 1HGCR2F75GA114388 | 1HGCR2F75GA111054; 1HGCR2F75GA148637

1HGCR2F75GA178009 | 1HGCR2F75GA195912

1HGCR2F75GA125391 | 1HGCR2F75GA126993; 1HGCR2F75GA182724

1HGCR2F75GA124435 | 1HGCR2F75GA120000 | 1HGCR2F75GA107019

1HGCR2F75GA133281 | 1HGCR2F75GA167947; 1HGCR2F75GA196865 | 1HGCR2F75GA125505; 1HGCR2F75GA139565

1HGCR2F75GA118277; 1HGCR2F75GA165924 | 1HGCR2F75GA136987; 1HGCR2F75GA105576 | 1HGCR2F75GA186935 | 1HGCR2F75GA115606 | 1HGCR2F75GA157371; 1HGCR2F75GA123513 | 1HGCR2F75GA121213

1HGCR2F75GA107957; 1HGCR2F75GA194078; 1HGCR2F75GA100782 | 1HGCR2F75GA142742 | 1HGCR2F75GA153904; 1HGCR2F75GA110549 | 1HGCR2F75GA187244 | 1HGCR2F75GA184568; 1HGCR2F75GA131661 | 1HGCR2F75GA135158; 1HGCR2F75GA192296 | 1HGCR2F75GA140084 | 1HGCR2F75GA125150 | 1HGCR2F75GA106209; 1HGCR2F75GA152087; 1HGCR2F75GA165910 | 1HGCR2F75GA181220

1HGCR2F75GA121647; 1HGCR2F75GA189821 | 1HGCR2F75GA149366 | 1HGCR2F75GA172534 | 1HGCR2F75GA168614 | 1HGCR2F75GA143776 | 1HGCR2F75GA164305 | 1HGCR2F75GA140943 | 1HGCR2F75GA113113; 1HGCR2F75GA126850 | 1HGCR2F75GA180469 | 1HGCR2F75GA198602 | 1HGCR2F75GA103956; 1HGCR2F75GA130199 | 1HGCR2F75GA140134 | 1HGCR2F75GA174980 | 1HGCR2F75GA152459 | 1HGCR2F75GA104296; 1HGCR2F75GA149318; 1HGCR2F75GA132373 | 1HGCR2F75GA139596; 1HGCR2F75GA142031; 1HGCR2F75GA136620 | 1HGCR2F75GA165891 | 1HGCR2F75GA117775; 1HGCR2F75GA138528; 1HGCR2F75GA158729 | 1HGCR2F75GA145074 | 1HGCR2F75GA181525; 1HGCR2F75GA183128 | 1HGCR2F75GA171061; 1HGCR2F75GA174235; 1HGCR2F75GA149237 | 1HGCR2F75GA126508; 1HGCR2F75GA144846; 1HGCR2F75GA189267 | 1HGCR2F75GA149447; 1HGCR2F75GA126864 | 1HGCR2F75GA146418; 1HGCR2F75GA191794; 1HGCR2F75GA176163; 1HGCR2F75GA103293; 1HGCR2F75GA179712; 1HGCR2F75GA146645 | 1HGCR2F75GA170623; 1HGCR2F75GA181377 | 1HGCR2F75GA197238 | 1HGCR2F75GA132602; 1HGCR2F75GA154390 | 1HGCR2F75GA107151 | 1HGCR2F75GA152963; 1HGCR2F75GA126525 | 1HGCR2F75GA100636; 1HGCR2F75GA129358 | 1HGCR2F75GA196154; 1HGCR2F75GA160142 | 1HGCR2F75GA187440; 1HGCR2F75GA168094 | 1HGCR2F75GA170122 | 1HGCR2F75GA141896 | 1HGCR2F75GA128520 | 1HGCR2F75GA108056 | 1HGCR2F75GA151117; 1HGCR2F75GA137167; 1HGCR2F75GA185431 | 1HGCR2F75GA138481 | 1HGCR2F75GA100202 | 1HGCR2F75GA121891; 1HGCR2F75GA105156

1HGCR2F75GA101141 | 1HGCR2F75GA190676 | 1HGCR2F75GA152591

1HGCR2F75GA198714; 1HGCR2F75GA121504 | 1HGCR2F75GA197076; 1HGCR2F75GA121874; 1HGCR2F75GA186238 | 1HGCR2F75GA188054 | 1HGCR2F75GA148055; 1HGCR2F75GA150355; 1HGCR2F75GA107232 | 1HGCR2F75GA155264 | 1HGCR2F75GA176406 | 1HGCR2F75GA114651 | 1HGCR2F75GA169228 | 1HGCR2F75GA160805 | 1HGCR2F75GA192203; 1HGCR2F75GA135564; 1HGCR2F75GA147231 | 1HGCR2F75GA176549; 1HGCR2F75GA166233 | 1HGCR2F75GA133605 | 1HGCR2F75GA139517; 1HGCR2F75GA163638; 1HGCR2F75GA116402

1HGCR2F75GA133748

1HGCR2F75GA116156 | 1HGCR2F75GA168497; 1HGCR2F75GA106257 | 1HGCR2F75GA199149; 1HGCR2F75GA112074 | 1HGCR2F75GA146564 | 1HGCR2F75GA171139; 1HGCR2F75GA183355 | 1HGCR2F75GA160187; 1HGCR2F75GA150162 | 1HGCR2F75GA161632 | 1HGCR2F75GA170525 | 1HGCR2F75GA114679 | 1HGCR2F75GA101415 | 1HGCR2F75GA103441

1HGCR2F75GA126914 | 1HGCR2F75GA164398; 1HGCR2F75GA117016 | 1HGCR2F75GA170976 | 1HGCR2F75GA106792 | 1HGCR2F75GA165549 | 1HGCR2F75GA128159 | 1HGCR2F75GA138285 | 1HGCR2F75GA153076 | 1HGCR2F75GA147486 | 1HGCR2F75GA165342; 1HGCR2F75GA118697 | 1HGCR2F75GA139260; 1HGCR2F75GA164238 | 1HGCR2F75GA104377 | 1HGCR2F75GA189611; 1HGCR2F75GA197983 | 1HGCR2F75GA155670 | 1HGCR2F75GA111877 | 1HGCR2F75GA182013 | 1HGCR2F75GA173215 | 1HGCR2F75GA179905; 1HGCR2F75GA127318 | 1HGCR2F75GA152641 | 1HGCR2F75GA124984; 1HGCR2F75GA106324 | 1HGCR2F75GA170458; 1HGCR2F75GA113841 | 1HGCR2F75GA169438 | 1HGCR2F75GA187616; 1HGCR2F75GA100796

1HGCR2F75GA123835 | 1HGCR2F75GA145706 | 1HGCR2F75GA114097 | 1HGCR2F75GA190905 | 1HGCR2F75GA144376; 1HGCR2F75GA112463; 1HGCR2F75GA126332

1HGCR2F75GA195053 | 1HGCR2F75GA174087; 1HGCR2F75GA104346 | 1HGCR2F75GA198695; 1HGCR2F75GA192105

1HGCR2F75GA103536 | 1HGCR2F75GA198339 | 1HGCR2F75GA170735

1HGCR2F75GA160531 | 1HGCR2F75GA156947; 1HGCR2F75GA113127 | 1HGCR2F75GA198356; 1HGCR2F75GA150520 | 1HGCR2F75GA111992 | 1HGCR2F75GA116996; 1HGCR2F75GA193772 | 1HGCR2F75GA119980

1HGCR2F75GA172789 | 1HGCR2F75GA160819 | 1HGCR2F75GA188345

1HGCR2F75GA170315 | 1HGCR2F75GA109868 | 1HGCR2F75GA124063; 1HGCR2F75GA162540

1HGCR2F75GA194615; 1HGCR2F75GA125200; 1HGCR2F75GA146578 | 1HGCR2F75GA105738 | 1HGCR2F75GA195232; 1HGCR2F75GA182061 | 1HGCR2F75GA127268; 1HGCR2F75GA172663; 1HGCR2F75GA140764; 1HGCR2F75GA155071; 1HGCR2F75GA126492 | 1HGCR2F75GA167785; 1HGCR2F75GA150260; 1HGCR2F75GA131398 | 1HGCR2F75GA124337; 1HGCR2F75GA183078 | 1HGCR2F75GA145768; 1HGCR2F75GA158794; 1HGCR2F75GA176194 | 1HGCR2F75GA119722 | 1HGCR2F75GA114875 | 1HGCR2F75GA117145; 1HGCR2F75GA162182; 1HGCR2F75GA181931 | 1HGCR2F75GA109515; 1HGCR2F75GA147407 | 1HGCR2F75GA177023 | 1HGCR2F75GA143986 | 1HGCR2F75GA144507

1HGCR2F75GA100085; 1HGCR2F75GA139467; 1HGCR2F75GA176857

1HGCR2F75GA100720 | 1HGCR2F75GA175479 | 1HGCR2F75GA130039; 1HGCR2F75GA130266 | 1HGCR2F75GA190287 | 1HGCR2F75GA156821; 1HGCR2F75GA199443 | 1HGCR2F75GA157158; 1HGCR2F75GA161601; 1HGCR2F75GA187177

1HGCR2F75GA193352 | 1HGCR2F75GA139470; 1HGCR2F75GA196641; 1HGCR2F75GA108171 | 1HGCR2F75GA121356; 1HGCR2F75GA108865; 1HGCR2F75GA105836; 1HGCR2F75GA170055; 1HGCR2F75GA157841 | 1HGCR2F75GA139646 | 1HGCR2F75GA158374 | 1HGCR2F75GA133216; 1HGCR2F75GA197210 | 1HGCR2F75GA181363 | 1HGCR2F75GA142207 | 1HGCR2F75GA121440 | 1HGCR2F75GA192718; 1HGCR2F75GA151005 | 1HGCR2F75GA167320 | 1HGCR2F75GA102645; 1HGCR2F75GA118330 | 1HGCR2F75GA180598 | 1HGCR2F75GA184926 | 1HGCR2F75GA172386 | 1HGCR2F75GA140215 | 1HGCR2F75GA130879; 1HGCR2F75GA126007 | 1HGCR2F75GA173232 | 1HGCR2F75GA155135 | 1HGCR2F75GA149433 | 1HGCR2F75GA142028 | 1HGCR2F75GA162554 | 1HGCR2F75GA134379 | 1HGCR2F75GA162232 | 1HGCR2F75GA120580; 1HGCR2F75GA131613 | 1HGCR2F75GA106579; 1HGCR2F75GA100930 | 1HGCR2F75GA150579; 1HGCR2F75GA167835; 1HGCR2F75GA180665

1HGCR2F75GA120630 | 1HGCR2F75GA169200; 1HGCR2F75GA157984; 1HGCR2F75GA118909 | 1HGCR2F75GA173988; 1HGCR2F75GA137525 | 1HGCR2F75GA127965; 1HGCR2F75GA138321 | 1HGCR2F75GA112141 | 1HGCR2F75GA190919; 1HGCR2F75GA182416 | 1HGCR2F75GA123074 | 1HGCR2F75GA134771 | 1HGCR2F75GA189642

1HGCR2F75GA126122 | 1HGCR2F75GA163297 | 1HGCR2F75GA158858 | 1HGCR2F75GA108090; 1HGCR2F75GA149593 | 1HGCR2F75GA130963 | 1HGCR2F75GA106517 | 1HGCR2F75GA109417; 1HGCR2F75GA177801; 1HGCR2F75GA165728; 1HGCR2F75GA167494 | 1HGCR2F75GA148573; 1HGCR2F75GA146273 | 1HGCR2F75GA104752 | 1HGCR2F75GA148847; 1HGCR2F75GA121762 | 1HGCR2F75GA110552

1HGCR2F75GA148444 | 1HGCR2F75GA168483 | 1HGCR2F75GA159489 | 1HGCR2F75GA128078; 1HGCR2F75GA187227 | 1HGCR2F75GA160500; 1HGCR2F75GA198891 | 1HGCR2F75GA117064; 1HGCR2F75GA132454 | 1HGCR2F75GA192217 | 1HGCR2F75GA143180; 1HGCR2F75GA144930; 1HGCR2F75GA130185 | 1HGCR2F75GA167382; 1HGCR2F75GA170895 | 1HGCR2F75GA145849 | 1HGCR2F75GA113788 | 1HGCR2F75GA145379; 1HGCR2F75GA197336 | 1HGCR2F75GA128646; 1HGCR2F75GA121499; 1HGCR2F75GA151926; 1HGCR2F75GA108302; 1HGCR2F75GA199751; 1HGCR2F75GA117825; 1HGCR2F75GA109126 | 1HGCR2F75GA115248 | 1HGCR2F75GA136570 | 1HGCR2F75GA121437 | 1HGCR2F75GA151120

1HGCR2F75GA163798 | 1HGCR2F75GA187308 | 1HGCR2F75GA103939; 1HGCR2F75GA125052

1HGCR2F75GA161033; 1HGCR2F75GA177233; 1HGCR2F75GA164675 | 1HGCR2F75GA184294; 1HGCR2F75GA148640; 1HGCR2F75GA129134 | 1HGCR2F75GA133894; 1HGCR2F75GA106372 | 1HGCR2F75GA177846; 1HGCR2F75GA152493 | 1HGCR2F75GA149142; 1HGCR2F75GA115234 | 1HGCR2F75GA188068 | 1HGCR2F75GA127769 | 1HGCR2F75GA188510 | 1HGCR2F75GA171724; 1HGCR2F75GA140067 | 1HGCR2F75GA106808; 1HGCR2F75GA106937; 1HGCR2F75GA163560 | 1HGCR2F75GA145575 | 1HGCR2F75GA183680; 1HGCR2F75GA144412 | 1HGCR2F75GA138500; 1HGCR2F75GA188684

1HGCR2F75GA134253 | 1HGCR2F75GA127903 | 1HGCR2F75GA163235 | 1HGCR2F75GA116531 | 1HGCR2F75GA138366 | 1HGCR2F75GA131451 | 1HGCR2F75GA163607 | 1HGCR2F75GA160044 | 1HGCR2F75GA136083 | 1HGCR2F75GA166720 | 1HGCR2F75GA151148 | 1HGCR2F75GA130512; 1HGCR2F75GA104315; 1HGCR2F75GA195196

1HGCR2F75GA151957 | 1HGCR2F75GA123883 | 1HGCR2F75GA141249 | 1HGCR2F75GA144989 | 1HGCR2F75GA105903 | 1HGCR2F75GA156642; 1HGCR2F75GA159041; 1HGCR2F75GA169150 | 1HGCR2F75GA169343 | 1HGCR2F75GA138514; 1HGCR2F75GA158066; 1HGCR2F75GA134849 | 1HGCR2F75GA123348 | 1HGCR2F75GA188376 | 1HGCR2F75GA158147 | 1HGCR2F75GA128579

1HGCR2F75GA191259; 1HGCR2F75GA152638 | 1HGCR2F75GA131112 | 1HGCR2F75GA101852; 1HGCR2F75GA178916 | 1HGCR2F75GA148248; 1HGCR2F75GA151960 | 1HGCR2F75GA114181 | 1HGCR2F75GA129571 | 1HGCR2F75GA197191; 1HGCR2F75GA169360; 1HGCR2F75GA162778; 1HGCR2F75GA131899 | 1HGCR2F75GA130252 | 1HGCR2F75GA177412

1HGCR2F75GA190399 | 1HGCR2F75GA149058; 1HGCR2F75GA176079 | 1HGCR2F75GA105898 | 1HGCR2F75GA132518; 1HGCR2F75GA166510 | 1HGCR2F75GA156298; 1HGCR2F75GA193349 | 1HGCR2F75GA197708 | 1HGCR2F75GA178592

1HGCR2F75GA103035; 1HGCR2F75GA167043; 1HGCR2F75GA188023 | 1HGCR2F75GA150422 | 1HGCR2F75GA180083 | 1HGCR2F75GA129750 | 1HGCR2F75GA177880 | 1HGCR2F75GA116321; 1HGCR2F75GA117906 | 1HGCR2F75GA172601 | 1HGCR2F75GA147892 | 1HGCR2F75GA164515; 1HGCR2F75GA155300 | 1HGCR2F75GA140912 | 1HGCR2F75GA107425 | 1HGCR2F75GA131773; 1HGCR2F75GA195098 | 1HGCR2F75GA171125; 1HGCR2F75GA140845 | 1HGCR2F75GA157368; 1HGCR2F75GA196171 | 1HGCR2F75GA179824 | 1HGCR2F75GA180830; 1HGCR2F75GA109997 | 1HGCR2F75GA137427 | 1HGCR2F75GA104234 | 1HGCR2F75GA176535; 1HGCR2F75GA178706; 1HGCR2F75GA152882 | 1HGCR2F75GA130977 | 1HGCR2F75GA151618; 1HGCR2F75GA159055; 1HGCR2F75GA134690 | 1HGCR2F75GA173814; 1HGCR2F75GA106484 | 1HGCR2F75GA168791 | 1HGCR2F75GA118165 | 1HGCR2F75GA180097 | 1HGCR2F75GA107358 | 1HGCR2F75GA168516; 1HGCR2F75GA117629 | 1HGCR2F75GA179760 | 1HGCR2F75GA171710 | 1HGCR2F75GA168158 | 1HGCR2F75GA158827; 1HGCR2F75GA199118; 1HGCR2F75GA186577

1HGCR2F75GA193951; 1HGCR2F75GA148346

1HGCR2F75GA110602 | 1HGCR2F75GA165390; 1HGCR2F75GA154793; 1HGCR2F75GA121972 | 1HGCR2F75GA187423 | 1HGCR2F75GA196607 | 1HGCR2F75GA166250 | 1HGCR2F75GA178110 | 1HGCR2F75GA111233 | 1HGCR2F75GA162635; 1HGCR2F75GA170699 | 1HGCR2F75GA137959; 1HGCR2F75GA148153 | 1HGCR2F75GA139159 | 1HGCR2F75GA111698; 1HGCR2F75GA142711; 1HGCR2F75GA107750; 1HGCR2F75GA109644 | 1HGCR2F75GA129201; 1HGCR2F75GA171075; 1HGCR2F75GA130543; 1HGCR2F75GA170511 | 1HGCR2F75GA163171; 1HGCR2F75GA164353; 1HGCR2F75GA174879 | 1HGCR2F75GA150839 | 1HGCR2F75GA169603

1HGCR2F75GA169567; 1HGCR2F75GA103410; 1HGCR2F75GA107389; 1HGCR2F75GA147147 | 1HGCR2F75GA173795; 1HGCR2F75GA123317 | 1HGCR2F75GA140036

1HGCR2F75GA156558 | 1HGCR2F75GA134799 | 1HGCR2F75GA118652; 1HGCR2F75GA193125; 1HGCR2F75GA137637 | 1HGCR2F75GA180455 | 1HGCR2F75GA154664 | 1HGCR2F75GA139145 | 1HGCR2F75GA134897 | 1HGCR2F75GA174347 | 1HGCR2F75GA176986; 1HGCR2F75GA101382 | 1HGCR2F75GA139534 | 1HGCR2F75GA107599; 1HGCR2F75GA188653

1HGCR2F75GA104251; 1HGCR2F75GA134219; 1HGCR2F75GA103004 | 1HGCR2F75GA101625 | 1HGCR2F75GA102306 | 1HGCR2F75GA138920; 1HGCR2F75GA160190 | 1HGCR2F75GA118487; 1HGCR2F75GA133443; 1HGCR2F75GA142840 | 1HGCR2F75GA139582

1HGCR2F75GA119770; 1HGCR2F75GA121101

1HGCR2F75GA115976; 1HGCR2F75GA185025

1HGCR2F75GA185221 | 1HGCR2F75GA154468 | 1HGCR2F75GA103746

1HGCR2F75GA195151 | 1HGCR2F75GA171335 | 1HGCR2F75GA172761 | 1HGCR2F75GA122345 | 1HGCR2F75GA199765; 1HGCR2F75GA141994; 1HGCR2F75GA178057; 1HGCR2F75GA169620 | 1HGCR2F75GA188992 | 1HGCR2F75GA117517 | 1HGCR2F75GA141400; 1HGCR2F75GA153823; 1HGCR2F75GA116979 | 1HGCR2F75GA182240 | 1HGCR2F75GA157886 | 1HGCR2F75GA191052 | 1HGCR2F75GA187003 | 1HGCR2F75GA110261 | 1HGCR2F75GA191777 | 1HGCR2F75GA137573; 1HGCR2F75GA181671

1HGCR2F75GA144488 | 1HGCR2F75GA105237 | 1HGCR2F75GA188393; 1HGCR2F75GA160769; 1HGCR2F75GA129537 | 1HGCR2F75GA164532; 1HGCR2F75GA157242 | 1HGCR2F75GA195845; 1HGCR2F75GA170170 | 1HGCR2F75GA190158 | 1HGCR2F75GA187549 | 1HGCR2F75GA131966 | 1HGCR2F75GA183534 | 1HGCR2F75GA127559 | 1HGCR2F75GA175482; 1HGCR2F75GA183470 | 1HGCR2F75GA136066; 1HGCR2F75GA103102; 1HGCR2F75GA104279 | 1HGCR2F75GA148766; 1HGCR2F75GA114116; 1HGCR2F75GA164336; 1HGCR2F75GA136584 | 1HGCR2F75GA164059; 1HGCR2F75GA175983; 1HGCR2F75GA189785; 1HGCR2F75GA184635

1HGCR2F75GA167852 | 1HGCR2F75GA146953 | 1HGCR2F75GA150243 | 1HGCR2F75GA136049 | 1HGCR2F75GA112396 | 1HGCR2F75GA122183 | 1HGCR2F75GA189740 | 1HGCR2F75GA102418 | 1HGCR2F75GA140201 | 1HGCR2F75GA120899; 1HGCR2F75GA170217 | 1HGCR2F75GA181766 | 1HGCR2F75GA124189

1HGCR2F75GA167303 | 1HGCR2F75GA163526 | 1HGCR2F75GA121888 | 1HGCR2F75GA143356; 1HGCR2F75GA118411; 1HGCR2F75GA143907; 1HGCR2F75GA190760; 1HGCR2F75GA156494 | 1HGCR2F75GA190371 | 1HGCR2F75GA115895 | 1HGCR2F75GA180259; 1HGCR2F75GA164613; 1HGCR2F75GA149853 | 1HGCR2F75GA130641 | 1HGCR2F75GA135855 | 1HGCR2F75GA122166; 1HGCR2F75GA198101; 1HGCR2F75GA164501 | 1HGCR2F75GA121745; 1HGCR2F75GA145401 | 1HGCR2F75GA151571 | 1HGCR2F75GA110969 | 1HGCR2F75GA153613 | 1HGCR2F75GA124970 | 1HGCR2F75GA195733 | 1HGCR2F75GA130400 | 1HGCR2F75GA154387 | 1HGCR2F75GA108610; 1HGCR2F75GA183047; 1HGCR2F75GA152381 | 1HGCR2F75GA181783 | 1HGCR2F75GA108722; 1HGCR2F75GA120904 | 1HGCR2F75GA178690 | 1HGCR2F75GA142871; 1HGCR2F75GA164126 | 1HGCR2F75GA149741 | 1HGCR2F75GA107005 | 1HGCR2F75GA150131; 1HGCR2F75GA157077; 1HGCR2F75GA129005 | 1HGCR2F75GA147990 | 1HGCR2F75GA197756 | 1HGCR2F75GA136861; 1HGCR2F75GA110843

1HGCR2F75GA175806; 1HGCR2F75GA178138 | 1HGCR2F75GA146760; 1HGCR2F75GA117260; 1HGCR2F75GA182173; 1HGCR2F75GA174123; 1HGCR2F75GA100653; 1HGCR2F75GA147469 | 1HGCR2F75GA134480 | 1HGCR2F75GA113855 | 1HGCR2F75GA175305 | 1HGCR2F75GA133507

1HGCR2F75GA132714 | 1HGCR2F75GA157094 | 1HGCR2F75GA123611 | 1HGCR2F75GA148945 | 1HGCR2F75GA148332 | 1HGCR2F75GA114956; 1HGCR2F75GA192721 | 1HGCR2F75GA134107; 1HGCR2F75GA141669 | 1HGCR2F75GA153093 | 1HGCR2F75GA153157; 1HGCR2F75GA113094; 1HGCR2F75GA129103 | 1HGCR2F75GA134401 | 1HGCR2F75GA141008 | 1HGCR2F75GA115282; 1HGCR2F75GA184361 | 1HGCR2F75GA180391 | 1HGCR2F75GA188104 | 1HGCR2F75GA158410; 1HGCR2F75GA188541; 1HGCR2F75GA140733 | 1HGCR2F75GA141798 | 1HGCR2F75GA171884 | 1HGCR2F75GA141722 | 1HGCR2F75GA132552; 1HGCR2F75GA185333 | 1HGCR2F75GA156771 | 1HGCR2F75GA121034 | 1HGCR2F75GA105920; 1HGCR2F75GA157046

1HGCR2F75GA184537; 1HGCR2F75GA164417 | 1HGCR2F75GA169908; 1HGCR2F75GA147598; 1HGCR2F75GA192427; 1HGCR2F75GA122846 | 1HGCR2F75GA150159; 1HGCR2F75GA111362; 1HGCR2F75GA138044; 1HGCR2F75GA110972 | 1HGCR2F75GA120790 | 1HGCR2F75GA164031 | 1HGCR2F75GA194355; 1HGCR2F75GA153403 | 1HGCR2F75GA137699 | 1HGCR2F75GA128369 | 1HGCR2F75GA110504 | 1HGCR2F75GA198776 | 1HGCR2F75GA132566; 1HGCR2F75GA128694 | 1HGCR2F75GA197451

1HGCR2F75GA159279; 1HGCR2F75GA150663; 1HGCR2F75GA124967 | 1HGCR2F75GA120708; 1HGCR2F75GA108848; 1HGCR2F75GA107084 | 1HGCR2F75GA133670 | 1HGCR2F75GA137783; 1HGCR2F75GA168287

1HGCR2F75GA124872 | 1HGCR2F75GA137024 | 1HGCR2F75GA149044

1HGCR2F75GA103052 | 1HGCR2F75GA183498 | 1HGCR2F75GA193075; 1HGCR2F75GA133877 | 1HGCR2F75GA151988; 1HGCR2F75GA107716; 1HGCR2F75GA197305 | 1HGCR2F75GA115119; 1HGCR2F75GA127125 | 1HGCR2F75GA182884; 1HGCR2F75GA106873 | 1HGCR2F75GA112673 | 1HGCR2F75GA195649 | 1HGCR2F75GA150615 | 1HGCR2F75GA193061 | 1HGCR2F75GA113824 | 1HGCR2F75GA106078 | 1HGCR2F75GA186661

1HGCR2F75GA176017 | 1HGCR2F75GA152221; 1HGCR2F75GA122006 | 1HGCR2F75GA109952 | 1HGCR2F75GA160416 | 1HGCR2F75GA111474; 1HGCR2F75GA190208 | 1HGCR2F75GA155698 | 1HGCR2F75GA148797 | 1HGCR2F75GA111099 | 1HGCR2F75GA111314; 1HGCR2F75GA145950 | 1HGCR2F75GA136715; 1HGCR2F75GA191522 | 1HGCR2F75GA116349 | 1HGCR2F75GA194663

1HGCR2F75GA188605 | 1HGCR2F75GA130106; 1HGCR2F75GA147309; 1HGCR2F75GA172677 | 1HGCR2F75GA187888 | 1HGCR2F75GA108414 | 1HGCR2F75GA129439 | 1HGCR2F75GA175398 | 1HGCR2F75GA157189; 1HGCR2F75GA174249; 1HGCR2F75GA174591; 1HGCR2F75GA161582 | 1HGCR2F75GA132504 | 1HGCR2F75GA171738; 1HGCR2F75GA148671 | 1HGCR2F75GA117355 | 1HGCR2F75GA164708; 1HGCR2F75GA154728 | 1HGCR2F75GA135483; 1HGCR2F75GA109403

1HGCR2F75GA158441

1HGCR2F75GA168001 | 1HGCR2F75GA192816 | 1HGCR2F75GA193738 | 1HGCR2F75GA162019; 1HGCR2F75GA114049 | 1HGCR2F75GA161694 | 1HGCR2F75GA170914 | 1HGCR2F75GA198048 | 1HGCR2F75GA120076 | 1HGCR2F75GA191956 | 1HGCR2F75GA102046 | 1HGCR2F75GA194338; 1HGCR2F75GA164109 | 1HGCR2F75GA181721; 1HGCR2F75GA177829 | 1HGCR2F75GA155104 | 1HGCR2F75GA103696 | 1HGCR2F75GA138724 | 1HGCR2F75GA151392 | 1HGCR2F75GA101270 | 1HGCR2F75GA138822 | 1HGCR2F75GA139520; 1HGCR2F75GA103133; 1HGCR2F75GA172808 | 1HGCR2F75GA133345 | 1HGCR2F75GA182464 | 1HGCR2F75GA133314; 1HGCR2F75GA156253 | 1HGCR2F75GA176082 | 1HGCR2F75GA123575 | 1HGCR2F75GA121258 | 1HGCR2F75GA196140 | 1HGCR2F75GA100247 | 1HGCR2F75GA114374; 1HGCR2F75GA151652 | 1HGCR2F75GA170234

1HGCR2F75GA189110 | 1HGCR2F75GA154812; 1HGCR2F75GA151733 | 1HGCR2F75GA171691 | 1HGCR2F75GA192234; 1HGCR2F75GA147827; 1HGCR2F75GA178205; 1HGCR2F75GA189950 | 1HGCR2F75GA112706 | 1HGCR2F75GA191102 | 1HGCR2F75GA153918; 1HGCR2F75GA179161 | 1HGCR2F75GA122751 | 1HGCR2F75GA100183; 1HGCR2F75GA111913; 1HGCR2F75GA166975 | 1HGCR2F75GA183646 | 1HGCR2F75GA114021; 1HGCR2F75GA101754 | 1HGCR2F75GA101298 | 1HGCR2F75GA114200 | 1HGCR2F75GA150372; 1HGCR2F75GA166734; 1HGCR2F75GA135970; 1HGCR2F75GA194100 | 1HGCR2F75GA164286; 1HGCR2F75GA186594 | 1HGCR2F75GA151439; 1HGCR2F75GA193562 | 1HGCR2F75GA190323; 1HGCR2F75GA120854 | 1HGCR2F75GA183159

1HGCR2F75GA154910 | 1HGCR2F75GA194226; 1HGCR2F75GA177930; 1HGCR2F75GA197370 | 1HGCR2F75GA106341; 1HGCR2F75GA193366; 1HGCR2F75GA119641 | 1HGCR2F75GA126105; 1HGCR2F75GA141977 | 1HGCR2F75GA115217

1HGCR2F75GA138786 | 1HGCR2F75GA114892 | 1HGCR2F75GA185008; 1HGCR2F75GA174252 | 1HGCR2F75GA170296 | 1HGCR2F75GA106615 | 1HGCR2F75GA161890; 1HGCR2F75GA193433 | 1HGCR2F75GA121180; 1HGCR2F75GA142160 | 1HGCR2F75GA109983; 1HGCR2F75GA188426

1HGCR2F75GA117923 | 1HGCR2F75GA168211 | 1HGCR2F75GA130686; 1HGCR2F75GA104170 | 1HGCR2F75GA106565 | 1HGCR2F75GA194954; 1HGCR2F75GA168886; 1HGCR2F75GA167530 | 1HGCR2F75GA198650 | 1HGCR2F75GA133572 | 1HGCR2F75GA136455 | 1HGCR2F75GA150548 | 1HGCR2F75GA138853; 1HGCR2F75GA112530; 1HGCR2F75GA100104 | 1HGCR2F75GA164529 | 1HGCR2F75GA178835 | 1HGCR2F75GA183453 | 1HGCR2F75GA186692; 1HGCR2F75GA165602 | 1HGCR2F75GA133233 | 1HGCR2F75GA176874 | 1HGCR2F75GA102502

1HGCR2F75GA172212 | 1HGCR2F75GA173053 | 1HGCR2F75GA192038; 1HGCR2F75GA170220

1HGCR2F75GA170007; 1HGCR2F75GA109174 | 1HGCR2F75GA169763; 1HGCR2F75GA102953 | 1HGCR2F75GA163350; 1HGCR2F75GA186305; 1HGCR2F75GA166149; 1HGCR2F75GA185087 | 1HGCR2F75GA108526

1HGCR2F75GA161405; 1HGCR2F75GA104010 | 1HGCR2F75GA148119 | 1HGCR2F75GA112477 | 1HGCR2F75GA147455 | 1HGCR2F75GA106047 | 1HGCR2F75GA152249 | 1HGCR2F75GA119655 | 1HGCR2F75GA167527 | 1HGCR2F75GA175918; 1HGCR2F75GA131241 | 1HGCR2F75GA122619

1HGCR2F75GA176941; 1HGCR2F75GA179032 | 1HGCR2F75GA189379; 1HGCR2F75GA180004 | 1HGCR2F75GA149643 | 1HGCR2F75GA128999 | 1HGCR2F75GA197188 | 1HGCR2F75GA175174 | 1HGCR2F75GA152168 | 1HGCR2F75GA141879 | 1HGCR2F75GA145088 | 1HGCR2F75GA102631; 1HGCR2F75GA169925; 1HGCR2F75GA121146 | 1HGCR2F75GA139355

1HGCR2F75GA182089 | 1HGCR2F75GA156091

1HGCR2F75GA120479 | 1HGCR2F75GA103942 | 1HGCR2F75GA147472 | 1HGCR2F75GA190886 | 1HGCR2F75GA126394 | 1HGCR2F75GA165535

1HGCR2F75GA155720

1HGCR2F75GA104685 | 1HGCR2F75GA139243 | 1HGCR2F75GA128596 | 1HGCR2F75GA169083 | 1HGCR2F75GA130574; 1HGCR2F75GA152462; 1HGCR2F75GA189141 | 1HGCR2F75GA134060 | 1HGCR2F75GA165485 | 1HGCR2F75GA151277; 1HGCR2F75GA174459; 1HGCR2F75GA115427 | 1HGCR2F75GA161727; 1HGCR2F75GA177152 | 1HGCR2F75GA142465 | 1HGCR2F75GA107456

1HGCR2F75GA119154; 1HGCR2F75GA102208 | 1HGCR2F75GA177362; 1HGCR2F75GA178446; 1HGCR2F75GA143583 | 1HGCR2F75GA168662 | 1HGCR2F75GA109711; 1HGCR2F75GA155880 | 1HGCR2F75GA177670

1HGCR2F75GA157726 | 1HGCR2F75GA198311; 1HGCR2F75GA149755; 1HGCR2F75GA181993 | 1HGCR2F75GA169097 | 1HGCR2F75GA198129 | 1HGCR2F75GA104265 | 1HGCR2F75GA192136 | 1HGCR2F75GA189222 | 1HGCR2F75GA134902; 1HGCR2F75GA130932

1HGCR2F75GA107182 | 1HGCR2F75GA159718

1HGCR2F75GA117484; 1HGCR2F75GA132258; 1HGCR2F75GA198678 | 1HGCR2F75GA157161; 1HGCR2F75GA133622; 1HGCR2F75GA101964 | 1HGCR2F75GA165146; 1HGCR2F75GA189074 | 1HGCR2F75GA111166; 1HGCR2F75GA152753 | 1HGCR2F75GA164756 | 1HGCR2F75GA175403

1HGCR2F75GA156138 | 1HGCR2F75GA190869; 1HGCR2F75GA116738 | 1HGCR2F75GA102693; 1HGCR2F75GA164904; 1HGCR2F75GA121387; 1HGCR2F75GA185249 | 1HGCR2F75GA161002 | 1HGCR2F75GA128503 | 1HGCR2F75GA108316 | 1HGCR2F75GA127688 | 1HGCR2F75GA124855 | 1HGCR2F75GA120823; 1HGCR2F75GA154700 | 1HGCR2F75GA186403; 1HGCR2F75GA191990; 1HGCR2F75GA174901

1HGCR2F75GA126489; 1HGCR2F75GA157497; 1HGCR2F75GA100264 | 1HGCR2F75GA176499 | 1HGCR2F75GA100569; 1HGCR2F75GA125617 | 1HGCR2F75GA166085 | 1HGCR2F75GA124905; 1HGCR2F75GA103603

1HGCR2F75GA138626; 1HGCR2F75GA189415 | 1HGCR2F75GA115525 | 1HGCR2F75GA119428

1HGCR2F75GA155782

1HGCR2F75GA101107

1HGCR2F75GA130140; 1HGCR2F75GA134236; 1HGCR2F75GA148458 | 1HGCR2F75GA157810 | 1HGCR2F75GA125472 | 1HGCR2F75GA190743 | 1HGCR2F75GA166118 | 1HGCR2F75GA162442; 1HGCR2F75GA179029 | 1HGCR2F75GA104542

1HGCR2F75GA177345 | 1HGCR2F75GA199734 | 1HGCR2F75GA174834 | 1HGCR2F75GA104461 | 1HGCR2F75GA124533

1HGCR2F75GA140618 | 1HGCR2F75GA123804; 1HGCR2F75GA115802 | 1HGCR2F75GA142272 | 1HGCR2F75GA174445 | 1HGCR2F75GA104931 | 1HGCR2F75GA152851 | 1HGCR2F75GA165664 | 1HGCR2F75GA156365 | 1HGCR2F75GA197594 | 1HGCR2F75GA135547 | 1HGCR2F75GA159539; 1HGCR2F75GA104492; 1HGCR2F75GA116576; 1HGCR2F75GA196459 | 1HGCR2F75GA150825 | 1HGCR2F75GA123673

1HGCR2F75GA106176 | 1HGCR2F75GA154549; 1HGCR2F75GA102788 | 1HGCR2F75GA120403 | 1HGCR2F75GA151974 | 1HGCR2F75GA195702 | 1HGCR2F75GA167267 | 1HGCR2F75GA187048; 1HGCR2F75GA103780 | 1HGCR2F75GA130588; 1HGCR2F75GA177944; 1HGCR2F75GA187339

1HGCR2F75GA156267; 1HGCR2F75GA144913

1HGCR2F75GA145771 | 1HGCR2F75GA173991; 1HGCR2F75GA112284; 1HGCR2F75GA111040 | 1HGCR2F75GA181153 | 1HGCR2F75GA115721 | 1HGCR2F75GA104864 | 1HGCR2F75GA166569 | 1HGCR2F75GA139100 | 1HGCR2F75GA122989; 1HGCR2F75GA157757; 1HGCR2F75GA178785 | 1HGCR2F75GA191715 | 1HGCR2F75GA100880; 1HGCR2F75GA151943 | 1HGCR2F75GA148864; 1HGCR2F75GA121969; 1HGCR2F75GA128582; 1HGCR2F75GA165258

1HGCR2F75GA134625; 1HGCR2F75GA113922 | 1HGCR2F75GA116447; 1HGCR2F75GA118456 | 1HGCR2F75GA153420 | 1HGCR2F75GA197143 | 1HGCR2F75GA158942 | 1HGCR2F75GA131028 | 1HGCR2F75GA174042; 1HGCR2F75GA139078 | 1HGCR2F75GA150338 | 1HGCR2F75GA199359 | 1HGCR2F75GA164949 | 1HGCR2F75GA181847; 1HGCR2F75GA184392 | 1HGCR2F75GA152395 | 1HGCR2F75GA131059 | 1HGCR2F75GA166281 | 1HGCR2F75GA186854; 1HGCR2F75GA131157 | 1HGCR2F75GA152350 | 1HGCR2F75GA143678 | 1HGCR2F75GA164157 | 1HGCR2F75GA106971 | 1HGCR2F75GA177555; 1HGCR2F75GA100801

1HGCR2F75GA141283 | 1HGCR2F75GA114178 | 1HGCR2F75GA109918

1HGCR2F75GA116285 | 1HGCR2F75GA169780 | 1HGCR2F75GA167463 | 1HGCR2F75GA185140 | 1HGCR2F75GA148668; 1HGCR2F75GA130168 | 1HGCR2F75GA124564 | 1HGCR2F75GA160559; 1HGCR2F75GA175921 | 1HGCR2F75GA138061; 1HGCR2F75GA127917 | 1HGCR2F75GA104895; 1HGCR2F75GA155930; 1HGCR2F75GA180746; 1HGCR2F75GA155202 | 1HGCR2F75GA181282 | 1HGCR2F75GA190645; 1HGCR2F75GA146449 | 1HGCR2F75GA132762; 1HGCR2F75GA161842; 1HGCR2F75GA130560 | 1HGCR2F75GA120658 | 1HGCR2F75GA128937; 1HGCR2F75GA171402; 1HGCR2F75GA152512 | 1HGCR2F75GA183369; 1HGCR2F75GA148363; 1HGCR2F75GA176728; 1HGCR2F75GA136925 | 1HGCR2F75GA175269; 1HGCR2F75GA157905; 1HGCR2F75GA105657 | 1HGCR2F75GA146306 | 1HGCR2F75GA158567 | 1HGCR2F75GA114147 | 1HGCR2F75GA138187; 1HGCR2F75GA184103 | 1HGCR2F75GA114357 | 1HGCR2F75GA165101; 1HGCR2F75GA175823 | 1HGCR2F75GA121017 | 1HGCR2F75GA179399 | 1HGCR2F75GA192329 | 1HGCR2F75GA154616 | 1HGCR2F75GA105741; 1HGCR2F75GA107814; 1HGCR2F75GA180312 | 1HGCR2F75GA136519

1HGCR2F75GA110292 | 1HGCR2F75GA183100 | 1HGCR2F75GA147908 | 1HGCR2F75GA169374 | 1HGCR2F75GA148170; 1HGCR2F75GA131529 | 1HGCR2F75GA184943 | 1HGCR2F75GA161565 | 1HGCR2F75GA177541 | 1HGCR2F75GA148900 | 1HGCR2F75GA154907; 1HGCR2F75GA152655 | 1HGCR2F75GA145219 | 1HGCR2F75GA177488 | 1HGCR2F75GA101401 | 1HGCR2F75GA162022; 1HGCR2F75GA188619; 1HGCR2F75GA187289; 1HGCR2F75GA154504 | 1HGCR2F75GA162084; 1HGCR2F75GA105805; 1HGCR2F75GA101883 | 1HGCR2F75GA125911 | 1HGCR2F75GA185204; 1HGCR2F75GA145043; 1HGCR2F75GA158438; 1HGCR2F75GA114830; 1HGCR2F75GA153661 | 1HGCR2F75GA100328 | 1HGCR2F75GA191620; 1HGCR2F75GA104556; 1HGCR2F75GA105710

1HGCR2F75GA121521; 1HGCR2F75GA141140 | 1HGCR2F75GA133703; 1HGCR2F75GA188152; 1HGCR2F75GA195067 | 1HGCR2F75GA104198 | 1HGCR2F75GA165020 | 1HGCR2F75GA176650; 1HGCR2F75GA180178 | 1HGCR2F75GA133975; 1HGCR2F75GA184750; 1HGCR2F75GA161856

1HGCR2F75GA169696; 1HGCR2F75GA149710; 1HGCR2F75GA177393 | 1HGCR2F75GA152817

1HGCR2F75GA178043 | 1HGCR2F75GA194274 | 1HGCR2F75GA105951; 1HGCR2F75GA130817 | 1HGCR2F75GA103505 | 1HGCR2F75GA140893 | 1HGCR2F75GA175143; 1HGCR2F75GA118716 | 1HGCR2F75GA129893 | 1HGCR2F75GA196901; 1HGCR2F75GA135693; 1HGCR2F75GA132647 | 1HGCR2F75GA191830 | 1HGCR2F75GA102760 | 1HGCR2F75GA163851 | 1HGCR2F75GA137962 | 1HGCR2F75GA120868 | 1HGCR2F75GA140537 | 1HGCR2F75GA177782 | 1HGCR2F75GA118327 | 1HGCR2F75GA192783 | 1HGCR2F75GA108218; 1HGCR2F75GA116691 | 1HGCR2F75GA198471 | 1HGCR2F75GA105660 | 1HGCR2F75GA134589 | 1HGCR2F75GA102922 | 1HGCR2F75GA167933; 1HGCR2F75GA148704; 1HGCR2F75GA106999 | 1HGCR2F75GA162876; 1HGCR2F75GA193156 | 1HGCR2F75GA106128; 1HGCR2F75GA139176 | 1HGCR2F75GA142482; 1HGCR2F75GA133944 | 1HGCR2F75GA184702 | 1HGCR2F75GA156270; 1HGCR2F75GA195814 | 1HGCR2F75GA168760 | 1HGCR2F75GA146452 | 1HGCR2F75GA115380 | 1HGCR2F75GA163056; 1HGCR2F75GA153191 | 1HGCR2F75GA152123 | 1HGCR2F75GA134768 | 1HGCR2F75GA157080; 1HGCR2F75GA116352 | 1HGCR2F75GA104511 | 1HGCR2F75GA102516 | 1HGCR2F75GA113774; 1HGCR2F75GA189334 | 1HGCR2F75GA119946 | 1HGCR2F75GA116707 | 1HGCR2F75GA177409 | 1HGCR2F75GA169889; 1HGCR2F75GA164773 | 1HGCR2F75GA164160

1HGCR2F75GA168385 | 1HGCR2F75GA147505; 1HGCR2F75GA151666 | 1HGCR2F75GA134110 | 1HGCR2F75GA179046 | 1HGCR2F75GA126203 | 1HGCR2F75GA167284; 1HGCR2F75GA161937

1HGCR2F75GA179922 | 1HGCR2F75GA110356; 1HGCR2F75GA108767 | 1HGCR2F75GA191598 | 1HGCR2F75GA166409; 1HGCR2F75GA198230; 1HGCR2F75GA147245; 1HGCR2F75GA167348

1HGCR2F75GA128601 | 1HGCR2F75GA165292; 1HGCR2F75GA131577; 1HGCR2F75GA134916; 1HGCR2F75GA175286; 1HGCR2F75GA132079; 1HGCR2F75GA102001 | 1HGCR2F75GA101429 | 1HGCR2F75GA139680; 1HGCR2F75GA106663; 1HGCR2F75GA149125 | 1HGCR2F75GA180889 | 1HGCR2F75GA124547; 1HGCR2F75GA155393 | 1HGCR2F75GA132549; 1HGCR2F75GA189897; 1HGCR2F75GA197840; 1HGCR2F75GA161484

1HGCR2F75GA104900; 1HGCR2F75GA104329 | 1HGCR2F75GA174297 | 1HGCR2F75GA102371 | 1HGCR2F75GA127626 | 1HGCR2F75GA109465 | 1HGCR2F75GA127755 | 1HGCR2F75GA103178; 1HGCR2F75GA165096 | 1HGCR2F75GA193092; 1HGCR2F75GA106260 | 1HGCR2F75GA145897; 1HGCR2F75GA126833 | 1HGCR2F75GA169973 | 1HGCR2F75GA154776 | 1HGCR2F75GA117453 | 1HGCR2F75GA182254; 1HGCR2F75GA197837 | 1HGCR2F75GA106095; 1HGCR2F75GA127691 | 1HGCR2F75GA163302

1HGCR2F75GA196400 | 1HGCR2F75GA125018; 1HGCR2F75GA104539 | 1HGCR2F75GA143566; 1HGCR2F75GA181198 | 1HGCR2F75GA130770 | 1HGCR2F75GA155409; 1HGCR2F75GA105299; 1HGCR2F75GA187065; 1HGCR2F75GA121065; 1HGCR2F75GA155166 | 1HGCR2F75GA140926; 1HGCR2F75GA129053 | 1HGCR2F75GA135306 | 1HGCR2F75GA117212; 1HGCR2F75GA172209 | 1HGCR2F75GA141252 | 1HGCR2F75GA185946; 1HGCR2F75GA176759 | 1HGCR2F75GA190922 | 1HGCR2F75GA172842 | 1HGCR2F75GA172257 | 1HGCR2F75GA118229 | 1HGCR2F75GA101057 | 1HGCR2F75GA168533 | 1HGCR2F75GA189737

1HGCR2F75GA171867; 1HGCR2F75GA169746 | 1HGCR2F75GA128629 | 1HGCR2F75GA128033; 1HGCR2F75GA127884

1HGCR2F75GA107229 | 1HGCR2F75GA156866 | 1HGCR2F75GA174638; 1HGCR2F75GA155037; 1HGCR2F75GA182528 | 1HGCR2F75GA117579; 1HGCR2F75GA162294 | 1HGCR2F75GA133152 | 1HGCR2F75GA166944

1HGCR2F75GA177474 | 1HGCR2F75GA104816; 1HGCR2F75GA120269; 1HGCR2F75GA191570; 1HGCR2F75GA150999 | 1HGCR2F75GA106386; 1HGCR2F75GA181699 | 1HGCR2F75GA157127; 1HGCR2F75GA181976 | 1HGCR2F75GA114746 | 1HGCR2F75GA180262 | 1HGCR2F75GA114729; 1HGCR2F75GA162330 | 1HGCR2F75GA199328 | 1HGCR2F75GA129649

1HGCR2F75GA191293; 1HGCR2F75GA172727; 1HGCR2F75GA166183 | 1HGCR2F75GA108929

1HGCR2F75GA162859 | 1HGCR2F75GA120496 | 1HGCR2F75GA125598

1HGCR2F75GA171089 | 1HGCR2F75GA113984 | 1HGCR2F75GA163512; 1HGCR2F75GA103634; 1HGCR2F75GA111331; 1HGCR2F75GA106954; 1HGCR2F75GA115542; 1HGCR2F75GA134754; 1HGCR2F75GA162621 | 1HGCR2F75GA118232 | 1HGCR2F75GA127349; 1HGCR2F75GA189513 | 1HGCR2F75GA148220; 1HGCR2F75GA178334; 1HGCR2F75GA193304 | 1HGCR2F75GA119591 | 1HGCR2F75GA143504; 1HGCR2F75GA197675; 1HGCR2F75GA158648 | 1HGCR2F75GA171416; 1HGCR2F75GA139064 | 1HGCR2F75GA152848 | 1HGCR2F75GA184098; 1HGCR2F75GA178396; 1HGCR2F75GA125035; 1HGCR2F75GA167575; 1HGCR2F75GA105125; 1HGCR2F75GA196753 | 1HGCR2F75GA132633; 1HGCR2F75GA192962 | 1HGCR2F75GA114343 | 1HGCR2F75GA152560; 1HGCR2F75GA120515 | 1HGCR2F75GA154115; 1HGCR2F75GA173750; 1HGCR2F75GA187146; 1HGCR2F75GA170489 | 1HGCR2F75GA134673 | 1HGCR2F75GA129974

1HGCR2F75GA163090 | 1HGCR2F75GA165230 | 1HGCR2F75GA134334 | 1HGCR2F75GA169701

1HGCR2F75GA155099 | 1HGCR2F75GA116822 | 1HGCR2F75GA138593 | 1HGCR2F75GA159668 | 1HGCR2F75GA186031 | 1HGCR2F75GA151330; 1HGCR2F75GA121373 | 1HGCR2F75GA151862 | 1HGCR2F75GA199457 | 1HGCR2F75GA191083 | 1HGCR2F75GA132597 | 1HGCR2F75GA160075; 1HGCR2F75GA113483 | 1HGCR2F75GA185042 | 1HGCR2F75GA156169 | 1HGCR2F75GA132292; 1HGCR2F75GA109689 | 1HGCR2F75GA113077 | 1HGCR2F75GA176101

1HGCR2F75GA136052 | 1HGCR2F75GA133863 | 1HGCR2F75GA155796

1HGCR2F75GA195876 | 1HGCR2F75GA187518 | 1HGCR2F75GA130607 | 1HGCR2F75GA152977 | 1HGCR2F75GA130042 | 1HGCR2F75GA106307; 1HGCR2F75GA145592 | 1HGCR2F75GA180729 | 1HGCR2F75GA115458 | 1HGCR2F75GA103164 | 1HGCR2F75GA187731 | 1HGCR2F75GA196168 | 1HGCR2F75GA126363 | 1HGCR2F75GA129909; 1HGCR2F75GA173344; 1HGCR2F75GA110082 | 1HGCR2F75GA194517; 1HGCR2F75GA127237 | 1HGCR2F75GA173523 | 1HGCR2F75GA189480; 1HGCR2F75GA151313; 1HGCR2F75GA193898; 1HGCR2F75GA125729 | 1HGCR2F75GA189012 | 1HGCR2F75GA107568 | 1HGCR2F75GA135273; 1HGCR2F75GA115735 | 1HGCR2F75GA174283; 1HGCR2F75GA136679; 1HGCR2F75GA121860; 1HGCR2F75GA155250 | 1HGCR2F75GA132583 | 1HGCR2F75GA132339 | 1HGCR2F75GA194307; 1HGCR2F75GA154731 | 1HGCR2F75GA122393 | 1HGCR2F75GA172002 | 1HGCR2F75GA136567 | 1HGCR2F75GA150100 | 1HGCR2F75GA123981 | 1HGCR2F75GA191438 | 1HGCR2F75GA157855; 1HGCR2F75GA118179

1HGCR2F75GA181833; 1HGCR2F75GA110485 | 1HGCR2F75GA113578; 1HGCR2F75GA188295 | 1HGCR2F75GA134740 | 1HGCR2F75GA160691 | 1HGCR2F75GA174915 | 1HGCR2F75GA169858 | 1HGCR2F75GA150727; 1HGCR2F75GA131210; 1HGCR2F75GA108932 | 1HGCR2F75GA116870 | 1HGCR2F75GA106100

1HGCR2F75GA156107; 1HGCR2F75GA137038; 1HGCR2F75GA147083 | 1HGCR2F75GA167107; 1HGCR2F75GA167219; 1HGCR2F75GA174008 | 1HGCR2F75GA194341 | 1HGCR2F75GA187180

1HGCR2F75GA111572 | 1HGCR2F75GA155023 | 1HGCR2F75GA189253 | 1HGCR2F75GA109823

1HGCR2F75GA114617 | 1HGCR2F75GA170847 | 1HGCR2F75GA144149 | 1HGCR2F75GA166748 | 1HGCR2F75GA112947

1HGCR2F75GA163087 | 1HGCR2F75GA115685 | 1HGCR2F75GA187258 | 1HGCR2F75GA101155

1HGCR2F75GA113404; 1HGCR2F75GA153126 | 1HGCR2F75GA102323 | 1HGCR2F75GA131076 | 1HGCR2F75GA129506 | 1HGCR2F75GA155359 | 1HGCR2F75GA195182 | 1HGCR2F75GA102175 | 1HGCR2F75GA123222; 1HGCR2F75GA117856 | 1HGCR2F75GA154082 | 1HGCR2F75GA198258 | 1HGCR2F75GA131854 | 1HGCR2F75GA129120; 1HGCR2F75GA101236 | 1HGCR2F75GA147150 | 1HGCR2F75GA142689 | 1HGCR2F75GA108462; 1HGCR2F75GA159606; 1HGCR2F75GA117257 | 1HGCR2F75GA169794; 1HGCR2F75GA143289; 1HGCR2F75GA168404 | 1HGCR2F75GA188667; 1HGCR2F75GA145740 | 1HGCR2F75GA104993; 1HGCR2F75GA199393 | 1HGCR2F75GA141235

1HGCR2F75GA145561 | 1HGCR2F75GA150145 | 1HGCR2F75GA167446; 1HGCR2F75GA109577 | 1HGCR2F75GA191939 | 1HGCR2F75GA144815; 1HGCR2F75GA125844 | 1HGCR2F75GA132406; 1HGCR2F75GA185588; 1HGCR2F75GA199250; 1HGCR2F75GA171500

1HGCR2F75GA188359 | 1HGCR2F75GA101219 | 1HGCR2F75GA124998; 1HGCR2F75GA160299; 1HGCR2F75GA122491 | 1HGCR2F75GA116853 | 1HGCR2F75GA129456; 1HGCR2F75GA163204 | 1HGCR2F75GA167074 | 1HGCR2F75GA146242 | 1HGCR2F75GA120742; 1HGCR2F75GA183632; 1HGCR2F75GA199216; 1HGCR2F75GA160965 | 1HGCR2F75GA179323 | 1HGCR2F75GA195019 | 1HGCR2F75GA174395; 1HGCR2F75GA169424; 1HGCR2F75GA184473 | 1HGCR2F75GA193495; 1HGCR2F75GA151831; 1HGCR2F75GA197272 | 1HGCR2F75GA143244 | 1HGCR2F75GA196025; 1HGCR2F75GA189673 | 1HGCR2F75GA173408 | 1HGCR2F75GA101835; 1HGCR2F75GA137153 | 1HGCR2F75GA173585; 1HGCR2F75GA173571 | 1HGCR2F75GA185963 | 1HGCR2F75GA117646 | 1HGCR2F75GA114648

1HGCR2F75GA174350; 1HGCR2F75GA123821 | 1HGCR2F75GA120224; 1HGCR2F75GA122622 | 1HGCR2F75GA126802

1HGCR2F75GA195070 | 1HGCR2F75GA183484 | 1HGCR2F75GA160321 | 1HGCR2F75GA135080 | 1HGCR2F75GA143082; 1HGCR2F75GA135810; 1HGCR2F75GA131031; 1HGCR2F75GA138819 | 1HGCR2F75GA133930 | 1HGCR2F75GA129232 | 1HGCR2F75GA150811; 1HGCR2F75GA193397; 1HGCR2F75GA134088

1HGCR2F75GA179869 | 1HGCR2F75GA181587 | 1HGCR2F75GA120434 | 1HGCR2F75GA148010 | 1HGCR2F75GA173313 | 1HGCR2F75GA171058 | 1HGCR2F75GA158181 | 1HGCR2F75GA117338 | 1HGCR2F75GA111524 | 1HGCR2F75GA146869 | 1HGCR2F75GA173456 | 1HGCR2F75GA157130; 1HGCR2F75GA157340; 1HGCR2F75GA177717 | 1HGCR2F75GA198289; 1HGCR2F75GA101561

1HGCR2F75GA134284

1HGCR2F75GA180763 | 1HGCR2F75GA152428

1HGCR2F75GA133653 | 1HGCR2F75GA105822; 1HGCR2F75GA188202 | 1HGCR2F75GA128744 | 1HGCR2F75GA143681 | 1HGCR2F75GA105819 | 1HGCR2F75GA189799 | 1HGCR2F75GA134415; 1HGCR2F75GA168709 | 1HGCR2F75GA172033 | 1HGCR2F75GA136021 | 1HGCR2F75GA122748 | 1HGCR2F75GA129148; 1HGCR2F75GA108347 | 1HGCR2F75GA180553 | 1HGCR2F75GA110373; 1HGCR2F75GA185722 | 1HGCR2F75GA124158 | 1HGCR2F75GA127416 | 1HGCR2F75GA157824 | 1HGCR2F75GA108946 | 1HGCR2F75GA105352; 1HGCR2F75GA108283 | 1HGCR2F75GA191018 | 1HGCR2F75GA103469 | 1HGCR2F75GA108638; 1HGCR2F75GA177491; 1HGCR2F75GA119705 | 1HGCR2F75GA115315; 1HGCR2F75GA181749 | 1HGCR2F75GA137329; 1HGCR2F75GA115296; 1HGCR2F75GA148475; 1HGCR2F75GA121583

1HGCR2F75GA172646; 1HGCR2F75GA120756 | 1HGCR2F75GA129473 | 1HGCR2F75GA144099 | 1HGCR2F75GA169522; 1HGCR2F75GA180374 | 1HGCR2F75GA105206; 1HGCR2F75GA130719; 1HGCR2F75GA167804; 1HGCR2F75GA158486 | 1HGCR2F75GA154034; 1HGCR2F75GA113659 | 1HGCR2F75GA128419 | 1HGCR2F75GA127108; 1HGCR2F75GA124760 | 1HGCR2F75GA190953; 1HGCR2F75GA116769 | 1HGCR2F75GA113936 | 1HGCR2F75GA118943 | 1HGCR2F75GA100829 | 1HGCR2F75GA108249

1HGCR2F75GA189351; 1HGCR2F75GA107537 | 1HGCR2F75GA166541 | 1HGCR2F75GA153952 | 1HGCR2F75GA134429 | 1HGCR2F75GA197661 | 1HGCR2F75GA121308 | 1HGCR2F75GA196669 | 1HGCR2F75GA198681 | 1HGCR2F75GA131823 | 1HGCR2F75GA147424 | 1HGCR2F75GA100507; 1HGCR2F75GA136410; 1HGCR2F75GA145284 | 1HGCR2F75GA110535; 1HGCR2F75GA149223 | 1HGCR2F75GA178480 | 1HGCR2F75GA101334 | 1HGCR2F75GA136827 | 1HGCR2F75GA112902 | 1HGCR2F75GA151389; 1HGCR2F75GA154518 | 1HGCR2F75GA123270; 1HGCR2F75GA191908 | 1HGCR2F75GA198275 | 1HGCR2F75GA145723 | 1HGCR2F75GA136293 | 1HGCR2F75GA132678 | 1HGCR2F75GA177250 | 1HGCR2F75GA179581 | 1HGCR2F75GA105769 | 1HGCR2F75GA134561 | 1HGCR2F75GA166801; 1HGCR2F75GA122586 | 1HGCR2F75GA160982 | 1HGCR2F75GA183081 | 1HGCR2F75GA120739 | 1HGCR2F75GA166328; 1HGCR2F75GA104766 | 1HGCR2F75GA191827 | 1HGCR2F75GA122278

1HGCR2F75GA109353 | 1HGCR2F75GA168368

1HGCR2F75GA169844 | 1HGCR2F75GA107974

1HGCR2F75GA132485; 1HGCR2F75GA157287 | 1HGCR2F75GA104749 | 1HGCR2F75GA116934

1HGCR2F75GA113175; 1HGCR2F75GA136004 | 1HGCR2F75GA148699

1HGCR2F75GA134835 | 1HGCR2F75GA140506 | 1HGCR2F75GA103617 | 1HGCR2F75GA175420; 1HGCR2F75GA174333; 1HGCR2F75GA182707 | 1HGCR2F75GA195635; 1HGCR2F75GA175238 | 1HGCR2F75GA157998; 1HGCR2F75GA184375 | 1HGCR2F75GA171223; 1HGCR2F75GA141526 | 1HGCR2F75GA109594; 1HGCR2F75GA195487 | 1HGCR2F75GA144670 | 1HGCR2F75GA153563; 1HGCR2F75GA126637; 1HGCR2F75GA180603 | 1HGCR2F75GA139808 | 1HGCR2F75GA105478 | 1HGCR2F75GA159010 | 1HGCR2F75GA125777; 1HGCR2F75GA158780 | 1HGCR2F75GA148802; 1HGCR2F75GA176227 | 1HGCR2F75GA123110 | 1HGCR2F75GA197112; 1HGCR2F75GA159833 | 1HGCR2F75GA110275 | 1HGCR2F75GA169231 | 1HGCR2F75GA185378; 1HGCR2F75GA146774; 1HGCR2F75GA130090 | 1HGCR2F75GA163462 | 1HGCR2F75GA173683 | 1HGCR2F75GA164028 | 1HGCR2F75GA140554 | 1HGCR2F75GA163932 | 1HGCR2F75GA152588 | 1HGCR2F75GA103147; 1HGCR2F75GA163557 | 1HGCR2F75GA143535 | 1HGCR2F75GA140442

1HGCR2F75GA187311; 1HGCR2F75GA172548; 1HGCR2F75GA138982 | 1HGCR2F75GA155118 | 1HGCR2F75GA133880 | 1HGCR2F75GA181122

1HGCR2F75GA179449; 1HGCR2F75GA162716 | 1HGCR2F75GA143602 | 1HGCR2F75GA124192 | 1HGCR2F75GA151828 | 1HGCR2F75GA173697 | 1HGCR2F75GA156740; 1HGCR2F75GA105173

1HGCR2F75GA100054 | 1HGCR2F75GA108574 | 1HGCR2F75GA180570 | 1HGCR2F75GA182402 | 1HGCR2F75GA165986 | 1HGCR2F75GA163140; 1HGCR2F75GA169021 | 1HGCR2F75GA195022 | 1HGCR2F75GA119008; 1HGCR2F75GA197045; 1HGCR2F75GA142188 | 1HGCR2F75GA164921; 1HGCR2F75GA138254; 1HGCR2F75GA177376 | 1HGCR2F75GA120093; 1HGCR2F75GA139047; 1HGCR2F75GA127206; 1HGCR2F75GA106355; 1HGCR2F75GA117162 | 1HGCR2F75GA103729

1HGCR2F75GA173862 | 1HGCR2F75GA141218 | 1HGCR2F75GA131546 | 1HGCR2F75GA146550 | 1HGCR2F75GA197577 | 1HGCR2F75GA131949 | 1HGCR2F75GA101575; 1HGCR2F75GA139209 | 1HGCR2F75GA127920; 1HGCR2F75GA142059

1HGCR2F75GA126671 | 1HGCR2F75GA145026 | 1HGCR2F75GA182447 | 1HGCR2F75GA146581

1HGCR2F75GA178298 | 1HGCR2F75GA177104 | 1HGCR2F75GA108431; 1HGCR2F75GA153692 | 1HGCR2F75GA169004 | 1HGCR2F75GA113029; 1HGCR2F75GA197398 | 1HGCR2F75GA133149; 1HGCR2F75GA129800; 1HGCR2F75GA182450; 1HGCR2F75GA102774 | 1HGCR2F75GA103309 | 1HGCR2F75GA184697; 1HGCR2F75GA142949; 1HGCR2F75GA158021; 1HGCR2F75GA157807; 1HGCR2F75GA104072; 1HGCR2F75GA131109; 1HGCR2F75GA168659

1HGCR2F75GA112821 | 1HGCR2F75GA189463; 1HGCR2F75GA125553 | 1HGCR2F75GA140778 | 1HGCR2F75GA171819 | 1HGCR2F75GA191729 | 1HGCR2F75GA127299; 1HGCR2F75GA197563; 1HGCR2F75GA198213; 1HGCR2F75GA135354 | 1HGCR2F75GA141610 | 1HGCR2F75GA156799; 1HGCR2F75GA108333 | 1HGCR2F75GA140280 | 1HGCR2F75GA133720 | 1HGCR2F75GA193710 | 1HGCR2F75GA196249; 1HGCR2F75GA117128 | 1HGCR2F75GA178463

1HGCR2F75GA132194 | 1HGCR2F75GA138383 | 1HGCR2F75GA102869

1HGCR2F75GA113953 | 1HGCR2F75GA163610 | 1HGCR2F75GA126461; 1HGCR2F75GA157533

1HGCR2F75GA143518 | 1HGCR2F75GA130929; 1HGCR2F75GA154003 | 1HGCR2F75GA109840 | 1HGCR2F75GA194811 | 1HGCR2F75GA111247 | 1HGCR2F75GA185672 | 1HGCR2F75GA166765 | 1HGCR2F75GA148993 | 1HGCR2F75GA194971; 1HGCR2F75GA109238 | 1HGCR2F75GA185882 | 1HGCR2F75GA131384; 1HGCR2F75GA124841 | 1HGCR2F75GA190211; 1HGCR2F75GA150596; 1HGCR2F75GA182738 | 1HGCR2F75GA131787 | 1HGCR2F75GA160013; 1HGCR2F75GA109448 | 1HGCR2F75GA145155 | 1HGCR2F75GA109322 | 1HGCR2F75GA163073; 1HGCR2F75GA187230 | 1HGCR2F75GA144023 | 1HGCR2F75GA124015 | 1HGCR2F75GA139386; 1HGCR2F75GA176342 | 1HGCR2F75GA126069; 1HGCR2F75GA193383 | 1HGCR2F75GA111569 | 1HGCR2F75GA172856; 1HGCR2F75GA198888; 1HGCR2F75GA112737 | 1HGCR2F75GA165373; 1HGCR2F75GA160948 | 1HGCR2F75GA149349 | 1HGCR2F75GA108168 | 1HGCR2F75GA175725 | 1HGCR2F75GA197367 | 1HGCR2F75GA150646; 1HGCR2F75GA178575

1HGCR2F75GA192024; 1HGCR2F75GA196204; 1HGCR2F75GA195988 | 1HGCR2F75GA166300; 1HGCR2F75GA106453 | 1HGCR2F75GA184344; 1HGCR2F75GA117954 | 1HGCR2F75GA107764; 1HGCR2F75GA172503; 1HGCR2F75GA179404 | 1HGCR2F75GA166894 | 1HGCR2F75GA166376 | 1HGCR2F75GA188250; 1HGCR2F75GA176485 | 1HGCR2F75GA181458; 1HGCR2F75GA119929 | 1HGCR2F75GA179886 | 1HGCR2F75GA131207; 1HGCR2F75GA111815; 1HGCR2F75GA175434 | 1HGCR2F75GA162828 | 1HGCR2F75GA140635; 1HGCR2F75GA102158; 1HGCR2F75GA181461 | 1HGCR2F75GA194596 | 1HGCR2F75GA119056 | 1HGCR2F75GA164739 | 1HGCR2F75GA103908; 1HGCR2F75GA111717 | 1HGCR2F75GA178642; 1HGCR2F75GA162568 | 1HGCR2F75GA102032; 1HGCR2F75GA158732 | 1HGCR2F75GA117999; 1HGCR2F75GA133295; 1HGCR2F75GA152185 | 1HGCR2F75GA118599 | 1HGCR2F75GA191441; 1HGCR2F75GA121048 | 1HGCR2F75GA179466; 1HGCR2F75GA176115; 1HGCR2F75GA161226; 1HGCR2F75GA116464; 1HGCR2F75GA110499 | 1HGCR2F75GA140070 | 1HGCR2F75GA104153; 1HGCR2F75GA163946 | 1HGCR2F75GA191861; 1HGCR2F75GA193514; 1HGCR2F75GA187938 | 1HGCR2F75GA179967 | 1HGCR2F75GA147648; 1HGCR2F75GA153272 | 1HGCR2F75GA102077 | 1HGCR2F75GA127707; 1HGCR2F75GA135113 | 1HGCR2F75GA152946 | 1HGCR2F75GA191505 | 1HGCR2F75GA113130; 1HGCR2F75GA120398 | 1HGCR2F75GA191116 | 1HGCR2F75GA192010 | 1HGCR2F75GA163722

1HGCR2F75GA163915; 1HGCR2F75GA131448; 1HGCR2F75GA179385 | 1HGCR2F75GA149691 | 1HGCR2F75GA156690 | 1HGCR2F75GA138836 | 1HGCR2F75GA134298; 1HGCR2F75GA144863 | 1HGCR2F75GA120840; 1HGCR2F75GA185879 | 1HGCR2F75GA124161 | 1HGCR2F75GA160111 | 1HGCR2F75GA150047; 1HGCR2F75GA161047 | 1HGCR2F75GA198342; 1HGCR2F75GA190712 | 1HGCR2F75GA142370 | 1HGCR2F75GA180181; 1HGCR2F75GA195246; 1HGCR2F75GA144524 | 1HGCR2F75GA117565 | 1HGCR2F75GA132129; 1HGCR2F75GA162957 | 1HGCR2F75GA157581

1HGCR2F75GA117596 | 1HGCR2F75GA101379 | 1HGCR2F75GA194730 | 1HGCR2F75GA156706 | 1HGCR2F75GA190628; 1HGCR2F75GA135452 | 1HGCR2F75GA118702

1HGCR2F75GA191424 | 1HGCR2F75GA165969; 1HGCR2F75GA149500; 1HGCR2F75GA174526; 1HGCR2F75GA186384 | 1HGCR2F75GA186336 | 1HGCR2F75GA132907 | 1HGCR2F75GA196123 | 1HGCR2F75GA111121; 1HGCR2F75GA107148

1HGCR2F75GA131188 | 1HGCR2F75GA137816 | 1HGCR2F75GA138576 | 1HGCR2F75GA112964; 1HGCR2F75GA152297; 1HGCR2F75GA162487 | 1HGCR2F75GA134043; 1HGCR2F75GA151327 | 1HGCR2F75GA184327 | 1HGCR2F75GA182304 | 1HGCR2F75GA154924

1HGCR2F75GA173599; 1HGCR2F75GA127304 | 1HGCR2F75GA185154; 1HGCR2F75GA179242 | 1HGCR2F75GA199779 | 1HGCR2F75GA183923; 1HGCR2F75GA196638 | 1HGCR2F75GA156527; 1HGCR2F75GA144247 | 1HGCR2F75GA127089 | 1HGCR2F75GA110891; 1HGCR2F75GA166927

1HGCR2F75GA192959 | 1HGCR2F75GA137749; 1HGCR2F75GA171948 | 1HGCR2F75GA103925; 1HGCR2F75GA149982 | 1HGCR2F75GA171805 | 1HGCR2F75GA195585 | 1HGCR2F75GA178351 | 1HGCR2F75GA113757; 1HGCR2F75GA176146

1HGCR2F75GA105531 | 1HGCR2F75GA100684 | 1HGCR2F75GA145754 | 1HGCR2F75GA122894 | 1HGCR2F75GA121342 | 1HGCR2F75GA175045 | 1HGCR2F75GA180438; 1HGCR2F75GA164658; 1HGCR2F75GA133460 | 1HGCR2F75GA160271; 1HGCR2F75GA144975 | 1HGCR2F75GA125603 | 1HGCR2F75GA128307

1HGCR2F75GA174428 | 1HGCR2F75GA127531 | 1HGCR2F75GA138755 | 1HGCR2F75GA155765; 1HGCR2F75GA136486 | 1HGCR2F75GA186367; 1HGCR2F75GA194727 | 1HGCR2F75GA103777; 1HGCR2F75GA195828

1HGCR2F75GA113225 | 1HGCR2F75GA177183; 1HGCR2F75GA160643 | 1HGCR2F75GA122863 | 1HGCR2F75GA149450; 1HGCR2F75GA179001 | 1HGCR2F75GA196302; 1HGCR2F75GA116674; 1HGCR2F75GA154096; 1HGCR2F75GA104833 | 1HGCR2F75GA180584 | 1HGCR2F75GA194565; 1HGCR2F75GA176423; 1HGCR2F75GA149478; 1HGCR2F75GA127819; 1HGCR2F75GA174655 | 1HGCR2F75GA132874; 1HGCR2F75GA162408 | 1HGCR2F75GA182805; 1HGCR2F75GA178320 | 1HGCR2F75GA143695 | 1HGCR2F75GA106789; 1HGCR2F75GA176258; 1HGCR2F75GA112866 | 1HGCR2F75GA136407; 1HGCR2F75GA147259

1HGCR2F75GA198938 | 1HGCR2F75GA164742; 1HGCR2F75GA183274; 1HGCR2F75GA194243; 1HGCR2F75GA167897 | 1HGCR2F75GA170928 | 1HGCR2F75GA111264

1HGCR2F75GA142532 | 1HGCR2F75GA193447; 1HGCR2F75GA194016 | 1HGCR2F75GA159900; 1HGCR2F75GA133037; 1HGCR2F75GA141154 | 1HGCR2F75GA194923; 1HGCR2F75GA179340; 1HGCR2F75GA146001; 1HGCR2F75GA113967; 1HGCR2F75GA172775; 1HGCR2F75GA198065 | 1HGCR2F75GA139341 | 1HGCR2F75GA190984 | 1HGCR2F75GA199331 | 1HGCR2F75GA195537 | 1HGCR2F75GA161503 | 1HGCR2F75GA130798 | 1HGCR2F75GA155149; 1HGCR2F75GA131014; 1HGCR2F75GA120546; 1HGCR2F75GA104444 | 1HGCR2F75GA182903; 1HGCR2F75GA125262 | 1HGCR2F75GA133510; 1HGCR2F75GA190046; 1HGCR2F75GA102662; 1HGCR2F75GA188930; 1HGCR2F75GA181332; 1HGCR2F75GA192556; 1HGCR2F75GA172923 | 1HGCR2F75GA119901; 1HGCR2F75GA131319; 1HGCR2F75GA136214; 1HGCR2F75GA136939 | 1HGCR2F75GA138156; 1HGCR2F75GA100023 | 1HGCR2F75GA124404 | 1HGCR2F75GA117744; 1HGCR2F75GA183095; 1HGCR2F75GA168029; 1HGCR2F75GA101124 | 1HGCR2F75GA134933 | 1HGCR2F75GA156219; 1HGCR2F75GA112849 | 1HGCR2F75GA156575; 1HGCR2F75GA174185 | 1HGCR2F75GA166040; 1HGCR2F75GA164093

1HGCR2F75GA113838; 1HGCR2F75GA190998 | 1HGCR2F75GA142174 | 1HGCR2F75GA113693

1HGCR2F75GA128985 | 1HGCR2F75GA113533 | 1HGCR2F75GA130428 | 1HGCR2F75GA102290 | 1HGCR2F75GA115797; 1HGCR2F75GA150713 | 1HGCR2F75GA103066; 1HGCR2F75GA187468; 1HGCR2F75GA153921 | 1HGCR2F75GA114293; 1HGCR2F75GA199085 | 1HGCR2F75GA104007; 1HGCR2F75GA175255 | 1HGCR2F75GA192668 | 1HGCR2F75GA175708; 1HGCR2F75GA106498; 1HGCR2F75GA167236; 1HGCR2F75GA178964 | 1HGCR2F75GA149576; 1HGCR2F75GA162067; 1HGCR2F75GA184358; 1HGCR2F75GA191374 | 1HGCR2F75GA175790 | 1HGCR2F75GA119445 | 1HGCR2F75GA107585 | 1HGCR2F75GA157192 | 1HGCR2F75GA190404 | 1HGCR2F75GA110342 | 1HGCR2F75GA142417 | 1HGCR2F75GA136763

1HGCR2F75GA148377 | 1HGCR2F75GA100460 | 1HGCR2F75GA192167 | 1HGCR2F75GA198082; 1HGCR2F75GA181203

1HGCR2F75GA178673

1HGCR2F75GA101639 | 1HGCR2F75GA114472 | 1HGCR2F75GA159119 | 1HGCR2F75GA191133; 1HGCR2F75GA156785 | 1HGCR2F75GA113905 | 1HGCR2F75GA170153 | 1HGCR2F75GA199538 | 1HGCR2F75GA124144 | 1HGCR2F75GA111751 | 1HGCR2F75GA163476 | 1HGCR2F75GA185414 | 1HGCR2F75GA178947 | 1HGCR2F75GA135130 | 1HGCR2F75GA193187; 1HGCR2F75GA148234 | 1HGCR2F75GA165552; 1HGCR2F75GA193612 | 1HGCR2F75GA103276; 1HGCR2F75GA141378 | 1HGCR2F75GA196784; 1HGCR2F75GA181900 | 1HGCR2F75GA181170 | 1HGCR2F75GA109806 | 1HGCR2F75GA148556 | 1HGCR2F75GA198633 | 1HGCR2F75GA185557 | 1HGCR2F75GA140621 | 1HGCR2F75GA165695 | 1HGCR2F75GA113709 | 1HGCR2F75GA161811 | 1HGCR2F75GA107361 | 1HGCR2F75GA173392 | 1HGCR2F75GA138111 | 1HGCR2F75GA197532 | 1HGCR2F75GA102726 | 1HGCR2F75GA137198 | 1HGCR2F75GA164787 | 1HGCR2F75GA111748 | 1HGCR2F75GA157631 | 1HGCR2F75GA137122; 1HGCR2F75GA116223; 1HGCR2F75GA120451 | 1HGCR2F75GA122510 | 1HGCR2F75GA166099 | 1HGCR2F75GA180813 | 1HGCR2F75GA188488 | 1HGCR2F75GA115122; 1HGCR2F75GA159363 | 1HGCR2F75GA128453 | 1HGCR2F75GA184523 | 1HGCR2F75GA112320 | 1HGCR2F75GA132809 | 1HGCR2F75GA110633

1HGCR2F75GA147438; 1HGCR2F75GA105724 | 1HGCR2F75GA136973 | 1HGCR2F75GA102533 | 1HGCR2F75GA185574 | 1HGCR2F75GA191326 | 1HGCR2F75GA179970; 1HGCR2F75GA129389 | 1HGCR2F75GA198907 | 1HGCR2F75GA170475 | 1HGCR2F75GA140019; 1HGCR2F75GA137797 | 1HGCR2F75GA155331 | 1HGCR2F75GA182609; 1HGCR2F75GA100149; 1HGCR2F75GA103987 | 1HGCR2F75GA157693 | 1HGCR2F75GA109109 | 1HGCR2F75GA173912; 1HGCR2F75GA125004; 1HGCR2F75GA144698; 1HGCR2F75GA151523; 1HGCR2F75GA112088 | 1HGCR2F75GA125245; 1HGCR2F75GA163123 | 1HGCR2F75GA168872

1HGCR2F75GA136309 | 1HGCR2F75GA116271 | 1HGCR2F75GA156852 | 1HGCR2F75GA174624; 1HGCR2F75GA174932 | 1HGCR2F75GA167995 | 1HGCR2F75GA165938; 1HGCR2F75GA180293 | 1HGCR2F75GA192444 | 1HGCR2F75GA197949; 1HGCR2F75GA189382 | 1HGCR2F75GA113791; 1HGCR2F75GA185218 | 1HGCR2F75GA153286; 1HGCR2F75GA142479 | 1HGCR2F75GA158777; 1HGCR2F75GA198549 | 1HGCR2F75GA175742 | 1HGCR2F75GA108980 | 1HGCR2F75GA189169; 1HGCR2F75GA162313 | 1HGCR2F75GA110180

1HGCR2F75GA134706; 1HGCR2F75GA189995 | 1HGCR2F75GA141199 | 1HGCR2F75GA171450; 1HGCR2F75GA173036; 1HGCR2F75GA171433 | 1HGCR2F75GA118375 | 1HGCR2F75GA171528 | 1HGCR2F75GA194484 | 1HGCR2F75GA149111 | 1HGCR2F75GA116528 | 1HGCR2F75GA154101; 1HGCR2F75GA101916 | 1HGCR2F75GA120322 | 1HGCR2F75GA145902 | 1HGCR2F75GA166068; 1HGCR2F75GA112009 | 1HGCR2F75GA195683 | 1HGCR2F75GA196798; 1HGCR2F75GA174431; 1HGCR2F75GA102614 | 1HGCR2F75GA149898 | 1HGCR2F75GA195960 | 1HGCR2F75GA146855; 1HGCR2F75GA126962 | 1HGCR2F75GA155619; 1HGCR2F75GA175854 | 1HGCR2F75GA157676 | 1HGCR2F75GA172324 | 1HGCR2F75GA142496; 1HGCR2F75GA165745 | 1HGCR2F75GA114696

1HGCR2F75GA198017; 1HGCR2F75GA137296 | 1HGCR2F75GA112799 | 1HGCR2F75GA122314 | 1HGCR2F75GA179693 | 1HGCR2F75GA158987 | 1HGCR2F75GA110910 | 1HGCR2F75GA169441; 1HGCR2F75GA110177; 1HGCR2F75GA182268 | 1HGCR2F75GA163011 | 1HGCR2F75GA163686 | 1HGCR2F75GA121485

1HGCR2F75GA187552 | 1HGCR2F75GA138397; 1HGCR2F75GA159105 | 1HGCR2F75GA176843 | 1HGCR2F75GA197224; 1HGCR2F75GA120191 | 1HGCR2F75GA117601 | 1HGCR2F75GA178303 | 1HGCR2F75GA112365

1HGCR2F75GA180472 | 1HGCR2F75GA196770 | 1HGCR2F75GA169049 | 1HGCR2F75GA168015 | 1HGCR2F75GA133412; 1HGCR2F75GA147519 | 1HGCR2F75GA140232; 1HGCR2F75GA116660; 1HGCR2F75GA191973 | 1HGCR2F75GA124693 | 1HGCR2F75GA153725 | 1HGCR2F75GA199684 | 1HGCR2F75GA195375 | 1HGCR2F75GA170038 | 1HGCR2F75GA111202 | 1HGCR2F75GA115914 | 1HGCR2F75GA161131 | 1HGCR2F75GA108204 | 1HGCR2F75GA175966; 1HGCR2F75GA184814; 1HGCR2F75GA197062; 1HGCR2F75GA185736 | 1HGCR2F75GA101558 | 1HGCR2F75GA144281 | 1HGCR2F75GA179614 | 1HGCR2F75GA157614 | 1HGCR2F75GA112043 | 1HGCR2F75GA129764 | 1HGCR2F75GA116478 | 1HGCR2F75GA168628; 1HGCR2F75GA106405 | 1HGCR2F75GA157872 | 1HGCR2F75GA178365 | 1HGCR2F75GA124919; 1HGCR2F75GA150078 | 1HGCR2F75GA181928; 1HGCR2F75GA135208; 1HGCR2F75GA156561 | 1HGCR2F75GA102127 | 1HGCR2F75GA115668

1HGCR2F75GA119087 | 1HGCR2F75GA196008 | 1HGCR2F75GA141641; 1HGCR2F75GA163364 | 1HGCR2F75GA145012 | 1HGCR2F75GA189589; 1HGCR2F75GA157273 | 1HGCR2F75GA135516 | 1HGCR2F75GA145186 | 1HGCR2F75GA129960; 1HGCR2F75GA177538 | 1HGCR2F75GA100409; 1HGCR2F75GA115170; 1HGCR2F75GA169715; 1HGCR2F75GA114603; 1HGCR2F75GA194260; 1HGCR2F75GA112270; 1HGCR2F75GA194095; 1HGCR2F75GA110714 | 1HGCR2F75GA106632 | 1HGCR2F75GA190497; 1HGCR2F75GA164871 | 1HGCR2F75GA114360 | 1HGCR2F75GA160528; 1HGCR2F75GA182867; 1HGCR2F75GA172162 | 1HGCR2F75GA155233 | 1HGCR2F75GA133250 | 1HGCR2F75GA109367 | 1HGCR2F75GA128002 | 1HGCR2F75GA158861; 1HGCR2F75GA194825; 1HGCR2F75GA117839 | 1HGCR2F75GA174719 | 1HGCR2F75GA146130

1HGCR2F75GA197529

1HGCR2F75GA118859; 1HGCR2F75GA107263 | 1HGCR2F75GA173117 | 1HGCR2F75GA185932 | 1HGCR2F75GA109496 | 1HGCR2F75GA115430 | 1HGCR2F75GA141381 | 1HGCR2F75GA123379 | 1HGCR2F75GA146922; 1HGCR2F75GA118389 | 1HGCR2F75GA111376 | 1HGCR2F75GA183422 | 1HGCR2F75GA184957 | 1HGCR2F75GA132325; 1HGCR2F75GA164627 | 1HGCR2F75GA172551

1HGCR2F75GA125522; 1HGCR2F75GA169634

1HGCR2F75GA121051; 1HGCR2F75GA155412

1HGCR2F75GA171643 | 1HGCR2F75GA111085; 1HGCR2F75GA113256 | 1HGCR2F75GA133121 | 1HGCR2F75GA127464 | 1HGCR2F75GA104122 | 1HGCR2F75GA164966 | 1HGCR2F75GA120319 | 1HGCR2F75GA154650; 1HGCR2F75GA112253 | 1HGCR2F75GA171688; 1HGCR2F75GA195831; 1HGCR2F75GA162196 | 1HGCR2F75GA188751 | 1HGCR2F75GA165423 | 1HGCR2F75GA167012 | 1HGCR2F75GA163719 | 1HGCR2F75GA167592 | 1HGCR2F75GA162893 | 1HGCR2F75GA196896 | 1HGCR2F75GA125293; 1HGCR2F75GA192573 | 1HGCR2F75GA124807; 1HGCR2F75GA197255 | 1HGCR2F75GA161274 | 1HGCR2F75GA138030 | 1HGCR2F75GA131496 | 1HGCR2F75GA124371

1HGCR2F75GA119316 | 1HGCR2F75GA157953; 1HGCR2F75GA109479; 1HGCR2F75GA125679 | 1HGCR2F75GA134009 | 1HGCR2F75GA131711 | 1HGCR2F75GA149139 | 1HGCR2F75GA161341 | 1HGCR2F75GA108901; 1HGCR2F75GA105450 | 1HGCR2F75GA192511

1HGCR2F75GA148931 | 1HGCR2F75GA108199; 1HGCR2F75GA149884 | 1HGCR2F75GA107540 | 1HGCR2F75GA130445; 1HGCR2F75GA138190 | 1HGCR2F75GA156432 | 1HGCR2F75GA122359 | 1HGCR2F75GA196932 | 1HGCR2F75GA150677 | 1HGCR2F75GA158651 | 1HGCR2F75GA144894 | 1HGCR2F75GA152557

1HGCR2F75GA114312 | 1HGCR2F75GA154261 | 1HGCR2F75GA121681 | 1HGCR2F75GA125536 | 1HGCR2F75GA150534; 1HGCR2F75GA150291 | 1HGCR2F75GA135998 | 1HGCR2F75GA193335 | 1HGCR2F75GA116335 | 1HGCR2F75GA198597; 1HGCR2F75GA153658 | 1HGCR2F75GA196848; 1HGCR2F75GA179418; 1HGCR2F75GA156382 | 1HGCR2F75GA191536; 1HGCR2F75GA172565; 1HGCR2F75GA139405; 1HGCR2F75GA173652; 1HGCR2F75GA156995 | 1HGCR2F75GA129280; 1HGCR2F75GA105500; 1HGCR2F75GA142823; 1HGCR2F75GA111801 | 1HGCR2F75GA198843 | 1HGCR2F75GA197935 | 1HGCR2F75GA114763 | 1HGCR2F75GA169651 | 1HGCR2F75GA142398; 1HGCR2F75GA112544 | 1HGCR2F75GA141350; 1HGCR2F75GA138108 | 1HGCR2F75GA162571; 1HGCR2F75GA153224; 1HGCR2F75GA102886 | 1HGCR2F75GA128811 | 1HGCR2F75GA135032 | 1HGCR2F75GA109627; 1HGCR2F75GA145639; 1HGCR2F75GA131403; 1HGCR2F75GA147178; 1HGCR2F75GA126380; 1HGCR2F75GA185252 | 1HGCR2F75GA113919; 1HGCR2F75GA194906; 1HGCR2F75GA189401 | 1HGCR2F75GA176096 | 1HGCR2F75GA185302 | 1HGCR2F75GA157399; 1HGCR2F75GA119476

1HGCR2F75GA135953 | 1HGCR2F75GA143065 | 1HGCR2F75GA161288 | 1HGCR2F75GA144460 | 1HGCR2F75GA161467; 1HGCR2F75GA169942 | 1HGCR2F75GA194193 | 1HGCR2F75GA146841 | 1HGCR2F75GA129831 | 1HGCR2F75GA118084 | 1HGCR2F75GA129294 | 1HGCR2F75GA171187 | 1HGCR2F75GA194064; 1HGCR2F75GA127772 | 1HGCR2F75GA113080 | 1HGCR2F75GA128517 | 1HGCR2F75GA178995 | 1HGCR2F75GA167768 | 1HGCR2F75GA190189 | 1HGCR2F75GA182092; 1HGCR2F75GA186580; 1HGCR2F75GA150792 | 1HGCR2F75GA188779 | 1HGCR2F75GA130414 | 1HGCR2F75GA153742 | 1HGCR2F75GA143714 | 1HGCR2F75GA196851; 1HGCR2F75GA159749; 1HGCR2F75GA135662 | 1HGCR2F75GA149920; 1HGCR2F75GA127027; 1HGCR2F75GA190354; 1HGCR2F75GA163994; 1HGCR2F75GA171111 | 1HGCR2F75GA156334; 1HGCR2F75GA116643 | 1HGCR2F75GA150985

1HGCR2F75GA160707 | 1HGCR2F75GA109062 | 1HGCR2F75GA156396 | 1HGCR2F75GA124449; 1HGCR2F75GA198924 | 1HGCR2F75GA158388 | 1HGCR2F75GA144491; 1HGCR2F75GA136617; 1HGCR2F75GA132793 | 1HGCR2F75GA176955 | 1HGCR2F75GA110695 | 1HGCR2F75GA123351 | 1HGCR2F75GA187454 | 1HGCR2F75GA130669; 1HGCR2F75GA157337 | 1HGCR2F75GA105755; 1HGCR2F75GA101608 | 1HGCR2F75GA117131 | 1HGCR2F75GA183971 | 1HGCR2F75GA188586 | 1HGCR2F75GA185803 | 1HGCR2F75GA122197 | 1HGCR2F75GA167950; 1HGCR2F75GA119252; 1HGCR2F75GA194081; 1HGCR2F75GA185610

1HGCR2F75GA157063 | 1HGCR2F75GA176616; 1HGCR2F75GA124080 | 1HGCR2F75GA124595; 1HGCR2F75GA110471 | 1HGCR2F75GA173831 | 1HGCR2F75GA135368 | 1HGCR2F75GA127786 | 1HGCR2F75GA159704; 1HGCR2F75GA136245 | 1HGCR2F75GA117310 | 1HGCR2F75GA187034 | 1HGCR2F75GA174557; 1HGCR2F75GA188572; 1HGCR2F75GA142420 | 1HGCR2F75GA139842 | 1HGCR2F75GA108221

1HGCR2F75GA131630; 1HGCR2F75GA132700 | 1HGCR2F75GA182397 | 1HGCR2F75GA159914 | 1HGCR2F75GA117419 | 1HGCR2F75GA153207 | 1HGCR2F75GA141431 | 1HGCR2F75GA188801 | 1HGCR2F75GA103553 | 1HGCR2F75GA182223; 1HGCR2F75GA192475

1HGCR2F75GA185994; 1HGCR2F75GA139369 | 1HGCR2F75GA112852; 1HGCR2F75GA104458; 1HGCR2F75GA136889 | 1HGCR2F75GA189270 | 1HGCR2F75GA188913 | 1HGCR2F75GA161744; 1HGCR2F75GA118439; 1HGCR2F75GA132034; 1HGCR2F75GA108607

1HGCR2F75GA102550 | 1HGCR2F75GA147018 | 1HGCR2F75GA152820 | 1HGCR2F75GA182982; 1HGCR2F75GA129246

1HGCR2F75GA108428 | 1HGCR2F75GA183839 | 1HGCR2F75GA113323 | 1HGCR2F75GA139629 | 1HGCR2F75GA190192 | 1HGCR2F75GA112351 | 1HGCR2F75GA123446; 1HGCR2F75GA153322 | 1HGCR2F75GA158973 | 1HGCR2F75GA118845; 1HGCR2F75GA146726 | 1HGCR2F75GA146287 | 1HGCR2F75GA169987 | 1HGCR2F75GA144619; 1HGCR2F75GA134074 | 1HGCR2F75GA143826; 1HGCR2F75GA184439

1HGCR2F75GA136729 | 1HGCR2F75GA131725 | 1HGCR2F75GA135709 | 1HGCR2F75GA103326 | 1HGCR2F75GA135449; 1HGCR2F75GA197613 | 1HGCR2F75GA100717; 1HGCR2F75GA116058; 1HGCR2F75GA157001

1HGCR2F75GA131479; 1HGCR2F75GA129988 | 1HGCR2F75GA189530; 1HGCR2F75GA119381 | 1HGCR2F75GA141803; 1HGCR2F75GA128338 | 1HGCR2F75GA178897 | 1HGCR2F75GA170279 | 1HGCR2F75GA179290 | 1HGCR2F75GA181234 | 1HGCR2F75GA127805 | 1HGCR2F75GA115220; 1HGCR2F75GA174736 | 1HGCR2F75GA183193 | 1HGCR2F75GA138402 | 1HGCR2F75GA109031; 1HGCR2F75GA109420 | 1HGCR2F75GA182769 | 1HGCR2F75GA134172; 1HGCR2F75GA121938; 1HGCR2F75GA123303; 1HGCR2F75GA197353 | 1HGCR2F75GA151036 | 1HGCR2F75GA122877 | 1HGCR2F75GA101494 | 1HGCR2F75GA150498 | 1HGCR2F75GA143390 | 1HGCR2F75GA145124; 1HGCR2F75GA171108 | 1HGCR2F75GA191097 | 1HGCR2F75GA113760 | 1HGCR2F75GA192508 | 1HGCR2F75GA152073 | 1HGCR2F75GA131756 | 1HGCR2F75GA123592 | 1HGCR2F75GA106985 | 1HGCR2F75GA171173 | 1HGCR2F75GA131269 | 1HGCR2F75GA137685

1HGCR2F75GA117971 | 1HGCR2F75GA136648 | 1HGCR2F75GA153448; 1HGCR2F75GA185459; 1HGCR2F75GA183548 | 1HGCR2F75GA175417 | 1HGCR2F75GA144510 | 1HGCR2F75GA139372; 1HGCR2F75GA174767 | 1HGCR2F75GA114620 | 1HGCR2F75GA145494 | 1HGCR2F75GA163963 | 1HGCR2F75GA173764 | 1HGCR2F75GA199233 | 1HGCR2F75GA163803 | 1HGCR2F75GA154244 | 1HGCR2F75GA163414 | 1HGCR2F75GA141364; 1HGCR2F75GA171741 | 1HGCR2F75GA125987 | 1HGCR2F75GA185381; 1HGCR2F75GA166636; 1HGCR2F75GA144765 | 1HGCR2F75GA186675 | 1HGCR2F75GA118795 | 1HGCR2F75GA198261

1HGCR2F75GA136701 | 1HGCR2F75GA178432 | 1HGCR2F75GA117243 | 1HGCR2F75GA199524 | 1HGCR2F75GA144393 | 1HGCR2F75GA164689 | 1HGCR2F75GA141588 | 1HGCR2F75GA195599 | 1HGCR2F75GA120188 | 1HGCR2F75GA133927; 1HGCR2F75GA183808; 1HGCR2F75GA117761 | 1HGCR2F75GA174011 | 1HGCR2F75GA159685 | 1HGCR2F75GA154485 | 1HGCR2F75GA167334; 1HGCR2F75GA184456 | 1HGCR2F75GA124256 | 1HGCR2F75GA168452; 1HGCR2F75GA155085 | 1HGCR2F75GA153353 | 1HGCR2F75GA198244 | 1HGCR2F75GA193769 | 1HGCR2F75GA189303 | 1HGCR2F75GA159475

1HGCR2F75GA166426 | 1HGCR2F75GA127030; 1HGCR2F75GA147388 | 1HGCR2F75GA126976; 1HGCR2F75GA184988 | 1HGCR2F75GA160318 | 1HGCR2F75GA190533 | 1HGCR2F75GA136231; 1HGCR2F75GA142675 | 1HGCR2F75GA146984 | 1HGCR2F75GA180357 | 1HGCR2F75GA141901; 1HGCR2F75GA146631; 1HGCR2F75GA123480 | 1HGCR2F75GA186630; 1HGCR2F75GA116786 | 1HGCR2F75GA139839; 1HGCR2F75GA115556; 1HGCR2F75GA106811 | 1HGCR2F75GA119249 | 1HGCR2F75GA111457 | 1HGCR2F75GA107845; 1HGCR2F75GA160609 | 1HGCR2F75GA148329 | 1HGCR2F75GA123219 | 1HGCR2F75GA147441; 1HGCR2F75GA151084

1HGCR2F75GA140098 | 1HGCR2F75GA135760 | 1HGCR2F75GA150775 | 1HGCR2F75GA140568 | 1HGCR2F75GA188846 | 1HGCR2F75GA168063 | 1HGCR2F75GA175899 | 1HGCR2F75GA192265 | 1HGCR2F75GA130056 | 1HGCR2F75GA146936

1HGCR2F75GA181444 | 1HGCR2F75GA141090 | 1HGCR2F75GA115637 | 1HGCR2F75GA173747 | 1HGCR2F75GA135600 | 1HGCR2F75GA129943 | 1HGCR2F75GA172100 | 1HGCR2F75GA157256 | 1HGCR2F75GA196560 | 1HGCR2F75GA153238 | 1HGCR2F75GA153479 | 1HGCR2F75GA159931

1HGCR2F75GA176695; 1HGCR2F75GA153241; 1HGCR2F75GA178172; 1HGCR2F75GA139324 | 1HGCR2F75GA102578 | 1HGCR2F75GA142739 | 1HGCR2F75GA125066 | 1HGCR2F75GA122104 | 1HGCR2F75GA182108; 1HGCR2F75GA112494; 1HGCR2F75GA125519; 1HGCR2F75GA189656 | 1HGCR2F75GA183310 | 1HGCR2F75GA141655 | 1HGCR2F75GA107330; 1HGCR2F75GA161680

1HGCR2F75GA118649 | 1HGCR2F75GA128775 | 1HGCR2F75GA183372 | 1HGCR2F75GA191360 | 1HGCR2F75GA195263 | 1HGCR2F75GA108154 | 1HGCR2F75GA116514; 1HGCR2F75GA142045 | 1HGCR2F75GA153689 | 1HGCR2F75GA184134 | 1HGCR2F75GA191682 | 1HGCR2F75GA106310 | 1HGCR2F75GA185834 | 1HGCR2F75GA126086; 1HGCR2F75GA199717

1HGCR2F75GA120448; 1HGCR2F75GA114438 | 1HGCR2F75GA157743 | 1HGCR2F75GA165681; 1HGCR2F75GA189818; 1HGCR2F75GA198423 | 1HGCR2F75GA105867 | 1HGCR2F75GA104413; 1HGCR2F75GA182965 | 1HGCR2F75GA152039 | 1HGCR2F75GA105707 | 1HGCR2F75GA108655 | 1HGCR2F75GA147052; 1HGCR2F75GA130459; 1HGCR2F75GA190578; 1HGCR2F75GA144250; 1HGCR2F75GA107392 | 1HGCR2F75GA144751 | 1HGCR2F75GA171447 | 1HGCR2F75GA171044 | 1HGCR2F75GA144068; 1HGCR2F75GA193576

1HGCR2F75GA118392 | 1HGCR2F75GA199295; 1HGCR2F75GA123902; 1HGCR2F75GA170105; 1HGCR2F75GA176681 | 1HGCR2F75GA132213 | 1HGCR2F75GA157208; 1HGCR2F75GA133183 | 1HGCR2F75GA169455; 1HGCR2F75GA112592

1HGCR2F75GA121003 | 1HGCR2F75GA119168; 1HGCR2F75GA118988 | 1HGCR2F75GA141736

1HGCR2F75GA115671; 1HGCR2F75GA171254; 1HGCR2F75GA177121 | 1HGCR2F75GA149075 | 1HGCR2F75GA132017; 1HGCR2F75GA100815; 1HGCR2F75GA105139 | 1HGCR2F75GA101544; 1HGCR2F75GA174462 | 1HGCR2F75GA117663 | 1HGCR2F75GA138237; 1HGCR2F75GA186868 | 1HGCR2F75GA124290; 1HGCR2F75GA139744; 1HGCR2F75GA192749 | 1HGCR2F75GA165468 | 1HGCR2F75GA106856 | 1HGCR2F75GA102449 | 1HGCR2F75GA170069 | 1HGCR2F75GA144703 | 1HGCR2F75GA156057 | 1HGCR2F75GA114522 | 1HGCR2F75GA185896 | 1HGCR2F75GA185929 | 1HGCR2F75GA123527; 1HGCR2F75GA170783

1HGCR2F75GA179287 | 1HGCR2F75GA127352; 1HGCR2F75GA179354

1HGCR2F75GA170752 | 1HGCR2F75GA119011

1HGCR2F75GA122880; 1HGCR2F75GA120045 | 1HGCR2F75GA166166 | 1HGCR2F75GA185753 | 1HGCR2F75GA140022 | 1HGCR2F75GA110308

1HGCR2F75GA133569 | 1HGCR2F75GA170945

1HGCR2F75GA156351 | 1HGCR2F75GA131921; 1HGCR2F75GA118103 | 1HGCR2F75GA166524 | 1HGCR2F75GA126878 | 1HGCR2F75GA101351 | 1HGCR2F75GA137136 | 1HGCR2F75GA144362 | 1HGCR2F75GA101933 | 1HGCR2F75GA140358; 1HGCR2F75GA130364 | 1HGCR2F75GA159864 | 1HGCR2F75GA144944; 1HGCR2F75GA111183 | 1HGCR2F75GA182318 | 1HGCR2F75GA115752; 1HGCR2F75GA147780; 1HGCR2F75GA161534; 1HGCR2F75GA124239; 1HGCR2F75GA186613 | 1HGCR2F75GA176504 | 1HGCR2F75GA144717 | 1HGCR2F75GA194372 | 1HGCR2F75GA180150 | 1HGCR2F75GA108185; 1HGCR2F75GA102709

1HGCR2F75GA189060 | 1HGCR2F75GA113418 | 1HGCR2F75GA166880 | 1HGCR2F75GA123544 | 1HGCR2F75GA182643; 1HGCR2F75GA139128 | 1HGCR2F75GA146659 | 1HGCR2F75GA171545 | 1HGCR2F75GA113886 | 1HGCR2F75GA173781

1HGCR2F75GA113239 | 1HGCR2F75GA104699 | 1HGCR2F75GA156043; 1HGCR2F75GA189771 | 1HGCR2F75GA155376 | 1HGCR2F75GA141302; 1HGCR2F75GA175076 | 1HGCR2F75GA199961

1HGCR2F75GA139095; 1HGCR2F75GA184862 | 1HGCR2F75GA184859 | 1HGCR2F75GA178186 | 1HGCR2F75GA129375; 1HGCR2F75GA137945 | 1HGCR2F75GA118666 | 1HGCR2F75GA143650 | 1HGCR2F75GA116836 | 1HGCR2F75GA148623; 1HGCR2F75GA128257; 1HGCR2F75GA166104; 1HGCR2F75GA150937; 1HGCR2F75GA116092 | 1HGCR2F75GA106064 | 1HGCR2F75GA103701 | 1HGCR2F75GA102564; 1HGCR2F75GA142983 | 1HGCR2F75GA100958 | 1HGCR2F75GA109546 | 1HGCR2F75GA133538 | 1HGCR2F75GA121695 | 1HGCR2F75GA138545

1HGCR2F75GA118134 | 1HGCR2F75GA101995 | 1HGCR2F75GA179211 | 1HGCR2F75GA135676

1HGCR2F75GA142305; 1HGCR2F75GA172937 | 1HGCR2F75GA145107 | 1HGCR2F75GA188717 | 1HGCR2F75GA168371; 1HGCR2F75GA146192 | 1HGCR2F75GA118876; 1HGCR2F75GA189298; 1HGCR2F75GA128145; 1HGCR2F75GA117789; 1HGCR2F75GA184201 | 1HGCR2F75GA173120

1HGCR2F75GA142515 | 1HGCR2F75GA152834 | 1HGCR2F75GA191200 | 1HGCR2F75GA169116; 1HGCR2F75GA115962 | 1HGCR2F75GA191231 | 1HGCR2F75GA154356 | 1HGCR2F75GA191911

1HGCR2F75GA148007 | 1HGCR2F75GA117193 | 1HGCR2F75GA160612 | 1HGCR2F75GA103150 | 1HGCR2F75GA138691 | 1HGCR2F75GA123026; 1HGCR2F75GA107649 | 1HGCR2F75GA181895 | 1HGCR2F75GA166264 | 1HGCR2F75GA160335 | 1HGCR2F75GA185462 | 1HGCR2F75GA190824 | 1HGCR2F75GA177216 | 1HGCR2F75GA179628 | 1HGCR2F75GA120613 | 1HGCR2F75GA153174 | 1HGCR2F75GA119266 | 1HGCR2F75GA107487

1HGCR2F75GA119994; 1HGCR2F75GA121924 | 1HGCR2F75GA122443; 1HGCR2F75GA199670 | 1HGCR2F75GA166359

1HGCR2F75GA136908; 1HGCR2F75GA181511; 1HGCR2F75GA105884 | 1HGCR2F75GA195554 | 1HGCR2F75GA137332

1HGCR2F75GA142319 | 1HGCR2F75GA186983 | 1HGCR2F75GA181105 | 1HGCR2F75GA198406; 1HGCR2F75GA114908 | 1HGCR2F75GA119638 | 1HGCR2F75GA176003 | 1HGCR2F75GA165857; 1HGCR2F75GA163283; 1HGCR2F75GA147097 | 1HGCR2F75GA182321; 1HGCR2F75GA139775 | 1HGCR2F75GA146788; 1HGCR2F75GA133278 | 1HGCR2F75GA108591 | 1HGCR2F75GA105271 | 1HGCR2F75GA116108 | 1HGCR2F75GA149108 | 1HGCR2F75GA156818 | 1HGCR2F75GA171951 | 1HGCR2F75GA111345 | 1HGCR2F75GA140165 | 1HGCR2F75GA107781 | 1HGCR2F75GA177586; 1HGCR2F75GA143275

1HGCR2F75GA100474 | 1HGCR2F75GA161176 | 1HGCR2F75GA194467 | 1HGCR2F75GA164854; 1HGCR2F75GA159184 | 1HGCR2F75GA111278 | 1HGCR2F75GA193643 | 1HGCR2F75GA146256 | 1HGCR2F75GA119588 | 1HGCR2F75GA113970 | 1HGCR2F75GA182626; 1HGCR2F75GA136777; 1HGCR2F75GA128243 | 1HGCR2F75GA138125; 1HGCR2F75GA199197 | 1HGCR2F75GA119218

1HGCR2F75GA143406; 1HGCR2F75GA175840 | 1HGCR2F75GA191309 | 1HGCR2F75GA181475 | 1HGCR2F75GA150565 | 1HGCR2F75GA174512; 1HGCR2F75GA164191; 1HGCR2F75GA188474 | 1HGCR2F75GA138092; 1HGCR2F75GA183954; 1HGCR2F75GA155541; 1HGCR2F75GA173389

1HGCR2F75GA123799 | 1HGCR2F75GA182593; 1HGCR2F75GA117808 | 1HGCR2F75GA128324; 1HGCR2F75GA139484 | 1HGCR2F75GA129733 | 1HGCR2F75GA112480 | 1HGCR2F75GA186725 | 1HGCR2F75GA114407 | 1HGCR2F75GA163459 | 1HGCR2F75GA146712 | 1HGCR2F75GA183064

1HGCR2F75GA135922; 1HGCR2F75GA184683 | 1HGCR2F75GA122541

1HGCR2F75GA146970 | 1HGCR2F75GA104945 | 1HGCR2F75GA175319 | 1HGCR2F75GA177359

1HGCR2F75GA144233 | 1HGCR2F75GA190337 | 1HGCR2F75GA115881 | 1HGCR2F75GA199801; 1HGCR2F75GA176129 | 1HGCR2F75GA131837 | 1HGCR2F75GA121843 | 1HGCR2F75GA176213 | 1HGCR2F75GA115279 | 1HGCR2F75GA158696; 1HGCR2F75GA118098 | 1HGCR2F75GA145544; 1HGCR2F75GA170492; 1HGCR2F75GA173280 | 1HGCR2F75GA134222; 1HGCR2F75GA184506; 1HGCR2F75GA139551 | 1HGCR2F75GA145446 | 1HGCR2F75GA196073 | 1HGCR2F75GA153840 | 1HGCR2F75GA103813 | 1HGCR2F75GA125021 | 1HGCR2F75GA116366; 1HGCR2F75GA151425; 1HGCR2F75GA118361 | 1HGCR2F75GA174963

1HGCR2F75GA185056; 1HGCR2F75GA157032; 1HGCR2F75GA108672; 1HGCR2F75GA144572 | 1HGCR2F75GA113497 | 1HGCR2F75GA122135; 1HGCR2F75GA191858; 1HGCR2F75GA190161; 1HGCR2F75GA131160 | 1HGCR2F75GA141266 | 1HGCR2F75GA130820

1HGCR2F75GA197952 | 1HGCR2F75GA194985 | 1HGCR2F75GA114570 | 1HGCR2F75GA166863 | 1HGCR2F75GA141171 | 1HGCR2F75GA193190; 1HGCR2F75GA193108 | 1HGCR2F75GA162411 | 1HGCR2F75GA100197 | 1HGCR2F75GA179578; 1HGCR2F75GA126749 | 1HGCR2F75GA101706; 1HGCR2F75GA114925

1HGCR2F75GA117372

1HGCR2F75GA173022 | 1HGCR2F75GA172310; 1HGCR2F75GA102094; 1HGCR2F75GA116125; 1HGCR2F75GA176373 | 1HGCR2F75GA197739; 1HGCR2F75GA137170 | 1HGCR2F75GA178219

1HGCR2F75GA149027; 1HGCR2F75GA186837; 1HGCR2F75GA197319

1HGCR2F75GA178589 | 1HGCR2F75GA135807; 1HGCR2F75GA189902; 1HGCR2F75GA154325; 1HGCR2F75GA196686 | 1HGCR2F75GA145835; 1HGCR2F75GA104735; 1HGCR2F75GA144359; 1HGCR2F75GA129098 | 1HGCR2F75GA162764

1HGCR2F75GA152901; 1HGCR2F75GA110129; 1HGCR2F75GA149173

1HGCR2F75GA160156 | 1HGCR2F75GA197322 | 1HGCR2F75GA195313 | 1HGCR2F75GA165289 | 1HGCR2F75GA137721; 1HGCR2F75GA122488 | 1HGCR2F75GA173196 | 1HGCR2F75GA124676; 1HGCR2F75GA183145 | 1HGCR2F75GA172243; 1HGCR2F75GA176308 | 1HGCR2F75GA115301

1HGCR2F75GA175675 | 1HGCR2F75GA123463; 1HGCR2F75GA160223 | 1HGCR2F75GA168161

1HGCR2F75GA132390; 1HGCR2F75GA170508 | 1HGCR2F75GA102144; 1HGCR2F75GA155538; 1HGCR2F75GA106923; 1HGCR2F75GA119820; 1HGCR2F75GA127500 | 1HGCR2F75GA124824 | 1HGCR2F75GA113516 | 1HGCR2F75GA104024 | 1HGCR2F75GA150954; 1HGCR2F75GA117694; 1HGCR2F75GA112754 | 1HGCR2F75GA196185 | 1HGCR2F75GA114567

1HGCR2F75GA122264 | 1HGCR2F75GA104847 | 1HGCR2F75GA102905

1HGCR2F75GA131093; 1HGCR2F75GA110809; 1HGCR2F75GA168189; 1HGCR2F75GA108476; 1HGCR2F75GA145205 | 1HGCR2F75GA192637 | 1HGCR2F75GA110065; 1HGCR2F75GA131658 | 1HGCR2F75GA190144; 1HGCR2F75GA147214 | 1HGCR2F75GA192752 | 1HGCR2F75GA123530 | 1HGCR2F75GA158598 | 1HGCR2F75GA189723

1HGCR2F75GA191245; 1HGCR2F75GA186093 | 1HGCR2F75GA191035; 1HGCR2F75GA121678; 1HGCR2F75GA162697 | 1HGCR2F75GA143034 | 1HGCR2F75GA173926 | 1HGCR2F75GA144720 | 1HGCR2F75GA116917 | 1HGCR2F75GA183419; 1HGCR2F75GA113449; 1HGCR2F75GA159587; 1HGCR2F75GA118893 | 1HGCR2F75GA119851; 1HGCR2F75GA184151 | 1HGCR2F75GA127240; 1HGCR2F75GA159038 | 1HGCR2F75GA167642 | 1HGCR2F75GA156155; 1HGCR2F75GA159783 | 1HGCR2F75GA116318; 1HGCR2F75GA105321 | 1HGCR2F75GA113242; 1HGCR2F75GA144054 | 1HGCR2F75GA133832; 1HGCR2F75GA175384; 1HGCR2F75GA126251 | 1HGCR2F75GA186286; 1HGCR2F75GA186000 | 1HGCR2F75GA197711; 1HGCR2F75GA113306 | 1HGCR2F75GA153112; 1HGCR2F75GA103794 | 1HGCR2F75GA131708; 1HGCR2F75GA131952; 1HGCR2F75GA149528; 1HGCR2F75GA136147 | 1HGCR2F75GA155040; 1HGCR2F75GA136746 | 1HGCR2F75GA146290 | 1HGCR2F75GA172498; 1HGCR2F75GA175451; 1HGCR2F75GA190256 | 1HGCR2F75GA152140 | 1HGCR2F75GA130591; 1HGCR2F75GA155295 | 1HGCR2F75GA117677 | 1HGCR2F75GA186076 | 1HGCR2F75GA197997 | 1HGCR2F75GA118750 | 1HGCR2F75GA191679; 1HGCR2F75GA139436 | 1HGCR2F75GA152784 | 1HGCR2F75GA113354; 1HGCR2F75GA123432 | 1HGCR2F75GA171240; 1HGCR2F75GA106369 | 1HGCR2F75GA130557 | 1HGCR2F75GA184845; 1HGCR2F75GA112950 | 1HGCR2F75GA171299; 1HGCR2F75GA142952; 1HGCR2F75GA114455 | 1HGCR2F75GA111393; 1HGCR2F75GA198292; 1HGCR2F75GA156446; 1HGCR2F75GA154809; 1HGCR2F75GA175692 | 1HGCR2F75GA170251 | 1HGCR2F75GA128470 | 1HGCR2F75GA145995; 1HGCR2F75GA187499; 1HGCR2F75GA168502 | 1HGCR2F75GA198762 | 1HGCR2F75GA189477; 1HGCR2F75GA117792 | 1HGCR2F75GA193318 | 1HGCR2F75GA175885; 1HGCR2F75GA103360 | 1HGCR2F75GA143373 | 1HGCR2F75GA131871 | 1HGCR2F75GA156172

1HGCR2F75GA171531 | 1HGCR2F75GA194162; 1HGCR2F75GA161064 | 1HGCR2F75GA109451 | 1HGCR2F75GA135029

1HGCR2F75GA134950

1HGCR2F75GA163882 | 1HGCR2F75GA138805 | 1HGCR2F75GA146614; 1HGCR2F75GA125357; 1HGCR2F75GA112298 | 1HGCR2F75GA148394; 1HGCR2F75GA170797 | 1HGCR2F75GA190662; 1HGCR2F75GA175997 | 1HGCR2F75GA100412; 1HGCR2F75GA180035 | 1HGCR2F75GA185090 | 1HGCR2F75GA129392; 1HGCR2F75GA153028 | 1HGCR2F75GA154826 | 1HGCR2F75GA185865; 1HGCR2F75GA181394

1HGCR2F75GA143230; 1HGCR2F75GA135418 | 1HGCR2F75GA133829 | 1HGCR2F75GA151795 | 1HGCR2F75GA122698 | 1HGCR2F75GA115086; 1HGCR2F75GA101396 | 1HGCR2F75GA117274 | 1HGCR2F75GA122605; 1HGCR2F75GA135340; 1HGCR2F75GA135872 | 1HGCR2F75GA136164; 1HGCR2F75GA199636 | 1HGCR2F75GA132311; 1HGCR2F75GA105013; 1HGCR2F75GA122376 | 1HGCR2F75GA162456 | 1HGCR2F75GA174817 | 1HGCR2F75GA196672; 1HGCR2F75GA192380 | 1HGCR2F75GA100703; 1HGCR2F75GA186739 | 1HGCR2F75GA119865

1HGCR2F75GA139890 | 1HGCR2F75GA178429 | 1HGCR2F75GA121311 | 1HGCR2F75GA122703 | 1HGCR2F75GA132082 | 1HGCR2F75GA149089

1HGCR2F75GA171156; 1HGCR2F75GA146886 | 1HGCR2F75GA127545 | 1HGCR2F75GA103715; 1HGCR2F75GA171304 | 1HGCR2F75GA117436; 1HGCR2F75GA123656; 1HGCR2F75GA189933; 1HGCR2F75GA109398 | 1HGCR2F75GA164188 | 1HGCR2F75GA162246 | 1HGCR2F75GA100992 | 1HGCR2F75GA173019; 1HGCR2F75GA112981 | 1HGCR2F75GA171626; 1HGCR2F75GA169326; 1HGCR2F75GA164918 | 1HGCR2F75GA126654; 1HGCR2F75GA114231 | 1HGCR2F75GA172176 | 1HGCR2F75GA118294; 1HGCR2F75GA133197; 1HGCR2F75GA182030 | 1HGCR2F75GA158262

1HGCR2F75GA111958 | 1HGCR2F75GA175546 | 1HGCR2F75GA182237 | 1HGCR2F75GA161212

1HGCR2F75GA127609 | 1HGCR2F75GA175241 | 1HGCR2F75GA123141 | 1HGCR2F75GA185980 | 1HGCR2F75GA195604 | 1HGCR2F75GA178558 | 1HGCR2F75GA129165

1HGCR2F75GA192847; 1HGCR2F75GA142756 | 1HGCR2F75GA156124; 1HGCR2F75GA147116

1HGCR2F75GA129313; 1HGCR2F75GA112186; 1HGCR2F75GA103858; 1HGCR2F75GA180875 | 1HGCR2F75GA126606 | 1HGCR2F75GA109434 | 1HGCR2F75GA125861 | 1HGCR2F75GA133393 | 1HGCR2F75GA109305 | 1HGCR2F75GA111846; 1HGCR2F75GA101222 | 1HGCR2F75GA140909 | 1HGCR2F75GA134642; 1HGCR2F75GA142885

1HGCR2F75GA133992 | 1HGCR2F75GA161646 | 1HGCR2F75GA108834; 1HGCR2F75GA188278 | 1HGCR2F75GA194677 | 1HGCR2F75GA173604 | 1HGCR2F75GA148833; 1HGCR2F75GA191701; 1HGCR2F75GA163977

1HGCR2F75GA183615 | 1HGCR2F75GA192072; 1HGCR2F75GA176180; 1HGCR2F75GA163249 | 1HGCR2F75GA172307 | 1HGCR2F75GA111488 | 1HGCR2F75GA132955

1HGCR2F75GA141414; 1HGCR2F75GA102063; 1HGCR2F75GA133846; 1HGCR2F75GA189947; 1HGCR2F75GA140974 | 1HGCR2F75GA169892; 1HGCR2F75GA171836 | 1HGCR2F75GA156415

1HGCR2F75GA151215 | 1HGCR2F75GA162375; 1HGCR2F75GA180066

1HGCR2F75GA111409; 1HGCR2F75GA164546 | 1HGCR2F75GA114276; 1HGCR2F75GA119171; 1HGCR2F75GA138965 | 1HGCR2F75GA129277; 1HGCR2F75GA134978; 1HGCR2F75GA143129; 1HGCR2F75GA164014 | 1HGCR2F75GA127867 | 1HGCR2F75GA103083 | 1HGCR2F75GA152008 | 1HGCR2F75GA159198 | 1HGCR2F75GA119784; 1HGCR2F75GA193688 | 1HGCR2F75GA191004 | 1HGCR2F75GA159380 | 1HGCR2F75GA115900 | 1HGCR2F75GA100152 | 1HGCR2F75GA196624 | 1HGCR2F75GA126248 | 1HGCR2F75GA126279; 1HGCR2F75GA128212 | 1HGCR2F75GA162361 | 1HGCR2F75GA166006; 1HGCR2F75GA145236 | 1HGCR2F75GA125889 | 1HGCR2F75GA160884 | 1HGCR2F75GA137007 | 1HGCR2F75GA125097 | 1HGCR2F75GA155362 | 1HGCR2F75GA150257 | 1HGCR2F75GA141574

1HGCR2F75GA112575; 1HGCR2F75GA155779 | 1HGCR2F75GA169133 | 1HGCR2F75GA126184

1HGCR2F75GA157466 | 1HGCR2F75GA122121 | 1HGCR2F75GA129425 | 1HGCR2F75GA178401 | 1HGCR2F75GA104184; 1HGCR2F75GA120594; 1HGCR2F75GA174090 | 1HGCR2F75GA100068 | 1HGCR2F75GA186742; 1HGCR2F75GA179516 | 1HGCR2F75GA137718 | 1HGCR2F75GA145091; 1HGCR2F75GA127092 | 1HGCR2F75GA130204 | 1HGCR2F75GA142773 | 1HGCR2F75GA111104 | 1HGCR2F75GA193027 | 1HGCR2F75GA110728 | 1HGCR2F75GA187292; 1HGCR2F75GA183873 | 1HGCR2F75GA146497 | 1HGCR2F75GA174302 | 1HGCR2F75GA172615; 1HGCR2F75GA153305 | 1HGCR2F75GA159427; 1HGCR2F75GA174610 | 1HGCR2F75GA176177 | 1HGCR2F75GA141591 | 1HGCR2F75GA159993 | 1HGCR2F75GA173554 | 1HGCR2F75GA122118; 1HGCR2F75GA134558 | 1HGCR2F75GA193030; 1HGCR2F75GA169262; 1HGCR2F75GA135337 | 1HGCR2F75GA146807; 1HGCR2F75GA119140 | 1HGCR2F75GA156074 | 1HGCR2F75GA170864; 1HGCR2F75GA141025

1HGCR2F75GA103990 | 1HGCR2F75GA112933; 1HGCR2F75GA187261; 1HGCR2F75GA141865 | 1HGCR2F75GA199927 | 1HGCR2F75GA170881 | 1HGCR2F75GA194680

1HGCR2F75GA106761; 1HGCR2F75GA115198

1HGCR2F75GA135743 | 1HGCR2F75GA163879 | 1HGCR2F75GA192332; 1HGCR2F75GA147536 | 1HGCR2F75GA169956 | 1HGCR2F75GA183940 | 1HGCR2F75GA164725 | 1HGCR2F75GA130381 | 1HGCR2F75GA154051 | 1HGCR2F75GA132096 | 1HGCR2F75GA166619 | 1HGCR2F75GA193903; 1HGCR2F75GA117078

1HGCR2F75GA138609 | 1HGCR2F75GA196431 | 1HGCR2F75GA154888 | 1HGCR2F75GA132650 | 1HGCR2F75GA101530 | 1HGCR2F75GA154275; 1HGCR2F75GA121227; 1HGCR2F75GA110406 | 1HGCR2F75GA160738 | 1HGCR2F75GA123382 | 1HGCR2F75GA185011; 1HGCR2F75GA128341; 1HGCR2F75GA103620 | 1HGCR2F75GA137511 | 1HGCR2F75GA193805 | 1HGCR2F75GA198728 | 1HGCR2F75GA107490; 1HGCR2F75GA189849 | 1HGCR2F75GA189043 | 1HGCR2F75GA181816 | 1HGCR2F75GA111619 | 1HGCR2F75GA137234 | 1HGCR2F75GA130946

1HGCR2F75GA117551; 1HGCR2F75GA167706; 1HGCR2F75GA133751; 1HGCR2F75GA148895; 1HGCR2F75GA133359 | 1HGCR2F75GA100698; 1HGCR2F75GA125312 | 1HGCR2F75GA113600

1HGCR2F75GA150601; 1HGCR2F75GA123706; 1HGCR2F75GA166393; 1HGCR2F75GA139548 | 1HGCR2F75GA152090; 1HGCR2F75GA183999; 1HGCR2F75GA165065; 1HGCR2F75GA122815; 1HGCR2F75GA163428 | 1HGCR2F75GA100779; 1HGCR2F75GA150680; 1HGCR2F75GA172467

1HGCR2F75GA167799; 1HGCR2F75GA147956; 1HGCR2F75GA153711 | 1HGCR2F75GA189687 | 1HGCR2F75GA103116 | 1HGCR2F75GA137623; 1HGCR2F75GA107652; 1HGCR2F75GA104282 | 1HGCR2F75GA122295; 1HGCR2F75GA147357; 1HGCR2F75GA139663 | 1HGCR2F75GA167740 | 1HGCR2F75GA165244 | 1HGCR2F75GA173473; 1HGCR2F75GA170248 | 1HGCR2F75GA139985; 1HGCR2F75GA159959; 1HGCR2F75GA152722; 1HGCR2F75GA140666 | 1HGCR2F75GA101026

1HGCR2F75GA121910 | 1HGCR2F75GA124029 | 1HGCR2F75GA142269 | 1HGCR2F75GA134785

1HGCR2F75GA107103 | 1HGCR2F75GA143146; 1HGCR2F75GA136360 | 1HGCR2F75GA119834 | 1HGCR2F75GA144734 | 1HGCR2F75GA181508 | 1HGCR2F75GA198857 | 1HGCR2F75GA112222; 1HGCR2F75GA164224 | 1HGCR2F75GA137265 | 1HGCR2F75GA171612 | 1HGCR2F75GA140523 | 1HGCR2F75GA119669 | 1HGCR2F75GA139887 | 1HGCR2F75GA156723; 1HGCR2F75GA114150 | 1HGCR2F75GA198308 | 1HGCR2F75GA149786 | 1HGCR2F75GA151909; 1HGCR2F75GA166278 | 1HGCR2F75GA124032 | 1HGCR2F75GA155751; 1HGCR2F75GA152333 | 1HGCR2F75GA126136 | 1HGCR2F75GA187924; 1HGCR2F75GA134818; 1HGCR2F75GA199247 | 1HGCR2F75GA124869 | 1HGCR2F75GA155281 | 1HGCR2F75GA143003; 1HGCR2F75GA117100 | 1HGCR2F75GA119672 | 1HGCR2F75GA137475; 1HGCR2F75GA122913 | 1HGCR2F75GA136794 | 1HGCR2F75GA112110 | 1HGCR2F75GA104637 | 1HGCR2F75GA120966; 1HGCR2F75GA105772; 1HGCR2F75GA194887 | 1HGCR2F75GA126072; 1HGCR2F75GA112589; 1HGCR2F75GA194856 | 1HGCR2F75GA130249 | 1HGCR2F75GA132969 | 1HGCR2F75GA181301 | 1HGCR2F75GA127139 | 1HGCR2F75GA175207 | 1HGCR2F75GA153000; 1HGCR2F75GA117534 | 1HGCR2F75GA179144 | 1HGCR2F75GA168046 | 1HGCR2F75GA101771 | 1HGCR2F75GA119574 | 1HGCR2F75GA167883 | 1HGCR2F75GA138657; 1HGCR2F75GA119042 | 1HGCR2F75GA161677; 1HGCR2F75GA137041; 1HGCR2F75GA111734 | 1HGCR2F75GA106548 | 1HGCR2F75GA155569; 1HGCR2F75GA192914 | 1HGCR2F75GA170167; 1HGCR2F75GA174378 | 1HGCR2F75GA175465

1HGCR2F75GA126198 | 1HGCR2F75GA114228; 1HGCR2F75GA115072

1HGCR2F75GA196994 | 1HGCR2F75GA184778; 1HGCR2F75GA178527 | 1HGCR2F75GA126010; 1HGCR2F75GA110146; 1HGCR2F75GA187891 | 1HGCR2F75GA126234 | 1HGCR2F75GA106825 | 1HGCR2F75GA188720 | 1HGCR2F75GA179550; 1HGCR2F75GA131255 | 1HGCR2F75GA100491; 1HGCR2F75GA129621 | 1HGCR2F75GA151103; 1HGCR2F75GA168080 | 1HGCR2F75GA181119

1HGCR2F75GA197692 | 1HGCR2F75GA192590 | 1HGCR2F75GA101043 | 1HGCR2F75GA126945; 1HGCR2F75GA171674 | 1HGCR2F75GA187437

1HGCR2F75GA168824 | 1HGCR2F75GA140103 | 1HGCR2F75GA136388; 1HGCR2F75GA150274 | 1HGCR2F75GA107800 | 1HGCR2F75GA163381; 1HGCR2F75GA132342 | 1HGCR2F75GA148721 | 1HGCR2F75GA145608 | 1HGCR2F75GA155054 | 1HGCR2F75GA155491 | 1HGCR2F75GA139002 | 1HGCR2F75GA179659

1HGCR2F75GA107327 | 1HGCR2F75GA125956 | 1HGCR2F75GA144300 | 1HGCR2F75GA186708 | 1HGCR2F75GA109336; 1HGCR2F75GA118151 | 1HGCR2F75GA111507 | 1HGCR2F75GA153160 | 1HGCR2F75GA193996; 1HGCR2F75GA121759 | 1HGCR2F75GA156754

1HGCR2F75GA170363 | 1HGCR2F75GA154373 | 1HGCR2F75GA165048 | 1HGCR2F75GA175594; 1HGCR2F75GA121454 | 1HGCR2F75GA120918 | 1HGCR2F75GA152574 | 1HGCR2F75GA180617 | 1HGCR2F75GA150808 | 1HGCR2F75GA142837; 1HGCR2F75GA104928; 1HGCR2F75GA190340 | 1HGCR2F75GA120949

1HGCR2F75GA142062; 1HGCR2F75GA116688 | 1HGCR2F75GA138450; 1HGCR2F75GA113337 | 1HGCR2F75GA198180; 1HGCR2F75GA148976

1HGCR2F75GA116013 | 1HGCR2F75GA128422 | 1HGCR2F75GA187681; 1HGCR2F75GA133555 | 1HGCR2F75GA133958 | 1HGCR2F75GA138934; 1HGCR2F75GA148282 | 1HGCR2F75GA198163; 1HGCR2F75GA161551 | 1HGCR2F75GA199412; 1HGCR2F75GA182271; 1HGCR2F75GA170640; 1HGCR2F75GA161713 | 1HGCR2F75GA186840

1HGCR2F75GA139937 | 1HGCR2F75GA143499 | 1HGCR2F75GA155216; 1HGCR2F75GA111605 | 1HGCR2F75GA129182 | 1HGCR2F75GA140005 | 1HGCR2F75GA179709 | 1HGCR2F75GA108011; 1HGCR2F75GA169178 | 1HGCR2F75GA100099; 1HGCR2F75GA189236; 1HGCR2F75GA145415; 1HGCR2F75GA153899 | 1HGCR2F75GA100961 | 1HGCR2F75GA154440 | 1HGCR2F75GA167902; 1HGCR2F75GA195439

1HGCR2F75GA157922 | 1HGCR2F75GA127898 | 1HGCR2F75GA129781

1HGCR2F75GA155121 | 1HGCR2F75GA166796 | 1HGCR2F75GA175093 | 1HGCR2F75GA109501 | 1HGCR2F75GA181489 | 1HGCR2F75GA162103 | 1HGCR2F75GA185591 | 1HGCR2F75GA108266 | 1HGCR2F75GA180343 | 1HGCR2F75GA175126 | 1HGCR2F75GA133636; 1HGCR2F75GA190757 | 1HGCR2F75GA101267 | 1HGCR2F75GA166832; 1HGCR2F75GA174493 | 1HGCR2F75GA128856; 1HGCR2F75GA191276 | 1HGCR2F75GA199944

1HGCR2F75GA167365 | 1HGCR2F75GA103732; 1HGCR2F75GA103021 | 1HGCR2F75GA127562; 1HGCR2F75GA160576 | 1HGCR2F75GA189365 | 1HGCR2F75GA123558; 1HGCR2F75GA158679; 1HGCR2F75GA110101; 1HGCR2F75GA174039 | 1HGCR2F75GA136262 | 1HGCR2F75GA173439; 1HGCR2F75GA110468 | 1HGCR2F75GA195800

1HGCR2F75GA199376; 1HGCR2F75GA176745 | 1HGCR2F75GA182044 | 1HGCR2F75GA194842 | 1HGCR2F75GA187342 | 1HGCR2F75GA188863; 1HGCR2F75GA131417 | 1HGCR2F75GA137217; 1HGCR2F75GA118358 | 1HGCR2F75GA123625 | 1HGCR2F75GA111944; 1HGCR2F75GA156589; 1HGCR2F75GA191617 | 1HGCR2F75GA141087; 1HGCR2F75GA193707 | 1HGCR2F75GA192539 | 1HGCR2F75GA163316

1HGCR2F75GA105027; 1HGCR2F75GA110678 | 1HGCR2F75GA196378; 1HGCR2F75GA185199 | 1HGCR2F75GA147746; 1HGCR2F75GA198227 | 1HGCR2F75GA195134 | 1HGCR2F75GA143888

1HGCR2F75GA153532 | 1HGCR2F75GA115265 | 1HGCR2F75GA190614; 1HGCR2F75GA194520 | 1HGCR2F75GA159766

1HGCR2F75GA193206; 1HGCR2F75GA155474 | 1HGCR2F75GA107554 | 1HGCR2F75GA136634 | 1HGCR2F75GA179998 | 1HGCR2F75GA123253 | 1HGCR2F75GA121907 | 1HGCR2F75GA113595 | 1HGCR2F75GA116481 | 1HGCR2F75GA170668 | 1HGCR2F75GA130476 | 1HGCR2F75GA145947 | 1HGCR2F75GA142790 | 1HGCR2F75GA137668 | 1HGCR2F75GA139226

1HGCR2F75GA146676; 1HGCR2F75GA141056; 1HGCR2F75GA167186 | 1HGCR2F75GA137587 | 1HGCR2F75GA180214 | 1HGCR2F75GA179158 | 1HGCR2F75GA114715

1HGCR2F75GA197000 | 1HGCR2F75GA115203

1HGCR2F75GA188880 | 1HGCR2F75GA130302 | 1HGCR2F75GA139081

1HGCR2F75GA127075; 1HGCR2F75GA192279 | 1HGCR2F75GA190970; 1HGCR2F75GA160478

1HGCR2F75GA120031 | 1HGCR2F75GA172436 | 1HGCR2F75GA152624 | 1HGCR2F75GA151568 | 1HGCR2F75GA189527; 1HGCR2F75GA146824; 1HGCR2F75GA167611; 1HGCR2F75GA129957 | 1HGCR2F75GA193559; 1HGCR2F75GA179225 | 1HGCR2F75GA112012; 1HGCR2F75GA111443 | 1HGCR2F75GA191780 | 1HGCR2F75GA113144 | 1HGCR2F75GA161971 | 1HGCR2F75GA180696; 1HGCR2F75GA177006; 1HGCR2F75GA155006; 1HGCR2F75GA172582 | 1HGCR2F75GA105917; 1HGCR2F75GA168984 | 1HGCR2F75GA151456; 1HGCR2F75GA120028; 1HGCR2F75GA143521 | 1HGCR2F75GA152154 | 1HGCR2F75GA186109; 1HGCR2F75GA178625; 1HGCR2F75GA133961; 1HGCR2F75GA191567 | 1HGCR2F75GA143325 | 1HGCR2F75GA142546; 1HGCR2F75GA118814 | 1HGCR2F75GA176678 | 1HGCR2F75GA110941 | 1HGCR2F75GA160481 | 1HGCR2F75GA169469 | 1HGCR2F75GA178799; 1HGCR2F75GA197269; 1HGCR2F75GA109756 | 1HGCR2F75GA178494; 1HGCR2F75GA146208 | 1HGCR2F75GA189026 | 1HGCR2F75GA105223 | 1HGCR2F75GA156639 | 1HGCR2F75GA137850 | 1HGCR2F75GA157791 | 1HGCR2F75GA115413 | 1HGCR2F75GA108543 | 1HGCR2F75GA105268; 1HGCR2F75GA190483 | 1HGCR2F75GA161730; 1HGCR2F75GA175773 | 1HGCR2F75GA174056 | 1HGCR2F75GA146466 | 1HGCR2F75GA158116 | 1HGCR2F75GA184487; 1HGCR2F75GA197403; 1HGCR2F75GA175563; 1HGCR2F75GA153854 | 1HGCR2F75GA173263 | 1HGCR2F75GA163624; 1HGCR2F75GA143793 | 1HGCR2F75GA161663 | 1HGCR2F75GA137461 | 1HGCR2F75GA178513; 1HGCR2F75GA140490 | 1HGCR2F75GA117727 | 1HGCR2F75GA107439 | 1HGCR2F75GA196736 | 1HGCR2F75GA146421

1HGCR2F75GA181265 | 1HGCR2F75GA198874 | 1HGCR2F75GA187969; 1HGCR2F75GA165034 | 1HGCR2F75GA115699; 1HGCR2F75GA107506 | 1HGCR2F75GA153451 | 1HGCR2F75GA178267; 1HGCR2F75GA142708; 1HGCR2F75GA116061 | 1HGCR2F75GA143891 | 1HGCR2F75GA199846 | 1HGCR2F75GA113290 | 1HGCR2F75GA111894 | 1HGCR2F75GA148203 | 1HGCR2F75GA118733 | 1HGCR2F75GA165874 | 1HGCR2F75GA127058; 1HGCR2F75GA184909; 1HGCR2F75GA121275; 1HGCR2F75GA115167; 1HGCR2F75GA107893 | 1HGCR2F75GA171870 | 1HGCR2F75GA120661; 1HGCR2F75GA102113 | 1HGCR2F75GA142692; 1HGCR2F75GA198521 | 1HGCR2F75GA141333; 1HGCR2F75GA177748 | 1HGCR2F75GA109272; 1HGCR2F75GA158097; 1HGCR2F75GA153417 | 1HGCR2F75GA112818; 1HGCR2F75GA145804; 1HGCR2F75GA129408

1HGCR2F75GA139694 | 1HGCR2F75GA124628; 1HGCR2F75GA130171 | 1HGCR2F75GA108087 | 1HGCR2F75GA113628 | 1HGCR2F75GA187079 | 1HGCR2F75GA122717 | 1HGCR2F75GA186014

1HGCR2F75GA176440 | 1HGCR2F75GA161243 | 1HGCR2F75GA142529; 1HGCR2F75GA189561 | 1HGCR2F75GA126928

1HGCR2F75GA189608 | 1HGCR2F75GA171321; 1HGCR2F75GA155989; 1HGCR2F75GA176552; 1HGCR2F75GA177510; 1HGCR2F75GA165325 | 1HGCR2F75GA120563 | 1HGCR2F75GA141784 | 1HGCR2F75GA168936 | 1HGCR2F75GA134382 | 1HGCR2F75GA121812 | 1HGCR2F75GA147858 | 1HGCR2F75GA130722 | 1HGCR2F75GA113273 | 1HGCR2F75GA154938 | 1HGCR2F75GA182819

1HGCR2F75GA154258

1HGCR2F75GA109014 | 1HGCR2F75GA160545; 1HGCR2F75GA141428 | 1HGCR2F75GA135211 | 1HGCR2F75GA154065 | 1HGCR2F75GA158391; 1HGCR2F75GA169164; 1HGCR2F75GA127321 | 1HGCR2F75GA137976 | 1HGCR2F75GA103200 | 1HGCR2F75GA150341 | 1HGCR2F75GA135838

1HGCR2F75GA146435 | 1HGCR2F75GA185476

1HGCR2F75GA104704; 1HGCR2F75GA125648 | 1HGCR2F75GA154695 | 1HGCR2F75GA165261; 1HGCR2F75GA108137 | 1HGCR2F75GA163445; 1HGCR2F75GA167351; 1HGCR2F75GA154180 | 1HGCR2F75GA177331

1HGCR2F75GA178656 | 1HGCR2F75GA182920; 1HGCR2F75GA153708; 1HGCR2F75GA150002 | 1HGCR2F75GA112690; 1HGCR2F75GA140585; 1HGCR2F75GA131322 | 1HGCR2F75GA184280; 1HGCR2F75GA130316 | 1HGCR2F75GA194436 | 1HGCR2F75GA156026 | 1HGCR2F75GA170721; 1HGCR2F75GA101446; 1HGCR2F75GA115847 | 1HGCR2F75GA107408; 1HGCR2F75GA134155 | 1HGCR2F75GA159590; 1HGCR2F75GA140277 | 1HGCR2F75GA184912 | 1HGCR2F75GA184005; 1HGCR2F75GA132910 | 1HGCR2F75GA196882; 1HGCR2F75GA147620 | 1HGCR2F75GA140862; 1HGCR2F75GA191665 | 1HGCR2F75GA120210 | 1HGCR2F75GA161081; 1HGCR2F75GA169035 | 1HGCR2F75GA136603 | 1HGCR2F75GA111538 | 1HGCR2F75GA187051 | 1HGCR2F75GA166197 | 1HGCR2F75GA102919 | 1HGCR2F75GA114133 | 1HGCR2F75GA179337; 1HGCR2F75GA148542; 1HGCR2F75GA162120 | 1HGCR2F75GA181041; 1HGCR2F75GA164420; 1HGCR2F75GA128310 | 1HGCR2F75GA142143 | 1HGCR2F75GA143809 | 1HGCR2F75GA123690 | 1HGCR2F75GA140246 | 1HGCR2F75GA130347 | 1HGCR2F75GA179547 | 1HGCR2F75GA191388; 1HGCR2F75GA131420 | 1HGCR2F75GA191634 | 1HGCR2F75GA190290 | 1HGCR2F75GA105965 | 1HGCR2F75GA153739 | 1HGCR2F75GA152770 | 1HGCR2F75GA153210; 1HGCR2F75GA111782; 1HGCR2F75GA154129 | 1HGCR2F75GA119395 | 1HGCR2F75GA199491 | 1HGCR2F75GA190709 | 1HGCR2F75GA175949 | 1HGCR2F75GA137802; 1HGCR2F75GA120711 | 1HGCR2F75GA105304; 1HGCR2F75GA128968 | 1HGCR2F75GA155829 | 1HGCR2F75GA107313 | 1HGCR2F75GA173893 | 1HGCR2F75GA138948; 1HGCR2F75GA174641; 1HGCR2F75GA151750; 1HGCR2F75GA112771; 1HGCR2F75GA180360

1HGCR2F75GA163896 | 1HGCR2F75GA175157; 1HGCR2F75GA143664 | 1HGCR2F75GA118912; 1HGCR2F75GA147410 | 1HGCR2F75GA195859 | 1HGCR2F75GA126430; 1HGCR2F75GA123950; 1HGCR2F75GA184831 | 1HGCR2F75GA192430 | 1HGCR2F75GA179810; 1HGCR2F75GA176664; 1HGCR2F75GA108896 | 1HGCR2F75GA161873 | 1HGCR2F75GA111653 | 1HGCR2F75GA104069 | 1HGCR2F75GA117047 | 1HGCR2F75GA170718 | 1HGCR2F75GA158357; 1HGCR2F75GA142336 | 1HGCR2F75GA110227

1HGCR2F75GA126444 | 1HGCR2F75GA104475; 1HGCR2F75GA127593 | 1HGCR2F75GA155717 | 1HGCR2F75GA120885; 1HGCR2F75GA124645; 1HGCR2F75GA195165 | 1HGCR2F75GA162201 | 1HGCR2F75GA155572

1HGCR2F75GA164465 | 1HGCR2F75GA158617; 1HGCR2F75GA166071

1HGCR2F75GA127478; 1HGCR2F75GA181735 | 1HGCR2F75GA193755; 1HGCR2F75GA108140 | 1HGCR2F75GA163672; 1HGCR2F75GA182559 | 1HGCR2F75GA180844; 1HGCR2F75GA188894

1HGCR2F75GA166930; 1HGCR2F75GA188412; 1HGCR2F75GA142854; 1HGCR2F75GA114410 | 1HGCR2F75GA181881 | 1HGCR2F75GA119963 | 1HGCR2F75GA133118 | 1HGCR2F75GA159640 | 1HGCR2F75GA180424 | 1HGCR2F75GA170802 | 1HGCR2F75GA161761; 1HGCR2F75GA180892 | 1HGCR2F75GA132888 | 1HGCR2F75GA101740

1HGCR2F75GA100488 | 1HGCR2F75GA114262 | 1HGCR2F75GA144040; 1HGCR2F75GA160397 | 1HGCR2F75GA181542; 1HGCR2F75GA151800 | 1HGCR2F75GA173618; 1HGCR2F75GA137704 | 1HGCR2F75GA150467 | 1HGCR2F75GA158553 | 1HGCR2F75GA135645 | 1HGCR2F75GA180309; 1HGCR2F75GA181797 | 1HGCR2F75GA138710; 1HGCR2F75GA127187 | 1HGCR2F75GA166443 | 1HGCR2F75GA180620 | 1HGCR2F75GA125813 | 1HGCR2F75GA126475; 1HGCR2F75GA133457; 1HGCR2F75GA160366 | 1HGCR2F75GA107053 | 1HGCR2F75GA108705 | 1HGCR2F75GA190595 | 1HGCR2F75GA122801 | 1HGCR2F75GA171464 | 1HGCR2F75GA113435

1HGCR2F75GA152316 | 1HGCR2F75GA126783; 1HGCR2F75GA161355 | 1HGCR2F75GA122569; 1HGCR2F75GA142241 | 1HGCR2F75GA132776 | 1HGCR2F75GA192492 | 1HGCR2F75GA173506 | 1HGCR2F75GA175028 | 1HGCR2F75GA125858

1HGCR2F75GA102497 | 1HGCR2F75GA153319 | 1HGCR2F75GA192413; 1HGCR2F75GA124306 | 1HGCR2F75GA199667 | 1HGCR2F75GA127528 | 1HGCR2F75GA134592; 1HGCR2F75GA139310; 1HGCR2F75GA183968 | 1HGCR2F75GA154681 | 1HGCR2F75GA198115 | 1HGCR2F75GA154941 | 1HGCR2F75GA150081; 1HGCR2F75GA115850 | 1HGCR2F75GA139792 | 1HGCR2F75GA164403; 1HGCR2F75GA104038 | 1HGCR2F75GA108820 | 1HGCR2F75GA102161 | 1HGCR2F75GA173716 | 1HGCR2F75GA169617 | 1HGCR2F75GA174381; 1HGCR2F75GA124516; 1HGCR2F75GA118506; 1HGCR2F75GA187874; 1HGCR2F75GA104332; 1HGCR2F75GA166538 | 1HGCR2F75GA190063 | 1HGCR2F75GA127495 | 1HGCR2F75GA123771 | 1HGCR2F75GA160920 | 1HGCR2F75GA174266 | 1HGCR2F75GA165731; 1HGCR2F75GA192640; 1HGCR2F75GA164479 | 1HGCR2F75GA114827 | 1HGCR2F75GA161629 | 1HGCR2F75GA124936 | 1HGCR2F75GA162991 | 1HGCR2F75GA117730

1HGCR2F75GA183677 | 1HGCR2F75GA136682 | 1HGCR2F75GA158178; 1HGCR2F75GA115136 | 1HGCR2F75GA115394 | 1HGCR2F75GA180679 | 1HGCR2F75GA169990 | 1HGCR2F75GA182870 | 1HGCR2F75GA154843; 1HGCR2F75GA149206 | 1HGCR2F75GA118120 | 1HGCR2F75GA125407 | 1HGCR2F75GA158424 | 1HGCR2F75GA126041 | 1HGCR2F75GA183775 | 1HGCR2F75GA115590; 1HGCR2F75GA160853; 1HGCR2F75GA198972 | 1HGCR2F75GA109160 | 1HGCR2F75GA134205 | 1HGCR2F75GA147729; 1HGCR2F75GA136035; 1HGCR2F75GA145611 | 1HGCR2F75GA123852 | 1HGCR2F75GA142594 | 1HGCR2F75GA163431 | 1HGCR2F75GA169536; 1HGCR2F75GA162814 | 1HGCR2F75GA131045

1HGCR2F75GA195764; 1HGCR2F75GA115766; 1HGCR2F75GA156592 | 1HGCR2F75GA125827; 1HGCR2F75GA198003 | 1HGCR2F75GA151134 | 1HGCR2F75GA151912 | 1HGCR2F75GA126895; 1HGCR2F75GA149187 | 1HGCR2F75GA124712; 1HGCR2F75GA120109 | 1HGCR2F75GA130848; 1HGCR2F75GA141073; 1HGCR2F75GA138741 | 1HGCR2F75GA192069 | 1HGCR2F75GA127433; 1HGCR2F75GA140800; 1HGCR2F75GA165888; 1HGCR2F75GA135256 | 1HGCR2F75GA118442 | 1HGCR2F75GA162926; 1HGCR2F75GA172193; 1HGCR2F75GA185445; 1HGCR2F75GA145477 | 1HGCR2F75GA157175

1HGCR2F75GA124743 | 1HGCR2F75GA168595 | 1HGCR2F75GA190130 | 1HGCR2F75GA138674 | 1HGCR2F75GA109661; 1HGCR2F75GA161257; 1HGCR2F75GA179421; 1HGCR2F75GA198941 | 1HGCR2F75GA163588 | 1HGCR2F75GA190841; 1HGCR2F75GA186434 | 1HGCR2F75GA146385; 1HGCR2F75GA157225 | 1HGCR2F75GA179497; 1HGCR2F75GA134270; 1HGCR2F75GA173957; 1HGCR2F75GA107201

1HGCR2F75GA115749 | 1HGCR2F75GA126556 | 1HGCR2F75GA196347; 1HGCR2F75GA198440 | 1HGCR2F75GA147925; 1HGCR2F75GA121633; 1HGCR2F75GA127366 | 1HGCR2F75GA160822

1HGCR2F75GA189981; 1HGCR2F75GA187678; 1HGCR2F75GA166023; 1HGCR2F75GA184960

1HGCR2F75GA117467 | 1HGCR2F75GA159153 | 1HGCR2F75GA163137 | 1HGCR2F75GA157919 | 1HGCR2F75GA199006 | 1HGCR2F75GA119204 | 1HGCR2F75GA139856 | 1HGCR2F75GA115718 | 1HGCR2F75GA149934; 1HGCR2F75GA116819; 1HGCR2F75GA109692 | 1HGCR2F75GA122474; 1HGCR2F75GA106890 | 1HGCR2F75GA132101 | 1HGCR2F75GA136312 | 1HGCR2F75GA137542 | 1HGCR2F75GA152705; 1HGCR2F75GA128758 | 1HGCR2F75GA170654 | 1HGCR2F75GA158133; 1HGCR2F75GA145866 | 1HGCR2F75GA104797 | 1HGCR2F75GA186482 | 1HGCR2F75GA166488 | 1HGCR2F75GA176793; 1HGCR2F75GA112835

1HGCR2F75GA193173 | 1HGCR2F75GA149321 | 1HGCR2F75GA144667; 1HGCR2F75GA181914

1HGCR2F75GA151781

1HGCR2F75GA143213; 1HGCR2F75GA186370 | 1HGCR2F75GA175658; 1HGCR2F75GA130803 | 1HGCR2F75GA121079; 1HGCR2F75GA121728; 1HGCR2F75GA135144 | 1HGCR2F75GA186711 | 1HGCR2F75GA194453 | 1HGCR2F75GA174400; 1HGCR2F75GA114939 | 1HGCR2F75GA119414 | 1HGCR2F75GA128873; 1HGCR2F75GA158293 | 1HGCR2F75GA198437; 1HGCR2F75GA149061 | 1HGCR2F75GA123737 | 1HGCR2F75GA132115; 1HGCR2F75GA150016; 1HGCR2F75GA100300 | 1HGCR2F75GA163784 | 1HGCR2F75GA193884 | 1HGCR2F75GA152414; 1HGCR2F75GA189852 | 1HGCR2F75GA185364 | 1HGCR2F75GA116495 | 1HGCR2F75GA177295; 1HGCR2F75GA190080 | 1HGCR2F75GA121325; 1HGCR2F75GA166684; 1HGCR2F75GA125276 | 1HGCR2F75GA107067 | 1HGCR2F75GA111863 | 1HGCR2F75GA117209 | 1HGCR2F75GA152879 | 1HGCR2F75GA192900 | 1HGCR2F75GA111541 | 1HGCR2F75GA178236

1HGCR2F75GA192122 | 1HGCR2F75GA173974; 1HGCR2F75GA105397 | 1HGCR2F75GA108753; 1HGCR2F75GA145138; 1HGCR2F75GA113726; 1HGCR2F75GA166314 | 1HGCR2F75GA193142; 1HGCR2F75GA186255 | 1HGCR2F75GA109000 | 1HGCR2F75GA149190; 1HGCR2F75GA180231 | 1HGCR2F75GA192704 | 1HGCR2F75GA127481; 1HGCR2F75GA132163; 1HGCR2F75GA158505 | 1HGCR2F75GA157452; 1HGCR2F75GA142093 | 1HGCR2F75GA160934; 1HGCR2F75GA159508 | 1HGCR2F75GA175935

1HGCR2F75GA191813; 1HGCR2F75GA154339 | 1HGCR2F75GA110826 | 1HGCR2F75GA151151 | 1HGCR2F75GA124385 | 1HGCR2F75GA158150; 1HGCR2F75GA185106; 1HGCR2F75GA102256 | 1HGCR2F75GA196977 | 1HGCR2F75GA185848 | 1HGCR2F75GA180715

1HGCR2F75GA178088 | 1HGCR2F75GA143955 | 1HGCR2F75GA139422 | 1HGCR2F75GA176468; 1HGCR2F75GA177720; 1HGCR2F75GA139307

1HGCR2F75GA131644 | 1HGCR2F75GA108509 | 1HGCR2F75GA114424 | 1HGCR2F75GA103584; 1HGCR2F75GA155555 | 1HGCR2F75GA130333; 1HGCR2F75GA111622 | 1HGCR2F75GA137086 | 1HGCR2F75GA124614 | 1HGCR2F75GA159735 | 1HGCR2F75GA158634 | 1HGCR2F75GA150209

1HGCR2F75GA114066 | 1HGCR2F75GA173358

1HGCR2F75GA126931 | 1HGCR2F75GA123401; 1HGCR2F75GA111796 | 1HGCR2F75GA168547 | 1HGCR2F75GA117288; 1HGCR2F75GA171920 | 1HGCR2F75GA131353 | 1HGCR2F75GA185235 | 1HGCR2F75GA128940; 1HGCR2F75GA106016; 1HGCR2F75GA122507 | 1HGCR2F75GA153630; 1HGCR2F75GA111037 | 1HGCR2F75GA151487 | 1HGCR2F75GA143700 | 1HGCR2F75GA117940 | 1HGCR2F75GA110583; 1HGCR2F75GA164451; 1HGCR2F75GA184165 | 1HGCR2F75GA135788; 1HGCR2F75GA147813

1HGCR2F75GA118621 | 1HGCR2F75GA128954 | 1HGCR2F75GA188507 | 1HGCR2F75GA118036 | 1HGCR2F75GA199474; 1HGCR2F75GA152283 | 1HGCR2F75GA181248 | 1HGCR2F75GA136133 | 1HGCR2F75GA199703; 1HGCR2F75GA168449; 1HGCR2F75GA163865; 1HGCR2F75GA139713 | 1HGCR2F75GA144457; 1HGCR2F75GA103018 | 1HGCR2F75GA167379 | 1HGCR2F75GA150310 | 1HGCR2F75GA150436 | 1HGCR2F75GA178978 | 1HGCR2F75GA164630 | 1HGCR2F75GA181864 | 1HGCR2F75GA135659

1HGCR2F75GA182853 | 1HGCR2F75GA156477 | 1HGCR2F75GA168208 | 1HGCR2F75GA143051 | 1HGCR2F75GA130283 | 1HGCR2F75GA184084; 1HGCR2F75GA194999 | 1HGCR2F75GA107831; 1HGCR2F75GA175739 | 1HGCR2F75GA187860 | 1HGCR2F75GA102435 | 1HGCR2F75GA133085 | 1HGCR2F75GA123172

1HGCR2F75GA104802 | 1HGCR2F75GA184781; 1HGCR2F75GA196056 | 1HGCR2F75GA172274 | 1HGCR2F75GA103231 | 1HGCR2F75GA164644 | 1HGCR2F75GA132146; 1HGCR2F75GA118523 | 1HGCR2F75GA121826; 1HGCR2F75GA173005; 1HGCR2F75GA114813; 1HGCR2F75GA168421 | 1HGCR2F75GA101849 | 1HGCR2F75GA106551 | 1HGCR2F75GA109157 | 1HGCR2F75GA107943 | 1HGCR2F75GA159573; 1HGCR2F75GA199569 | 1HGCR2F75GA167091; 1HGCR2F75GA156009 | 1HGCR2F75GA197434; 1HGCR2F75GA106193 | 1HGCR2F75GA122524 | 1HGCR2F75GA112642 | 1HGCR2F75GA180326 | 1HGCR2F75GA143339 | 1HGCR2F75GA194534 | 1HGCR2F75GA108557; 1HGCR2F75GA141929 | 1HGCR2F75GA186062 | 1HGCR2F75GA120062; 1HGCR2F75GA133331; 1HGCR2F75GA107022 | 1HGCR2F75GA194551; 1HGCR2F75GA111250; 1HGCR2F75GA155457 | 1HGCR2F75GA189429 | 1HGCR2F75GA193674; 1HGCR2F75GA113189 | 1HGCR2F75GA135533; 1HGCR2F75GA192346 | 1HGCR2F75GA100216

1HGCR2F75GA118764; 1HGCR2F75GA121776 | 1HGCR2F75GA149030; 1HGCR2F75GA112687 | 1HGCR2F75GA194145

1HGCR2F75GA116240; 1HGCR2F75GA143020 | 1HGCR2F75GA105674; 1HGCR2F75GA170993 | 1HGCR2F75GA186191; 1HGCR2F75GA167687; 1HGCR2F75GA199877 | 1HGCR2F75GA132437; 1HGCR2F75GA123186 | 1HGCR2F75GA196297; 1HGCR2F75GA150095; 1HGCR2F75GA121602 | 1HGCR2F75GA102337 | 1HGCR2F75GA136892 | 1HGCR2F75GA179743 | 1HGCR2F75GA195036; 1HGCR2F75GA138643; 1HGCR2F75GA152252; 1HGCR2F75GA182299; 1HGCR2F75GA105254; 1HGCR2F75GA108803 | 1HGCR2F75GA163333 | 1HGCR2F75GA190967 | 1HGCR2F75GA104427

1HGCR2F75GA102354; 1HGCR2F75GA158892 | 1HGCR2F75GA111118 | 1HGCR2F75GA117968; 1HGCR2F75GA167155; 1HGCR2F75GA126623; 1HGCR2F75GA158875 | 1HGCR2F75GA137301 | 1HGCR2F75GA182156 | 1HGCR2F75GA154678 | 1HGCR2F75GA158326 | 1HGCR2F75GA167625 | 1HGCR2F75GA151263 | 1HGCR2F75GA178608 | 1HGCR2F75GA157788; 1HGCR2F75GA180388 | 1HGCR2F75GA121650 | 1HGCR2F75GA101284; 1HGCR2F75GA147035 | 1HGCR2F75GA125651 | 1HGCR2F75GA132180; 1HGCR2F75GA176891; 1HGCR2F75GA129845; 1HGCR2F75GA162490 | 1HGCR2F75GA167821 | 1HGCR2F75GA167673; 1HGCR2F75GA155927; 1HGCR2F75GA100135; 1HGCR2F75GA107134; 1HGCR2F75GA158200 | 1HGCR2F75GA149948 | 1HGCR2F75GA157239 | 1HGCR2F75GA145382

1HGCR2F75GA181069; 1HGCR2F75GA173134 | 1HGCR2F75GA189883 | 1HGCR2F75GA135421; 1HGCR2F75GA172145; 1HGCR2F75GA174106 | 1HGCR2F75GA114665 | 1HGCR2F75GA170900 | 1HGCR2F75GA195716; 1HGCR2F75GA191486 | 1HGCR2F75GA162912 | 1HGCR2F75GA120112 | 1HGCR2F75GA131594; 1HGCR2F75GA141395 | 1HGCR2F75GA158682; 1HGCR2F75GA116920 | 1HGCR2F75GA133488; 1HGCR2F75GA196557 | 1HGCR2F75GA119977 | 1HGCR2F75GA158472; 1HGCR2F75GA125794 | 1HGCR2F75GA129263; 1HGCR2F75GA134527; 1HGCR2F75GA117520 | 1HGCR2F75GA187082 | 1HGCR2F75GA138433 | 1HGCR2F75GA101074 | 1HGCR2F75GA127271 | 1HGCR2F75GA153577 | 1HGCR2F75GA150212 | 1HGCR2F75GA180049 | 1HGCR2F75GA168631; 1HGCR2F75GA176261; 1HGCR2F75GA199426 | 1HGCR2F75GA132731; 1HGCR2F75GA100751 | 1HGCR2F75GA102659

1HGCR2F75GA192041; 1HGCR2F75GA129568; 1HGCR2F75GA187633; 1HGCR2F75GA179127 | 1HGCR2F75GA145396 | 1HGCR2F75GA161579 | 1HGCR2F75GA124418 | 1HGCR2F75GA105061 | 1HGCR2F75GA130011; 1HGCR2F75GA125696 | 1HGCR2F75GA136178 | 1HGCR2F75GA192685 | 1HGCR2F75GA161808 | 1HGCR2F75GA141851 | 1HGCR2F75GA164711 | 1HGCR2F75GA100913 | 1HGCR2F75GA181962 | 1HGCR2F75GA158570

1HGCR2F75GA181573 | 1HGCR2F75GA107702 | 1HGCR2F75GA138870 | 1HGCR2F75GA177703 | 1HGCR2F75GA122247 | 1HGCR2F75GA176583; 1HGCR2F75GA173361; 1HGCR2F75GA115444; 1HGCR2F75GA185669; 1HGCR2F75GA151053; 1HGCR2F75GA185185; 1HGCR2F75GA175109 | 1HGCR2F75GA172078; 1HGCR2F75GA107442 | 1HGCR2F75GA171142 | 1HGCR2F75GA106839 | 1HGCR2F75GA142109; 1HGCR2F75GA109725 | 1HGCR2F75GA194369 | 1HGCR2F75GA143227 | 1HGCR2F75GA117582; 1HGCR2F75GA127836 | 1HGCR2F75GA179645 | 1HGCR2F75GA180018 | 1HGCR2F75GA145589 | 1HGCR2F75GA129683 | 1HGCR2F75GA117114; 1HGCR2F75GA131563 | 1HGCR2F75GA191519; 1HGCR2F75GA178821; 1HGCR2F75GA182481

1HGCR2F75GA172372; 1HGCR2F75GA144801 | 1HGCR2F75GA197160; 1HGCR2F75GA139131 | 1HGCR2F75GA129697 | 1HGCR2F75GA112155

1HGCR2F75GA101091; 1HGCR2F75GA185316 | 1HGCR2F75GA144278; 1HGCR2F75GA163591 | 1HGCR2F75GA134530 | 1HGCR2F75GA151683; 1HGCR2F75GA181024; 1HGCR2F75GA158469; 1HGCR2F75GA136357 | 1HGCR2F75GA163753 | 1HGCR2F75GA186952 | 1HGCR2F75GA136536; 1HGCR2F75GA152445; 1HGCR2F75GA113502; 1HGCR2F75GA125410; 1HGCR2F75GA106288; 1HGCR2F75GA125715; 1HGCR2F75GA199782 | 1HGCR2F75GA167849; 1HGCR2F75GA102581; 1HGCR2F75GA164563; 1HGCR2F75GA100281 | 1HGCR2F75GA162151 | 1HGCR2F75GA167429; 1HGCR2F75GA181010; 1HGCR2F75GA170072 | 1HGCR2F75GA115640 | 1HGCR2F75GA192878 | 1HGCR2F75GA112611 | 1HGCR2F75GA141882 | 1HGCR2F75GA103438 | 1HGCR2F75GA147102 | 1HGCR2F75GA161789 | 1HGCR2F75GA117887 | 1HGCR2F75GA137735 | 1HGCR2F75GA137444 | 1HGCR2F75GA112415; 1HGCR2F75GA155703 | 1HGCR2F75GA144586 | 1HGCR2F75GA190547 | 1HGCR2F75GA159816 | 1HGCR2F75GA170959 | 1HGCR2F75GA178768

1HGCR2F75GA157709; 1HGCR2F75GA191021 | 1HGCR2F75GA145642; 1HGCR2F75GA175630; 1HGCR2F75GA195294; 1HGCR2F75GA101480; 1HGCR2F75GA113340 | 1HGCR2F75GA166054 | 1HGCR2F75GA194324 | 1HGCR2F75GA193626; 1HGCR2F75GA165955; 1HGCR2F75GA134723 | 1HGCR2F75GA109076; 1HGCR2F75GA148380 | 1HGCR2F75GA126959 | 1HGCR2F75GA118201 | 1HGCR2F75GA197031 | 1HGCR2F75GA101348; 1HGCR2F75GA128193 | 1HGCR2F75GA129926 | 1HGCR2F75GA137055; 1HGCR2F75GA112317; 1HGCR2F75GA108770 | 1HGCR2F75GA114035; 1HGCR2F75GA158083 | 1HGCR2F75GA121857 | 1HGCR2F75GA144345 | 1HGCR2F75GA196476

1HGCR2F75GA118778 | 1HGCR2F75GA116187; 1HGCR2F75GA178074 | 1HGCR2F75GA137010 | 1HGCR2F75GA123298; 1HGCR2F75GA119090 | 1HGCR2F75GA167060 | 1HGCR2F75GA167222; 1HGCR2F75GA108378; 1HGCR2F75GA166779 | 1HGCR2F75GA133491 | 1HGCR2F75GA164319; 1HGCR2F75GA114052 | 1HGCR2F75GA130915

1HGCR2F75GA136276

1HGCR2F75GA152929 | 1HGCR2F75GA191584 | 1HGCR2F75GA182139 | 1HGCR2F75GA175000 | 1HGCR2F75GA133362 | 1HGCR2F75GA110096 | 1HGCR2F75GA123964; 1HGCR2F75GA129716 | 1HGCR2F75GA144037 | 1HGCR2F75GA105948 | 1HGCR2F75GA164692

1HGCR2F75GA165860; 1HGCR2F75GA115007 | 1HGCR2F75GA191553 | 1HGCR2F75GA146600 | 1HGCR2F75GA198499 | 1HGCR2F75GA144782 | 1HGCR2F75GA142112 | 1HGCR2F75GA156088 | 1HGCR2F75GA128551; 1HGCR2F75GA190452 | 1HGCR2F75GA130638; 1HGCR2F75GA176714 | 1HGCR2F75GA164790 | 1HGCR2F75GA161159; 1HGCR2F75GA130753 | 1HGCR2F75GA102404; 1HGCR2F75GA100118 | 1HGCR2F75GA139579 | 1HGCR2F75GA196445 | 1HGCR2F75GA189575

1HGCR2F75GA171853 | 1HGCR2F75GA183792 | 1HGCR2F75GA197868 | 1HGCR2F75GA174770; 1HGCR2F75GA104525

1HGCR2F75GA113564 | 1HGCR2F75GA169875 | 1HGCR2F75GA175756; 1HGCR2F75GA161954 | 1HGCR2F75GA167690 | 1HGCR2F75GA192864 | 1HGCR2F75GA108798 | 1HGCR2F75GA117985; 1HGCR2F75GA171318 | 1HGCR2F75GA115878; 1HGCR2F75GA146757 | 1HGCR2F75GA146838

1HGCR2F75GA198616; 1HGCR2F75GA103195 | 1HGCR2F75GA138495

1HGCR2F75GA197028 | 1HGCR2F75GA163221 | 1HGCR2F75GA136438 | 1HGCR2F75GA195084 | 1HGCR2F75GA195747 | 1HGCR2F75GA174820

1HGCR2F75GA135578; 1HGCR2F75GA139338 | 1HGCR2F75GA114844 | 1HGCR2F75GA175580 | 1HGCR2F75GA140389 | 1HGCR2F75GA177765; 1HGCR2F75GA159394 | 1HGCR2F75GA162148

1HGCR2F75GA134267 | 1HGCR2F75GA199152 | 1HGCR2F75GA128131 | 1HGCR2F75GA132356 | 1HGCR2F75GA169147 | 1HGCR2F75GA171898 | 1HGCR2F75GA186319; 1HGCR2F75GA175160 | 1HGCR2F75GA192220; 1HGCR2F75GA169830 | 1HGCR2F75GA190368 | 1HGCR2F75GA144653; 1HGCR2F75GA120837 | 1HGCR2F75GA196252 | 1HGCR2F75GA185493 | 1HGCR2F75GA172470 | 1HGCR2F75GA195974; 1HGCR2F75GA170198 | 1HGCR2F75GA196090; 1HGCR2F75GA153045 | 1HGCR2F75GA159945 | 1HGCR2F75GA183758 | 1HGCR2F75GA190693 | 1HGCR2F75GA169679; 1HGCR2F75GA198860 | 1HGCR2F75GA122362 | 1HGCR2F75GA141316; 1HGCR2F75GA185655 | 1HGCR2F75GA170542 | 1HGCR2F75GA159654; 1HGCR2F75GA190466 | 1HGCR2F75GA149917; 1HGCR2F75GA138464; 1HGCR2F75GA107621; 1HGCR2F75GA160108 | 1HGCR2F75GA165972; 1HGCR2F75GA164580; 1HGCR2F75GA187163 | 1HGCR2F75GA104248 | 1HGCR2F75GA142904 | 1HGCR2F75GA100622; 1HGCR2F75GA193528 | 1HGCR2F75GA118618; 1HGCR2F75GA107523; 1HGCR2F75GA166345 | 1HGCR2F75GA134351; 1HGCR2F75GA182190 | 1HGCR2F75GA186790 | 1HGCR2F75GA157290

1HGCR2F75GA132048 | 1HGCR2F75GA117548 | 1HGCR2F75GA137640 | 1HGCR2F75GA142868 | 1HGCR2F75GA165809; 1HGCR2F75GA157662 | 1HGCR2F75GA165051 | 1HGCR2F75GA185901 | 1HGCR2F75GA131532 | 1HGCR2F75GA167253 | 1HGCR2F75GA176289 | 1HGCR2F75GA155314; 1HGCR2F75GA123866 | 1HGCR2F75GA106033 | 1HGCR2F75GA143924 | 1HGCR2F75GA198390; 1HGCR2F75GA186787 | 1HGCR2F75GA159234 | 1HGCR2F75GA119400 | 1HGCR2F75GA102712

1HGCR2F75GA111667; 1HGCR2F75GA192248 | 1HGCR2F75GA140053 | 1HGCR2F75GA196199; 1HGCR2F75GA177300 | 1HGCR2F75GA127982; 1HGCR2F75GA181279 | 1HGCR2F75GA140697; 1HGCR2F75GA138898; 1HGCR2F75GA145978 | 1HGCR2F75GA178270 | 1HGCR2F75GA192170 | 1HGCR2F75GA197787 | 1HGCR2F75GA139288 | 1HGCR2F75GA115055 | 1HGCR2F75GA185915 | 1HGCR2F75GA115993; 1HGCR2F75GA100555 | 1HGCR2F75GA116657

1HGCR2F75GA154227; 1HGCR2F75GA197093 | 1HGCR2F75GA123561

1HGCR2F75GA121177 | 1HGCR2F75GA112348

1HGCR2F75GA102855; 1HGCR2F75GA137315 | 1HGCR2F75GA131739; 1HGCR2F75GA198664 | 1HGCR2F75GA193464 | 1HGCR2F75GA190306; 1HGCR2F75GA199913; 1HGCR2F75GA157306 | 1HGCR2F75GA160657; 1HGCR2F75GA108588 | 1HGCR2F75GA140683 | 1HGCR2F75GA186210 | 1HGCR2F75GA190385 | 1HGCR2F75GA191455; 1HGCR2F75GA149268 | 1HGCR2F75GA172971 | 1HGCR2F75GA130509 | 1HGCR2F75GA112740 | 1HGCR2F75GA176311 | 1HGCR2F75GA139825 | 1HGCR2F75GA166782 | 1HGCR2F75GA140487 | 1HGCR2F75GA159962; 1HGCR2F75GA139114 | 1HGCR2F75GA173845

1HGCR2F75GA149769 | 1HGCR2F75GA115508; 1HGCR2F75GA118263 | 1HGCR2F75GA115041; 1HGCR2F75GA172940 | 1HGCR2F75GA132423 | 1HGCR2F75GA188037 | 1HGCR2F75GA197904 | 1HGCR2F75GA169519 | 1HGCR2F75GA133071 | 1HGCR2F75GA182562 | 1HGCR2F75GA102841 | 1HGCR2F75GA166653 | 1HGCR2F75GA140392; 1HGCR2F75GA193691; 1HGCR2F75GA146029 | 1HGCR2F75GA111829 | 1HGCR2F75GA153594; 1HGCR2F75GA113287 | 1HGCR2F75GA156897; 1HGCR2F75GA159248 | 1HGCR2F75GA119882; 1HGCR2F75GA189432 | 1HGCR2F75GA124550

1HGCR2F75GA173487; 1HGCR2F75GA145253 | 1HGCR2F75GA188314; 1HGCR2F75GA144202; 1HGCR2F75GA169293 | 1HGCR2F75GA181606 | 1HGCR2F75GA170041 | 1HGCR2F75GA167270; 1HGCR2F75GA113662 | 1HGCR2F75GA162070 | 1HGCR2F75GA167477

1HGCR2F75GA104430 | 1HGCR2F75GA126766 | 1HGCR2F75GA155894 | 1HGCR2F75GA152669 | 1HGCR2F75GA191732 | 1HGCR2F75GA146175; 1HGCR2F75GA121597 | 1HGCR2F75GA120997; 1HGCR2F75GA140148 | 1HGCR2F75GA130378 | 1HGCR2F75GA145298; 1HGCR2F75GA181802 | 1HGCR2F75GA191925 | 1HGCR2F75GA193867 | 1HGCR2F75GA128288; 1HGCR2F75GA125360; 1HGCR2F75GA108252 | 1HGCR2F75GA165843 | 1HGCR2F75GA157967; 1HGCR2F75GA125620 | 1HGCR2F75GA182674 | 1HGCR2F75GA167978; 1HGCR2F75GA182979 | 1HGCR2F75GA110793

1HGCR2F75GA146337

1HGCR2F75GA119512; 1HGCR2F75GA197899; 1HGCR2F75GA143616 | 1HGCR2F75GA141543 | 1HGCR2F75GA158519; 1HGCR2F75GA127402 | 1HGCR2F75GA177457 | 1HGCR2F75GA160917; 1HGCR2F75GA190774 | 1HGCR2F75GA122944 | 1HGCR2F75GA125438 | 1HGCR2F75GA198079; 1HGCR2F75GA167544; 1HGCR2F75GA154213 | 1HGCR2F75GA145687 | 1HGCR2F75GA154454; 1HGCR2F75GA156348 | 1HGCR2F75GA151649; 1HGCR2F75GA125892 | 1HGCR2F75GA129747 | 1HGCR2F75GA166362; 1HGCR2F75GA157774 | 1HGCR2F75GA144118; 1HGCR2F75GA128274 | 1HGCR2F75GA139274 | 1HGCR2F75GA169312 | 1HGCR2F75GA141042

1HGCR2F75GA135712; 1HGCR2F75GA122331; 1HGCR2F75GA176888; 1HGCR2F75GA102015

1HGCR2F75GA165017; 1HGCR2F75GA113192; 1HGCR2F75GA107246; 1HGCR2F75GA105626 | 1HGCR2F75GA154177 | 1HGCR2F75GA191262 | 1HGCR2F75GA186871 | 1HGCR2F75GA113371 | 1HGCR2F75GA175370 | 1HGCR2F75GA151778 | 1HGCR2F75GA166491 | 1HGCR2F75GA112995 | 1HGCR2F75GA186322 | 1HGCR2F75GA170962 | 1HGCR2F75GA118991 | 1HGCR2F75GA165504

1HGCR2F75GA191150; 1HGCR2F75GA119283 | 1HGCR2F75GA163025 | 1HGCR2F75GA131272 | 1HGCR2F75GA199992; 1HGCR2F75GA140814 | 1HGCR2F75GA135886; 1HGCR2F75GA134804; 1HGCR2F75GA138058 | 1HGCR2F75GA165650 | 1HGCR2F75GA188328 | 1HGCR2F75GA176325; 1HGCR2F75GA119915 | 1HGCR2F75GA135323; 1HGCR2F75GA178883; 1HGCR2F75GA173165; 1HGCR2F75GA163901; 1HGCR2F75GA126704; 1HGCR2F75GA169357 | 1HGCR2F75GA122233

1HGCR2F75GA103522; 1HGCR2F75GA103911 | 1HGCR2F75GA130994 | 1HGCR2F75GA100832 | 1HGCR2F75GA122300; 1HGCR2F75GA170301 | 1HGCR2F75GA137833

1HGCR2F75GA186479; 1HGCR2F75GA179631 | 1HGCR2F75GA153336; 1HGCR2F75GA171593

1HGCR2F75GA129151; 1HGCR2F75GA193660 | 1HGCR2F75GA177961; 1HGCR2F75GA136732; 1HGCR2F75GA153885 | 1HGCR2F75GA174414 | 1HGCR2F75GA175367 | 1HGCR2F75GA120420 | 1HGCR2F75GA183713 | 1HGCR2F75GA180164 | 1HGCR2F75GA154311 | 1HGCR2F75GA167141; 1HGCR2F75GA101611 | 1HGCR2F75GA150758; 1HGCR2F75GA174705 | 1HGCR2F75GA168225 | 1HGCR2F75GA136553 | 1HGCR2F75GA197126 | 1HGCR2F75GA167589 | 1HGCR2F75GA112608 | 1HGCR2F75GA139923 | 1HGCR2F75GA174607 | 1HGCR2F75GA150856 | 1HGCR2F75GA143163 | 1HGCR2F75GA197417; 1HGCR2F75GA105092 | 1HGCR2F75GA107117 | 1HGCR2F75GA110339 | 1HGCR2F75GA140120 | 1HGCR2F75GA190077; 1HGCR2F75GA162988 | 1HGCR2F75GA166703

1HGCR2F75GA183789 | 1HGCR2F75GA182027; 1HGCR2F75GA148928 | 1HGCR2F75GA196414 | 1HGCR2F75GA132177; 1HGCR2F75GA109482 | 1HGCR2F75GA116593 | 1HGCR2F75GA170816; 1HGCR2F75GA196719 | 1HGCR2F75GA124046; 1HGCR2F75GA176776 | 1HGCR2F75GA170086 | 1HGCR2F75GA178060 | 1HGCR2F75GA114990 | 1HGCR2F75GA130235; 1HGCR2F75GA164899 | 1HGCR2F75GA197773 | 1HGCR2F75GA161775 | 1HGCR2F75GA155877; 1HGCR2F75GA122796 | 1HGCR2F75GA143485; 1HGCR2F75GA106582; 1HGCR2F75GA176356; 1HGCR2F75GA140957 | 1HGCR2F75GA118022; 1HGCR2F75GA112446 | 1HGCR2F75GA155247 | 1HGCR2F75GA140781; 1HGCR2F75GA170749; 1HGCR2F75GA160061

1HGCR2F75GA166913 | 1HGCR2F75GA110213 | 1HGCR2F75GA193271; 1HGCR2F75GA156544 | 1HGCR2F75GA101060 | 1HGCR2F75GA145799 | 1HGCR2F75GA145821; 1HGCR2F75GA111359 | 1HGCR2F75GA189592 | 1HGCR2F75GA148279; 1HGCR2F75GA111779 | 1HGCR2F75GA110003; 1HGCR2F75GA108994 | 1HGCR2F75GA140408

1HGCR2F75GA185283 | 1HGCR2F75GA198535 | 1HGCR2F75GA116545; 1HGCR2F75GA159976; 1HGCR2F75GA135466 | 1HGCR2F75GA185297 | 1HGCR2F75GA175661 | 1HGCR2F75GA155961; 1HGCR2F75GA180052; 1HGCR2F75GA141011 | 1HGCR2F75GA143177 | 1HGCR2F75GA152736 | 1HGCR2F75GA137654 | 1HGCR2F75GA137279 | 1HGCR2F75GA168743

1HGCR2F75GA159525 | 1HGCR2F75GA165759 | 1HGCR2F75GA147763 | 1HGCR2F75GA197207; 1HGCR2F75GA105108 | 1HGCR2F75GA178382; 1HGCR2F75GA191195 | 1HGCR2F75GA199054 | 1HGCR2F75GA125147; 1HGCR2F75GA131997; 1HGCR2F75GA129411 | 1HGCR2F75GA162795 | 1HGCR2F75GA110731 | 1HGCR2F75GA105433 | 1HGCR2F75GA145527 | 1HGCR2F75GA187390 | 1HGCR2F75GA109787 | 1HGCR2F75GA123740 | 1HGCR2F75GA142286 | 1HGCR2F75GA122250 | 1HGCR2F75GA176566 | 1HGCR2F75GA176518 | 1HGCR2F75GA192461 | 1HGCR2F75GA171769 | 1HGCR2F75GA193285 | 1HGCR2F75GA123284 | 1HGCR2F75GA174669 | 1HGCR2F75GA145656

1HGCR2F75GA104167; 1HGCR2F75GA149352 | 1HGCR2F75GA128923 | 1HGCR2F75GA182917

1HGCR2F75GA192945; 1HGCR2F75GA117503; 1HGCR2F75GA184604; 1HGCR2F75GA177989; 1HGCR2F75GA173151 | 1HGCR2F75GA129084

1HGCR2F75GA101978; 1HGCR2F75GA182822 | 1HGCR2F75GA172260 | 1HGCR2F75GA166717

1HGCR2F75GA130350 | 1HGCR2F75GA108817 | 1HGCR2F75GA185641; 1HGCR2F75GA130610; 1HGCR2F75GA122958 | 1HGCR2F75GA183243 | 1HGCR2F75GA123897

1HGCR2F75GA161839; 1HGCR2F75GA148167 | 1HGCR2F75GA159301 | 1HGCR2F75GA179919 | 1HGCR2F75GA100393; 1HGCR2F75GA165115 | 1HGCR2F75GA197515; 1HGCR2F75GA185719 | 1HGCR2F75GA137878 | 1HGCR2F75GA175529 | 1HGCR2F75GA109529; 1HGCR2F75GA121535 | 1HGCR2F75GA153983 | 1HGCR2F75GA179192; 1HGCR2F75GA156964 | 1HGCR2F75GA102872 | 1HGCR2F75GA126153; 1HGCR2F75GA109790; 1HGCR2F75GA110132; 1HGCR2F75GA104668 | 1HGCR2F75GA190600; 1HGCR2F75GA148685 | 1HGCR2F75GA120952

1HGCR2F75GA116111; 1HGCR2F75GA165177 | 1HGCR2F75GA151747 | 1HGCR2F75GA173635 | 1HGCR2F75GA196963 | 1HGCR2F75GA117873; 1HGCR2F75GA140344 | 1HGCR2F75GA122152 | 1HGCR2F75GA128789 | 1HGCR2F75GA134141; 1HGCR2F75GA190550 | 1HGCR2F75GA141963; 1HGCR2F75GA194419; 1HGCR2F75GA117632 | 1HGCR2F75GA170704; 1HGCR2F75GA140652; 1HGCR2F75GA127142; 1HGCR2F75GA178253 | 1HGCR2F75GA119879; 1HGCR2F75GA197644; 1HGCR2F75GA176938; 1HGCR2F75GA154308 | 1HGCR2F75GA156141 | 1HGCR2F75GA142451 | 1HGCR2F75GA109207 | 1HGCR2F75GA149464 | 1HGCR2F75GA163008; 1HGCR2F75GA111006; 1HGCR2F75GA123978 | 1HGCR2F75GA121163 | 1HGCR2F75GA137251 | 1HGCR2F75GA134821 | 1HGCR2F75GA174798; 1HGCR2F75GA193450 | 1HGCR2F75GA175191 | 1HGCR2F75GA189978 | 1HGCR2F75GA112138 | 1HGCR2F75GA149707; 1HGCR2F75GA187583 | 1HGCR2F75GA136505 | 1HGCR2F75GA150386 | 1HGCR2F75GA187373 | 1HGCR2F75GA129229 | 1HGCR2F75GA170203 | 1HGCR2F75GA199037 | 1HGCR2F75GA109112 | 1HGCR2F75GA176924 | 1HGCR2F75GA176597 | 1HGCR2F75GA148914; 1HGCR2F75GA109093; 1HGCR2F75GA190788 | 1HGCR2F75GA189009 | 1HGCR2F75GA113001 | 1HGCR2F75GA146211 | 1HGCR2F75GA106940 | 1HGCR2F75GA128226 | 1HGCR2F75GA166152; 1HGCR2F75GA195666; 1HGCR2F75GA178477 | 1HGCR2F75GA152994; 1HGCR2F75GA166295 | 1HGCR2F75GA171786 | 1HGCR2F75GA174025; 1HGCR2F75GA144216 | 1HGCR2F75GA185817; 1HGCR2F75GA131367 | 1HGCR2F75GA120675 | 1HGCR2F75GA119803 | 1HGCR2F75GA106050

1HGCR2F75GA199510 | 1HGCR2F75GA109224; 1HGCR2F75GA191181 | 1HGCR2F75GA113645; 1HGCR2F75GA124774; 1HGCR2F75GA160898 | 1HGCR2F75GA190855 | 1HGCR2F75GA171903 | 1HGCR2F75GA183405 | 1HGCR2F75GA195392 | 1HGCR2F75GA166135 | 1HGCR2F75GA107683; 1HGCR2F75GA122930 | 1HGCR2F75GA130882; 1HGCR2F75GA165082; 1HGCR2F75GA152431; 1HGCR2F75GA158956; 1HGCR2F75GA157760 | 1HGCR2F75GA189317; 1HGCR2F75GA131434 | 1HGCR2F75GA121549 | 1HGCR2F75GA186496; 1HGCR2F75GA192055 | 1HGCR2F75GA151876 | 1HGCR2F75GA199698 | 1HGCR2F75GA104203 | 1HGCR2F75GA179564; 1HGCR2F75GA100765; 1HGCR2F75GA162800 | 1HGCR2F75GA181136; 1HGCR2F75GA125584 | 1HGCR2F75GA181945 | 1HGCR2F75GA138268 | 1HGCR2F75GA194744 | 1HGCR2F75GA138027; 1HGCR2F75GA108400 | 1HGCR2F75GA111989; 1HGCR2F75GA102810 | 1HGCR2F75GA154583 | 1HGCR2F75GA140702 | 1HGCR2F75GA143857 | 1HGCR2F75GA153644

1HGCR2F75GA164370 | 1HGCR2F75GA111927 | 1HGCR2F75GA188877; 1HGCR2F75GA146872 | 1HGCR2F75GA168807 | 1HGCR2F75GA112883 | 1HGCR2F75GA139212

1HGCR2F75GA145530; 1HGCR2F75GA148489 | 1HGCR2F75GA101205; 1HGCR2F75GA156673; 1HGCR2F75GA153062 | 1HGCR2F75GA150419; 1HGCR2F75GA160268; 1HGCR2F75GA177734 | 1HGCR2F75GA156981 | 1HGCR2F75GA110986 | 1HGCR2F75GA184747 | 1HGCR2F75GA197806 | 1HGCR2F75GA142126; 1HGCR2F75GA108350 | 1HGCR2F75GA194002 | 1HGCR2F75GA134091; 1HGCR2F75GA172369 | 1HGCR2F75GA186921 | 1HGCR2F75GA186028 | 1HGCR2F75GA131286; 1HGCR2F75GA131482; 1HGCR2F75GA148525 | 1HGCR2F75GA127383; 1HGCR2F75GA148850

1HGCR2F75GA180942 | 1HGCR2F75GA126797 | 1HGCR2F75GA178169 | 1HGCR2F75GA175336; 1HGCR2F75GA143938; 1HGCR2F75GA150744; 1HGCR2F75GA180505 | 1HGCR2F75GA190418; 1HGCR2F75GA192119; 1HGCR2F75GA184215 | 1HGCR2F75GA179063; 1HGCR2F75GA115153; 1HGCR2F75GA196767 | 1HGCR2F75GA156205 | 1HGCR2F75GA132941 | 1HGCR2F75GA189558; 1HGCR2F75GA119543 | 1HGCR2F75GA131238 | 1HGCR2F75GA100331 | 1HGCR2F75GA170573 | 1HGCR2F75GA125634 | 1HGCR2F75GA165812 | 1HGCR2F75GA193822 | 1HGCR2F75GA185784 | 1HGCR2F75GA165311; 1HGCR2F75GA187745; 1HGCR2F75GA179094 | 1HGCR2F75GA128727 | 1HGCR2F75GA156687 | 1HGCR2F75GA196655 | 1HGCR2F75GA177992; 1HGCR2F75GA101592; 1HGCR2F75GA131983 | 1HGCR2F75GA100037 | 1HGCR2F75GA119753 | 1HGCR2F75GA152610 | 1HGCR2F75GA109708; 1HGCR2F75GA128842 | 1HGCR2F75GA198826; 1HGCR2F75GA125875; 1HGCR2F75GA162229; 1HGCR2F75GA116044 | 1HGCR2F75GA171934; 1HGCR2F75GA108851; 1HGCR2F75GA154132 | 1HGCR2F75GA187597; 1HGCR2F75GA108395 | 1HGCR2F75GA102838; 1HGCR2F75GA132986; 1HGCR2F75GA106131 | 1HGCR2F75GA117307 | 1HGCR2F75GA142157 | 1HGCR2F75GA175210 | 1HGCR2F75GA151599 | 1HGCR2F75GA130784; 1HGCR2F75GA197627; 1HGCR2F75GA102595 | 1HGCR2F75GA188538; 1HGCR2F75GA113614 | 1HGCR2F75GA104136 | 1HGCR2F75GA132857; 1HGCR2F75GA143941 | 1HGCR2F75GA105111 | 1HGCR2F75GA110907 | 1HGCR2F75GA102189 | 1HGCR2F75GA170850 | 1HGCR2F75GA178723 | 1HGCR2F75GA141039

1HGCR2F75GA145169 | 1HGCR2F75GA175532 | 1HGCR2F75GA140828; 1HGCR2F75GA117291; 1HGCR2F75GA154194 | 1HGCR2F75GA160710 | 1HGCR2F75GA107036 | 1HGCR2F75GA159265; 1HGCR2F75GA127870 | 1HGCR2F75GA130834 | 1HGCR2F75GA133099 | 1HGCR2F75GA191066 | 1HGCR2F75GA115704 | 1HGCR2F75GA168841 | 1HGCR2F75GA158195 | 1HGCR2F75GA143115; 1HGCR2F75GA165647 | 1HGCR2F75GA160450; 1HGCR2F75GA163042 | 1HGCR2F75GA111670 | 1HGCR2F75GA189186; 1HGCR2F75GA182433 | 1HGCR2F75GA128548; 1HGCR2F75GA127111 | 1HGCR2F75GA188927 | 1HGCR2F75GA140747; 1HGCR2F75GA162652

1HGCR2F75GA187793 | 1HGCR2F75GA133815

1HGCR2F75GA198759 | 1HGCR2F75GA179676; 1HGCR2F75GA192606 | 1HGCR2F75GA146239 | 1HGCR2F75GA104590; 1HGCR2F75GA159895; 1HGCR2F75GA177426 | 1HGCR2F75GA134446; 1HGCR2F75GA101950 | 1HGCR2F75GA157502; 1HGCR2F75GA104301 | 1HGCR2F75GA130624 | 1HGCR2F75GA197109 | 1HGCR2F75GA143874; 1HGCR2F75GA196042; 1HGCR2F75GA124709 | 1HGCR2F75GA113810

1HGCR2F75GA159797 | 1HGCR2F75GA168788 | 1HGCR2F75GA176051; 1HGCR2F75GA118862 | 1HGCR2F75GA108736; 1HGCR2F75GA116433 | 1HGCR2F75GA160562 | 1HGCR2F75GA192802 | 1HGCR2F75GA187986 | 1HGCR2F75GA128677 | 1HGCR2F75GA190094 | 1HGCR2F75GA187759

1HGCR2F75GA100278 | 1HGCR2F75GA162036 | 1HGCR2F75GA110194; 1HGCR2F75GA104573 | 1HGCR2F75GA118070; 1HGCR2F75GA112723; 1HGCR2F75GA162263 | 1HGCR2F75GA160951

1HGCR2F75GA126282 | 1HGCR2F75GA196610

1HGCR2F75GA115959 | 1HGCR2F75GA182187 | 1HGCR2F75GA119557; 1HGCR2F75GA160027; 1HGCR2F75GA196915 | 1HGCR2F75GA114777; 1HGCR2F75GA174896 | 1HGCR2F75GA126587; 1HGCR2F75GA186112 | 1HGCR2F75GA103889; 1HGCR2F75GA179208 | 1HGCR2F75GA158035

1HGCR2F75GA148511 | 1HGCR2F75GA168273; 1HGCR2F75GA145348 | 1HGCR2F75GA107828; 1HGCR2F75GA133426 | 1HGCR2F75GA177636; 1HGCR2F75GA153935 | 1HGCR2F75GA130008 | 1HGCR2F75GA100376

1HGCR2F75GA180200

1HGCR2F75GA102029 | 1HGCR2F75GA192315; 1HGCR2F75GA190449; 1HGCR2F75GA136200; 1HGCR2F75GA129554 | 1HGCR2F75GA168239; 1HGCR2F75GA169682; 1HGCR2F75GA149836; 1HGCR2F75GA128730 | 1HGCR2F75GA154759; 1HGCR2F75GA193948 | 1HGCR2F75GA184229; 1HGCR2F75GA186546

1HGCR2F75GA191312 | 1HGCR2F75GA108686; 1HGCR2F75GA119350 | 1HGCR2F75GA139730

1HGCR2F75GA196350 | 1HGCR2F75GA165776 | 1HGCR2F75GA141557 | 1HGCR2F75GA194761 | 1HGCR2F75GA164952; 1HGCR2F75GA114214; 1HGCR2F75GA161260; 1HGCR2F75GA194839 | 1HGCR2F75GA110454 | 1HGCR2F75GA105335; 1HGCR2F75GA126377 | 1HGCR2F75GA187695 | 1HGCR2F75GA110163 | 1HGCR2F75GA171013 | 1HGCR2F75GA139016; 1HGCR2F75GA199099 | 1HGCR2F75GA142448 | 1HGCR2F75GA149903 | 1HGCR2F75GA100524 | 1HGCR2F75GA188622 | 1HGCR2F75GA138903; 1HGCR2F75GA152932; 1HGCR2F75GA147133; 1HGCR2F75GA187843 | 1HGCR2F75GA166698; 1HGCR2F75GA167639 | 1HGCR2F75GA144197 | 1HGCR2F75GA169598; 1HGCR2F75GA139503; 1HGCR2F75GA109871 | 1HGCR2F75GA105030 | 1HGCR2F75GA161050 | 1HGCR2F75GA143423 | 1HGCR2F75GA184019 | 1HGCR2F75GA184232; 1HGCR2F75GA159721 | 1HGCR2F75GA149612 | 1HGCR2F75GA157628 | 1HGCR2F75GA108297; 1HGCR2F75GA144006; 1HGCR2F75GA146015; 1HGCR2F75GA184618 | 1HGCR2F75GA128534; 1HGCR2F75GA112625 | 1HGCR2F75GA178818

1HGCR2F75GA144541 | 1HGCR2F75GA125133 | 1HGCR2F75GA177054; 1HGCR2F75GA143745 | 1HGCR2F75GA195621; 1HGCR2F75GA152171 | 1HGCR2F75GA172792; 1HGCR2F75GA177443; 1HGCR2F75GA152235; 1HGCR2F75GA181346 | 1HGCR2F75GA175272

1HGCR2F75GA185638 | 1HGCR2F75GA194288 | 1HGCR2F75GA102273 | 1HGCR2F75GA152218; 1HGCR2F75GA115833 | 1HGCR2F75GA168855; 1HGCR2F75GA177314; 1HGCR2F75GA169195

1HGCR2F75GA182531

1HGCR2F75GA186773 | 1HGCR2F75GA194873; 1HGCR2F75GA197885; 1HGCR2F75GA127254; 1HGCR2F75GA148718 | 1HGCR2F75GA121244 | 1HGCR2F75GA196543 | 1HGCR2F75GA109191; 1HGCR2F75GA176633 | 1HGCR2F75GA181878 | 1HGCR2F75GA151764 | 1HGCR2F75GA104587 | 1HGCR2F75GA118926; 1HGCR2F75GA128128 | 1HGCR2F75GA189205; 1HGCR2F75GA128663 | 1HGCR2F75GA107294 | 1HGCR2F75GA125908 | 1HGCR2F75GA183811 | 1HGCR2F75GA129991 | 1HGCR2F75GA159752; 1HGCR2F75GA156429 | 1HGCR2F75GA140604 | 1HGCR2F75GA163817; 1HGCR2F75GA196221 | 1HGCR2F75GA159928 | 1HGCR2F75GA152042 | 1HGCR2F75GA119073

1HGCR2F75GA111152 | 1HGCR2F75GA163378; 1HGCR2F75GA166121 | 1HGCR2F75GA106159; 1HGCR2F75GA119624; 1HGCR2F75GA107473 | 1HGCR2F75GA172341 | 1HGCR2F75GA101866

1HGCR2F75GA119736 | 1HGCR2F75GA126539 | 1HGCR2F75GA151697 | 1HGCR2F75GA128615; 1HGCR2F75GA142434 | 1HGCR2F75GA150470 | 1HGCR2F75GA161016 | 1HGCR2F75GA114858 | 1HGCR2F75GA171982 | 1HGCR2F75GA158830 | 1HGCR2F75GA107733; 1HGCR2F75GA160139 | 1HGCR2F75GA123768 | 1HGCR2F75GA198700 | 1HGCR2F75GA147911

1HGCR2F75GA195442 | 1HGCR2F75GA157869 | 1HGCR2F75GA129327; 1HGCR2F75GA168113

1HGCR2F75GA103245 | 1HGCR2F75GA149402 | 1HGCR2F75GA111636; 1HGCR2F75GA169648 | 1HGCR2F75GA111510 | 1HGCR2F75GA143194; 1HGCR2F75GA193870; 1HGCR2F75GA173201; 1HGCR2F75GA130736 | 1HGCR2F75GA184599 | 1HGCR2F75GA184277; 1HGCR2F75GA139873 | 1HGCR2F75GA186501 | 1HGCR2F75GA134656 | 1HGCR2F75GA183825; 1HGCR2F75GA153496 | 1HGCR2F75GA122149 | 1HGCR2F75GA182836

1HGCR2F75GA148878 | 1HGCR2F75GA161825; 1HGCR2F75GA194310

1HGCR2F75GA151201; 1HGCR2F75GA132938 | 1HGCR2F75GA135001 | 1HGCR2F75GA182951 | 1HGCR2F75GA179838 | 1HGCR2F75GA111426; 1HGCR2F75GA188782 | 1HGCR2F75GA192542; 1HGCR2F75GA191651 | 1HGCR2F75GA154874 | 1HGCR2F75GA183131

1HGCR2F75GA166412 | 1HGCR2F75GA110700

1HGCR2F75GA181427; 1HGCR2F75GA149156 | 1HGCR2F75GA136875; 1HGCR2F75GA171092; 1HGCR2F75GA159167 | 1HGCR2F75GA105688 | 1HGCR2F75GA102970; 1HGCR2F75GA171030 | 1HGCR2F75GA149805 | 1HGCR2F75GA199460 | 1HGCR2F75GA101737

1HGCR2F75GA137430; 1HGCR2F75GA126718 | 1HGCR2F75GA123091 | 1HGCR2F75GA174722; 1HGCR2F75GA181492; 1HGCR2F75GA197630 | 1HGCR2F75GA130655; 1HGCR2F75GA161372; 1HGCR2F75GA159122 | 1HGCR2F75GA129022; 1HGCR2F75GA131918 | 1HGCR2F75GA122216 | 1HGCR2F75GA142224; 1HGCR2F75GA137282 | 1HGCR2F75GA110616; 1HGCR2F75GA125780; 1HGCR2F75GA143731; 1HGCR2F75GA114259; 1HGCR2F75GA133801 | 1HGCR2F75GA150582; 1HGCR2F75GA101947; 1HGCR2F75GA164272; 1HGCR2F75GA103312 | 1HGCR2F75GA113385

1HGCR2F75GA125746 | 1HGCR2F75GA116030 | 1HGCR2F75GA169276 | 1HGCR2F75GA175577 | 1HGCR2F75GA155913; 1HGCR2F75GA100586 | 1HGCR2F75GA171495; 1HGCR2F75GA182349 | 1HGCR2F75GA159699

1HGCR2F75GA172596 | 1HGCR2F75GA138531; 1HGCR2F75GA186756; 1HGCR2F75GA138917 | 1HGCR2F75GA126640 | 1HGCR2F75GA101463; 1HGCR2F75GA181315; 1HGCR2F75GA170556 | 1HGCR2F75GA119221; 1HGCR2F75GA177247 | 1HGCR2F75GA186420; 1HGCR2F75GA114519 | 1HGCR2F75GA181539 | 1HGCR2F75GA185347; 1HGCR2F75GA147875 | 1HGCR2F75GA163218; 1HGCR2F75GA141834; 1HGCR2F75GA166202

1HGCR2F75GA168242; 1HGCR2F75GA119817 | 1HGCR2F75GA137508 | 1HGCR2F75GA163395 | 1HGCR2F75GA168774 | 1HGCR2F75GA172405 | 1HGCR2F75GA186515; 1HGCR2F75GA178091; 1HGCR2F75GA196428; 1HGCR2F75GA179435 | 1HGCR2F75GA113743 | 1HGCR2F75GA154602 | 1HGCR2F75GA114326; 1HGCR2F75GA172985 | 1HGCR2F75GA195148 | 1HGCR2F75GA128792 | 1HGCR2F75GA164269; 1HGCR2F75GA124094; 1HGCR2F75GA149285 | 1HGCR2F75GA161209; 1HGCR2F75GA100975 | 1HGCR2F75GA180021 | 1HGCR2F75GA135936 | 1HGCR2F75GA148492; 1HGCR2F75GA109739 | 1HGCR2F75GA179256; 1HGCR2F75GA156656 | 1HGCR2F75GA169388 | 1HGCR2F75GA145429 | 1HGCR2F75GA168693; 1HGCR2F75GA154423; 1HGCR2F75GA196039; 1HGCR2F75GA143728 | 1HGCR2F75GA190001 | 1HGCR2F75GA170461 | 1HGCR2F75GA163199; 1HGCR2F75GA106422; 1HGCR2F75GA159444 | 1HGCR2F75GA155586 | 1HGCR2F75GA191147 | 1HGCR2F75GA131689; 1HGCR2F75GA133667 | 1HGCR2F75GA146399 | 1HGCR2F75GA179452 | 1HGCR2F75GA168600 | 1HGCR2F75GA124922

1HGCR2F75GA130767; 1HGCR2F75GA175059; 1HGCR2F75GA173067 | 1HGCR2F75GA107795

1HGCR2F75GA120241 | 1HGCR2F75GA186904 | 1HGCR2F75GA116948 | 1HGCR2F75GA124127 | 1HGCR2F75GA185395 | 1HGCR2F75GA195750 | 1HGCR2F75GA110437 | 1HGCR2F75GA101642; 1HGCR2F75GA179533 | 1HGCR2F75GA169827; 1HGCR2F75GA128081 | 1HGCR2F75GA190564; 1HGCR2F75GA177779; 1HGCR2F75GA118490; 1HGCR2F75GA180519 | 1HGCR2F75GA100166; 1HGCR2F75GA140263 | 1HGCR2F75GA136343 | 1HGCR2F75GA175952; 1HGCR2F75GA168550 | 1HGCR2F75GA147312; 1HGCR2F75GA112267; 1HGCR2F75GA112205 | 1HGCR2F75GA121616 | 1HGCR2F75GA161128 | 1HGCR2F75GA184795 | 1HGCR2F75GA149979 | 1HGCR2F75GA192153; 1HGCR2F75GA143454 | 1HGCR2F75GA122734 | 1HGCR2F75GA176809; 1HGCR2F75GA184408; 1HGCR2F75GA133264; 1HGCR2F75GA138240 | 1HGCR2F75GA197174 | 1HGCR2F75GA151814; 1HGCR2F75GA144605 | 1HGCR2F75GA106775; 1HGCR2F75GA184070 | 1HGCR2F75GA153949

1HGCR2F75GA178379; 1HGCR2F75GA114911; 1HGCR2F75GA173859; 1HGCR2F75GA163185 | 1HGCR2F75GA128971 | 1HGCR2F75GA199541 | 1HGCR2F75GA184876; 1HGCR2F75GA194629

1HGCR2F75GA104623; 1HGCR2F75GA174994 | 1HGCR2F75GA127996 | 1HGCR2F75GA164322 | 1HGCR2F75GA120787; 1HGCR2F75GA193531; 1HGCR2F75GA156236 | 1HGCR2F75GA173702; 1HGCR2F75GA155183 | 1HGCR2F75GA140599; 1HGCR2F75GA119378 | 1HGCR2F75GA180410 | 1HGCR2F75GA199183 | 1HGCR2F75GA101088 | 1HGCR2F75GA134124 | 1HGCR2F75GA128906; 1HGCR2F75GA110115; 1HGCR2F75GA173425; 1HGCR2F75GA141462 | 1HGCR2F75GA101009 | 1HGCR2F75GA177071

1HGCR2F75GA168564 | 1HGCR2F75GA156950 | 1HGCR2F75GA158231 | 1HGCR2F75GA197871 | 1HGCR2F75GA151635 | 1HGCR2F75GA155622 | 1HGCR2F75GA106713 | 1HGCR2F75GA111281 | 1HGCR2F75GA137203; 1HGCR2F75GA112527 | 1HGCR2F75GA148606; 1HGCR2F75GA192881 | 1HGCR2F75GA166586 | 1HGCR2F75GA105853 | 1HGCR2F75GA162599; 1HGCR2F75GA114195; 1HGCR2F75GA172825 | 1HGCR2F75GA169729 | 1HGCR2F75GA199975 | 1HGCR2F75GA134057 | 1HGCR2F75GA130851 | 1HGCR2F75GA117341 | 1HGCR2F75GA141347 | 1HGCR2F75GA123396; 1HGCR2F75GA105447; 1HGCR2F75GA109143 | 1HGCR2F75GA194937 | 1HGCR2F75GA113421; 1HGCR2F75GA172999; 1HGCR2F75GA136228 | 1HGCR2F75GA198387 | 1HGCR2F75GA137346; 1HGCR2F75GA180956; 1HGCR2F75GA177460 | 1HGCR2F75GA110230; 1HGCR2F75GA122992; 1HGCR2F75GA130431 | 1HGCR2F75GA179189

1HGCR2F75GA142014 | 1HGCR2F75GA178866 | 1HGCR2F75GA192654 | 1HGCR2F75GA114469; 1HGCR2F75GA150307 | 1HGCR2F75GA149562; 1HGCR2F75GA182075 | 1HGCR2F75GA134317; 1HGCR2F75GA197580; 1HGCR2F75GA185820; 1HGCR2F75GA194114; 1HGCR2F75GA192377; 1HGCR2F75GA113466 | 1HGCR2F75GA197966 | 1HGCR2F75GA179080 | 1HGCR2F75GA135127 | 1HGCR2F75GA186269 | 1HGCR2F75GA115184 | 1HGCR2F75GA123415; 1HGCR2F75GA152302 | 1HGCR2F75GA198194 | 1HGCR2F75GA125164 | 1HGCR2F75GA131174; 1HGCR2F75GA107876 | 1HGCR2F75GA168869

1HGCR2F75GA162750; 1HGCR2F75GA183890 | 1HGCR2F75GA112060 | 1HGCR2F75GA191391 | 1HGCR2F75GA124175; 1HGCR2F75GA174543; 1HGCR2F75GA191410 | 1HGCR2F75GA144121; 1HGCR2F75GA183887; 1HGCR2F75GA177863 | 1HGCR2F75GA175188 | 1HGCR2F75GA106002; 1HGCR2F75GA162280 | 1HGCR2F75GA186966; 1HGCR2F75GA159623; 1HGCR2F75GA158455; 1HGCR2F75GA118280 | 1HGCR2F75GA116626 | 1HGCR2F75GA126699; 1HGCR2F75GA194503; 1HGCR2F75GA184974; 1HGCR2F75GA121129 | 1HGCR2F75GA111930; 1HGCR2F75GA193299 | 1HGCR2F75GA182691 | 1HGCR2F75GA181413 | 1HGCR2F75GA165597; 1HGCR2F75GA157385 | 1HGCR2F75GA190273 | 1HGCR2F75GA198518 | 1HGCR2F75GA144877; 1HGCR2F75GA158343; 1HGCR2F75GA116559; 1HGCR2F75GA116142 | 1HGCR2F75GA101186

1HGCR2F75GA111197; 1HGCR2F75GA124838 | 1HGCR2F75GA156513 | 1HGCR2F75GA126721 | 1HGCR2F75GA177815 | 1HGCR2F75GA184764 | 1HGCR2F75GA184621; 1HGCR2F75GA125195; 1HGCR2F75GA167317; 1HGCR2F75GA181055 | 1HGCR2F75GA124399 | 1HGCR2F75GA102998 | 1HGCR2F75GA136259 | 1HGCR2F75GA144183 | 1HGCR2F75GA122636 | 1HGCR2F75GA164112; 1HGCR2F75GA159881 | 1HGCR2F75GA186207; 1HGCR2F75GA164076; 1HGCR2F75GA131191 | 1HGCR2F75GA110681 | 1HGCR2F75GA155748 | 1HGCR2F75GA112091; 1HGCR2F75GA190225; 1HGCR2F75GA185350

1HGCR2F75GA186627 | 1HGCR2F75GA183016 | 1HGCR2F75GA166958 | 1HGCR2F75GA160772 | 1HGCR2F75GA125567 | 1HGCR2F75GA133474; 1HGCR2F75GA163252 | 1HGCR2F75GA172114 | 1HGCR2F75GA140411; 1HGCR2F75GA136326 | 1HGCR2F75GA109286 | 1HGCR2F75GA158214 | 1HGCR2F75GA143468 | 1HGCR2F75GA130493; 1HGCR2F75GA171190 | 1HGCR2F75GA136990 | 1HGCR2F75GA193982; 1HGCR2F75GA114732 | 1HGCR2F75GA191472; 1HGCR2F75GA165406 | 1HGCR2F75GA146189; 1HGCR2F75GA118571 | 1HGCR2F75GA126413 | 1HGCR2F75GA136522 | 1HGCR2F75GA171366; 1HGCR2F75GA161923 | 1HGCR2F75GA195652 | 1HGCR2F75GA138951; 1HGCR2F75GA120353 | 1HGCR2F75GA147049; 1HGCR2F75GA147343 | 1HGCR2F75GA194291 | 1HGCR2F75GA152011 | 1HGCR2F75GA124662 | 1HGCR2F75GA127190 | 1HGCR2F75GA172050; 1HGCR2F75GA149674; 1HGCR2F75GA129912 | 1HGCR2F75GA143308 | 1HGCR2F75GA163347 | 1HGCR2F75GA136651; 1HGCR2F75GA172730 | 1HGCR2F75GA111300 | 1HGCR2F75GA197501 | 1HGCR2F75GA108493 | 1HGCR2F75GA147276 | 1HGCR2F75GA132440 | 1HGCR2F75GA165633 | 1HGCR2F75GA120286; 1HGCR2F75GA147293 | 1HGCR2F75GA105318; 1HGCR2F75GA184313 | 1HGCR2F75GA176731 | 1HGCR2F75GA102211 | 1HGCR2F75GA151294 | 1HGCR2F75GA188166 | 1HGCR2F75GA144328 | 1HGCR2F75GA137119; 1HGCR2F75GA121700; 1HGCR2F75GA175496; 1HGCR2F75GA148590 | 1HGCR2F75GA175112 | 1HGCR2F75GA185770 | 1HGCR2F75GA121082 | 1HGCR2F75GA124466 | 1HGCR2F75GA148251; 1HGCR2F75GA133006 | 1HGCR2F75GA195568 | 1HGCR2F75GA195358; 1HGCR2F75GA152204 | 1HGCR2F75GA167205; 1HGCR2F75GA177278; 1HGCR2F75GA117890; 1HGCR2F75GA193853; 1HGCR2F75GA174316 | 1HGCR2F75GA166751 | 1HGCR2F75GA148024 | 1HGCR2F75GA140540 | 1HGCR2F75GA149299; 1HGCR2F75GA173778; 1HGCR2F75GA170637; 1HGCR2F75GA119526

1HGCR2F75GA172128 | 1HGCR2F75GA199314; 1HGCR2F75GA180195 | 1HGCR2F75GA138769 | 1HGCR2F75GA100894 | 1HGCR2F75GA187728 | 1HGCR2F75GA145785 | 1HGCR2F75GA148959; 1HGCR2F75GA170685; 1HGCR2F75GA154597 | 1HGCR2F75GA189804 | 1HGCR2F75GA181072 | 1HGCR2F75GA167480; 1HGCR2F75GA180777 | 1HGCR2F75GA101320; 1HGCR2F75GA179791; 1HGCR2F75GA135497

1HGCR2F75GA119333 | 1HGCR2F75GA143311 | 1HGCR2F75GA125830 | 1HGCR2F75GA185039 | 1HGCR2F75GA177572 | 1HGCR2F75GA144684 | 1HGCR2F75GA144796; 1HGCR2F75GA168726 | 1HGCR2F75GA125388; 1HGCR2F75GA166992 | 1HGCR2F75GA133734; 1HGCR2F75GA188961 | 1HGCR2F75GA195330 | 1HGCR2F75GA180973 | 1HGCR2F75GA182772 | 1HGCR2F75GA195179 | 1HGCR2F75GA176437 | 1HGCR2F75GA180133; 1HGCR2F75GA114598 | 1HGCR2F75GA161369; 1HGCR2F75GA188829 | 1HGCR2F75GA129361 | 1HGCR2F75GA119185 | 1HGCR2F75GA166670 | 1HGCR2F75GA191343 | 1HGCR2F75GA164868; 1HGCR2F75GA158813 | 1HGCR2F75GA134396; 1HGCR2F75GA176020 | 1HGCR2F75GA129702; 1HGCR2F75GA137458; 1HGCR2F75GA195778 | 1HGCR2F75GA137766; 1HGCR2F75GA151358 | 1HGCR2F75GA125763 | 1HGCR2F75GA188006 | 1HGCR2F75GA141915; 1HGCR2F75GA143440 | 1HGCR2F75GA143292 | 1HGCR2F75GA160786 | 1HGCR2F75GA164241; 1HGCR2F75GA171996 | 1HGCR2F75GA119302; 1HGCR2F75GA193593; 1HGCR2F75GA134639; 1HGCR2F75GA146547; 1HGCR2F75GA164577 | 1HGCR2F75GA124791; 1HGCR2F75GA160741 | 1HGCR2F75GA134575 | 1HGCR2F75GA153398; 1HGCR2F75GA143843 | 1HGCR2F75GA160237 | 1HGCR2F75GA182383 | 1HGCR2F75GA184554 | 1HGCR2F75GA106646; 1HGCR2F75GA124354; 1HGCR2F75GA171979 | 1HGCR2F75GA187194 | 1HGCR2F75GA188071; 1HGCR2F75GA139940 | 1HGCR2F75GA109658 | 1HGCR2F75GA151893; 1HGCR2F75GA171822 | 1HGCR2F75GA104962; 1HGCR2F75GA153627; 1HGCR2F75GA148038 | 1HGCR2F75GA114861 | 1HGCR2F75GA135726; 1HGCR2F75GA100989 | 1HGCR2F75GA138352 | 1HGCR2F75GA167110 | 1HGCR2F75GA170010 | 1HGCR2F75GA199071; 1HGCR2F75GA183520; 1HGCR2F75GA109773 | 1HGCR2F75GA159296 | 1HGCR2F75GA164806 | 1HGCR2F75GA190810 | 1HGCR2F75GA151182 | 1HGCR2F75GA100426; 1HGCR2F75GA194131 | 1HGCR2F75GA195005; 1HGCR2F75GA169245 | 1HGCR2F75GA159430; 1HGCR2F75GA128887; 1HGCR2F75GA196817 | 1HGCR2F75GA162974; 1HGCR2F75GA182660; 1HGCR2F75GA123107 | 1HGCR2F75GA101172; 1HGCR2F75GA138559 | 1HGCR2F75GA141168 | 1HGCR2F75GA171657 | 1HGCR2F75GA171481; 1HGCR2F75GA165616; 1HGCR2F75GA193478; 1HGCR2F75GA144295 | 1HGCR2F75GA166460 | 1HGCR2F75GA150887; 1HGCR2F75GA180522; 1HGCR2F75GA139453 | 1HGCR2F75GA167432 | 1HGCR2F75GA180990; 1HGCR2F75GA172632; 1HGCR2F75GA126038 | 1HGCR2F75GA101365; 1HGCR2F75GA170587; 1HGCR2F75GA178141 | 1HGCR2F75GA117811; 1HGCR2F75GA190015; 1HGCR2F75GA183162; 1HGCR2F75GA105870 | 1HGCR2F75GA117713 | 1HGCR2F75GA100863 | 1HGCR2F75GA129067 | 1HGCR2F75GA140229 | 1HGCR2F75GA129487 | 1HGCR2F75GA177751 | 1HGCR2F75GA148122 | 1HGCR2F75GA134687 | 1HGCR2F75GA117176; 1HGCR2F75GA120255; 1HGCR2F75GA143017 | 1HGCR2F75GA118604; 1HGCR2F75GA153806; 1HGCR2F75GA125326; 1HGCR2F75GA113712 | 1HGCR2F75GA110440 | 1HGCR2F75GA145351 | 1HGCR2F75GA198325; 1HGCR2F75GA104394 | 1HGCR2F75GA142384 | 1HGCR2F75GA187129 | 1HGCR2F75GA129442

1HGCR2F75GA195571 | 1HGCR2F75GA111491

1HGCR2F75GA137377; 1HGCR2F75GA190127; 1HGCR2F75GA179662 | 1HGCR2F75GA150114 | 1HGCR2F75GA143910 | 1HGCR2F75GA133684 | 1HGCR2F75GA115623 | 1HGCR2F75GA192282; 1HGCR2F75GA114083 | 1HGCR2F75GA156379 | 1HGCR2F75GA191164 | 1HGCR2F75GA147844 | 1HGCR2F75GA102824 | 1HGCR2F75GA126296; 1HGCR2F75GA152378 | 1HGCR2F75GA162439

1HGCR2F75GA143258; 1HGCR2F75GA190872; 1HGCR2F75GA108008; 1HGCR2F75GA162327 | 1HGCR2F75GA167088; 1HGCR2F75GA193965; 1HGCR2F75GA121115; 1HGCR2F75GA193089; 1HGCR2F75GA195991; 1HGCR2F75GA198454; 1HGCR2F75GA140151; 1HGCR2F75GA144779 | 1HGCR2F75GA108624; 1HGCR2F75GA190242 | 1HGCR2F75GA128808 | 1HGCR2F75GA138660; 1HGCR2F75GA175448 | 1HGCR2F75GA163980; 1HGCR2F75GA134737 | 1HGCR2F75GA131904 | 1HGCR2F75GA141459 | 1HGCR2F75GA112768 | 1HGCR2F75GA152798; 1HGCR2F75GA147326; 1HGCR2F75GA105996 | 1HGCR2F75GA156804 | 1HGCR2F75GA198051; 1HGCR2F75GA116397; 1HGCR2F75GA124287 | 1HGCR2F75GA159847; 1HGCR2F75GA167818; 1HGCR2F75GA136181 | 1HGCR2F75GA171707 | 1HGCR2F75GA111765; 1HGCR2F75GA146483 | 1HGCR2F75GA196705 | 1HGCR2F75GA186949 | 1HGCR2F75GA138013 | 1HGCR2F75GA193402 | 1HGCR2F75GA151540 | 1HGCR2F75GA198986; 1HGCR2F75GA103181; 1HGCR2F75GA165213 | 1HGCR2F75GA118554 | 1HGCR2F75GA141672 | 1HGCR2F75GA189320 | 1HGCR2F75GA158276 | 1HGCR2F75GA129599; 1HGCR2F75GA128436; 1HGCR2F75GA131790 | 1HGCR2F75GA138139; 1HGCR2F75GA182996

1HGCR2F75GA177166; 1HGCR2F75GA136102; 1HGCR2F75GA160089 | 1HGCR2F75GA106470 | 1HGCR2F75GA110521 | 1HGCR2F75GA117758 | 1HGCR2F75GA159511; 1HGCR2F75GA162179 | 1HGCR2F75GA168418; 1HGCR2F75GA177832 | 1HGCR2F75GA114701; 1HGCR2F75GA137248

1HGCR2F75GA140361 | 1HGCR2F75GA182948 | 1HGCR2F75GA170427; 1HGCR2F75GA177653 | 1HGCR2F75GA113872; 1HGCR2F75GA116965 | 1HGCR2F75GA163705; 1HGCR2F75GA107070; 1HGCR2F75GA198583; 1HGCR2F75GA174171

1HGCR2F75GA147861

1HGCR2F75GA156902 | 1HGCR2F75GA115928; 1HGCR2F75GA136469 | 1HGCR2F75GA132275; 1HGCR2F75GA150873 | 1HGCR2F75GA127948; 1HGCR2F75GA132616; 1HGCR2F75GA142501 | 1HGCR2F75GA125049 | 1HGCR2F75GA116268; 1HGCR2F75GA109966; 1HGCR2F75GA105495 | 1HGCR2F75GA192895; 1HGCR2F75GA171917; 1HGCR2F75GA174672 | 1HGCR2F75GA131840; 1HGCR2F75GA135614 | 1HGCR2F75GA104850; 1HGCR2F75GA117498 | 1HGCR2F75GA187941; 1HGCR2F75GA158245 | 1HGCR2F75GA100670 | 1HGCR2F75GA127741 | 1HGCR2F75GA135905 | 1HGCR2F75GA143633

1HGCR2F75GA162618 | 1HGCR2F75GA120482; 1HGCR2F75GA167169; 1HGCR2F75GA124757 | 1HGCR2F75GA155832; 1HGCR2F75GA168032; 1HGCR2F75GA102757 | 1HGCR2F75GA102600; 1HGCR2F75GA150842 | 1HGCR2F75GA151196

1HGCR2F75GA129635 | 1HGCR2F75GA187356; 1HGCR2F75GA132499 | 1HGCR2F75GA120059 | 1HGCR2F75GA127335 | 1HGCR2F75GA112382 | 1HGCR2F75GA174977 | 1HGCR2F75GA123754 | 1HGCR2F75GA132843 | 1HGCR2F75GA197448 | 1HGCR2F75GA119137 | 1HGCR2F75GA121390 | 1HGCR2F75GA165678; 1HGCR2F75GA135435

1HGCR2F75GA104671; 1HGCR2F75GA181251; 1HGCR2F75GA158603 | 1HGCR2F75GA163400 | 1HGCR2F75GA151165 | 1HGCR2F75GA126024; 1HGCR2F75GA102936 | 1HGCR2F75GA187020 | 1HGCR2F75GA138867 | 1HGCR2F75GA151506 | 1HGCR2F75GA153367 | 1HGCR2F75GA183985

1HGCR2F75GA184649; 1HGCR2F75GA127223 | 1HGCR2F75GA164594; 1HGCR2F75GA193920 | 1HGCR2F75GA141767 | 1HGCR2F75GA146144 | 1HGCR2F75GA156222 | 1HGCR2F75GA116304 | 1HGCR2F75GA128047; 1HGCR2F75GA184022; 1HGCR2F75GA102239; 1HGCR2F75GA134513 | 1HGCR2F75GA119025 | 1HGCR2F75GA189544 | 1HGCR2F75GA147732; 1HGCR2F75GA168399; 1HGCR2F75GA144961 | 1HGCR2F75GA187647; 1HGCR2F75GA182755 | 1HGCR2F75GA122653 | 1HGCR2F75GA162215; 1HGCR2F75GA117405 | 1HGCR2F75GA192699 | 1HGCR2F75GA178317; 1HGCR2F75GA161999 | 1HGCR2F75GA139291 | 1HGCR2F75GA187907; 1HGCR2F75GA195215 | 1HGCR2F75GA134186 | 1HGCR2F75GA147066; 1HGCR2F75GA195618; 1HGCR2F75GA148217 | 1HGCR2F75GA125455; 1HGCR2F75GA142787; 1HGCR2F75GA147701 | 1HGCR2F75GA150064

1HGCR2F75GA106436 | 1HGCR2F75GA165132 | 1HGCR2F75GA168354

1HGCR2F75GA165826 | 1HGCR2F75GA150940 | 1HGCR2F75GA120143; 1HGCR2F75GA100944; 1HGCR2F75GA186224 | 1HGCR2F75GA174882; 1HGCR2F75GA182657 | 1HGCR2F75GA137606; 1HGCR2F75GA166815; 1HGCR2F75GA141719 | 1HGCR2F75GA141185 | 1HGCR2F75GA125102 | 1HGCR2F75GA151473 | 1HGCR2F75GA119106; 1HGCR2F75GA167558 | 1HGCR2F75GA141137 | 1HGCR2F75GA188443 | 1HGCR2F75GA122667 | 1HGCR2F75GA146077 | 1HGCR2F75GA135841

1HGCR2F75GA141932 |