WA1VFAFL3DA1…

Audi

A4 Allroad

WA1VFAFL3DA187644; WA1VFAFL3DA171699; WA1VFAFL3DA119618; WA1VFAFL3DA197512 | WA1VFAFL3DA175669 | WA1VFAFL3DA129789 | WA1VFAFL3DA141361; WA1VFAFL3DA164008; WA1VFAFL3DA153400; WA1VFAFL3DA132885 | WA1VFAFL3DA108165; WA1VFAFL3DA194612 | WA1VFAFL3DA101359 | WA1VFAFL3DA155440 | WA1VFAFL3DA179107 | WA1VFAFL3DA163697; WA1VFAFL3DA149296 | WA1VFAFL3DA117173; WA1VFAFL3DA154921 | WA1VFAFL3DA191578 | WA1VFAFL3DA146818 | WA1VFAFL3DA183349 | WA1VFAFL3DA173436; WA1VFAFL3DA196702 | WA1VFAFL3DA115939; WA1VFAFL3DA133647; WA1VFAFL3DA182136 | WA1VFAFL3DA173145; WA1VFAFL3DA132840 | WA1VFAFL3DA199003

WA1VFAFL3DA122342 | WA1VFAFL3DA175879 | WA1VFAFL3DA104150

WA1VFAFL3DA120574; WA1VFAFL3DA109865; WA1VFAFL3DA133146; WA1VFAFL3DA129484

WA1VFAFL3DA113561 | WA1VFAFL3DA181150; WA1VFAFL3DA141926; WA1VFAFL3DA147127; WA1VFAFL3DA122728; WA1VFAFL3DA133485 | WA1VFAFL3DA183416 | WA1VFAFL3DA193637 | WA1VFAFL3DA140940 | WA1VFAFL3DA184761 | WA1VFAFL3DA153753

WA1VFAFL3DA199650 | WA1VFAFL3DA185523

WA1VFAFL3DA146026 | WA1VFAFL3DA113589 | WA1VFAFL3DA137293 | WA1VFAFL3DA173159 | WA1VFAFL3DA104648; WA1VFAFL3DA118730; WA1VFAFL3DA192830; WA1VFAFL3DA189457; WA1VFAFL3DA165630; WA1VFAFL3DA133924 | WA1VFAFL3DA131669 | WA1VFAFL3DA137598; WA1VFAFL3DA150271 | WA1VFAFL3DA159164

WA1VFAFL3DA188342 | WA1VFAFL3DA182296 | WA1VFAFL3DA164803 | WA1VFAFL3DA181178; WA1VFAFL3DA149332; WA1VFAFL3DA102978 | WA1VFAFL3DA105380 | WA1VFAFL3DA111258; WA1VFAFL3DA160976 | WA1VFAFL3DA175610 | WA1VFAFL3DA180032 | WA1VFAFL3DA164476

WA1VFAFL3DA129016; WA1VFAFL3DA187109; WA1VFAFL3DA154501 | WA1VFAFL3DA131736 | WA1VFAFL3DA144714 | WA1VFAFL3DA118596; WA1VFAFL3DA171816; WA1VFAFL3DA144924; WA1VFAFL3DA153087 | WA1VFAFL3DA139898 | WA1VFAFL3DA133048 | WA1VFAFL3DA170102 | WA1VFAFL3DA162534; WA1VFAFL3DA161044 | WA1VFAFL3DA104326; WA1VFAFL3DA183142

WA1VFAFL3DA164283 | WA1VFAFL3DA181245 | WA1VFAFL3DA131090 | WA1VFAFL3DA100096

WA1VFAFL3DA105797 | WA1VFAFL3DA193461

WA1VFAFL3DA149458

WA1VFAFL3DA180368 | WA1VFAFL3DA174344 | WA1VFAFL3DA193850 | WA1VFAFL3DA111681 | WA1VFAFL3DA133583; WA1VFAFL3DA141702

WA1VFAFL3DA125421; WA1VFAFL3DA103757; WA1VFAFL3DA128481

WA1VFAFL3DA116217; WA1VFAFL3DA131316 | WA1VFAFL3DA151906; WA1VFAFL3DA190074 | WA1VFAFL3DA174585 | WA1VFAFL3DA122020 | WA1VFAFL3DA146091

WA1VFAFL3DA144115; WA1VFAFL3DA171234 | WA1VFAFL3DA172724; WA1VFAFL3DA196327 | WA1VFAFL3DA103015 | WA1VFAFL3DA151128 | WA1VFAFL3DA120378 | WA1VFAFL3DA147953; WA1VFAFL3DA192200 | WA1VFAFL3DA116816 | WA1VFAFL3DA157818; WA1VFAFL3DA154126 | WA1VFAFL3DA151985 | WA1VFAFL3DA144468 | WA1VFAFL3DA170388 | WA1VFAFL3DA184503 | WA1VFAFL3DA128092 | WA1VFAFL3DA150223 | WA1VFAFL3DA121868 | WA1VFAFL3DA192164 | WA1VFAFL3DA190608 | WA1VFAFL3DA142834; WA1VFAFL3DA134412; WA1VFAFL3DA129047; WA1VFAFL3DA127377 | WA1VFAFL3DA187949; WA1VFAFL3DA189295 | WA1VFAFL3DA164753 | WA1VFAFL3DA152330 | WA1VFAFL3DA166129 | WA1VFAFL3DA142817 | WA1VFAFL3DA194500; WA1VFAFL3DA138007 | WA1VFAFL3DA143644; WA1VFAFL3DA190141 | WA1VFAFL3DA161125 | WA1VFAFL3DA117495; WA1VFAFL3DA140825 | WA1VFAFL3DA120252 | WA1VFAFL3DA183206; WA1VFAFL3DA123278 | WA1VFAFL3DA181164 | WA1VFAFL3DA167653 | WA1VFAFL3DA138380 | WA1VFAFL3DA191242 | WA1VFAFL3DA133308 | WA1VFAFL3DA190950; WA1VFAFL3DA136886; WA1VFAFL3DA111728 | WA1VFAFL3DA166891 | WA1VFAFL3DA102723 | WA1VFAFL3DA104455 | WA1VFAFL3DA106383 | WA1VFAFL3DA157866; WA1VFAFL3DA132854 | WA1VFAFL3DA126911; WA1VFAFL3DA188812 | WA1VFAFL3DA178572 | WA1VFAFL3DA168866 | WA1VFAFL3DA171461 | WA1VFAFL3DA108408 | WA1VFAFL3DA152232; WA1VFAFL3DA115469; WA1VFAFL3DA183934 | WA1VFAFL3DA149170 | WA1VFAFL3DA127721

WA1VFAFL3DA101295; WA1VFAFL3DA199406; WA1VFAFL3DA101376; WA1VFAFL3DA126083 | WA1VFAFL3DA123572 | WA1VFAFL3DA109655 | WA1VFAFL3DA104715 | WA1VFAFL3DA170665 | WA1VFAFL3DA184386 | WA1VFAFL3DA199986 | WA1VFAFL3DA124964

WA1VFAFL3DA133311

WA1VFAFL3DA102284 | WA1VFAFL3DA199342; WA1VFAFL3DA103919 | WA1VFAFL3DA190110; WA1VFAFL3DA193475 | WA1VFAFL3DA101412 | WA1VFAFL3DA122258 | WA1VFAFL3DA179415; WA1VFAFL3DA135186 | WA1VFAFL3DA188695 | WA1VFAFL3DA114418 | WA1VFAFL3DA122681 | WA1VFAFL3DA173906

WA1VFAFL3DA127122 | WA1VFAFL3DA113415 | WA1VFAFL3DA162873; WA1VFAFL3DA138234

WA1VFAFL3DA115715 | WA1VFAFL3DA106240 | WA1VFAFL3DA134569 | WA1VFAFL3DA122776; WA1VFAFL3DA139609 | WA1VFAFL3DA120395; WA1VFAFL3DA191788 | WA1VFAFL3DA167362; WA1VFAFL3DA169385

WA1VFAFL3DA100521

WA1VFAFL3DA195873; WA1VFAFL3DA106710; WA1VFAFL3DA102527 | WA1VFAFL3DA137004; WA1VFAFL3DA147855; WA1VFAFL3DA132286 | WA1VFAFL3DA157852; WA1VFAFL3DA146124; WA1VFAFL3DA114032 | WA1VFAFL3DA119263 | WA1VFAFL3DA196991 | WA1VFAFL3DA155664 | WA1VFAFL3DA157124

WA1VFAFL3DA189488; WA1VFAFL3DA131333 | WA1VFAFL3DA190284 | WA1VFAFL3DA147581; WA1VFAFL3DA109848 | WA1VFAFL3DA121613 | WA1VFAFL3DA171668

WA1VFAFL3DA113592; WA1VFAFL3DA121806 | WA1VFAFL3DA104973; WA1VFAFL3DA160444 | WA1VFAFL3DA120896; WA1VFAFL3DA105959 | WA1VFAFL3DA128920; WA1VFAFL3DA112880; WA1VFAFL3DA158886 | WA1VFAFL3DA120526 | WA1VFAFL3DA142395

WA1VFAFL3DA175560 | WA1VFAFL3DA109610 | WA1VFAFL3DA114211; WA1VFAFL3DA155812 | WA1VFAFL3DA122583 | WA1VFAFL3DA115004 | WA1VFAFL3DA133857 | WA1VFAFL3DA120235 | WA1VFAFL3DA168740 | WA1VFAFL3DA142848 | WA1VFAFL3DA135527 | WA1VFAFL3DA167989 | WA1VFAFL3DA135172 | WA1VFAFL3DA162856 | WA1VFAFL3DA178927; WA1VFAFL3DA106772; WA1VFAFL3DA186977; WA1VFAFL3DA112572 | WA1VFAFL3DA130344 | WA1VFAFL3DA122809 | WA1VFAFL3DA168494; WA1VFAFL3DA130733 | WA1VFAFL3DA174988

WA1VFAFL3DA158029

WA1VFAFL3DA194478

WA1VFAFL3DA171752; WA1VFAFL3DA147743 | WA1VFAFL3DA173193; WA1VFAFL3DA198806; WA1VFAFL3DA118291; WA1VFAFL3DA130389

WA1VFAFL3DA104276; WA1VFAFL3DA180676 | WA1VFAFL3DA185909; WA1VFAFL3DA100972 | WA1VFAFL3DA116119 | WA1VFAFL3DA144955; WA1VFAFL3DA190012 | WA1VFAFL3DA109039 | WA1VFAFL3DA163506 | WA1VFAFL3DA162159; WA1VFAFL3DA171640; WA1VFAFL3DA149766 | WA1VFAFL3DA182234 | WA1VFAFL3DA163120; WA1VFAFL3DA100020

WA1VFAFL3DA150111

WA1VFAFL3DA173016 | WA1VFAFL3DA112071

WA1VFAFL3DA105122; WA1VFAFL3DA136015; WA1VFAFL3DA155938 | WA1VFAFL3DA125824 | WA1VFAFL3DA170925 | WA1VFAFL3DA159424 | WA1VFAFL3DA103855 | WA1VFAFL3DA150805; WA1VFAFL3DA177230 | WA1VFAFL3DA122180; WA1VFAFL3DA151663; WA1VFAFL3DA175297; WA1VFAFL3DA195811 | WA1VFAFL3DA182797 | WA1VFAFL3DA185666 | WA1VFAFL3DA126178

WA1VFAFL3DA172397 | WA1VFAFL3DA116847; WA1VFAFL3DA197185; WA1VFAFL3DA190625; WA1VFAFL3DA168253 | WA1VFAFL3DA185506 | WA1VFAFL3DA180631; WA1VFAFL3DA131882 | WA1VFAFL3DA161450 | WA1VFAFL3DA106688 | WA1VFAFL3DA157060; WA1VFAFL3DA159441 | WA1VFAFL3DA180080 | WA1VFAFL3DA127699 | WA1VFAFL3DA127783; WA1VFAFL3DA105041 | WA1VFAFL3DA166616 | WA1VFAFL3DA139853 | WA1VFAFL3DA137777 | WA1VFAFL3DA170486 | WA1VFAFL3DA160850

WA1VFAFL3DA195176 | WA1VFAFL3DA161500 | WA1VFAFL3DA109347; WA1VFAFL3DA119182; WA1VFAFL3DA148441 | WA1VFAFL3DA148780 | WA1VFAFL3DA168625 | WA1VFAFL3DA188468 | WA1VFAFL3DA104651 | WA1VFAFL3DA138637 | WA1VFAFL3DA110935 | WA1VFAFL3DA109297; WA1VFAFL3DA141599 | WA1VFAFL3DA145605; WA1VFAFL3DA108604 | WA1VFAFL3DA191466; WA1VFAFL3DA166065 | WA1VFAFL3DA184937 | WA1VFAFL3DA104049; WA1VFAFL3DA147905 | WA1VFAFL3DA159651 | WA1VFAFL3DA193783 | WA1VFAFL3DA187417 | WA1VFAFL3DA138413; WA1VFAFL3DA184050 | WA1VFAFL3DA119103 | WA1VFAFL3DA171332 | WA1VFAFL3DA167314; WA1VFAFL3DA184632 | WA1VFAFL3DA141442

WA1VFAFL3DA131137

WA1VFAFL3DA136726; WA1VFAFL3DA195646 | WA1VFAFL3DA146513 | WA1VFAFL3DA160914 | WA1VFAFL3DA158080 | WA1VFAFL3DA110594 | WA1VFAFL3DA176529; WA1VFAFL3DA194111; WA1VFAFL3DA180760 | WA1VFAFL3DA115830; WA1VFAFL3DA159312 | WA1VFAFL3DA144566; WA1VFAFL3DA197123 | WA1VFAFL3DA145572 | WA1VFAFL3DA120168; WA1VFAFL3DA172786; WA1VFAFL3DA152988 | WA1VFAFL3DA101071; WA1VFAFL3DA189880 | WA1VFAFL3DA146396 | WA1VFAFL3DA150755 | WA1VFAFL3DA185571 | WA1VFAFL3DA189801; WA1VFAFL3DA198966 | WA1VFAFL3DA193640 | WA1VFAFL3DA143157; WA1VFAFL3DA157382 | WA1VFAFL3DA114810 | WA1VFAFL3DA116203 | WA1VFAFL3DA177275 | WA1VFAFL3DA193525 | WA1VFAFL3DA118985 | WA1VFAFL3DA157009; WA1VFAFL3DA153851 | WA1VFAFL3DA108148; WA1VFAFL3DA199423 | WA1VFAFL3DA132899 | WA1VFAFL3DA101958

WA1VFAFL3DA112524

WA1VFAFL3DA108697

WA1VFAFL3DA149685; WA1VFAFL3DA134491 | WA1VFAFL3DA120722 | WA1VFAFL3DA141232 | WA1VFAFL3DA175929 | WA1VFAFL3DA187952 | WA1VFAFL3DA169872 | WA1VFAFL3DA128769 | WA1VFAFL3DA163859 | WA1VFAFL3DA172285

WA1VFAFL3DA172660 | WA1VFAFL3DA148777 | WA1VFAFL3DA179186 | WA1VFAFL3DA160069; WA1VFAFL3DA133194 | WA1VFAFL3DA182069; WA1VFAFL3DA173226 | WA1VFAFL3DA151744 | WA1VFAFL3DA147371

WA1VFAFL3DA107405 | WA1VFAFL3DA166633

WA1VFAFL3DA191984 | WA1VFAFL3DA180810; WA1VFAFL3DA107551 | WA1VFAFL3DA160167 | WA1VFAFL3DA156815; WA1VFAFL3DA119067

WA1VFAFL3DA170701 | WA1VFAFL3DA140016 | WA1VFAFL3DA123717 | WA1VFAFL3DA126388 | WA1VFAFL3DA173503; WA1VFAFL3DA128688; WA1VFAFL3DA134894 | WA1VFAFL3DA182413 | WA1VFAFL3DA152585; WA1VFAFL3DA107193; WA1VFAFL3DA177745 | WA1VFAFL3DA195856; WA1VFAFL3DA156295 | WA1VFAFL3DA102253

WA1VFAFL3DA101006 | WA1VFAFL3DA129985; WA1VFAFL3DA184114; WA1VFAFL3DA150884 | WA1VFAFL3DA160704 | WA1VFAFL3DA134085 | WA1VFAFL3DA103659 | WA1VFAFL3DA154398

WA1VFAFL3DA139352 | WA1VFAFL3DA184064 | WA1VFAFL3DA114757

WA1VFAFL3DA139786; WA1VFAFL3DA102592 | WA1VFAFL3DA121160 | WA1VFAFL3DA171220 | WA1VFAFL3DA135978 | WA1VFAFL3DA124611 | WA1VFAFL3DA160931; WA1VFAFL3DA156992 | WA1VFAFL3DA109011 | WA1VFAFL3DA120543 | WA1VFAFL3DA153624 | WA1VFAFL3DA113379 | WA1VFAFL3DA141134 | WA1VFAFL3DA185652 | WA1VFAFL3DA145121 | WA1VFAFL3DA150836 | WA1VFAFL3DA149816 | WA1VFAFL3DA144342 | WA1VFAFL3DA112989 | WA1VFAFL3DA141411 | WA1VFAFL3DA188163; WA1VFAFL3DA163344 | WA1VFAFL3DA149542; WA1VFAFL3DA162940; WA1VFAFL3DA168110; WA1VFAFL3DA181052 | WA1VFAFL3DA100681; WA1VFAFL3DA100941; WA1VFAFL3DA194903 | WA1VFAFL3DA175459; WA1VFAFL3DA127878; WA1VFAFL3DA120414; WA1VFAFL3DA160492 | WA1VFAFL3DA168382 | WA1VFAFL3DA184842 | WA1VFAFL3DA140517

WA1VFAFL3DA178250 | WA1VFAFL3DA164459; WA1VFAFL3DA158628 | WA1VFAFL3DA117920 | WA1VFAFL3DA182931; WA1VFAFL3DA143076 | WA1VFAFL3DA172383; WA1VFAFL3DA102916 | WA1VFAFL3DA153199 | WA1VFAFL3DA165966; WA1VFAFL3DA174232 | WA1VFAFL3DA174313 | WA1VFAFL3DA163165 | WA1VFAFL3DA100843 | WA1VFAFL3DA169676 | WA1VFAFL3DA113463; WA1VFAFL3DA150657 | WA1VFAFL3DA124656 | WA1VFAFL3DA174795 | WA1VFAFL3DA147404 | WA1VFAFL3DA176482 | WA1VFAFL3DA129503; WA1VFAFL3DA121823 | WA1VFAFL3DA122518; WA1VFAFL3DA182928; WA1VFAFL3DA103385 | WA1VFAFL3DA105508; WA1VFAFL3DA160346 | WA1VFAFL3DA126004 | WA1VFAFL3DA109106; WA1VFAFL3DA109087 | WA1VFAFL3DA192567 | WA1VFAFL3DA164042; WA1VFAFL3DA100387 | WA1VFAFL3DA127945 | WA1VFAFL3DA184887

WA1VFAFL3DA159410 | WA1VFAFL3DA151145 | WA1VFAFL3DA118808 | WA1VFAFL3DA199289; WA1VFAFL3DA198093 | WA1VFAFL3DA190267

WA1VFAFL3DA172447 | WA1VFAFL3DA109820

WA1VFAFL3DA177941; WA1VFAFL3DA148732 | WA1VFAFL3DA163134 | WA1VFAFL3DA121336; WA1VFAFL3DA146639; WA1VFAFL3DA177292 | WA1VFAFL3DA139397 | WA1VFAFL3DA151291

WA1VFAFL3DA196909 | WA1VFAFL3DA173100 | WA1VFAFL3DA120588; WA1VFAFL3DA137584 | WA1VFAFL3DA176465 | WA1VFAFL3DA112779 | WA1VFAFL3DA133910; WA1VFAFL3DA170200 | WA1VFAFL3DA144941 | WA1VFAFL3DA189605 | WA1VFAFL3DA101846; WA1VFAFL3DA174375; WA1VFAFL3DA120221; WA1VFAFL3DA126309; WA1VFAFL3DA180547 | WA1VFAFL3DA104570 | WA1VFAFL3DA151856 | WA1VFAFL3DA162016

WA1VFAFL3DA136631; WA1VFAFL3DA113821

WA1VFAFL3DA189975 | WA1VFAFL3DA172335; WA1VFAFL3DA150268 | WA1VFAFL3DA111633 | WA1VFAFL3DA188390 | WA1VFAFL3DA177731 | WA1VFAFL3DA176384 | WA1VFAFL3DA108893 | WA1VFAFL3DA105699 | WA1VFAFL3DA124091; WA1VFAFL3DA153008 | WA1VFAFL3DA138217; WA1VFAFL3DA146169 | WA1VFAFL3DA125144; WA1VFAFL3DA115665

WA1VFAFL3DA101930 | WA1VFAFL3DA112054 | WA1VFAFL3DA138038 | WA1VFAFL3DA150108; WA1VFAFL3DA105024 | WA1VFAFL3DA174814 | WA1VFAFL3DA113219; WA1VFAFL3DA135754 | WA1VFAFL3DA190818 | WA1VFAFL3DA121028 | WA1VFAFL3DA112216 | WA1VFAFL3DA158449 | WA1VFAFL3DA173419 | WA1VFAFL3DA123961 | WA1VFAFL3DA127511 | WA1VFAFL3DA195551 | WA1VFAFL3DA134717 | WA1VFAFL3DA139335 | WA1VFAFL3DA100244 | WA1VFAFL3DA128755; WA1VFAFL3DA141750 | WA1VFAFL3DA135723 | WA1VFAFL3DA122163 | WA1VFAFL3DA111227 | WA1VFAFL3DA125399; WA1VFAFL3DA169077 | WA1VFAFL3DA195386 | WA1VFAFL3DA149850 | WA1VFAFL3DA115505 | WA1VFAFL3DA108974 | WA1VFAFL3DA107033; WA1VFAFL3DA122082; WA1VFAFL3DA166762 | WA1VFAFL3DA155373 | WA1VFAFL3DA198644 | WA1VFAFL3DA111129 | WA1VFAFL3DA194545

WA1VFAFL3DA184484 | WA1VFAFL3DA147368; WA1VFAFL3DA149329; WA1VFAFL3DA165840 | WA1VFAFL3DA177602; WA1VFAFL3DA156071 | WA1VFAFL3DA129923 | WA1VFAFL3DA146219 | WA1VFAFL3DA124110; WA1VFAFL3DA107789; WA1VFAFL3DA114662 | WA1VFAFL3DA147483 | WA1VFAFL3DA151307 | WA1VFAFL3DA127184 | WA1VFAFL3DA105461; WA1VFAFL3DA186591 | WA1VFAFL3DA129064; WA1VFAFL3DA117884 | WA1VFAFL3DA175168 | WA1VFAFL3DA120820 | WA1VFAFL3DA184193

WA1VFAFL3DA164672; WA1VFAFL3DA168124 | WA1VFAFL3DA135463 | WA1VFAFL3DA151310 | WA1VFAFL3DA199616 | WA1VFAFL3DA104665; WA1VFAFL3DA117996 | WA1VFAFL3DA133325; WA1VFAFL3DA161643 | WA1VFAFL3DA129632

WA1VFAFL3DA169807 | WA1VFAFL3DA148231 | WA1VFAFL3DA135981; WA1VFAFL3DA173744 | WA1VFAFL3DA171606; WA1VFAFL3DA107744 | WA1VFAFL3DA140498; WA1VFAFL3DA174781 | WA1VFAFL3DA198613 | WA1VFAFL3DA171864 | WA1VFAFL3DA160718; WA1VFAFL3DA116556 | WA1VFAFL3DA112877 | WA1VFAFL3DA102141 | WA1VFAFL3DA150254; WA1VFAFL3DA179687 | WA1VFAFL3DA139688

WA1VFAFL3DA131378 | WA1VFAFL3DA143529 | WA1VFAFL3DA143160 | WA1VFAFL3DA169953; WA1VFAFL3DA173520; WA1VFAFL3DA118288; WA1VFAFL3DA139271 | WA1VFAFL3DA137729 | WA1VFAFL3DA137049; WA1VFAFL3DA152506 | WA1VFAFL3DA185862 | WA1VFAFL3DA135141; WA1VFAFL3DA106044 | WA1VFAFL3DA133289; WA1VFAFL3DA174540; WA1VFAFL3DA165675 | WA1VFAFL3DA121675 | WA1VFAFL3DA104942; WA1VFAFL3DA186042; WA1VFAFL3DA195730 | WA1VFAFL3DA156040 | WA1VFAFL3DA124785; WA1VFAFL3DA141201; WA1VFAFL3DA187837; WA1VFAFL3DA125466; WA1VFAFL3DA166955 | WA1VFAFL3DA129419; WA1VFAFL3DA169094 | WA1VFAFL3DA162078 | WA1VFAFL3DA160296 | WA1VFAFL3DA157527 | WA1VFAFL3DA112152 | WA1VFAFL3DA116914 | WA1VFAFL3DA170584; WA1VFAFL3DA102575 | WA1VFAFL3DA131641; WA1VFAFL3DA174053 | WA1VFAFL3DA146611 | WA1VFAFL3DA148908 | WA1VFAFL3DA198174

WA1VFAFL3DA123605; WA1VFAFL3DA109462 | WA1VFAFL3DA195100; WA1VFAFL3DA126603 | WA1VFAFL3DA134023 | WA1VFAFL3DA198384 | WA1VFAFL3DA103581 | WA1VFAFL3DA123135 | WA1VFAFL3DA143563; WA1VFAFL3DA190365 | WA1VFAFL3DA135074; WA1VFAFL3DA187563 | WA1VFAFL3DA169757 | WA1VFAFL3DA169712 | WA1VFAFL3DA151632; WA1VFAFL3DA167880 | WA1VFAFL3DA158502 | WA1VFAFL3DA182881; WA1VFAFL3DA163182 | WA1VFAFL3DA131879 | WA1VFAFL3DA153106 | WA1VFAFL3DA187823; WA1VFAFL3DA161982; WA1VFAFL3DA134815; WA1VFAFL3DA190219; WA1VFAFL3DA199020 | WA1VFAFL3DA136385 | WA1VFAFL3DA155485 | WA1VFAFL3DA131963; WA1VFAFL3DA172366 | WA1VFAFL3DA166972 | WA1VFAFL3DA140159; WA1VFAFL3DA134524; WA1VFAFL3DA177972

WA1VFAFL3DA139142; WA1VFAFL3DA143837 | WA1VFAFL3DA150660 | WA1VFAFL3DA119277 | WA1VFAFL3DA107534; WA1VFAFL3DA112930 | WA1VFAFL3DA137441 | WA1VFAFL3DA111549 | WA1VFAFL3DA164588 | WA1VFAFL3DA129596 | WA1VFAFL3DA127623 | WA1VFAFL3DA154093 | WA1VFAFL3DA199387 | WA1VFAFL3DA184467 | WA1VFAFL3DA167118; WA1VFAFL3DA174473 | WA1VFAFL3DA125449; WA1VFAFL3DA114533; WA1VFAFL3DA146267 | WA1VFAFL3DA188471 | WA1VFAFL3DA182153; WA1VFAFL3DA134488 | WA1VFAFL3DA104343

WA1VFAFL3DA166485 | WA1VFAFL3DA166244 | WA1VFAFL3DA161531; WA1VFAFL3DA148438; WA1VFAFL3DA187904; WA1VFAFL3DA105749 | WA1VFAFL3DA117304 | WA1VFAFL3DA154871 | WA1VFAFL3DA127962

WA1VFAFL3DA138167 | WA1VFAFL3DA196960; WA1VFAFL3DA174389; WA1VFAFL3DA130070 | WA1VFAFL3DA181410 | WA1VFAFL3DA127430 | WA1VFAFL3DA146768; WA1VFAFL3DA112815; WA1VFAFL3DA165921 | WA1VFAFL3DA158094

WA1VFAFL3DA128643; WA1VFAFL3DA170536 | WA1VFAFL3DA142591 | WA1VFAFL3DA181391; WA1VFAFL3DA195288; WA1VFAFL3DA167359 | WA1VFAFL3DA151257 | WA1VFAFL3DA112541 | WA1VFAFL3DA181942 | WA1VFAFL3DA176935

WA1VFAFL3DA116038

WA1VFAFL3DA185988 | WA1VFAFL3DA155521; WA1VFAFL3DA124561; WA1VFAFL3DA137178 | WA1VFAFL3DA198143 | WA1VFAFL3DA166101

WA1VFAFL3DA139481

WA1VFAFL3DA179348; WA1VFAFL3DA108599 | WA1VFAFL3DA187885 | WA1VFAFL3DA196344 | WA1VFAFL3DA107016

WA1VFAFL3DA182671 | WA1VFAFL3DA108005 | WA1VFAFL3DA121921

WA1VFAFL3DA145636; WA1VFAFL3DA182217; WA1VFAFL3DA101832

WA1VFAFL3DA131266 | WA1VFAFL3DA172996 | WA1VFAFL3DA141814; WA1VFAFL3DA129307; WA1VFAFL3DA163425

WA1VFAFL3DA174392 | WA1VFAFL3DA197963 | WA1VFAFL3DA142560 | WA1VFAFL3DA128464 | WA1VFAFL3DA112457 | WA1VFAFL3DA163568 | WA1VFAFL3DA147760 | WA1VFAFL3DA142283 | WA1VFAFL3DA176370

WA1VFAFL3DA165126 | WA1VFAFL3DA133437

WA1VFAFL3DA185246

WA1VFAFL3DA146348; WA1VFAFL3DA189247; WA1VFAFL3DA100468 | WA1VFAFL3DA103984 | WA1VFAFL3DA163103 | WA1VFAFL3DA175400 | WA1VFAFL3DA128352 | WA1VFAFL3DA123121 | WA1VFAFL3DA196229

WA1VFAFL3DA117724 | WA1VFAFL3DA135270 | WA1VFAFL3DA101300 | WA1VFAFL3DA121840 | WA1VFAFL3DA124396 | WA1VFAFL3DA104259

WA1VFAFL3DA171654 | WA1VFAFL3DA197705 | WA1VFAFL3DA198577

WA1VFAFL3DA135897 | WA1VFAFL3DA191032; WA1VFAFL3DA194268; WA1VFAFL3DA105590; WA1VFAFL3DA195078 | WA1VFAFL3DA137066 | WA1VFAFL3DA150514; WA1VFAFL3DA118078 | WA1VFAFL3DA155311; WA1VFAFL3DA101698 | WA1VFAFL3DA115584; WA1VFAFL3DA118825 | WA1VFAFL3DA139903; WA1VFAFL3DA197946; WA1VFAFL3DA187692; WA1VFAFL3DA193234 | WA1VFAFL3DA164686 | WA1VFAFL3DA164378 | WA1VFAFL3DA126827 | WA1VFAFL3DA193086; WA1VFAFL3DA133616; WA1VFAFL3DA175431 | WA1VFAFL3DA157270; WA1VFAFL3DA170374 | WA1VFAFL3DA176515 | WA1VFAFL3DA178295; WA1VFAFL3DA126343; WA1VFAFL3DA118209; WA1VFAFL3DA189989; WA1VFAFL3DA166857; WA1VFAFL3DA151422 | WA1VFAFL3DA164350 | WA1VFAFL3DA167944; WA1VFAFL3DA181374 | WA1VFAFL3DA118999

WA1VFAFL3DA186266; WA1VFAFL3DA116301 | WA1VFAFL3DA193413

WA1VFAFL3DA151582; WA1VFAFL3DA166423 | WA1VFAFL3DA117111

WA1VFAFL3DA159830; WA1VFAFL3DA186297 | WA1VFAFL3DA164882; WA1VFAFL3DA197025 | WA1VFAFL3DA107341; WA1VFAFL3DA176188 | WA1VFAFL3DA136614; WA1VFAFL3DA190379 | WA1VFAFL3DA129744; WA1VFAFL3DA148469 | WA1VFAFL3DA186820 | WA1VFAFL3DA155986 | WA1VFAFL3DA154305 | WA1VFAFL3DA183688 | WA1VFAFL3DA135009; WA1VFAFL3DA123166

WA1VFAFL3DA146527; WA1VFAFL3DA135219; WA1VFAFL3DA101863; WA1VFAFL3DA161917 | WA1VFAFL3DA199048; WA1VFAFL3DA179298 | WA1VFAFL3DA191404 | WA1VFAFL3DA143210; WA1VFAFL3DA137925 | WA1VFAFL3DA121756 | WA1VFAFL3DA197204 | WA1VFAFL3DA138332 | WA1VFAFL3DA127895 | WA1VFAFL3DA117979 | WA1VFAFL3DA106156; WA1VFAFL3DA121062; WA1VFAFL3DA158595 | WA1VFAFL3DA198059; WA1VFAFL3DA129873 | WA1VFAFL3DA143420 | WA1VFAFL3DA195369 | WA1VFAFL3DA123815; WA1VFAFL3DA197994 | WA1VFAFL3DA134796; WA1VFAFL3DA169306 | WA1VFAFL3DA134751 | WA1VFAFL3DA164932 | WA1VFAFL3DA106514 | WA1VFAFL3DA187224 | WA1VFAFL3DA114581; WA1VFAFL3DA123295 | WA1VFAFL3DA174943 | WA1VFAFL3DA176157 | WA1VFAFL3DA110577

WA1VFAFL3DA190737; WA1VFAFL3DA119375 | WA1VFAFL3DA175784; WA1VFAFL3DA159648; WA1VFAFL3DA168219 | WA1VFAFL3DA129551 | WA1VFAFL3DA194836 | WA1VFAFL3DA151050; WA1VFAFL3DA156832 | WA1VFAFL3DA115018 | WA1VFAFL3DA127685 | WA1VFAFL3DA175154; WA1VFAFL3DA171394; WA1VFAFL3DA135513 | WA1VFAFL3DA137455; WA1VFAFL3DA104441; WA1VFAFL3DA156572

WA1VFAFL3DA147841; WA1VFAFL3DA139559 | WA1VFAFL3DA186817; WA1VFAFL3DA141358 | WA1VFAFL3DA130148

WA1VFAFL3DA125936 | WA1VFAFL3DA190656 | WA1VFAFL3DA114421 | WA1VFAFL3DA132806 | WA1VFAFL3DA143899; WA1VFAFL3DA117500; WA1VFAFL3DA176000; WA1VFAFL3DA112183 | WA1VFAFL3DA150531; WA1VFAFL3DA118887 | WA1VFAFL3DA144549

WA1VFAFL3DA142431; WA1VFAFL3DA106559 | WA1VFAFL3DA167734; WA1VFAFL3DA123894; WA1VFAFL3DA112233 | WA1VFAFL3DA195761; WA1VFAFL3DA186994 | WA1VFAFL3DA177700 | WA1VFAFL3DA139240; WA1VFAFL3DA156359 | WA1VFAFL3DA188230 | WA1VFAFL3DA153719

WA1VFAFL3DA114807 | WA1VFAFL3DA171847 | WA1VFAFL3DA188227 | WA1VFAFL3DA143661; WA1VFAFL3DA174702; WA1VFAFL3DA113172; WA1VFAFL3DA154241 | WA1VFAFL3DA128898; WA1VFAFL3DA127363; WA1VFAFL3DA168429; WA1VFAFL3DA139173; WA1VFAFL3DA198062 | WA1VFAFL3DA199843; WA1VFAFL3DA150920 | WA1VFAFL3DA190995 | WA1VFAFL3DA125547; WA1VFAFL3DA175851; WA1VFAFL3DA182282 | WA1VFAFL3DA183318 | WA1VFAFL3DA123006; WA1VFAFL3DA178071; WA1VFAFL3DA124558 | WA1VFAFL3DA180449 | WA1VFAFL3DA160556; WA1VFAFL3DA102320; WA1VFAFL3DA163733 | WA1VFAFL3DA185991 | WA1VFAFL3DA161058; WA1VFAFL3DA107985; WA1VFAFL3DA132062; WA1VFAFL3DA172822 | WA1VFAFL3DA185733; WA1VFAFL3DA113544 | WA1VFAFL3DA140839 | WA1VFAFL3DA115231; WA1VFAFL3DA191810 | WA1VFAFL3DA136127

WA1VFAFL3DA144325 | WA1VFAFL3DA159715 | WA1VFAFL3DA187076; WA1VFAFL3DA140758; WA1VFAFL3DA146155; WA1VFAFL3DA176885 | WA1VFAFL3DA169743

WA1VFAFL3DA154644 | WA1VFAFL3DA153462 | WA1VFAFL3DA137181 | WA1VFAFL3DA125354 | WA1VFAFL3DA184243 | WA1VFAFL3DA119747

WA1VFAFL3DA184730 | WA1VFAFL3DA153123 | WA1VFAFL3DA199034 | WA1VFAFL3DA187577 | WA1VFAFL3DA129582 | WA1VFAFL3DA162002 | WA1VFAFL3DA102219 | WA1VFAFL3DA147306 | WA1VFAFL3DA162081 | WA1VFAFL3DA183707; WA1VFAFL3DA153820 | WA1VFAFL3DA131008 | WA1VFAFL3DA139626 | WA1VFAFL3DA152280 | WA1VFAFL3DA193105 | WA1VFAFL3DA105511 | WA1VFAFL3DA153798 | WA1VFAFL3DA176966 | WA1VFAFL3DA184548 | WA1VFAFL3DA191872; WA1VFAFL3DA131025 | WA1VFAFL3DA144633 | WA1VFAFL3DA185683; WA1VFAFL3DA126360 | WA1VFAFL3DA134278 | WA1VFAFL3DA143725 | WA1VFAFL3DA159259 | WA1VFAFL3DA154904 | WA1VFAFL3DA172433 | WA1VFAFL3DA179253; WA1VFAFL3DA103127

WA1VFAFL3DA117612 | WA1VFAFL3DA169337

WA1VFAFL3DA106139; WA1VFAFL3DA108537 | WA1VFAFL3DA165255 | WA1VFAFL3DA180340; WA1VFAFL3DA132997 | WA1VFAFL3DA116394 | WA1VFAFL3DA191547 | WA1VFAFL3DA174442 | WA1VFAFL3DA111079 | WA1VFAFL3DA167054 | WA1VFAFL3DA178670 | WA1VFAFL3DA142493; WA1VFAFL3DA128786; WA1VFAFL3DA170438

WA1VFAFL3DA118274 | WA1VFAFL3DA186882; WA1VFAFL3DA134961 | WA1VFAFL3DA159231 | WA1VFAFL3DA133941 | WA1VFAFL3DA106125 | WA1VFAFL3DA197042 | WA1VFAFL3DA188275 | WA1VFAFL3DA160590 | WA1VFAFL3DA177129 | WA1VFAFL3DA175736; WA1VFAFL3DA121997; WA1VFAFL3DA153946 | WA1VFAFL3DA111096; WA1VFAFL3DA195520 | WA1VFAFL3DA104505 | WA1VFAFL3DA189037 | WA1VFAFL3DA181603; WA1VFAFL3DA167927; WA1VFAFL3DA175963 | WA1VFAFL3DA179124; WA1VFAFL3DA187790; WA1VFAFL3DA145717 | WA1VFAFL3DA100518 | WA1VFAFL3DA171251 | WA1VFAFL3DA122549 | WA1VFAFL3DA170410 | WA1VFAFL3DA143692; WA1VFAFL3DA194187 | WA1VFAFL3DA164252; WA1VFAFL3DA101880 | WA1VFAFL3DA141277; WA1VFAFL3DA136340; WA1VFAFL3DA101328; WA1VFAFL3DA164171 | WA1VFAFL3DA153834 | WA1VFAFL3DA158760 | WA1VFAFL3DA176093 | WA1VFAFL3DA166843 | WA1VFAFL3DA104892 | WA1VFAFL3DA102365 | WA1VFAFL3DA177616 | WA1VFAFL3DA145846 | WA1VFAFL3DA110319 | WA1VFAFL3DA155910 | WA1VFAFL3DA160038; WA1VFAFL3DA141067 | WA1VFAFL3DA190172 | WA1VFAFL3DA174246 | WA1VFAFL3DA133681 | WA1VFAFL3DA128254 | WA1VFAFL3DA129453 | WA1VFAFL3DA150156; WA1VFAFL3DA189197; WA1VFAFL3DA153932 | WA1VFAFL3DA179723; WA1VFAFL3DA199941; WA1VFAFL3DA138685

WA1VFAFL3DA127525 | WA1VFAFL3DA143806 | WA1VFAFL3DA129792 | WA1VFAFL3DA102303; WA1VFAFL3DA178118; WA1VFAFL3DA180323 | WA1VFAFL3DA118954 | WA1VFAFL3DA163053; WA1VFAFL3DA156314; WA1VFAFL3DA115617

WA1VFAFL3DA177907 | WA1VFAFL3DA198126 | WA1VFAFL3DA148701; WA1VFAFL3DA179429 | WA1VFAFL3DA121398; WA1VFAFL3DA147631 | WA1VFAFL3DA149525 | WA1VFAFL3DA121496 | WA1VFAFL3DA130974 | WA1VFAFL3DA155700; WA1VFAFL3DA197851 | WA1VFAFL3DA198594 | WA1VFAFL3DA177079 | WA1VFAFL3DA138752; WA1VFAFL3DA164073 | WA1VFAFL3DA102429 | WA1VFAFL3DA179821; WA1VFAFL3DA118789

WA1VFAFL3DA166289 | WA1VFAFL3DA168785 | WA1VFAFL3DA100423; WA1VFAFL3DA164977 | WA1VFAFL3DA121319 | WA1VFAFL3DA195307; WA1VFAFL3DA157432; WA1VFAFL3DA132059; WA1VFAFL3DA197588

WA1VFAFL3DA112751 | WA1VFAFL3DA112913 | WA1VFAFL3DA130666; WA1VFAFL3DA193900 | WA1VFAFL3DA198529 | WA1VFAFL3DA173338; WA1VFAFL3DA134684

WA1VFAFL3DA141182 | WA1VFAFL3DA163604; WA1VFAFL3DA138265 | WA1VFAFL3DA107646; WA1VFAFL3DA125242; WA1VFAFL3DA197462 | WA1VFAFL3DA181696; WA1VFAFL3DA161416 | WA1VFAFL3DA134250 | WA1VFAFL3DA109641 | WA1VFAFL3DA190575 | WA1VFAFL3DA107727 | WA1VFAFL3DA126486 | WA1VFAFL3DA127556 | WA1VFAFL3DA128495 | WA1VFAFL3DA177373 | WA1VFAFL3DA119294; WA1VFAFL3DA170746; WA1VFAFL3DA164784 | WA1VFAFL3DA104567 | WA1VFAFL3DA154451 | WA1VFAFL3DA109266 | WA1VFAFL3DA140260; WA1VFAFL3DA107064 | WA1VFAFL3DA129243; WA1VFAFL3DA111597

WA1VFAFL3DA112166 | WA1VFAFL3DA111311; WA1VFAFL3DA142171 | WA1VFAFL3DA151467; WA1VFAFL3DA109333 | WA1VFAFL3DA169760; WA1VFAFL3DA110790 | WA1VFAFL3DA171928 | WA1VFAFL3DA179866; WA1VFAFL3DA181259; WA1VFAFL3DA198417 | WA1VFAFL3DA139108; WA1VFAFL3DA169435 | WA1VFAFL3DA128173 | WA1VFAFL3DA197431 | WA1VFAFL3DA187580; WA1VFAFL3DA101815 | WA1VFAFL3DA116606; WA1VFAFL3DA113849; WA1VFAFL3DA157463

WA1VFAFL3DA160010 | WA1VFAFL3DA162243; WA1VFAFL3DA134104; WA1VFAFL3DA133440 | WA1VFAFL3DA170794; WA1VFAFL3DA140579 | WA1VFAFL3DA196263; WA1VFAFL3DA102169; WA1VFAFL3DA109512; WA1VFAFL3DA115441; WA1VFAFL3DA103418 | WA1VFAFL3DA187658; WA1VFAFL3DA103032; WA1VFAFL3DA161593; WA1VFAFL3DA193167; WA1VFAFL3DA196196 | WA1VFAFL3DA107422 | WA1VFAFL3DA155387 | WA1VFAFL3DA114192; WA1VFAFL3DA143966; WA1VFAFL3DA152067 | WA1VFAFL3DA138394 | WA1VFAFL3DA179110 | WA1VFAFL3DA197624 | WA1VFAFL3DA142669 | WA1VFAFL3DA118100 | WA1VFAFL3DA121644; WA1VFAFL3DA160041; WA1VFAFL3DA187546; WA1VFAFL3DA178507; WA1VFAFL3DA199101 | WA1VFAFL3DA120154 | WA1VFAFL3DA130781; WA1VFAFL3DA115276 | WA1VFAFL3DA138069 | WA1VFAFL3DA141439; WA1VFAFL3DA122552; WA1VFAFL3DA189667 | WA1VFAFL3DA148844; WA1VFAFL3DA151470; WA1VFAFL3DA120185; WA1VFAFL3DA142137 | WA1VFAFL3DA169595; WA1VFAFL3DA109476 | WA1VFAFL3DA108277 | WA1VFAFL3DA131770; WA1VFAFL3DA178958; WA1VFAFL3DA187045; WA1VFAFL3DA191662 | WA1VFAFL3DA150965 | WA1VFAFL3DA165143 | WA1VFAFL3DA139819; WA1VFAFL3DA194464; WA1VFAFL3DA102964 | WA1VFAFL3DA161724 | WA1VFAFL3DA149895 | WA1VFAFL3DA106674; WA1VFAFL3DA145894 | WA1VFAFL3DA143773 | WA1VFAFL3DA161173 | WA1VFAFL3DA152473 | WA1VFAFL3DA148049 | WA1VFAFL3DA182198 | WA1VFAFL3DA188731; WA1VFAFL3DA177504; WA1VFAFL3DA166602 | WA1VFAFL3DA100342 | WA1VFAFL3DA174229; WA1VFAFL3DA162579; WA1VFAFL3DA122194 | WA1VFAFL3DA134653; WA1VFAFL3DA187188 | WA1VFAFL3DA150027 | WA1VFAFL3DA116363; WA1VFAFL3DA189748 | WA1VFAFL3DA117447 | WA1VFAFL3DA185327 | WA1VFAFL3DA195145 | WA1VFAFL3DA178765 | WA1VFAFL3DA145622; WA1VFAFL3DA121417 | WA1VFAFL3DA198689 | WA1VFAFL3DA166373 | WA1VFAFL3DA135110 | WA1VFAFL3DA152201; WA1VFAFL3DA108179 | WA1VFAFL3DA152361; WA1VFAFL3DA112460 | WA1VFAFL3DA194707 | WA1VFAFL3DA155518 | WA1VFAFL3DA191449; WA1VFAFL3DA195565; WA1VFAFL3DA105704

WA1VFAFL3DA177891 | WA1VFAFL3DA158693; WA1VFAFL3DA161321 | WA1VFAFL3DA139268; WA1VFAFL3DA194691; WA1VFAFL3DA102558 | WA1VFAFL3DA122406 | WA1VFAFL3DA158435 | WA1VFAFL3DA159102 | WA1VFAFL3DA182833; WA1VFAFL3DA158144; WA1VFAFL3DA190849 | WA1VFAFL3DA138749; WA1VFAFL3DA165188; WA1VFAFL3DA150853 | WA1VFAFL3DA138279 | WA1VFAFL3DA116122 | WA1VFAFL3DA162405 | WA1VFAFL3DA141151 | WA1VFAFL3DA187773 | WA1VFAFL3DA107100 | WA1VFAFL3DA175591; WA1VFAFL3DA164025; WA1VFAFL3DA130795; WA1VFAFL3DA137147 | WA1VFAFL3DA173405; WA1VFAFL3DA177115 | WA1VFAFL3DA111583 | WA1VFAFL3DA135317 | WA1VFAFL3DA180113; WA1VFAFL3DA128285 | WA1VFAFL3DA123863 | WA1VFAFL3DA134720 | WA1VFAFL3DA129159

WA1VFAFL3DA112801; WA1VFAFL3DA178099 | WA1VFAFL3DA187160 | WA1VFAFL3DA130036 | WA1VFAFL3DA158970 | WA1VFAFL3DA114483 | WA1VFAFL3DA176661; WA1VFAFL3DA143224 | WA1VFAFL3DA130506 | WA1VFAFL3DA140629; WA1VFAFL3DA160265 | WA1VFAFL3DA168396 | WA1VFAFL3DA105783 | WA1VFAFL3DA143546; WA1VFAFL3DA180001

WA1VFAFL3DA185442 | WA1VFAFL3DA159326 | WA1VFAFL3DA161528; WA1VFAFL3DA122843; WA1VFAFL3DA157687 | WA1VFAFL3DA195114

WA1VFAFL3DA164722 | WA1VFAFL3DA185649; WA1VFAFL3DA132028

WA1VFAFL3DA186249; WA1VFAFL3DA143112

WA1VFAFL3DA110434 | WA1VFAFL3DA177552; WA1VFAFL3DA171962 | WA1VFAFL3DA153607 | WA1VFAFL3DA155017 | WA1VFAFL3DA189216

WA1VFAFL3DA123281; WA1VFAFL3DA144664; WA1VFAFL3DA115794 | WA1VFAFL3DA196506 | WA1VFAFL3DA160900 | WA1VFAFL3DA186137; WA1VFAFL3DA151064

WA1VFAFL3DA156555 | WA1VFAFL3DA183724 | WA1VFAFL3DA124074; WA1VFAFL3DA187627 | WA1VFAFL3DA153073 | WA1VFAFL3DA175932 | WA1VFAFL3DA192925

WA1VFAFL3DA183464; WA1VFAFL3DA107792; WA1VFAFL3DA104018 | WA1VFAFL3DA193220; WA1VFAFL3DA176711; WA1VFAFL3DA178085; WA1VFAFL3DA158600 | WA1VFAFL3DA176076; WA1VFAFL3DA170178 | WA1VFAFL3DA148259; WA1VFAFL3DA109784; WA1VFAFL3DA160413 | WA1VFAFL3DA142882 | WA1VFAFL3DA106979; WA1VFAFL3DA199793; WA1VFAFL3DA156121; WA1VFAFL3DA189670; WA1VFAFL3DA105198; WA1VFAFL3DA114578; WA1VFAFL3DA163957 | WA1VFAFL3DA161934 | WA1VFAFL3DA149878 | WA1VFAFL3DA144874

WA1VFAFL3DA120901 | WA1VFAFL3DA185957 | WA1VFAFL3DA104407 | WA1VFAFL3DA182184 | WA1VFAFL3DA145765 | WA1VFAFL3DA130991 | WA1VFAFL3DA108862; WA1VFAFL3DA150710 | WA1VFAFL3DA166115 | WA1VFAFL3DA110997 | WA1VFAFL3DA139044 | WA1VFAFL3DA161660 | WA1VFAFL3DA149010 | WA1VFAFL3DA115875 | WA1VFAFL3DA150528; WA1VFAFL3DA175185 | WA1VFAFL3DA103502 | WA1VFAFL3DA180967; WA1VFAFL3DA156801; WA1VFAFL3DA100602; WA1VFAFL3DA140257 | WA1VFAFL3DA122714 | WA1VFAFL3DA179222 | WA1VFAFL3DA156281 | WA1VFAFL3DA167538 | WA1VFAFL3DA157043; WA1VFAFL3DA187689 | WA1VFAFL3DA137942 | WA1VFAFL3DA103600 | WA1VFAFL3DA168270 | WA1VFAFL3DA184419 | WA1VFAFL3DA197459; WA1VFAFL3DA192648 | WA1VFAFL3DA187272; WA1VFAFL3DA124169; WA1VFAFL3DA111776; WA1VFAFL3DA179544; WA1VFAFL3DA197543 | WA1VFAFL3DA195663 | WA1VFAFL3DA120784

WA1VFAFL3DA136418 | WA1VFAFL3DA182878 | WA1VFAFL3DA111969 | WA1VFAFL3DA146978 | WA1VFAFL3DA164848; WA1VFAFL3DA126259 | WA1VFAFL3DA163554 | WA1VFAFL3DA101104 | WA1VFAFL3DA181892 | WA1VFAFL3DA183108 | WA1VFAFL3DA123622 | WA1VFAFL3DA102706; WA1VFAFL3DA107579 | WA1VFAFL3DA132322

WA1VFAFL3DA150688; WA1VFAFL3DA139965; WA1VFAFL3DA127489 | WA1VFAFL3DA156734 | WA1VFAFL3DA116511 | WA1VFAFL3DA134426; WA1VFAFL3DA149041; WA1VFAFL3DA122390 | WA1VFAFL3DA125161 | WA1VFAFL3DA102639; WA1VFAFL3DA124592 | WA1VFAFL3DA176255 | WA1VFAFL3DA182640 | WA1VFAFL3DA163523; WA1VFAFL3DA105492 | WA1VFAFL3DA133213 | WA1VFAFL3DA195498 | WA1VFAFL3DA110823 | WA1VFAFL3DA102561 | WA1VFAFL3DA151453; WA1VFAFL3DA138055 | WA1VFAFL3DA103158 | WA1VFAFL3DA106612 | WA1VFAFL3DA191418 | WA1VFAFL3DA104794 | WA1VFAFL3DA105640 | WA1VFAFL3DA194951 | WA1VFAFL3DA181794; WA1VFAFL3DA106531 | WA1VFAFL3DA112250 | WA1VFAFL3DA189569; WA1VFAFL3DA191208 | WA1VFAFL3DA156488 | WA1VFAFL3DA173713 | WA1VFAFL3DA176692 | WA1VFAFL3DA140193 | WA1VFAFL3DA113771 | WA1VFAFL3DA132207; WA1VFAFL3DA143983 | WA1VFAFL3DA160380 | WA1VFAFL3DA113897 | WA1VFAFL3DA138850; WA1VFAFL3DA180984; WA1VFAFL3DA171363 | WA1VFAFL3DA143613 | WA1VFAFL3DA144700 | WA1VFAFL3DA117965 | WA1VFAFL3DA107324; WA1VFAFL3DA129663; WA1VFAFL3DA139030; WA1VFAFL3DA164624; WA1VFAFL3DA174019 | WA1VFAFL3DA179592 | WA1VFAFL3DA126794

WA1VFAFL3DA187370 | WA1VFAFL3DA174747; WA1VFAFL3DA147211 | WA1VFAFL3DA100552 | WA1VFAFL3DA167068; WA1VFAFL3DA153395; WA1VFAFL3DA116427 | WA1VFAFL3DA125600 | WA1VFAFL3DA182458 | WA1VFAFL3DA172870; WA1VFAFL3DA121773 | WA1VFAFL3DA116959; WA1VFAFL3DA102835 | WA1VFAFL3DA115732; WA1VFAFL3DA161187 | WA1VFAFL3DA193346 | WA1VFAFL3DA165918 | WA1VFAFL3DA122468; WA1VFAFL3DA110580; WA1VFAFL3DA167720 | WA1VFAFL3DA141005 | WA1VFAFL3DA156443 | WA1VFAFL3DA159861

WA1VFAFL3DA139092 | WA1VFAFL3DA101281; WA1VFAFL3DA156278

WA1VFAFL3DA161318; WA1VFAFL3DA104309 | WA1VFAFL3DA189376 | WA1VFAFL3DA166759 | WA1VFAFL3DA150237 | WA1VFAFL3DA195467; WA1VFAFL3DA112409 | WA1VFAFL3DA195534 | WA1VFAFL3DA130635 | WA1VFAFL3DA192598; WA1VFAFL3DA155874; WA1VFAFL3DA165319; WA1VFAFL3DA124253; WA1VFAFL3DA109557

WA1VFAFL3DA165241 | WA1VFAFL3DA106996 | WA1VFAFL3DA169791; WA1VFAFL3DA172481

WA1VFAFL3DA127833

WA1VFAFL3DA101720; WA1VFAFL3DA104102; WA1VFAFL3DA170164 | WA1VFAFL3DA124107; WA1VFAFL3DA161674; WA1VFAFL3DA105315; WA1VFAFL3DA166731 | WA1VFAFL3DA160945 | WA1VFAFL3DA137892 | WA1VFAFL3DA186025 | WA1VFAFL3DA155941; WA1VFAFL3DA154692 | WA1VFAFL3DA124852 | WA1VFAFL3DA160282; WA1VFAFL3DA125662; WA1VFAFL3DA168964; WA1VFAFL3DA163599 | WA1VFAFL3DA186705; WA1VFAFL3DA160430 | WA1VFAFL3DA174991; WA1VFAFL3DA164316; WA1VFAFL3DA131106

WA1VFAFL3DA116735 | WA1VFAFL3DA139612; WA1VFAFL3DA119053

WA1VFAFL3DA110384 | WA1VFAFL3DA195081 | WA1VFAFL3DA147225 | WA1VFAFL3DA142381

WA1VFAFL3DA129050 | WA1VFAFL3DA118677; WA1VFAFL3DA145149 | WA1VFAFL3DA160072 | WA1VFAFL3DA194898; WA1VFAFL3DA145507; WA1VFAFL3DA199485; WA1VFAFL3DA101345 | WA1VFAFL3DA109056 | WA1VFAFL3DA136516; WA1VFAFL3DA140274 | WA1VFAFL3DA102625 | WA1VFAFL3DA134703; WA1VFAFL3DA169810 | WA1VFAFL3DA175512

WA1VFAFL3DA158483

WA1VFAFL3DA141568; WA1VFAFL3DA131588; WA1VFAFL3DA119280 | WA1VFAFL3DA101782 | WA1VFAFL3DA137634

WA1VFAFL3DA125970 | WA1VFAFL3DA141070 | WA1VFAFL3DA171301; WA1VFAFL3DA111759 | WA1VFAFL3DA146253 | WA1VFAFL3DA197493 | WA1VFAFL3DA163702; WA1VFAFL3DA141425 | WA1VFAFL3DA123068 | WA1VFAFL3DA131591; WA1VFAFL3DA151758; WA1VFAFL3DA192150 | WA1VFAFL3DA105427 | WA1VFAFL3DA122826; WA1VFAFL3DA167510; WA1VFAFL3DA106786; WA1VFAFL3DA139691; WA1VFAFL3DA124138 | WA1VFAFL3DA188700 | WA1VFAFL3DA179074 | WA1VFAFL3DA191371 | WA1VFAFL3DA154420 | WA1VFAFL3DA150352

WA1VFAFL3DA178183; WA1VFAFL3DA127637 | WA1VFAFL3DA192231; WA1VFAFL3DA148536; WA1VFAFL3DA105606; WA1VFAFL3DA198580 | WA1VFAFL3DA105668; WA1VFAFL3DA103452 | WA1VFAFL3DA168074; WA1VFAFL3DA118355 | WA1VFAFL3DA125452

WA1VFAFL3DA147676 | WA1VFAFL3DA178491 | WA1VFAFL3DA155499 | WA1VFAFL3DA106948; WA1VFAFL3DA162176 | WA1VFAFL3DA161268 | WA1VFAFL3DA186803 | WA1VFAFL3DA104066; WA1VFAFL3DA149539

WA1VFAFL3DA123328 | WA1VFAFL3DA132417 | WA1VFAFL3DA191886 | WA1VFAFL3DA187739 | WA1VFAFL3DA153137 | WA1VFAFL3DA113625; WA1VFAFL3DA153025 | WA1VFAFL3DA142221 | WA1VFAFL3DA116766; WA1VFAFL3DA130859; WA1VFAFL3DA128738; WA1VFAFL3DA112510 | WA1VFAFL3DA111874; WA1VFAFL3DA197820 | WA1VFAFL3DA185845 | WA1VFAFL3DA145801 | WA1VFAFL3DA189779; WA1VFAFL3DA156779 | WA1VFAFL3DA156135; WA1VFAFL3DA194254 | WA1VFAFL3DA103404; WA1VFAFL3DA165224; WA1VFAFL3DA187336 | WA1VFAFL3DA117240; WA1VFAFL3DA183285; WA1VFAFL3DA141795

WA1VFAFL3DA177955 | WA1VFAFL3DA105377

WA1VFAFL3DA138136

WA1VFAFL3DA102463 | WA1VFAFL3DA162436

WA1VFAFL3DA110630; WA1VFAFL3DA141389 | WA1VFAFL3DA198420 | WA1VFAFL3DA127010 | WA1VFAFL3DA137990; WA1VFAFL3DA128142 | WA1VFAFL3DA150139 | WA1VFAFL3DA152909 | WA1VFAFL3DA126228 | WA1VFAFL3DA181407; WA1VFAFL3DA161965; WA1VFAFL3DA116184; WA1VFAFL3DA166034 | WA1VFAFL3DA197235 | WA1VFAFL3DA177793

WA1VFAFL3DA173677 | WA1VFAFL3DA102074; WA1VFAFL3DA150559; WA1VFAFL3DA145202; WA1VFAFL3DA116346 | WA1VFAFL3DA174148

WA1VFAFL3DA143532; WA1VFAFL3DA186381 | WA1VFAFL3DA163974 | WA1VFAFL3DA157883; WA1VFAFL3DA177244; WA1VFAFL3DA156894 | WA1VFAFL3DA159763 | WA1VFAFL3DA116041 | WA1VFAFL3DA140100 | WA1VFAFL3DA184629; WA1VFAFL3DA144888 | WA1VFAFL3DA176577 | WA1VFAFL3DA187286 | WA1VFAFL3DA147810; WA1VFAFL3DA116282 | WA1VFAFL3DA103497; WA1VFAFL3DA146625 | WA1VFAFL3DA122177 | WA1VFAFL3DA110675 | WA1VFAFL3DA174361; WA1VFAFL3DA154756

WA1VFAFL3DA154059; WA1VFAFL3DA127606 | WA1VFAFL3DA189362 | WA1VFAFL3DA110692 | WA1VFAFL3DA117643; WA1VFAFL3DA178636 | WA1VFAFL3DA114015; WA1VFAFL3DA169287 | WA1VFAFL3DA114712; WA1VFAFL3DA127234 | WA1VFAFL3DA172139

WA1VFAFL3DA161366 | WA1VFAFL3DA136662 | WA1VFAFL3DA141800; WA1VFAFL3DA129842 | WA1VFAFL3DA189460 | WA1VFAFL3DA167099 | WA1VFAFL3DA170424 | WA1VFAFL3DA176904 | WA1VFAFL3DA171914 | WA1VFAFL3DA136421 | WA1VFAFL3DA149220; WA1VFAFL3DA137200 | WA1VFAFL3DA137889 | WA1VFAFL3DA184145; WA1VFAFL3DA106769; WA1VFAFL3DA158791; WA1VFAFL3DA125872 | WA1VFAFL3DA171430; WA1VFAFL3DA175588; WA1VFAFL3DA185537; WA1VFAFL3DA112961 | WA1VFAFL3DA176448 | WA1VFAFL3DA126584 | WA1VFAFL3DA162341 | WA1VFAFL3DA100809; WA1VFAFL3DA136810 | WA1VFAFL3DA118405

WA1VFAFL3DA175316; WA1VFAFL3DA176479 | WA1VFAFL3DA192679 | WA1VFAFL3DA168222 | WA1VFAFL3DA160301 | WA1VFAFL3DA141652; WA1VFAFL3DA103662; WA1VFAFL3DA117187 | WA1VFAFL3DA106609 | WA1VFAFL3DA166017; WA1VFAFL3DA170987 | WA1VFAFL3DA142607 | WA1VFAFL3DA171024

WA1VFAFL3DA178264 | WA1VFAFL3DA128982 | WA1VFAFL3DA162162; WA1VFAFL3DA145538; WA1VFAFL3DA198479; WA1VFAFL3DA105248 | WA1VFAFL3DA122762 | WA1VFAFL3DA178913

WA1VFAFL3DA182332 | WA1VFAFL3DA128433 | WA1VFAFL3DA164901 | WA1VFAFL3DA164770 | WA1VFAFL3DA160735; WA1VFAFL3DA143322; WA1VFAFL3DA156023; WA1VFAFL3DA187448 | WA1VFAFL3DA142977 | WA1VFAFL3DA144356; WA1VFAFL3DA199261; WA1VFAFL3DA123720 | WA1VFAFL3DA142252 | WA1VFAFL3DA166082 | WA1VFAFL3DA178667; WA1VFAFL3DA120431 | WA1VFAFL3DA183013 | WA1VFAFL3DA156748 | WA1VFAFL3DA171525; WA1VFAFL3DA125256; WA1VFAFL3DA148519; WA1VFAFL3DA100924 | WA1VFAFL3DA100177; WA1VFAFL3DA115228 | WA1VFAFL3DA171119 | WA1VFAFL3DA174750; WA1VFAFL3DA184694; WA1VFAFL3DA153655 | WA1VFAFL3DA175235 | WA1VFAFL3DA112202 | WA1VFAFL3DA143742; WA1VFAFL3DA173999; WA1VFAFL3DA123586 | WA1VFAFL3DA123023 | WA1VFAFL3DA157561 | WA1VFAFL3DA193542; WA1VFAFL3DA195842 | WA1VFAFL3DA163893 | WA1VFAFL3DA152845 | WA1VFAFL3DA193122 | WA1VFAFL3DA157155 | WA1VFAFL3DA101555; WA1VFAFL3DA119327 | WA1VFAFL3DA173775; WA1VFAFL3DA130568 | WA1VFAFL3DA130358

WA1VFAFL3DA107856

WA1VFAFL3DA176059 | WA1VFAFL3DA143787 | WA1VFAFL3DA177809 | WA1VFAFL3DA108845; WA1VFAFL3DA192780; WA1VFAFL3DA164333

WA1VFAFL3DA194190 | WA1VFAFL3DA139870 | WA1VFAFL3DA179463 | WA1VFAFL3DA140338 | WA1VFAFL3DA157317 | WA1VFAFL3DA149928 | WA1VFAFL3DA107095; WA1VFAFL3DA113110 | WA1VFAFL3DA147550 | WA1VFAFL3DA127931

WA1VFAFL3DA103760; WA1VFAFL3DA151209; WA1VFAFL3DA157642; WA1VFAFL3DA157320 | WA1VFAFL3DA135012; WA1VFAFL3DA198756 | WA1VFAFL3DA100566 | WA1VFAFL3DA108134

WA1VFAFL3DA138508; WA1VFAFL3DA183979 | WA1VFAFL3DA164302

WA1VFAFL3DA110174

WA1VFAFL3DA146916; WA1VFAFL3DA186784 | WA1VFAFL3DA179804

WA1VFAFL3DA172450 | WA1VFAFL3DA167328 | WA1VFAFL3DA152733 | WA1VFAFL3DA141876

WA1VFAFL3DA167748

WA1VFAFL3DA134913 | WA1VFAFL3DA198403

WA1VFAFL3DA100874 | WA1VFAFL3DA173873; WA1VFAFL3DA181844; WA1VFAFL3DA128626; WA1VFAFL3DA126276 | WA1VFAFL3DA182489 | WA1VFAFL3DA106108 | WA1VFAFL3DA107694; WA1VFAFL3DA149959 | WA1VFAFL3DA123703 | WA1VFAFL3DA104584

WA1VFAFL3DA147239 | WA1VFAFL3DA109607 | WA1VFAFL3DA163540; WA1VFAFL3DA158905; WA1VFAFL3DA141019 | WA1VFAFL3DA170150; WA1VFAFL3DA132496; WA1VFAFL3DA120803 | WA1VFAFL3DA165501 | WA1VFAFL3DA112314 | WA1VFAFL3DA180287; WA1VFAFL3DA102432 | WA1VFAFL3DA174277 | WA1VFAFL3DA175543; WA1VFAFL3DA169774 | WA1VFAFL3DA151761 | WA1VFAFL3DA120025; WA1VFAFL3DA178443 | WA1VFAFL3DA110336 | WA1VFAFL3DA111857 | WA1VFAFL3DA109526 | WA1VFAFL3DA124818; WA1VFAFL3DA101460 | WA1VFAFL3DA105542 | WA1VFAFL3DA122874 | WA1VFAFL3DA159584; WA1VFAFL3DA184100; WA1VFAFL3DA189734 | WA1VFAFL3DA135379 | WA1VFAFL3DA164154

WA1VFAFL3DA169497 | WA1VFAFL3DA101314 | WA1VFAFL3DA103547 | WA1VFAFL3DA163456 | WA1VFAFL3DA190771 | WA1VFAFL3DA118212; WA1VFAFL3DA161156; WA1VFAFL3DA107842; WA1VFAFL3DA182265; WA1VFAFL3DA167796; WA1VFAFL3DA160654 | WA1VFAFL3DA166969; WA1VFAFL3DA181262 | WA1VFAFL3DA102348 | WA1VFAFL3DA126844; WA1VFAFL3DA156054

WA1VFAFL3DA182055; WA1VFAFL3DA117478 | WA1VFAFL3DA127766 | WA1VFAFL3DA194562; WA1VFAFL3DA140971 | WA1VFAFL3DA114113; WA1VFAFL3DA181147 | WA1VFAFL3DA138301 | WA1VFAFL3DA166535 | WA1VFAFL3DA147242

WA1VFAFL3DA113981 | WA1VFAFL3DA135477 | WA1VFAFL3DA122454 | WA1VFAFL3DA199437 | WA1VFAFL3DA139884 | WA1VFAFL3DA109509; WA1VFAFL3DA183769 | WA1VFAFL3DA134216 | WA1VFAFL3DA101703; WA1VFAFL3DA184744 | WA1VFAFL3DA152327 | WA1VFAFL3DA164655; WA1VFAFL3DA171508 | WA1VFAFL3DA178233; WA1VFAFL3DA154708 | WA1VFAFL3DA126682 | WA1VFAFL3DA199955 | WA1VFAFL3DA122244 | WA1VFAFL3DA129579 | WA1VFAFL3DA189555; WA1VFAFL3DA146060

WA1VFAFL3DA126908 | WA1VFAFL3DA175073; WA1VFAFL3DA102866 | WA1VFAFL3DA150772; WA1VFAFL3DA174568 | WA1VFAFL3DA156538; WA1VFAFL3DA114788 | WA1VFAFL3DA132742; WA1VFAFL3DA161478 | WA1VFAFL3DA112264 | WA1VFAFL3DA166356; WA1VFAFL3DA156989 | WA1VFAFL3DA115908 | WA1VFAFL3DA165093; WA1VFAFL3DA166275; WA1VFAFL3DA111048; WA1VFAFL3DA167894 | WA1VFAFL3DA195453 | WA1VFAFL3DA180094 | WA1VFAFL3DA195274; WA1VFAFL3DA191502; WA1VFAFL3DA197171; WA1VFAFL3DA183819 | WA1VFAFL3DA176322 | WA1VFAFL3DA145863 | WA1VFAFL3DA129775; WA1VFAFL3DA199695 | WA1VFAFL3DA116752; WA1VFAFL3DA152750 | WA1VFAFL3DA170648; WA1VFAFL3DA146401 | WA1VFAFL3DA117738 | WA1VFAFL3DA152151 | WA1VFAFL3DA162291; WA1VFAFL3DA140386

WA1VFAFL3DA106349 | WA1VFAFL3DA196411 | WA1VFAFL3DA162422 | WA1VFAFL3DA153414 | WA1VFAFL3DA160122

WA1VFAFL3DA179009 | WA1VFAFL3DA109381; WA1VFAFL3DA114791 | WA1VFAFL3DA134409 | WA1VFAFL3DA144311; WA1VFAFL3DA133454 | WA1VFAFL3DA138444; WA1VFAFL3DA181813; WA1VFAFL3DA165420 | WA1VFAFL3DA166728; WA1VFAFL3DA181679 | WA1VFAFL3DA112538

WA1VFAFL3DA144177; WA1VFAFL3DA186185; WA1VFAFL3DA125211 | WA1VFAFL3DA194383 | WA1VFAFL3DA115388 | WA1VFAFL3DA155616; WA1VFAFL3DA172531; WA1VFAFL3DA145331 | WA1VFAFL3DA147208 | WA1VFAFL3DA143739; WA1VFAFL3DA120350 | WA1VFAFL3DA135558; WA1VFAFL3DA136211

WA1VFAFL3DA157074; WA1VFAFL3DA140923 | WA1VFAFL3DA138119; WA1VFAFL3DA137214 | WA1VFAFL3DA160394 | WA1VFAFL3DA112247 | WA1VFAFL3DA181035; WA1VFAFL3DA178894 | WA1VFAFL3DA166079; WA1VFAFL3DA158399

WA1VFAFL3DA164414; WA1VFAFL3DA102818; WA1VFAFL3DA178474 | WA1VFAFL3DA145152 | WA1VFAFL3DA186946 | WA1VFAFL3DA169001; WA1VFAFL3DA187675; WA1VFAFL3DA172058 | WA1VFAFL3DA194321 | WA1VFAFL3DA152571 | WA1VFAFL3DA143286 | WA1VFAFL3DA145698; WA1VFAFL3DA169189; WA1VFAFL3DA172741 | WA1VFAFL3DA189118; WA1VFAFL3DA197414 | WA1VFAFL3DA111177; WA1VFAFL3DA106447; WA1VFAFL3DA170083 | WA1VFAFL3DA184680 | WA1VFAFL3DA199518 | WA1VFAFL3DA114709; WA1VFAFL3DA185747 | WA1VFAFL3DA133728 | WA1VFAFL3DA102687 | WA1VFAFL3DA110661 | WA1VFAFL3DA154255 | WA1VFAFL3DA135043

WA1VFAFL3DA186283 | WA1VFAFL3DA118503; WA1VFAFL3DA158192; WA1VFAFL3DA137682; WA1VFAFL3DA195050 | WA1VFAFL3DA158371; WA1VFAFL3DA132482 | WA1VFAFL3DA155213 | WA1VFAFL3DA149590 | WA1VFAFL3DA111938 | WA1VFAFL3DA129338; WA1VFAFL3DA163912; WA1VFAFL3DA170763; WA1VFAFL3DA139660 | WA1VFAFL3DA103550; WA1VFAFL3DA143269 | WA1VFAFL3DA119702 | WA1VFAFL3DA154028 | WA1VFAFL3DA134622 | WA1VFAFL3DA120462; WA1VFAFL3DA172819 | WA1VFAFL3DA135964; WA1VFAFL3DA100860; WA1VFAFL3DA185182 | WA1VFAFL3DA112832 | WA1VFAFL3DA140422

WA1VFAFL3DA139500; WA1VFAFL3DA121904 | WA1VFAFL3DA172304 | WA1VFAFL3DA171895; WA1VFAFL3DA157026 | WA1VFAFL3DA162842 | WA1VFAFL3DA199499 | WA1VFAFL3DA123958

WA1VFAFL3DA132109; WA1VFAFL3DA102754; WA1VFAFL3DA167622 | WA1VFAFL3DA196456; WA1VFAFL3DA150562 | WA1VFAFL3DA139223 | WA1VFAFL3DA109283 | WA1VFAFL3DA108781 | WA1VFAFL3DA198787 | WA1VFAFL3DA162503; WA1VFAFL3DA139111; WA1VFAFL3DA159052; WA1VFAFL3DA128660; WA1VFAFL3DA182850; WA1VFAFL3DA129890 | WA1VFAFL3DA150299 | WA1VFAFL3DA181777 | WA1VFAFL3DA155289; WA1VFAFL3DA171072 | WA1VFAFL3DA169855 | WA1VFAFL3DA111521 | WA1VFAFL3DA111955 | WA1VFAFL3DA145216; WA1VFAFL3DA159858 | WA1VFAFL3DA160198; WA1VFAFL3DA135852 | WA1VFAFL3DA126441 | WA1VFAFL3DA120249; WA1VFAFL3DA180886; WA1VFAFL3DA117335; WA1VFAFL3DA123071; WA1VFAFL3DA141893; WA1VFAFL3DA109994 | WA1VFAFL3DA132403 | WA1VFAFL3DA162470 | WA1VFAFL3DA190933 | WA1VFAFL3DA149962 | WA1VFAFL3DA149797 | WA1VFAFL3DA160993 | WA1VFAFL3DA135091; WA1VFAFL3DA183965 | WA1VFAFL3DA148410 | WA1VFAFL3DA176854

WA1VFAFL3DA184873 | WA1VFAFL3DA144048 | WA1VFAFL3DA128156 | WA1VFAFL3DA172853 | WA1VFAFL3DA174604 | WA1VFAFL3DA178068; WA1VFAFL3DA190835 | WA1VFAFL3DA158855; WA1VFAFL3DA102205; WA1VFAFL3DA127458; WA1VFAFL3DA169581; WA1VFAFL3DA131851 | WA1VFAFL3DA198661 | WA1VFAFL3DA128447 | WA1VFAFL3DA100003; WA1VFAFL3DA159178 | WA1VFAFL3DA119408; WA1VFAFL3DA198451; WA1VFAFL3DA119649 | WA1VFAFL3DA181066 | WA1VFAFL3DA151002; WA1VFAFL3DA182749 | WA1VFAFL3DA169709; WA1VFAFL3DA153297 | WA1VFAFL3DA181780; WA1VFAFL3DA193766; WA1VFAFL3DA153378; WA1VFAFL3DA131526 | WA1VFAFL3DA116850 | WA1VFAFL3DA135415 | WA1VFAFL3DA140369; WA1VFAFL3DA163196; WA1VFAFL3DA168513; WA1VFAFL3DA180175; WA1VFAFL3DA118579 | WA1VFAFL3DA173601; WA1VFAFL3DA174912 | WA1VFAFL3DA126651 | WA1VFAFL3DA142459; WA1VFAFL3DA103290 | WA1VFAFL3DA187238 | WA1VFAFL3DA120123 | WA1VFAFL3DA101524 | WA1VFAFL3DA193329; WA1VFAFL3DA116024; WA1VFAFL3DA179818 | WA1VFAFL3DA177924 | WA1VFAFL3DA104472 | WA1VFAFL3DA184615; WA1VFAFL3DA106268 | WA1VFAFL3DA103001; WA1VFAFL3DA119778; WA1VFAFL3DA168415 | WA1VFAFL3DA149881 | WA1VFAFL3DA157088 | WA1VFAFL3DA165109 | WA1VFAFL3DA127752; WA1VFAFL3DA161352 | WA1VFAFL3DA130361 | WA1VFAFL3DA161383 | WA1VFAFL3DA193055; WA1VFAFL3DA109560; WA1VFAFL3DA195291; WA1VFAFL3DA178460; WA1VFAFL3DA114046

WA1VFAFL3DA155342; WA1VFAFL3DA180595 | WA1VFAFL3DA130473 | WA1VFAFL3DA189572; WA1VFAFL3DA137018 | WA1VFAFL3DA115262 | WA1VFAFL3DA176028 | WA1VFAFL3DA101670; WA1VFAFL3DA185022; WA1VFAFL3DA121403 | WA1VFAFL3DA124883 | WA1VFAFL3DA156913 | WA1VFAFL3DA163621

WA1VFAFL3DA189720; WA1VFAFL3DA116315 | WA1VFAFL3DA146947; WA1VFAFL3DA133499 | WA1VFAFL3DA186588 | WA1VFAFL3DA104245 | WA1VFAFL3DA125855 | WA1VFAFL3DA176272

WA1VFAFL3DA101247 | WA1VFAFL3DA193833 | WA1VFAFL3DA119943; WA1VFAFL3DA162985 | WA1VFAFL3DA103712 | WA1VFAFL3DA100759; WA1VFAFL3DA158838 | WA1VFAFL3DA152165

WA1VFAFL3DA181987 | WA1VFAFL3DA119392 | WA1VFAFL3DA163909; WA1VFAFL3DA103130 | WA1VFAFL3DA144437 | WA1VFAFL3DA121448 | WA1VFAFL3DA149024; WA1VFAFL3DA159147 | WA1VFAFL3DA132174 | WA1VFAFL3DA165496 | WA1VFAFL3DA195971 | WA1VFAFL3DA104262 | WA1VFAFL3DA197929; WA1VFAFL3DA187854; WA1VFAFL3DA130926 | WA1VFAFL3DA128240 | WA1VFAFL3DA136757 | WA1VFAFL3DA189698 | WA1VFAFL3DA175249

WA1VFAFL3DA170231 | WA1VFAFL3DA108702 | WA1VFAFL3DA134765; WA1VFAFL3DA158239 | WA1VFAFL3DA123619 | WA1VFAFL3DA161240 | WA1VFAFL3DA122597; WA1VFAFL3DA193010; WA1VFAFL3DA165711 | WA1VFAFL3DA127590 | WA1VFAFL3DA160332; WA1VFAFL3DA163991 | WA1VFAFL3DA113530

WA1VFAFL3DA123491 | WA1VFAFL3DA115259; WA1VFAFL3DA102088

WA1VFAFL3DA130442 | WA1VFAFL3DA184579 | WA1VFAFL3DA178281 | WA1VFAFL3DA116749 | WA1VFAFL3DA156300 | WA1VFAFL3DA106271; WA1VFAFL3DA157334 | WA1VFAFL3DA145099; WA1VFAFL3DA116279; WA1VFAFL3DA177583 | WA1VFAFL3DA129629; WA1VFAFL3DA106920; WA1VFAFL3DA190320 | WA1VFAFL3DA121367 | WA1VFAFL3DA108943; WA1VFAFL3DA190821; WA1VFAFL3DA180189; WA1VFAFL3DA145880 | WA1VFAFL3DA136838 | WA1VFAFL3DA115200 | WA1VFAFL3DA139402; WA1VFAFL3DA158841 | WA1VFAFL3DA112040; WA1VFAFL3DA173937; WA1VFAFL3DA174456; WA1VFAFL3DA138556 | WA1VFAFL3DA107131; WA1VFAFL3DA181312 | WA1VFAFL3DA170603 | WA1VFAFL3DA116380; WA1VFAFL3DA103306 | WA1VFAFL3DA167846 | WA1VFAFL3DA120333; WA1VFAFL3DA196893 | WA1VFAFL3DA169869; WA1VFAFL3DA133096 | WA1VFAFL3DA190530

WA1VFAFL3DA108201 | WA1VFAFL3DA181701 | WA1VFAFL3DA162288 | WA1VFAFL3DA103239 | WA1VFAFL3DA106142 | WA1VFAFL3DA177003 | WA1VFAFL3DA144812 | WA1VFAFL3DA136354 | WA1VFAFL3DA126973

WA1VFAFL3DA155423; WA1VFAFL3DA193119

WA1VFAFL3DA121918

WA1VFAFL3DA116072 | WA1VFAFL3DA104746 | WA1VFAFL3DA104522 | WA1VFAFL3DA183075 | WA1VFAFL3DA134152 | WA1VFAFL3DA117948 | WA1VFAFL3DA192536 | WA1VFAFL3DA139982 | WA1VFAFL3DA107436 | WA1VFAFL3DA158287

WA1VFAFL3DA109686 | WA1VFAFL3DA188065; WA1VFAFL3DA162260 | WA1VFAFL3DA152294; WA1VFAFL3DA196165; WA1VFAFL3DA153168; WA1VFAFL3DA151890

WA1VFAFL3DA112636; WA1VFAFL3DA100082 | WA1VFAFL3DA120509 | WA1VFAFL3DA109803; WA1VFAFL3DA172187; WA1VFAFL3DA116623 | WA1VFAFL3DA110949; WA1VFAFL3DA187062 | WA1VFAFL3DA184341

WA1VFAFL3DA174554; WA1VFAFL3DA122096 | WA1VFAFL3DA169354 | WA1VFAFL3DA172805 | WA1VFAFL3DA190186; WA1VFAFL3DA137231 | WA1VFAFL3DA188664 | WA1VFAFL3DA196649 | WA1VFAFL3DA192326

WA1VFAFL3DA139013 | WA1VFAFL3DA102091 | WA1VFAFL3DA171248 | WA1VFAFL3DA181276

WA1VFAFL3DA146575 | WA1VFAFL3DA169225 | WA1VFAFL3DA143823; WA1VFAFL3DA142249

WA1VFAFL3DA165563; WA1VFAFL3DA161688; WA1VFAFL3DA132689; WA1VFAFL3DA147385 | WA1VFAFL3DA137553

WA1VFAFL3DA117867 | WA1VFAFL3DA152246; WA1VFAFL3DA119960 | WA1VFAFL3DA158225 | WA1VFAFL3DA191760 | WA1VFAFL3DA153283 | WA1VFAFL3DA163439; WA1VFAFL3DA161304 | WA1VFAFL3DA125645 | WA1VFAFL3DA198983; WA1VFAFL3DA157902; WA1VFAFL3DA133261; WA1VFAFL3DA174134; WA1VFAFL3DA170035; WA1VFAFL3DA177535 | WA1VFAFL3DA161271 | WA1VFAFL3DA122311

WA1VFAFL3DA133230; WA1VFAFL3DA191158 | WA1VFAFL3DA168608; WA1VFAFL3DA104035; WA1VFAFL3DA127816 | WA1VFAFL3DA174215 | WA1VFAFL3DA186316 | WA1VFAFL3DA117318 | WA1VFAFL3DA189331 | WA1VFAFL3DA127704; WA1VFAFL3DA192990 | WA1VFAFL3DA173694 | WA1VFAFL3DA147466 | WA1VFAFL3DA107906; WA1VFAFL3DA104519 | WA1VFAFL3DA148343 | WA1VFAFL3DA163943; WA1VFAFL3DA166860 | WA1VFAFL3DA126455 | WA1VFAFL3DA106934; WA1VFAFL3DA155146 | WA1VFAFL3DA147712 | WA1VFAFL3DA144857

WA1VFAFL3DA161223 | WA1VFAFL3DA126102 | WA1VFAFL3DA137679; WA1VFAFL3DA149704; WA1VFAFL3DA185280 | WA1VFAFL3DA135298 | WA1VFAFL3DA156961 | WA1VFAFL3DA129730 | WA1VFAFL3DA120316; WA1VFAFL3DA193363; WA1VFAFL3DA137116 | WA1VFAFL3DA184291; WA1VFAFL3DA158662; WA1VFAFL3DA146723; WA1VFAFL3DA158001 | WA1VFAFL3DA145569 | WA1VFAFL3DA150366

WA1VFAFL3DA184369 | WA1VFAFL3DA142929 | WA1VFAFL3DA137245

WA1VFAFL3DA137746 | WA1VFAFL3DA106626; WA1VFAFL3DA141330; WA1VFAFL3DA176112 | WA1VFAFL3DA164249 | WA1VFAFL3DA105394 | WA1VFAFL3DA123216; WA1VFAFL3DA114886 | WA1VFAFL3DA143501; WA1VFAFL3DA145300 | WA1VFAFL3DA185196 | WA1VFAFL3DA125385; WA1VFAFL3DA174909 | WA1VFAFL3DA179060; WA1VFAFL3DA133390 | WA1VFAFL3DA193282 | WA1VFAFL3DA129713; WA1VFAFL3DA180452 | WA1VFAFL3DA120686 | WA1VFAFL3DA131042; WA1VFAFL3DA109879 | WA1VFAFL3DA150934; WA1VFAFL3DA175624

WA1VFAFL3DA185263 | WA1VFAFL3DA151193; WA1VFAFL3DA110482 | WA1VFAFL3DA198207 | WA1VFAFL3DA160699 | WA1VFAFL3DA105332 | WA1VFAFL3DA160864; WA1VFAFL3DA159679 | WA1VFAFL3DA141943; WA1VFAFL3DA133373 | WA1VFAFL3DA110403 | WA1VFAFL3DA180192 | WA1VFAFL3DA119893; WA1VFAFL3DA175347 | WA1VFAFL3DA106366 | WA1VFAFL3DA115553 | WA1VFAFL3DA195131 | WA1VFAFL3DA105251 | WA1VFAFL3DA131297

WA1VFAFL3DA130764; WA1VFAFL3DA115391 | WA1VFAFL3DA188048 | WA1VFAFL3DA139979; WA1VFAFL3DA147516 | WA1VFAFL3DA169449 | WA1VFAFL3DA137150 | WA1VFAFL3DA139805; WA1VFAFL3DA111437 | WA1VFAFL3DA133650; WA1VFAFL3DA175221; WA1VFAFL3DA183920 | WA1VFAFL3DA141604; WA1VFAFL3DA125791 | WA1VFAFL3DA114449 | WA1VFAFL3DA118534

WA1VFAFL3DA187501 | WA1VFAFL3DA128044; WA1VFAFL3DA146138; WA1VFAFL3DA115682 | WA1VFAFL3DA104813

WA1VFAFL3DA135799; WA1VFAFL3DA181200 | WA1VFAFL3DA123653 | WA1VFAFL3DA149623 | WA1VFAFL3DA162887; WA1VFAFL3DA107369; WA1VFAFL3DA104052 | WA1VFAFL3DA161920 | WA1VFAFL3DA179852; WA1VFAFL3DA159696 | WA1VFAFL3DA188499 | WA1VFAFL3DA144132 | WA1VFAFL3DA175140 | WA1VFAFL3DA171766; WA1VFAFL3DA186543; WA1VFAFL3DA109400 | WA1VFAFL3DA106206 | WA1VFAFL3DA185859; WA1VFAFL3DA192360 | WA1VFAFL3DA128321 | WA1VFAFL3DA140520 | WA1VFAFL3DA195629; WA1VFAFL3DA162596 | WA1VFAFL3DA107629 | WA1VFAFL3DA177454 | WA1VFAFL3DA196859 | WA1VFAFL3DA163831 | WA1VFAFL3DA170455; WA1VFAFL3DA168706; WA1VFAFL3DA161285 | WA1VFAFL3DA100986; WA1VFAFL3DA105931; WA1VFAFL3DA147452 | WA1VFAFL3DA148858; WA1VFAFL3DA105072; WA1VFAFL3DA154384 | WA1VFAFL3DA112667; WA1VFAFL3DA126696 | WA1VFAFL3DA101409 | WA1VFAFL3DA153204 | WA1VFAFL3DA126407; WA1VFAFL3DA192035 | WA1VFAFL3DA123975 | WA1VFAFL3DA149976 | WA1VFAFL3DA150500 | WA1VFAFL3DA144602 | WA1VFAFL3DA190124 | WA1VFAFL3DA124494 | WA1VFAFL3DA105167 | WA1VFAFL3DA194982 | WA1VFAFL3DA113799 | WA1VFAFL3DA110448; WA1VFAFL3DA140436; WA1VFAFL3DA185232; WA1VFAFL3DA162517 | WA1VFAFL3DA151579 | WA1VFAFL3DA126942; WA1VFAFL3DA116508; WA1VFAFL3DA169998 | WA1VFAFL3DA139304 | WA1VFAFL3DA133020

WA1VFAFL3DA184713; WA1VFAFL3DA129033 | WA1VFAFL3DA127900 | WA1VFAFL3DA101510 | WA1VFAFL3DA163098; WA1VFAFL3DA181732; WA1VFAFL3DA124298 | WA1VFAFL3DA169211; WA1VFAFL3DA108022 | WA1VFAFL3DA110787; WA1VFAFL3DA105329 | WA1VFAFL3DA104682 | WA1VFAFL3DA193539 | WA1VFAFL3DA146320 | WA1VFAFL3DA113995 | WA1VFAFL3DA127346 | WA1VFAFL3DA189751 | WA1VFAFL3DA154174 | WA1VFAFL3DA106481 | WA1VFAFL3DA154627 | WA1VFAFL3DA198501 | WA1VFAFL3DA177566 | WA1VFAFL3DA156474 | WA1VFAFL3DA185974 | WA1VFAFL3DA170777 | WA1VFAFL3DA115049 | WA1VFAFL3DA127847 | WA1VFAFL3DA116198 | WA1VFAFL3DA109543 | WA1VFAFL3DA101085 | WA1VFAFL3DA178006; WA1VFAFL3DA143434

WA1VFAFL3DA152358; WA1VFAFL3DA101913; WA1VFAFL3DA182993 | WA1VFAFL3DA100647; WA1VFAFL3DA176241 | WA1VFAFL3DA108067 | WA1VFAFL3DA107680 | WA1VFAFL3DA168642; WA1VFAFL3DA167247 | WA1VFAFL3DA104214 | WA1VFAFL3DA193993 | WA1VFAFL3DA196666 | WA1VFAFL3DA181858; WA1VFAFL3DA101426

WA1VFAFL3DA140887 | WA1VFAFL3DA189474 | WA1VFAFL3DA194402; WA1VFAFL3DA144521 | WA1VFAFL3DA133079 | WA1VFAFL3DA152389 | WA1VFAFL3DA156457; WA1VFAFL3DA126746; WA1VFAFL3DA111342; WA1VFAFL3DA138699 | WA1VFAFL3DA160251 | WA1VFAFL3DA162632 | WA1VFAFL3DA144535; WA1VFAFL3DA167037 | WA1VFAFL3DA194626 | WA1VFAFL3DA110112 | WA1VFAFL3DA147399 | WA1VFAFL3DA171878; WA1VFAFL3DA148830; WA1VFAFL3DA160007 | WA1VFAFL3DA151940; WA1VFAFL3DA152568 | WA1VFAFL3DA138640 | WA1VFAFL3DA157849 | WA1VFAFL3DA174537; WA1VFAFL3DA132708; WA1VFAFL3DA113950 | WA1VFAFL3DA117190

WA1VFAFL3DA106870; WA1VFAFL3DA128707 | WA1VFAFL3DA147354; WA1VFAFL3DA184940

WA1VFAFL3DA138816 | WA1VFAFL3DA176949 | WA1VFAFL3DA137603 | WA1VFAFL3DA169483 | WA1VFAFL3DA119344 | WA1VFAFL3DA194514; WA1VFAFL3DA134331 | WA1VFAFL3DA198949; WA1VFAFL3DA197302; WA1VFAFL3DA181830; WA1VFAFL3DA198241 | WA1VFAFL3DA180953 | WA1VFAFL3DA153543 | WA1VFAFL3DA161013 | WA1VFAFL3DA131946; WA1VFAFL3DA197526 | WA1VFAFL3DA137522

WA1VFAFL3DA193377 | WA1VFAFL3DA136290 | WA1VFAFL3DA162792 | WA1VFAFL3DA108313 | WA1VFAFL3DA177194; WA1VFAFL3DA181231; WA1VFAFL3DA167779 | WA1VFAFL3DA164381; WA1VFAFL3DA153705 | WA1VFAFL3DA164347 | WA1VFAFL3DA195839 | WA1VFAFL3DA160749; WA1VFAFL3DA101135; WA1VFAFL3DA121207 | WA1VFAFL3DA108716; WA1VFAFL3DA162713 | WA1VFAFL3DA199583 | WA1VFAFL3DA106822 | WA1VFAFL3DA106500 | WA1VFAFL3DA103046 | WA1VFAFL3DA140047 | WA1VFAFL3DA162663; WA1VFAFL3DA143594; WA1VFAFL3DA175199 | WA1VFAFL3DA127573 | WA1VFAFL3DA181021; WA1VFAFL3DA150478; WA1VFAFL3DA113978 | WA1VFAFL3DA137956

WA1VFAFL3DA115522; WA1VFAFL3DA172030 | WA1VFAFL3DA160606 | WA1VFAFL3DA146897

WA1VFAFL3DA123409; WA1VFAFL3DA123376 | WA1VFAFL3DA134958 | WA1VFAFL3DA192844 | WA1VFAFL3DA148620; WA1VFAFL3DA158984 | WA1VFAFL3DA197168; WA1VFAFL3DA162050; WA1VFAFL3DA160797; WA1VFAFL3DA168320 | WA1VFAFL3DA173386 | WA1VFAFL3DA164462 | WA1VFAFL3DA152537; WA1VFAFL3DA120607 | WA1VFAFL3DA179026

WA1VFAFL3DA104729 | WA1VFAFL3DA113141

WA1VFAFL3DA132319 | WA1VFAFL3DA117982 | WA1VFAFL3DA113446; WA1VFAFL3DA128576 | WA1VFAFL3DA133972; WA1VFAFL3DA114550

WA1VFAFL3DA149301 | WA1VFAFL3DA180404 | WA1VFAFL3DA172190 | WA1VFAFL3DA189068; WA1VFAFL3DA163960 | WA1VFAFL3DA148195

WA1VFAFL3DA142378; WA1VFAFL3DA146673; WA1VFAFL3DA193069 | WA1VFAFL3DA158743 | WA1VFAFL3DA153879

WA1VFAFL3DA104911

WA1VFAFL3DA105637 | WA1VFAFL3DA187868 | WA1VFAFL3DA192827; WA1VFAFL3DA158581 | WA1VFAFL3DA118341 | WA1VFAFL3DA177387; WA1VFAFL3DA154661; WA1VFAFL3DA159469 | WA1VFAFL3DA115360 | WA1VFAFL3DA194223 | WA1VFAFL3DA150867 | WA1VFAFL3DA193217; WA1VFAFL3DA156460; WA1VFAFL3DA142462

WA1VFAFL3DA116587; WA1VFAFL3DA191600

WA1VFAFL3DA196442; WA1VFAFL3DA144440 | WA1VFAFL3DA148083 | WA1VFAFL3DA176045 | WA1VFAFL3DA139075 | WA1VFAFL3DA191368 | WA1VFAFL3DA158256 | WA1VFAFL3DA105721; WA1VFAFL3DA172884 | WA1VFAFL3DA164865 | WA1VFAFL3DA160489; WA1VFAFL3DA196764 | WA1VFAFL3DA151615 | WA1VFAFL3DA157236 | WA1VFAFL3DA122907 | WA1VFAFL3DA138606; WA1VFAFL3DA188017 | WA1VFAFL3DA122891 | WA1VFAFL3DA159925 | WA1VFAFL3DA130117 | WA1VFAFL3DA100440; WA1VFAFL3DA153865 | WA1VFAFL3DA170021 | WA1VFAFL3DA198109; WA1VFAFL3DA109364 | WA1VFAFL3DA160637 | WA1VFAFL3DA136807 | WA1VFAFL3DA191337

WA1VFAFL3DA150898 | WA1VFAFL3DA197106 | WA1VFAFL3DA134202 | WA1VFAFL3DA172092; WA1VFAFL3DA149752; WA1VFAFL3DA173162 | WA1VFAFL3DA114161; WA1VFAFL3DA159049

WA1VFAFL3DA190527; WA1VFAFL3DA136581 | WA1VFAFL3DA141831; WA1VFAFL3DA197591

WA1VFAFL3DA128724 | WA1VFAFL3DA163862

WA1VFAFL3DA136323; WA1VFAFL3DA119750 | WA1VFAFL3DA178300 | WA1VFAFL3DA169368 | WA1VFAFL3DA104360

WA1VFAFL3DA184470 | WA1VFAFL3DA144843 | WA1VFAFL3DA157995 | WA1VFAFL3DA172321 | WA1VFAFL3DA104701 | WA1VFAFL3DA114967; WA1VFAFL3DA135396 | WA1VFAFL3DA180399 | WA1VFAFL3DA160783 | WA1VFAFL3DA144373 | WA1VFAFL3DA149587 | WA1VFAFL3DA162372 | WA1VFAFL3DA128903; WA1VFAFL3DA104830; WA1VFAFL3DA104083; WA1VFAFL3DA122230 | WA1VFAFL3DA127041; WA1VFAFL3DA190396 | WA1VFAFL3DA164610 | WA1VFAFL3DA181665; WA1VFAFL3DA198367 | WA1VFAFL3DA194173 | WA1VFAFL3DA198482; WA1VFAFL3DA133082 | WA1VFAFL3DA198434 | WA1VFAFL3DA134975 | WA1VFAFL3DA101605; WA1VFAFL3DA131932 | WA1VFAFL3DA108098; WA1VFAFL3DA197817 | WA1VFAFL3DA120140; WA1VFAFL3DA107128 | WA1VFAFL3DA164560; WA1VFAFL3DA118601; WA1VFAFL3DA124754; WA1VFAFL3DA123233 | WA1VFAFL3DA194559 | WA1VFAFL3DA117545; WA1VFAFL3DA169208 | WA1VFAFL3DA157138; WA1VFAFL3DA161738 | WA1VFAFL3DA153154 | WA1VFAFL3DA133793 | WA1VFAFL3DA153588 | WA1VFAFL3DA168737 | WA1VFAFL3DA142770 | WA1VFAFL3DA150903; WA1VFAFL3DA146804 | WA1VFAFL3DA100339 | WA1VFAFL3DA101152 | WA1VFAFL3DA180659

WA1VFAFL3DA196215; WA1VFAFL3DA113558 | WA1VFAFL3DA121787 | WA1VFAFL3DA129811; WA1VFAFL3DA101541 | WA1VFAFL3DA191239 | WA1VFAFL3DA178121 | WA1VFAFL3DA177969 | WA1VFAFL3DA194786; WA1VFAFL3DA114144; WA1VFAFL3DA152702 | WA1VFAFL3DA195310 | WA1VFAFL3DA191581 | WA1VFAFL3DA196747; WA1VFAFL3DA144065 | WA1VFAFL3DA159505; WA1VFAFL3DA153302

WA1VFAFL3DA126097 | WA1VFAFL3DA157477

WA1VFAFL3DA106464 | WA1VFAFL3DA148889; WA1VFAFL3DA136371; WA1VFAFL3DA114564 | WA1VFAFL3DA194657 | WA1VFAFL3DA105217 | WA1VFAFL3DA174179 | WA1VFAFL3DA124737 | WA1VFAFL3DA134572 | WA1VFAFL3DA131431 | WA1VFAFL3DA191709; WA1VFAFL3DA176062 | WA1VFAFL3DA135687; WA1VFAFL3DA118243 | WA1VFAFL3DA160427; WA1VFAFL3DA195419

WA1VFAFL3DA194450 | WA1VFAFL3DA124902; WA1VFAFL3DA174683 | WA1VFAFL3DA122860; WA1VFAFL3DA141912; WA1VFAFL3DA192942 | WA1VFAFL3DA109591 | WA1VFAFL3DA110658; WA1VFAFL3DA110952 | WA1VFAFL3DA105413; WA1VFAFL3DA172402 | WA1VFAFL3DA168902 | WA1VFAFL3DA155065 | WA1VFAFL3DA156927; WA1VFAFL3DA122325 | WA1VFAFL3DA149606 | WA1VFAFL3DA150982 | WA1VFAFL3DA182167; WA1VFAFL3DA141618 | WA1VFAFL3DA187157; WA1VFAFL3DA141845 | WA1VFAFL3DA179754; WA1VFAFL3DA145426 | WA1VFAFL3DA151355; WA1VFAFL3DA106819 | WA1VFAFL3DA196621; WA1VFAFL3DA148648 | WA1VFAFL3DA194755 | WA1VFAFL3DA162730 | WA1VFAFL3DA195985 | WA1VFAFL3DA140596 | WA1VFAFL3DA195601 | WA1VFAFL3DA198210 | WA1VFAFL3DA168916 | WA1VFAFL3DA182329; WA1VFAFL3DA101250 | WA1VFAFL3DA163649 | WA1VFAFL3DA108182 | WA1VFAFL3DA153381; WA1VFAFL3DA133129 | WA1VFAFL3DA142820; WA1VFAFL3DA124897 | WA1VFAFL3DA171315 | WA1VFAFL3DA148956 | WA1VFAFL3DA152120; WA1VFAFL3DA165997 | WA1VFAFL3DA147046 | WA1VFAFL3DA147337 | WA1VFAFL3DA184209; WA1VFAFL3DA115634; WA1VFAFL3DA175011 | WA1VFAFL3DA194013 | WA1VFAFL3DA177762 | WA1VFAFL3DA181326 | WA1VFAFL3DA186655; WA1VFAFL3DA117688; WA1VFAFL3DA143353; WA1VFAFL3DA179513 | WA1VFAFL3DA120591 | WA1VFAFL3DA141280 | WA1VFAFL3DA168267; WA1VFAFL3DA136192 | WA1VFAFL3DA177714; WA1VFAFL3DA132921 | WA1VFAFL3DA151887; WA1VFAFL3DA149671; WA1VFAFL3DA166471 | WA1VFAFL3DA188518 | WA1VFAFL3DA154935; WA1VFAFL3DA125158; WA1VFAFL3DA131719 | WA1VFAFL3DA141473 | WA1VFAFL3DA113477 | WA1VFAFL3DA169936; WA1VFAFL3DA136550 | WA1VFAFL3DA132952 | WA1VFAFL3DA131901 | WA1VFAFL3DA186851; WA1VFAFL3DA109395; WA1VFAFL3DA118629 | WA1VFAFL3DA185053 | WA1VFAFL3DA179494 | WA1VFAFL3DA167717; WA1VFAFL3DA161206; WA1VFAFL3DA136130; WA1VFAFL3DA171203; WA1VFAFL3DA112474; WA1VFAFL3DA106643 | WA1VFAFL3DA162453 | WA1VFAFL3DA155714; WA1VFAFL3DA160220 | WA1VFAFL3DA196845; WA1VFAFL3DA131686 | WA1VFAFL3DA185201; WA1VFAFL3DA173095 | WA1VFAFL3DA127069; WA1VFAFL3DA167698 | WA1VFAFL3DA104004 | WA1VFAFL3DA119120; WA1VFAFL3DA172495 | WA1VFAFL3DA157558 | WA1VFAFL3DA105685 | WA1VFAFL3DA183450 | WA1VFAFL3DA123314; WA1VFAFL3DA158208 | WA1VFAFL3DA177261 | WA1VFAFL3DA160217 | WA1VFAFL3DA188146; WA1VFAFL3DA132725; WA1VFAFL3DA166048 | WA1VFAFL3DA128075; WA1VFAFL3DA155258 | WA1VFAFL3DA176160 | WA1VFAFL3DA100955 | WA1VFAFL3DA163294 | WA1VFAFL3DA106416 | WA1VFAFL3DA187028 | WA1VFAFL3DA120946 | WA1VFAFL3DA118386 | WA1VFAFL3DA140503; WA1VFAFL3DA175509 | WA1VFAFL3DA196425 | WA1VFAFL3DA163652

WA1VFAFL3DA199275 | WA1VFAFL3DA150626; WA1VFAFL3DA178023; WA1VFAFL3DA101989 | WA1VFAFL3DA127671 | WA1VFAFL3DA182170 | WA1VFAFL3DA189541 | WA1VFAFL3DA148939 | WA1VFAFL3DA199339 | WA1VFAFL3DA123037; WA1VFAFL3DA170858; WA1VFAFL3DA171489

WA1VFAFL3DA180502 | WA1VFAFL3DA185215 | WA1VFAFL3DA140002; WA1VFAFL3DA192312; WA1VFAFL3DA182363 | WA1VFAFL3DA129100; WA1VFAFL3DA140310; WA1VFAFL3DA110160 | WA1VFAFL3DA131235 | WA1VFAFL3DA188776 | WA1VFAFL3DA141571; WA1VFAFL3DA181827; WA1VFAFL3DA108456 | WA1VFAFL3DA103970 | WA1VFAFL3DA168043; WA1VFAFL3DA183321

WA1VFAFL3DA138024 | WA1VFAFL3DA185621 | WA1VFAFL3DA112619 | WA1VFAFL3DA196053; WA1VFAFL3DA137083; WA1VFAFL3DA195727

WA1VFAFL3DA171797 | WA1VFAFL3DA179799 | WA1VFAFL3DA129520; WA1VFAFL3DA136161 | WA1VFAFL3DA140632 | WA1VFAFL3DA126018 | WA1VFAFL3DA113222 | WA1VFAFL3DA141215 | WA1VFAFL3DA100745 | WA1VFAFL3DA110773 | WA1VFAFL3DA121577; WA1VFAFL3DA136306 | WA1VFAFL3DA119831 | WA1VFAFL3DA170889 | WA1VFAFL3DA166809; WA1VFAFL3DA155082; WA1VFAFL3DA107291; WA1VFAFL3DA165806; WA1VFAFL3DA193752 | WA1VFAFL3DA181861; WA1VFAFL3DA106092 | WA1VFAFL3DA183836 | WA1VFAFL3DA131445 | WA1VFAFL3DA179057; WA1VFAFL3DA149735 | WA1VFAFL3DA109767 | WA1VFAFL3DA130716 | WA1VFAFL3DA159150 | WA1VFAFL3DA106027 | WA1VFAFL3DA194805 | WA1VFAFL3DA125788 | WA1VFAFL3DA170245; WA1VFAFL3DA199888 | WA1VFAFL3DA179981; WA1VFAFL3DA167202 | WA1VFAFL3DA169046

WA1VFAFL3DA103368 | WA1VFAFL3DA159892 | WA1VFAFL3DA172514; WA1VFAFL3DA160895

WA1VFAFL3DA123992; WA1VFAFL3DA118064 | WA1VFAFL3DA152442; WA1VFAFL3DA121546 | WA1VFAFL3DA114189 | WA1VFAFL3DA199728 | WA1VFAFL3DA182704 | WA1VFAFL3DA150674; WA1VFAFL3DA114399 | WA1VFAFL3DA118582; WA1VFAFL3DA192018; WA1VFAFL3DA166437 | WA1VFAFL3DA155504 | WA1VFAFL3DA187434 | WA1VFAFL3DA172643; WA1VFAFL3DA103435 | WA1VFAFL3DA180256 | WA1VFAFL3DA139545; WA1VFAFL3DA192858

WA1VFAFL3DA159889 | WA1VFAFL3DA161755 | WA1VFAFL3DA178104 | WA1VFAFL3DA132479 | WA1VFAFL3DA190981 | WA1VFAFL3DA129534; WA1VFAFL3DA191922 | WA1VFAFL3DA159276 | WA1VFAFL3DA168026 | WA1VFAFL3DA101734 | WA1VFAFL3DA139531; WA1VFAFL3DA108523 | WA1VFAFL3DA151565; WA1VFAFL3DA120879 | WA1VFAFL3DA138346; WA1VFAFL3DA173274 | WA1VFAFL3DA145247; WA1VFAFL3DA122535 | WA1VFAFL3DA176319 | WA1VFAFL3DA145460; WA1VFAFL3DA147094 | WA1VFAFL3DA134118; WA1VFAFL3DA186459 | WA1VFAFL3DA195355

WA1VFAFL3DA180838 | WA1VFAFL3DA166440; WA1VFAFL3DA157379 | WA1VFAFL3DA194965; WA1VFAFL3DA120302; WA1VFAFL3DA132045 | WA1VFAFL3DA147614; WA1VFAFL3DA101121 | WA1VFAFL3DA122261

WA1VFAFL3DA127329; WA1VFAFL3DA137763; WA1VFAFL3DA198496; WA1VFAFL3DA155793 | WA1VFAFL3DA126231 | WA1VFAFL3DA150819 | WA1VFAFL3DA198532 | WA1VFAFL3DA123569; WA1VFAFL3DA102351; WA1VFAFL3DA157267 | WA1VFAFL3DA102544 | WA1VFAFL3DA174103; WA1VFAFL3DA128271 | WA1VFAFL3DA109025; WA1VFAFL3DA157933; WA1VFAFL3DA146270 | WA1VFAFL3DA111566 | WA1VFAFL3DA149184 | WA1VFAFL3DA192228; WA1VFAFL3DA144907 | WA1VFAFL3DA182668

WA1VFAFL3DA184260 | WA1VFAFL3DA138203 | WA1VFAFL3DA129498 | WA1VFAFL3DA139593 | WA1VFAFL3DA101748

WA1VFAFL3DA165949; WA1VFAFL3DA134832 | WA1VFAFL3DA144583; WA1VFAFL3DA145930 | WA1VFAFL3DA198952; WA1VFAFL3DA100390 | WA1VFAFL3DA105945; WA1VFAFL3DA126505 | WA1VFAFL3DA111664 | WA1VFAFL3DA162906 | WA1VFAFL3DA146558; WA1VFAFL3DA117402; WA1VFAFL3DA193802 | WA1VFAFL3DA192357 | WA1VFAFL3DA188910 | WA1VFAFL3DA152134 | WA1VFAFL3DA152375; WA1VFAFL3DA179172; WA1VFAFL3DA108036 | WA1VFAFL3DA118131 | WA1VFAFL3DA116976 | WA1VFAFL3DA126715 | WA1VFAFL3DA177518; WA1VFAFL3DA180371 | WA1VFAFL3DA185795; WA1VFAFL3DA133860; WA1VFAFL3DA164364; WA1VFAFL3DA189958 | WA1VFAFL3DA125757; WA1VFAFL3DA128996; WA1VFAFL3DA104875; WA1VFAFL3DA166146; WA1VFAFL3DA105346; WA1VFAFL3DA155079 | WA1VFAFL3DA129971 | WA1VFAFL3DA123247 | WA1VFAFL3DA118369; WA1VFAFL3DA176868 | WA1VFAFL3DA136452

WA1VFAFL3DA176689 | WA1VFAFL3DA119795; WA1VFAFL3DA197445 | WA1VFAFL3DA188101 | WA1VFAFL3DA114659; WA1VFAFL3DA158953 | WA1VFAFL3DA124043

WA1VFAFL3DA111471 | WA1VFAFL3DA187742; WA1VFAFL3DA181438; WA1VFAFL3DA110854 | WA1VFAFL3DA195758; WA1VFAFL3DA118162 |
The car appears to be a Audi.
The specific car is a A4 Allroad according to our records.
Find details on VINs that start with WA1VFAFL3DA1.
WA1VFAFL3DA193914 | WA1VFAFL3DA142686; WA1VFAFL3DA182248 | WA1VFAFL3DA140405 | WA1VFAFL3DA142445; WA1VFAFL3DA151369; WA1VFAFL3DA186896 | WA1VFAFL3DA167801 | WA1VFAFL3DA126701; WA1VFAFL3DA130084 | WA1VFAFL3DA148715; WA1VFAFL3DA138511

WA1VFAFL3DA165546; WA1VFAFL3DA163814 | WA1VFAFL3DA101507 | WA1VFAFL3DA186512; WA1VFAFL3DA123202 | WA1VFAFL3DA191211 | WA1VFAFL3DA124236 | WA1VFAFL3DA133597 | WA1VFAFL3DA138475 | WA1VFAFL3DA142235; WA1VFAFL3DA171380 | WA1VFAFL3DA169113; WA1VFAFL3DA154157; WA1VFAFL3DA168303 | WA1VFAFL3DA183853 | WA1VFAFL3DA171850 | WA1VFAFL3DA156720 | WA1VFAFL3DA166096 | WA1VFAFL3DA124575 | WA1VFAFL3DA167006 | WA1VFAFL3DA161898 | WA1VFAFL3DA176675 | WA1VFAFL3DA148973; WA1VFAFL3DA159908; WA1VFAFL3DA190026 | WA1VFAFL3DA155454 | WA1VFAFL3DA180533 | WA1VFAFL3DA181004; WA1VFAFL3DA129341 | WA1VFAFL3DA190723 | WA1VFAFL3DA103824 | WA1VFAFL3DA195372 | WA1VFAFL3DA169063 | WA1VFAFL3DA116878 | WA1VFAFL3DA138931; WA1VFAFL3DA159570 | WA1VFAFL3DA180466; WA1VFAFL3DA156667

WA1VFAFL3DA166180 | WA1VFAFL3DA107310 | WA1VFAFL3DA148407 | WA1VFAFL3DA113138 | WA1VFAFL3DA110742; WA1VFAFL3DA198708; WA1VFAFL3DA101488

WA1VFAFL3DA153235; WA1VFAFL3DA172903 | WA1VFAFL3DA146995 | WA1VFAFL3DA191516; WA1VFAFL3DA149783 | WA1VFAFL3DA138315 | WA1VFAFL3DA106173

WA1VFAFL3DA160377 | WA1VFAFL3DA131364 | WA1VFAFL3DA162954; WA1VFAFL3DA108859 | WA1VFAFL3DA132241 | WA1VFAFL3DA135530; WA1VFAFL3DA177759; WA1VFAFL3DA141716; WA1VFAFL3DA172223 | WA1VFAFL3DA183335 | WA1VFAFL3DA128609; WA1VFAFL3DA169578 | WA1VFAFL3DA162629 | WA1VFAFL3DA159956 | WA1VFAFL3DA147421 | WA1VFAFL3DA162680 | WA1VFAFL3DA108506 | WA1VFAFL3DA187840; WA1VFAFL3DA188681 | WA1VFAFL3DA112300 | WA1VFAFL3DA190804 | WA1VFAFL3DA127587 | WA1VFAFL3DA198076 | WA1VFAFL3DA165577 | WA1VFAFL3DA128674 | WA1VFAFL3DA185800 | WA1VFAFL3DA170097 | WA1VFAFL3DA162338 | WA1VFAFL3DA137813; WA1VFAFL3DA112099 | WA1VFAFL3DA125533 | WA1VFAFL3DA163716 | WA1VFAFL3DA101166; WA1VFAFL3DA122101; WA1VFAFL3DA117285

WA1VFAFL3DA120817 | WA1VFAFL3DA143272; WA1VFAFL3DA198000 | WA1VFAFL3DA136872 | WA1VFAFL3DA178992 | WA1VFAFL3DA105850; WA1VFAFL3DA141764 | WA1VFAFL3DA141506; WA1VFAFL3DA127119 | WA1VFAFL3DA125578 | WA1VFAFL3DA120199 | WA1VFAFL3DA109428 | WA1VFAFL3DA117044 | WA1VFAFL3DA185702 | WA1VFAFL3DA164395; WA1VFAFL3DA129968 | WA1VFAFL3DA151694 | WA1VFAFL3DA113933; WA1VFAFL3DA196103 | WA1VFAFL3DA106254 | WA1VFAFL3DA171217 | WA1VFAFL3DA139285; WA1VFAFL3DA107825; WA1VFAFL3DA140873 | WA1VFAFL3DA197834; WA1VFAFL3DA177812; WA1VFAFL3DA199390 | WA1VFAFL3DA151016; WA1VFAFL3DA152554

WA1VFAFL3DA163375 | WA1VFAFL3DA144681 | WA1VFAFL3DA186204; WA1VFAFL3DA153672; WA1VFAFL3DA177258 | WA1VFAFL3DA101538 | WA1VFAFL3DA142042 | WA1VFAFL3DA185361 | WA1VFAFL3DA138721; WA1VFAFL3DA168804 | WA1VFAFL3DA138363 | WA1VFAFL3DA136774 | WA1VFAFL3DA155826

WA1VFAFL3DA114208 | WA1VFAFL3DA169421 | WA1VFAFL3DA120638 | WA1VFAFL3DA197350 | WA1VFAFL3DA141229 | WA1VFAFL3DA195422; WA1VFAFL3DA198742; WA1VFAFL3DA178569; WA1VFAFL3DA174005 | WA1VFAFL3DA189992

WA1VFAFL3DA102673 | WA1VFAFL3DA182556 | WA1VFAFL3DA129212; WA1VFAFL3DA184453 | WA1VFAFL3DA197039 | WA1VFAFL3DA156202 | WA1VFAFL3DA194125; WA1VFAFL3DA191712 | WA1VFAFL3DA180791 | WA1VFAFL3DA197655 | WA1VFAFL3DA153042 | WA1VFAFL3DA146544; WA1VFAFL3DA196585; WA1VFAFL3DA128562 | WA1VFAFL3DA193668 | WA1VFAFL3DA129694; WA1VFAFL3DA111907 | WA1VFAFL3DA155924 | WA1VFAFL3DA156782 | WA1VFAFL3DA146589 | WA1VFAFL3DA165613 | WA1VFAFL3DA126956; WA1VFAFL3DA100535 | WA1VFAFL3DA143188 | WA1VFAFL3DA155633 | WA1VFAFL3DA124981 | WA1VFAFL3DA100227 | WA1VFAFL3DA197638 | WA1VFAFL3DA178779 | WA1VFAFL3DA138671 | WA1VFAFL3DA176899; WA1VFAFL3DA114774 | WA1VFAFL3DA161951 | WA1VFAFL3DA180564 | WA1VFAFL3DA167040 | WA1VFAFL3DA145877 | WA1VFAFL3DA199745 | WA1VFAFL3DA154563 | WA1VFAFL3DA181908 | WA1VFAFL3DA149069; WA1VFAFL3DA125841 | WA1VFAFL3DA191595; WA1VFAFL3DA112846 | WA1VFAFL3DA134460; WA1VFAFL3DA133180 | WA1VFAFL3DA127508; WA1VFAFL3DA105525 | WA1VFAFL3DA134393 | WA1VFAFL3DA154675 | WA1VFAFL3DA161805 | WA1VFAFL3DA173971 | WA1VFAFL3DA157821; WA1VFAFL3DA131929; WA1VFAFL3DA111020 | WA1VFAFL3DA154269 | WA1VFAFL3DA178748; WA1VFAFL3DA187207; WA1VFAFL3DA118047; WA1VFAFL3DA177597 | WA1VFAFL3DA124947

WA1VFAFL3DA186462; WA1VFAFL3DA166342 | WA1VFAFL3DA127475 | WA1VFAFL3DA155003; WA1VFAFL3DA147628; WA1VFAFL3DA148987; WA1VFAFL3DA178345 | WA1VFAFL3DA134510 | WA1VFAFL3DA190253 | WA1VFAFL3DA100115 | WA1VFAFL3DA170942 | WA1VFAFL3DA105055 | WA1VFAFL3DA136743 | WA1VFAFL3DA151792

WA1VFAFL3DA163795 | WA1VFAFL3DA124141 | WA1VFAFL3DA158550; WA1VFAFL3DA196926 | WA1VFAFL3DA118002 | WA1VFAFL3DA125774 | WA1VFAFL3DA171993

WA1VFAFL3DA124723 | WA1VFAFL3DA163330 | WA1VFAFL3DA159813 | WA1VFAFL3DA119957 | WA1VFAFL3DA137035

WA1VFAFL3DA175087 | WA1VFAFL3DA196912; WA1VFAFL3DA120090 | WA1VFAFL3DA142350; WA1VFAFL3DA195906 | WA1VFAFL3DA162226 | WA1VFAFL3DA113267 | WA1VFAFL3DA145541; WA1VFAFL3DA133132 | WA1VFAFL3DA178586

WA1VFAFL3DA156944 | WA1VFAFL3DA178698 | WA1VFAFL3DA152196; WA1VFAFL3DA156863 | WA1VFAFL3DA122499 | WA1VFAFL3DA164185; WA1VFAFL3DA189863 | WA1VFAFL3DA196358; WA1VFAFL3DA143398

WA1VFAFL3DA156183; WA1VFAFL3DA106691; WA1VFAFL3DA108330

WA1VFAFL3DA172061 | WA1VFAFL3DA194948 | WA1VFAFL3DA157480 | WA1VFAFL3DA127265; WA1VFAFL3DA171041 | WA1VFAFL3DA127153; WA1VFAFL3DA176823; WA1VFAFL3DA146690; WA1VFAFL3DA125807; WA1VFAFL3DA134071 | WA1VFAFL3DA184677 | WA1VFAFL3DA124365 | WA1VFAFL3DA107050 | WA1VFAFL3DA199776 | WA1VFAFL3DA131607 | WA1VFAFL3DA134586 | WA1VFAFL3DA115858; WA1VFAFL3DA133700 | WA1VFAFL3DA101278 | WA1VFAFL3DA157964; WA1VFAFL3DA159262 | WA1VFAFL3DA190754 | WA1VFAFL3DA171945; WA1VFAFL3DA134507; WA1VFAFL3DA184792; WA1VFAFL3DA163750 | WA1VFAFL3DA153994; WA1VFAFL3DA145524 | WA1VFAFL3DA161707 | WA1VFAFL3DA110966 | WA1VFAFL3DA121661 | WA1VFAFL3DA106951 | WA1VFAFL3DA169564 | WA1VFAFL3DA146141 | WA1VFAFL3DA142266 | WA1VFAFL3DA124379; WA1VFAFL3DA108571

WA1VFAFL3DA148245; WA1VFAFL3DA164445; WA1VFAFL3DA157396 | WA1VFAFL3DA198675 | WA1VFAFL3DA163280; WA1VFAFL3DA176207 | WA1VFAFL3DA160721 | WA1VFAFL3DA122227; WA1VFAFL3DA139562 | WA1VFAFL3DA194495 | WA1VFAFL3DA120400 | WA1VFAFL3DA103256 | WA1VFAFL3DA198658 | WA1VFAFL3DA114614 | WA1VFAFL3DA135740 | WA1VFAFL3DA154238 | WA1VFAFL3DA146432; WA1VFAFL3DA122423 | WA1VFAFL3DA197400 | WA1VFAFL3DA115780 | WA1VFAFL3DA144163 | WA1VFAFL3DA168334 | WA1VFAFL3DA174263 | WA1VFAFL3DA154286 | WA1VFAFL3DA163389 | WA1VFAFL3DA186199 | WA1VFAFL3DA120641 | WA1VFAFL3DA153803; WA1VFAFL3DA102608; WA1VFAFL3DA197719 | WA1VFAFL3DA113947

WA1VFAFL3DA188096 | WA1VFAFL3DA122146 | WA1VFAFL3DA156376 | WA1VFAFL3DA101961 | WA1VFAFL3DA143143; WA1VFAFL3DA124012 | WA1VFAFL3DA183514; WA1VFAFL3DA170049 | WA1VFAFL3DA119330 | WA1VFAFL3DA152652 | WA1VFAFL3DA131381

WA1VFAFL3DA193895 | WA1VFAFL3DA158564

WA1VFAFL3DA152859; WA1VFAFL3DA101233; WA1VFAFL3DA132398 | WA1VFAFL3DA194304 | WA1VFAFL3DA186929 | WA1VFAFL3DA112006; WA1VFAFL3DA175171; WA1VFAFL3DA168981

WA1VFAFL3DA147287; WA1VFAFL3DA125404 | WA1VFAFL3DA102883 | WA1VFAFL3DA128822 | WA1VFAFL3DA117223 | WA1VFAFL3DA138900; WA1VFAFL3DA194934 | WA1VFAFL3DA175378 | WA1VFAFL3DA171881 | WA1VFAFL3DA159228

WA1VFAFL3DA113740 | WA1VFAFL3DA119215 | WA1VFAFL3DA111051 | WA1VFAFL3DA126875; WA1VFAFL3DA195582; WA1VFAFL3DA124432; WA1VFAFL3DA180788 | WA1VFAFL3DA120994 | WA1VFAFL3DA185425 | WA1VFAFL3DA194853; WA1VFAFL3DA124463; WA1VFAFL3DA152490 | WA1VFAFL3DA198546; WA1VFAFL3DA110188 | WA1VFAFL3DA172125 | WA1VFAFL3DA150125 | WA1VFAFL3DA113205 | WA1VFAFL3DA103399

WA1VFAFL3DA188311; WA1VFAFL3DA172710; WA1VFAFL3DA164705 | WA1VFAFL3DA119165 | WA1VFAFL3DA183660; WA1VFAFL3DA160833 | WA1VFAFL3DA167121 | WA1VFAFL3DA133468 | WA1VFAFL3DA169192 | WA1VFAFL3DA103189 | WA1VFAFL3DA167183 | WA1VFAFL3DA156426 | WA1VFAFL3DA113916 | WA1VFAFL3DA163988 | WA1VFAFL3DA174036 | WA1VFAFL3DA126150 | WA1VFAFL3DA195825 | WA1VFAFL3DA152022

WA1VFAFL3DA144390 | WA1VFAFL3DA102821 | WA1VFAFL3DA135088 | WA1VFAFL3DA147791 | WA1VFAFL3DA182962 | WA1VFAFL3DA103788; WA1VFAFL3DA140968; WA1VFAFL3DA157947 | WA1VFAFL3DA105878 | WA1VFAFL3DA119005

WA1VFAFL3DA173582 | WA1VFAFL3DA190088 | WA1VFAFL3DA180273 | WA1VFAFL3DA170326

WA1VFAFL3DA116833 | WA1VFAFL3DA190382 | WA1VFAFL3DA134474; WA1VFAFL3DA179849 | WA1VFAFL3DA194884 | WA1VFAFL3DA179219 | WA1VFAFL3DA138928 | WA1VFAFL3DA188633 | WA1VFAFL3DA184324 | WA1VFAFL3DA102656 | WA1VFAFL3DA184274; WA1VFAFL3DA195016 | WA1VFAFL3DA104181

WA1VFAFL3DA120834 | WA1VFAFL3DA146317 | WA1VFAFL3DA104021 | WA1VFAFL3DA148567 | WA1VFAFL3DA115827 | WA1VFAFL3DA193315 | WA1VFAFL3DA184176 | WA1VFAFL3DA196862; WA1VFAFL3DA182623 | WA1VFAFL3DA167961; WA1VFAFL3DA185716; WA1VFAFL3DA191483 | WA1VFAFL3DA151226

WA1VFAFL3DA191631 | WA1VFAFL3DA176708 | WA1VFAFL3DA101992 | WA1VFAFL3DA141635; WA1VFAFL3DA159083

WA1VFAFL3DA144678

WA1VFAFL3DA188938; WA1VFAFL3DA141585 | WA1VFAFL3DA125628; WA1VFAFL3DA109753 | WA1VFAFL3DA125130

WA1VFAFL3DA178944 | WA1VFAFL3DA149055 | WA1VFAFL3DA125497 | WA1VFAFL3DA132904

WA1VFAFL3DA169502; WA1VFAFL3DA165286 | WA1VFAFL3DA130327; WA1VFAFL3DA136144 | WA1VFAFL3DA130537 | WA1VFAFL3DA143479; WA1VFAFL3DA180239 | WA1VFAFL3DA127007 | WA1VFAFL3DA162193; WA1VFAFL3DA111602 | WA1VFAFL3DA142588 | WA1VFAFL3DA170228 | WA1VFAFL3DA193301; WA1VFAFL3DA123796 | WA1VFAFL3DA111650 | WA1VFAFL3DA167443 | WA1VFAFL3DA168799

WA1VFAFL3DA151436 | WA1VFAFL3DA193251 | WA1VFAFL3DA164106 | WA1VFAFL3DA188387 | WA1VFAFL3DA100065 | WA1VFAFL3DA194688; WA1VFAFL3DA160816; WA1VFAFL3DA108327 | WA1VFAFL3DA139948 | WA1VFAFL3DA189653 | WA1VFAFL3DA161576; WA1VFAFL3DA150870; WA1VFAFL3DA183674 | WA1VFAFL3DA180550 | WA1VFAFL3DA177468; WA1VFAFL3DA166177 | WA1VFAFL3DA186722; WA1VFAFL3DA151811; WA1VFAFL3DA157639 | WA1VFAFL3DA140078 | WA1VFAFL3DA166907 | WA1VFAFL3DA101622 | WA1VFAFL3DA107002; WA1VFAFL3DA159181; WA1VFAFL3DA196604; WA1VFAFL3DA192519 | WA1VFAFL3DA121014; WA1VFAFL3DA192729 | WA1VFAFL3DA191791 | WA1VFAFL3DA131994 | WA1VFAFL3DA138041; WA1VFAFL3DA153011; WA1VFAFL3DA171038

WA1VFAFL3DA161111 | WA1VFAFL3DA191869

WA1VFAFL3DA142901; WA1VFAFL3DA154207 | WA1VFAFL3DA132563; WA1VFAFL3DA133258; WA1VFAFL3DA179303 | WA1VFAFL3DA149430 | WA1VFAFL3DA176613; WA1VFAFL3DA140419; WA1VFAFL3DA172089 | WA1VFAFL3DA182203 | WA1VFAFL3DA138086 | WA1VFAFL3DA154689 | WA1VFAFL3DA111406 | WA1VFAFL3DA110367 | WA1VFAFL3DA182895 | WA1VFAFL3DA103905 | WA1VFAFL3DA168236 | WA1VFAFL3DA152411 | WA1VFAFL3DA152991 | WA1VFAFL3DA192620 | WA1VFAFL3DA174621

WA1VFAFL3DA169838 | WA1VFAFL3DA145135; WA1VFAFL3DA186011 | WA1VFAFL3DA102334; WA1VFAFL3DA165191 | WA1VFAFL3DA109431; WA1VFAFL3DA116671; WA1VFAFL3DA123765 | WA1VFAFL3DA162484 | WA1VFAFL3DA114354 | WA1VFAFL3DA157804 | WA1VFAFL3DA146172; WA1VFAFL3DA125239

WA1VFAFL3DA164493 | WA1VFAFL3DA124639 | WA1VFAFL3DA131560

WA1VFAFL3DA148021; WA1VFAFL3DA185635; WA1VFAFL3DA124429 | WA1VFAFL3DA110062

WA1VFAFL3DA121837; WA1VFAFL3DA173243 | WA1VFAFL3DA137861 | WA1VFAFL3DA166910 | WA1VFAFL3DA173033 | WA1VFAFL3DA180418; WA1VFAFL3DA178328

WA1VFAFL3DA137620 | WA1VFAFL3DA191936 | WA1VFAFL3DA168527; WA1VFAFL3DA135706; WA1VFAFL3DA173646; WA1VFAFL3DA109493; WA1VFAFL3DA173968

WA1VFAFL3DA178362 | WA1VFAFL3DA141263 | WA1VFAFL3DA167426

WA1VFAFL3DA180306 | WA1VFAFL3DA113012 | WA1VFAFL3DA152215

WA1VFAFL3DA184775 | WA1VFAFL3DA140808

WA1VFAFL3DA121482 | WA1VFAFL3DA176174 | WA1VFAFL3DA149248 | WA1VFAFL3DA119716 | WA1VFAFL3DA148911 | WA1VFAFL3DA131347

WA1VFAFL3DA148665 | WA1VFAFL3DA152392; WA1VFAFL3DA181228 | WA1VFAFL3DA132188 | WA1VFAFL3DA171282 | WA1VFAFL3DA115178; WA1VFAFL3DA145748; WA1VFAFL3DA107159; WA1VFAFL3DA147693 | WA1VFAFL3DA107548; WA1VFAFL3DA138833 | WA1VFAFL3DA120624; WA1VFAFL3DA152666; WA1VFAFL3DA177549 | WA1VFAFL3DA115147; WA1VFAFL3DA153459; WA1VFAFL3DA117531; WA1VFAFL3DA159911; WA1VFAFL3DA157589 | WA1VFAFL3DA122955; WA1VFAFL3DA190222

WA1VFAFL3DA198322; WA1VFAFL3DA140730 | WA1VFAFL3DA129145 | WA1VFAFL3DA128657 | WA1VFAFL3DA136712 | WA1VFAFL3DA148598

WA1VFAFL3DA173310; WA1VFAFL3DA143496 | WA1VFAFL3DA139321 | WA1VFAFL3DA144406

WA1VFAFL3DA199602 | WA1VFAFL3DA133745 | WA1VFAFL3DA102110 | WA1VFAFL3DA188051; WA1VFAFL3DA162694 | WA1VFAFL3DA114466

WA1VFAFL3DA193508; WA1VFAFL3DA187059; WA1VFAFL3DA136032 | WA1VFAFL3DA175493 | WA1VFAFL3DA142476; WA1VFAFL3DA163117 | WA1VFAFL3DA119134; WA1VFAFL3DA160203 | WA1VFAFL3DA110059; WA1VFAFL3DA156765; WA1VFAFL3DA147323; WA1VFAFL3DA192214 | WA1VFAFL3DA106237; WA1VFAFL3DA150464; WA1VFAFL3DA145832; WA1VFAFL3DA113009 | WA1VFAFL3DA195632; WA1VFAFL3DA168639; WA1VFAFL3DA158015 | WA1VFAFL3DA110708 | WA1VFAFL3DA129470; WA1VFAFL3DA162520 | WA1VFAFL3DA156216

WA1VFAFL3DA155308 | WA1VFAFL3DA123393 | WA1VFAFL3DA125905 | WA1VFAFL3DA183190 | WA1VFAFL3DA102799; WA1VFAFL3DA147547 | WA1VFAFL3DA146902 | WA1VFAFL3DA152814; WA1VFAFL3DA137052 | WA1VFAFL3DA158645; WA1VFAFL3DA174330 | WA1VFAFL3DA180144 | WA1VFAFL3DA109980; WA1VFAFL3DA146351 | WA1VFAFL3DA114998 | WA1VFAFL3DA163392 | WA1VFAFL3DA127976 | WA1VFAFL3DA140615 | WA1VFAFL3DA127797; WA1VFAFL3DA190611; WA1VFAFL3DA176773 | WA1VFAFL3DA130540; WA1VFAFL3DA126892 | WA1VFAFL3DA102107 | WA1VFAFL3DA150061; WA1VFAFL3DA111082; WA1VFAFL3DA149315 | WA1VFAFL3DA188745 | WA1VFAFL3DA169788 | WA1VFAFL3DA101779 | WA1VFAFL3DA121191

WA1VFAFL3DA107887; WA1VFAFL3DA174098 | WA1VFAFL3DA178555 | WA1VFAFL3DA107596 | WA1VFAFL3DA185098

WA1VFAFL3DA144471; WA1VFAFL3DA186493 | WA1VFAFL3DA167541 | WA1VFAFL3DA155292; WA1VFAFL3DA162128 | WA1VFAFL3DA163215 | WA1VFAFL3DA126374 | WA1VFAFL3DA125676 | WA1VFAFL3DA100700 | WA1VFAFL3DA128304; WA1VFAFL3DA143126 | WA1VFAFL3DA190060; WA1VFAFL3DA196070; WA1VFAFL3DA184968 | WA1VFAFL3DA100101; WA1VFAFL3DA104908 | WA1VFAFL3DA149007; WA1VFAFL3DA173324 | WA1VFAFL3DA132529 | WA1VFAFL3DA116153 | WA1VFAFL3DA178037 | WA1VFAFL3DA133244 | WA1VFAFL3DA110255; WA1VFAFL3DA132076 | WA1VFAFL3DA166681; WA1VFAFL3DA116704 | WA1VFAFL3DA115729; WA1VFAFL3DA113303 | WA1VFAFL3DA109736 | WA1VFAFL3DA126939 | WA1VFAFL3DA112104; WA1VFAFL3DA186039 | WA1VFAFL3DA186333 | WA1VFAFL3DA108263

WA1VFAFL3DA182105 | WA1VFAFL3DA192617; WA1VFAFL3DA135821 | WA1VFAFL3DA163358 | WA1VFAFL3DA163442 | WA1VFAFL3DA132191 | WA1VFAFL3DA133177 | WA1VFAFL3DA176787; WA1VFAFL3DA108229 | WA1VFAFL3DA174960 | WA1VFAFL3DA190706 | WA1VFAFL3DA140243; WA1VFAFL3DA153557; WA1VFAFL3DA129274

WA1VFAFL3DA156622; WA1VFAFL3DA133809

WA1VFAFL3DA107114; WA1VFAFL3DA143241 | WA1VFAFL3DA120560 | WA1VFAFL3DA157799; WA1VFAFL3DA186641 | WA1VFAFL3DA128612 | WA1VFAFL3DA137780 | WA1VFAFL3DA124009 | WA1VFAFL3DA109302; WA1VFAFL3DA157575 | WA1VFAFL3DA115035; WA1VFAFL3DA130487 | WA1VFAFL3DA110496; WA1VFAFL3DA156796; WA1VFAFL3DA189961 | WA1VFAFL3DA155325; WA1VFAFL3DA102494 | WA1VFAFL3DA198255 | WA1VFAFL3DA171184 | WA1VFAFL3DA101684 | WA1VFAFL3DA159603 | WA1VFAFL3DA104133; WA1VFAFL3DA158306 | WA1VFAFL3DA135690; WA1VFAFL3DA190639 | WA1VFAFL3DA183352 | WA1VFAFL3DA128318; WA1VFAFL3DA171637 | WA1VFAFL3DA199857 | WA1VFAFL3DA132787 | WA1VFAFL3DA124057 | WA1VFAFL3DA182718 | WA1VFAFL3DA100034 | WA1VFAFL3DA129131 | WA1VFAFL3DA126164; WA1VFAFL3DA164543 | WA1VFAFL3DA111423; WA1VFAFL3DA126195; WA1VFAFL3DA131011; WA1VFAFL3DA144986 | WA1VFAFL3DA149511; WA1VFAFL3DA196005 | WA1VFAFL3DA107761; WA1VFAFL3DA165790; WA1VFAFL3DA155809; WA1VFAFL3DA138458 | WA1VFAFL3DA138864 | WA1VFAFL3DA126066 | WA1VFAFL3DA167278 | WA1VFAFL3DA152182; WA1VFAFL3DA132126; WA1VFAFL3DA128268; WA1VFAFL3DA190589 | WA1VFAFL3DA120929 | WA1VFAFL3DA182542 | WA1VFAFL3DA163781; WA1VFAFL3DA107470 | WA1VFAFL3DA193685 | WA1VFAFL3DA108540 | WA1VFAFL3DA130215; WA1VFAFL3DA163201; WA1VFAFL3DA151338 | WA1VFAFL3DA113236 | WA1VFAFL3DA104553 | WA1VFAFL3DA148276; WA1VFAFL3DA138122; WA1VFAFL3DA110921 | WA1VFAFL3DA126732 | WA1VFAFL3DA131820 | WA1VFAFL3DA114337 | WA1VFAFL3DA143093 | WA1VFAFL3DA102446

WA1VFAFL3DA184310 | WA1VFAFL3DA147886; WA1VFAFL3DA120672 | WA1VFAFL3DA181181 | WA1VFAFL3DA115813 | WA1VFAFL3DA154952 | WA1VFAFL3DA115083

WA1VFAFL3DA158466; WA1VFAFL3DA186560 | WA1VFAFL3DA150822; WA1VFAFL3DA135382 | WA1VFAFL3DA111891 | WA1VFAFL3DA194349 | WA1VFAFL3DA177860 | WA1VFAFL3DA137617 | WA1VFAFL3DA199454 | WA1VFAFL3DA137701 | WA1VFAFL3DA167765; WA1VFAFL3DA163618; WA1VFAFL3DA180158; WA1VFAFL3DA174523 | WA1VFAFL3DA102530; WA1VFAFL3DA105279; WA1VFAFL3DA169533 | WA1VFAFL3DA160802 | WA1VFAFL3DA101667; WA1VFAFL3DA144423 | WA1VFAFL3DA147919 | WA1VFAFL3DA125712 | WA1VFAFL3DA197767; WA1VFAFL3DA187966 | WA1VFAFL3DA104889 | WA1VFAFL3DA114371 | WA1VFAFL3DA109137 | WA1VFAFL3DA100406 | WA1VFAFL3DA190592; WA1VFAFL3DA178314 | WA1VFAFL3DA152957 | WA1VFAFL3DA159245; WA1VFAFL3DA194917 | WA1VFAFL3DA177678 | WA1VFAFL3DA156345 | WA1VFAFL3DA183691; WA1VFAFL3DA135155 | WA1VFAFL3DA124771 | WA1VFAFL3DA156975; WA1VFAFL3DA103340 | WA1VFAFL3DA109669; WA1VFAFL3DA170391 | WA1VFAFL3DA143174; WA1VFAFL3DA169340 | WA1VFAFL3DA170293 | WA1VFAFL3DA166566; WA1VFAFL3DA193444 | WA1VFAFL3DA108683 | WA1VFAFL3DA161822; WA1VFAFL3DA148035 | WA1VFAFL3DA130196 | WA1VFAFL3DA190883

WA1VFAFL3DA195033; WA1VFAFL3DA181214 | WA1VFAFL3DA149136 | WA1VFAFL3DA149993 | WA1VFAFL3DA198997; WA1VFAFL3DA164574; WA1VFAFL3DA131428; WA1VFAFL3DA131915 | WA1VFAFL3DA141666

WA1VFAFL3DA152828 | WA1VFAFL3DA196019 | WA1VFAFL3DA174649 | WA1VFAFL3DA162551 | WA1VFAFL3DA185117; WA1VFAFL3DA184856 | WA1VFAFL3DA165451

WA1VFAFL3DA120977 | WA1VFAFL3DA133776 | WA1VFAFL3DA135625 | WA1VFAFL3DA104763; WA1VFAFL3DA183996; WA1VFAFL3DA108568

WA1VFAFL3DA164297 | WA1VFAFL3DA195324 | WA1VFAFL3DA149640 | WA1VFAFL3DA104780 | WA1VFAFL3DA193458 | WA1VFAFL3DA132451 | WA1VFAFL3DA183867; WA1VFAFL3DA100583; WA1VFAFL3DA141098 | WA1VFAFL3DA125726 | WA1VFAFL3DA162890 | WA1VFAFL3DA191970; WA1VFAFL3DA189202; WA1VFAFL3DA183917 | WA1VFAFL3DA165403

WA1VFAFL3DA111146; WA1VFAFL3DA159018 | WA1VFAFL3DA102785 | WA1VFAFL3DA102043 | WA1VFAFL3DA121479; WA1VFAFL3DA125922 | WA1VFAFL3DA131476; WA1VFAFL3DA173842; WA1VFAFL3DA149847; WA1VFAFL3DA133695 | WA1VFAFL3DA124673 | WA1VFAFL3DA130778 | WA1VFAFL3DA193170 | WA1VFAFL3DA187708 | WA1VFAFL3DA159522; WA1VFAFL3DA165031 | WA1VFAFL3DA151260; WA1VFAFL3DA130652 | WA1VFAFL3DA123667; WA1VFAFL3DA101099; WA1VFAFL3DA127914; WA1VFAFL3DA183948 | WA1VFAFL3DA117061; WA1VFAFL3DA151923 | WA1VFAFL3DA158418 | WA1VFAFL3DA169158; WA1VFAFL3DA122759 | WA1VFAFL3DA101927; WA1VFAFL3DA145720 | WA1VFAFL3DA173212; WA1VFAFL3DA118694

WA1VFAFL3DA132238 | WA1VFAFL3DA142705 | WA1VFAFL3DA130747; WA1VFAFL3DA113169 | WA1VFAFL3DA150738 | WA1VFAFL3DA127296

WA1VFAFL3DA114645; WA1VFAFL3DA193699; WA1VFAFL3DA123846 | WA1VFAFL3DA149072; WA1VFAFL3DA192746; WA1VFAFL3DA111616 | WA1VFAFL3DA172917; WA1VFAFL3DA154031; WA1VFAFL3DA148861; WA1VFAFL3DA188602 | WA1VFAFL3DA114953 | WA1VFAFL3DA107498; WA1VFAFL3DA187806 | WA1VFAFL3DA164963 | WA1VFAFL3DA109204 | WA1VFAFL3DA141103; WA1VFAFL3DA198868 | WA1VFAFL3DA158659; WA1VFAFL3DA160136 | WA1VFAFL3DA175803 | WA1VFAFL3DA195517; WA1VFAFL3DA110725 | WA1VFAFL3DA118632 | WA1VFAFL3DA174618 | WA1VFAFL3DA119196 | WA1VFAFL3DA170861; WA1VFAFL3DA182959; WA1VFAFL3DA151520; WA1VFAFL3DA143000 | WA1VFAFL3DA192696 | WA1VFAFL3DA137908 | WA1VFAFL3DA111132; WA1VFAFL3DA190866 | WA1VFAFL3DA182721

WA1VFAFL3DA130439 | WA1VFAFL3DA136449 | WA1VFAFL3DA138573; WA1VFAFL3DA148455; WA1VFAFL3DA166664 | WA1VFAFL3DA145491 | WA1VFAFL3DA157656 | WA1VFAFL3DA128545 | WA1VFAFL3DA115438 | WA1VFAFL3DA120459 | WA1VFAFL3DA148617 | WA1VFAFL3DA103614 | WA1VFAFL3DA123197; WA1VFAFL3DA149931; WA1VFAFL3DA183657; WA1VFAFL3DA155891 | WA1VFAFL3DA138282 | WA1VFAFL3DA117514 | WA1VFAFL3DA191323; WA1VFAFL3DA106478

WA1VFAFL3DA186879

WA1VFAFL3DA161836 | WA1VFAFL3DA141196 | WA1VFAFL3DA186770 | WA1VFAFL3DA172254; WA1VFAFL3DA117058 | WA1VFAFL3DA186056 | WA1VFAFL3DA105718 | WA1VFAFL3DA126035

WA1VFAFL3DA175557

WA1VFAFL3DA180337 | WA1VFAFL3DA196151 | WA1VFAFL3DA156541 | WA1VFAFL3DA178331 | WA1VFAFL3DA129260 | WA1VFAFL3DA135169

WA1VFAFL3DA179169 | WA1VFAFL3DA131803 | WA1VFAFL3DA167071 | WA1VFAFL3DA100826; WA1VFAFL3DA127038 | WA1VFAFL3DA166647; WA1VFAFL3DA181357 | WA1VFAFL3DA140677; WA1VFAFL3DA198031; WA1VFAFL3DA190236 | WA1VFAFL3DA192682; WA1VFAFL3DA126312; WA1VFAFL3DA145927; WA1VFAFL3DA126553; WA1VFAFL3DA170472; WA1VFAFL3DA129288; WA1VFAFL3DA154742; WA1VFAFL3DA109090; WA1VFAFL3DA179270; WA1VFAFL3DA133115; WA1VFAFL3DA129615 | WA1VFAFL3DA110286; WA1VFAFL3DA104231 | WA1VFAFL3DA188888 | WA1VFAFL3DA177146 | WA1VFAFL3DA107968 | WA1VFAFL3DA128027; WA1VFAFL3DA135124 | WA1VFAFL3DA162971; WA1VFAFL3DA198515; WA1VFAFL3DA159407 | WA1VFAFL3DA142218 | WA1VFAFL3DA138976

WA1VFAFL3DA176210; WA1VFAFL3DA180208 | WA1VFAFL3DA168091 | WA1VFAFL3DA165398; WA1VFAFL3DA196120

WA1VFAFL3DA126424 | WA1VFAFL3DA111292 | WA1VFAFL3DA115052 | WA1VFAFL3DA107081; WA1VFAFL3DA133907 | WA1VFAFL3DA157446 | WA1VFAFL3DA110868 | WA1VFAFL3DA169273 | WA1VFAFL3DA177423; WA1VFAFL3DA172111 | WA1VFAFL3DA141523 | WA1VFAFL3DA116248 | WA1VFAFL3DA144485; WA1VFAFL3DA167913 | WA1VFAFL3DA178457 | WA1VFAFL3DA171170 | WA1VFAFL3DA153770 | WA1VFAFL3DA115990 | WA1VFAFL3DA167149 | WA1VFAFL3DA142154 | WA1VFAFL3DA100504 | WA1VFAFL3DA131459; WA1VFAFL3DA145393; WA1VFAFL3DA157365 | WA1VFAFL3DA139089 | WA1VFAFL3DA119084

WA1VFAFL3DA109350 | WA1VFAFL3DA157091

WA1VFAFL3DA112670 | WA1VFAFL3DA194674; WA1VFAFL3DA117299 | WA1VFAFL3DA139951 | WA1VFAFL3DA179561 | WA1VFAFL3DA104858 | WA1VFAFL3DA166504; WA1VFAFL3DA100325; WA1VFAFL3DA149802 | WA1VFAFL3DA183822

WA1VFAFL3DA199146; WA1VFAFL3DA177910 | WA1VFAFL3DA199907 | WA1VFAFL3DA139237; WA1VFAFL3DA108652 | WA1VFAFL3DA173839 | WA1VFAFL3DA120512 | WA1VFAFL3DA173811 | WA1VFAFL3DA119991 | WA1VFAFL3DA102589 | WA1VFAFL3DA113298; WA1VFAFL3DA116007 | WA1VFAFL3DA179933; WA1VFAFL3DA199471; WA1VFAFL3DA137665 | WA1VFAFL3DA103810 | WA1VFAFL3DA163313; WA1VFAFL3DA107999 | WA1VFAFL3DA136905; WA1VFAFL3DA173890 | WA1VFAFL3DA128190

WA1VFAFL3DA112491 | WA1VFAFL3DA138718; WA1VFAFL3DA197476 | WA1VFAFL3DA113964; WA1VFAFL3DA172755 | WA1VFAFL3DA185313 | WA1VFAFL3DA141778 | WA1VFAFL3DA101717 | WA1VFAFL3DA140484; WA1VFAFL3DA190740 | WA1VFAFL3DA153638 | WA1VFAFL3DA131493 | WA1VFAFL3DA153493 | WA1VFAFL3DA171153; WA1VFAFL3DA138654; WA1VFAFL3DA118520 | WA1VFAFL3DA157544 | WA1VFAFL3DA173551; WA1VFAFL3DA184131 | WA1VFAFL3DA150397 | WA1VFAFL3DA130943 | WA1VFAFL3DA131302 | WA1VFAFL3DA181925 | WA1VFAFL3DA162937 | WA1VFAFL3DA180483 | WA1VFAFL3DA144096; WA1VFAFL3DA108960 | WA1VFAFL3DA102897 | WA1VFAFL3DA195548 | WA1VFAFL3DA174201

WA1VFAFL3DA121885 | WA1VFAFL3DA174974; WA1VFAFL3DA173291 | WA1VFAFL3DA158189 | WA1VFAFL3DA174716; WA1VFAFL3DA114385 | WA1VFAFL3DA112703 | WA1VFAFL3DA192424; WA1VFAFL3DA140341

WA1VFAFL3DA150996

WA1VFAFL3DA193511 | WA1VFAFL3DA168172 | WA1VFAFL3DA145684; WA1VFAFL3DA179446; WA1VFAFL3DA166695; WA1VFAFL3DA136242 | WA1VFAFL3DA189507 | WA1VFAFL3DA125029 | WA1VFAFL3DA130120; WA1VFAFL3DA119974 | WA1VFAFL3DA131977 | WA1VFAFL3DA199809 | WA1VFAFL3DA189121 | WA1VFAFL3DA121966 | WA1VFAFL3DA194724 | WA1VFAFL3DA172464 | WA1VFAFL3DA178989

WA1VFAFL3DA189099 | WA1VFAFL3DA169290 | WA1VFAFL3DA120073 | WA1VFAFL3DA100308 | WA1VFAFL3DA197378 | WA1VFAFL3DA190169 | WA1VFAFL3DA114175; WA1VFAFL3DA154658 | WA1VFAFL3DA163490; WA1VFAFL3DA168477; WA1VFAFL3DA151033 | WA1VFAFL3DA177342 | WA1VFAFL3DA184582 | WA1VFAFL3DA119909; WA1VFAFL3DA103838; WA1VFAFL3DA194979

WA1VFAFL3DA186915 | WA1VFAFL3DA107923 | WA1VFAFL3DA152781 | WA1VFAFL3DA161741 | WA1VFAFL3DA175204 | WA1VFAFL3DA143191 | WA1VFAFL3DA105928 | WA1VFAFL3DA173078 | WA1VFAFL3DA199812 | WA1VFAFL3DA178426; WA1VFAFL3DA129257; WA1VFAFL3DA110398 | WA1VFAFL3DA159004; WA1VFAFL3DA149654 | WA1VFAFL3DA192973 | WA1VFAFL3DA101765 | WA1VFAFL3DA152960 | WA1VFAFL3DA139464; WA1VFAFL3DA135401; WA1VFAFL3DA123345 | WA1VFAFL3DA132000 | WA1VFAFL3DA138461

WA1VFAFL3DA168009 | WA1VFAFL3DA136855 | WA1VFAFL3DA164526

WA1VFAFL3DA122308 | WA1VFAFL3DA149265 | WA1VFAFL3DA193296 | WA1VFAFL3DA117626; WA1VFAFL3DA183481 | WA1VFAFL3DA190902; WA1VFAFL3DA114287

WA1VFAFL3DA114077 | WA1VFAFL3DA134099 | WA1VFAFL3DA120106; WA1VFAFL3DA116718 | WA1VFAFL3DA161867 | WA1VFAFL3DA139996; WA1VFAFL3DA146429 | WA1VFAFL3DA162355 | WA1VFAFL3DA184372 | WA1VFAFL3DA153977; WA1VFAFL3DA109946 | WA1VFAFL3DA184436 | WA1VFAFL3DA177227 | WA1VFAFL3DA173470; WA1VFAFL3DA178541 | WA1VFAFL3DA175252 | WA1VFAFL3DA178815; WA1VFAFL3DA131199 | WA1VFAFL3DA152795 | WA1VFAFL3DA183254

WA1VFAFL3DA164638; WA1VFAFL3DA194867 | WA1VFAFL3DA148150 | WA1VFAFL3DA198630 | WA1VFAFL3DA161691 | WA1VFAFL3DA160055; WA1VFAFL3DA185828 | WA1VFAFL3DA103192; WA1VFAFL3DA107078; WA1VFAFL3DA144695; WA1VFAFL3DA101877; WA1VFAFL3DA119070

WA1VFAFL3DA136435 | WA1VFAFL3DA150481 | WA1VFAFL3DA144826; WA1VFAFL3DA197560; WA1VFAFL3DA183156 | WA1VFAFL3DA100695

WA1VFAFL3DA146074; WA1VFAFL3DA186672 | WA1VFAFL3DA106853; WA1VFAFL3DA146480 | WA1VFAFL3DA100017 | WA1VFAFL3DA104374; WA1VFAFL3DA175770 | WA1VFAFL3DA118758 | WA1VFAFL3DA194531 | WA1VFAFL3DA145118 | WA1VFAFL3DA198840 | WA1VFAFL3DA119506; WA1VFAFL3DA106562; WA1VFAFL3DA180726; WA1VFAFL3DA122051 | WA1VFAFL3DA190205; WA1VFAFL3DA155907; WA1VFAFL3DA165062; WA1VFAFL3DA142400; WA1VFAFL3DA189586 | WA1VFAFL3DA179656 | WA1VFAFL3DA149489; WA1VFAFL3DA122289 | WA1VFAFL3DA144759 | WA1VFAFL3DA134863 | WA1VFAFL3DA140789 | WA1VFAFL3DA113785; WA1VFAFL3DA165448 | WA1VFAFL3DA151405 | WA1VFAFL3DA189359 | WA1VFAFL3DA128805 | WA1VFAFL3DA176496; WA1VFAFL3DA143045

WA1VFAFL3DA196375 | WA1VFAFL3DA165238; WA1VFAFL3DA110269

WA1VFAFL3DA176367 | WA1VFAFL3DA186087; WA1VFAFL3DA195615; WA1VFAFL3DA191001 | WA1VFAFL3DA150285; WA1VFAFL3DA113334 | WA1VFAFL3DA155602

WA1VFAFL3DA194741; WA1VFAFL3DA153610 | WA1VFAFL3DA132823 | WA1VFAFL3DA102852; WA1VFAFL3DA105069 | WA1VFAFL3DA116654 | WA1VFAFL3DA129176 | WA1VFAFL3DA193203 | WA1VFAFL3DA140694; WA1VFAFL3DA169726 | WA1VFAFL3DA185120; WA1VFAFL3DA118324 | WA1VFAFL3DA169032; WA1VFAFL3DA124088 | WA1VFAFL3DA123698 | WA1VFAFL3DA120655 | WA1VFAFL3DA107307 | WA1VFAFL3DA128741; WA1VFAFL3DA155566; WA1VFAFL3DA132014; WA1VFAFL3DA149556 | WA1VFAFL3DA134362 | WA1VFAFL3DA152036; WA1VFAFL3DA122339 | WA1VFAFL3DA186221; WA1VFAFL3DA152862 | WA1VFAFL3DA107940; WA1VFAFL3DA176353

WA1VFAFL3DA103371; WA1VFAFL3DA162324; WA1VFAFL3DA118517; WA1VFAFL3DA160248 | WA1VFAFL3DA126925 | WA1VFAFL3DA169399 | WA1VFAFL3DA171492 | WA1VFAFL3DA185943 | WA1VFAFL3DA144230 | WA1VFAFL3DA167863 | WA1VFAFL3DA176336; WA1VFAFL3DA152179 | WA1VFAFL3DA179916 | WA1VFAFL3DA196246 | WA1VFAFL3DA126598 | WA1VFAFL3DA112894; WA1VFAFL3DA184047; WA1VFAFL3DA107145 | WA1VFAFL3DA196828; WA1VFAFL3DA185764 | WA1VFAFL3DA198160 | WA1VFAFL3DA146009 | WA1VFAFL3DA114158

WA1VFAFL3DA119425; WA1VFAFL3DA188826; WA1VFAFL3DA194366 | WA1VFAFL3DA130411; WA1VFAFL3DA165336

WA1VFAFL3DA108487; WA1VFAFL3DA166650 | WA1VFAFL3DA191693; WA1VFAFL3DA113608 | WA1VFAFL3DA132370; WA1VFAFL3DA159780; WA1VFAFL3DA108926 | WA1VFAFL3DA158709 | WA1VFAFL3DA119666; WA1VFAFL3DA182945; WA1VFAFL3DA107274 | WA1VFAFL3DA152800 | WA1VFAFL3DA154515 | WA1VFAFL3DA190446; WA1VFAFL3DA112393 | WA1VFAFL3DA147080 | WA1VFAFL3DA119179; WA1VFAFL3DA193931 | WA1VFAFL3DA151548 | WA1VFAFL3DA135866 | WA1VFAFL3DA147922 | WA1VFAFL3DA133535 | WA1VFAFL3DA166924 | WA1VFAFL3DA174876; WA1VFAFL3DA172268 | WA1VFAFL3DA119540; WA1VFAFL3DA152893 | WA1VFAFL3DA136404 | WA1VFAFL3DA131557; WA1VFAFL3DA129937 | WA1VFAFL3DA150240 | WA1VFAFL3DA190687; WA1VFAFL3DA120882 | WA1VFAFL3DA190415 | WA1VFAFL3DA145295 | WA1VFAFL3DA106982 | WA1VFAFL3DA105282 | WA1VFAFL3DA174697 | WA1VFAFL3DA123488; WA1VFAFL3DA143403 | WA1VFAFL3DA141456; WA1VFAFL3DA176126; WA1VFAFL3DA111468 | WA1VFAFL3DA143790 | WA1VFAFL3DA189023 | WA1VFAFL3DA167264; WA1VFAFL3DA111504 | WA1VFAFL3DA117576; WA1VFAFL3DA175638; WA1VFAFL3DA133017 | WA1VFAFL3DA125371; WA1VFAFL3DA193878 | WA1VFAFL3DA192293 | WA1VFAFL3DA164011 | WA1VFAFL3DA177437; WA1VFAFL3DA198904 | WA1VFAFL3DA188809 | WA1VFAFL3DA187613 | WA1VFAFL3DA155888; WA1VFAFL3DA192181; WA1VFAFL3DA133034 | WA1VFAFL3DA199535 | WA1VFAFL3DA134605

WA1VFAFL3DA121465; WA1VFAFL3DA159309 | WA1VFAFL3DA101457; WA1VFAFL3DA156510

WA1VFAFL3DA107890 | WA1VFAFL3DA118095; WA1VFAFL3DA136600; WA1VFAFL3DA138248 | WA1VFAFL3DA133759 | WA1VFAFL3DA164557; WA1VFAFL3DA154224; WA1VFAFL3DA165384; WA1VFAFL3DA179043; WA1VFAFL3DA116475

WA1VFAFL3DA140906 | WA1VFAFL3DA180774; WA1VFAFL3DA120915 | WA1VFAFL3DA105976 | WA1VFAFL3DA149718 | WA1VFAFL3DA173050; WA1VFAFL3DA110739; WA1VFAFL3DA151646; WA1VFAFL3DA179320 | WA1VFAFL3DA153252 | WA1VFAFL3DA157253 | WA1VFAFL3DA124995 | WA1VFAFL3DA109719 | WA1VFAFL3DA124284; WA1VFAFL3DA125063; WA1VFAFL3DA104424; WA1VFAFL3DA118761 | WA1VFAFL3DA113639 | WA1VFAFL3DA196232; WA1VFAFL3DA152747; WA1VFAFL3DA167331 | WA1VFAFL3DA162033 | WA1VFAFL3DA183139; WA1VFAFL3DA135575; WA1VFAFL3DA103063 | WA1VFAFL3DA167555 | WA1VFAFL3DA179768 | WA1VFAFL3DA198935 | WA1VFAFL3DA184095; WA1VFAFL3DA124821 | WA1VFAFL3DA185604 | WA1VFAFL3DA157012 | WA1VFAFL3DA191113

WA1VFAFL3DA183433; WA1VFAFL3DA159634 | WA1VFAFL3DA126889; WA1VFAFL3DA196716; WA1VFAFL3DA190429 | WA1VFAFL3DA138895 | WA1VFAFL3DA148200 | WA1VFAFL3DA152084 | WA1VFAFL3DA137472 | WA1VFAFL3DA131672; WA1VFAFL3DA118680; WA1VFAFL3DA131249 | WA1VFAFL3DA135561; WA1VFAFL3DA168012; WA1VFAFL3DA196148 | WA1VFAFL3DA179432 | WA1VFAFL3DA113348 | WA1VFAFL3DA138797 | WA1VFAFL3DA193024 | WA1VFAFL3DA126620; WA1VFAFL3DA126522 | WA1VFAFL3DA100163 | WA1VFAFL3DA170441 | WA1VFAFL3DA106013 | WA1VFAFL3DA164915 | WA1VFAFL3DA184789 | WA1VFAFL3DA120865

WA1VFAFL3DA177857 | WA1VFAFL3DA142302; WA1VFAFL3DA150416 | WA1VFAFL3DA138993 | WA1VFAFL3DA154577; WA1VFAFL3DA199079; WA1VFAFL3DA118193

WA1VFAFL3DA131087 | WA1VFAFL3DA106111 | WA1VFAFL3DA139755 | WA1VFAFL3DA120218 | WA1VFAFL3DA194206; WA1VFAFL3DA118114 | WA1VFAFL3DA146821; WA1VFAFL3DA118565; WA1VFAFL3DA129310 | WA1VFAFL3DA127668 | WA1VFAFL3DA152618 | WA1VFAFL3DA192097 | WA1VFAFL3DA120137 | WA1VFAFL3DA105220 | WA1VFAFL3DA112992; WA1VFAFL3DA116413 | WA1VFAFL3DA106187 | WA1VFAFL3DA125760; WA1VFAFL3DA135060

WA1VFAFL3DA198398 | WA1VFAFL3DA185375 | WA1VFAFL3DA182394 | WA1VFAFL3DA149377 | WA1VFAFL3DA196294 | WA1VFAFL3DA125306 | WA1VFAFL3DA168463 | WA1VFAFL3DA161710 | WA1VFAFL3DA141246 | WA1VFAFL3DA117772; WA1VFAFL3DA138377; WA1VFAFL3DA182735

WA1VFAFL3DA109140; WA1VFAFL3DA112717 | WA1VFAFL3DA199230 | WA1VFAFL3DA191905 | WA1VFAFL3DA192049 | WA1VFAFL3DA104777 | WA1VFAFL3DA123250 | WA1VFAFL3DA193959 | WA1VFAFL3DA168611 | WA1VFAFL3DA130862; WA1VFAFL3DA179527; WA1VFAFL3DA128965; WA1VFAFL3DA111762 | WA1VFAFL3DA184422; WA1VFAFL3DA167507 | WA1VFAFL3DA156166 | WA1VFAFL3DA123927 | WA1VFAFL3DA146849; WA1VFAFL3DA156247; WA1VFAFL3DA157754 | WA1VFAFL3DA190513 | WA1VFAFL3DA129291 | WA1VFAFL3DA199373 | WA1VFAFL3DA119683 | WA1VFAFL3DA184825; WA1VFAFL3DA131624 | WA1VFAFL3DA152604

WA1VFAFL3DA131798 | WA1VFAFL3DA134619; WA1VFAFL3DA147502 | WA1VFAFL3DA166230 | WA1VFAFL3DA151274 | WA1VFAFL3DA168673 | WA1VFAFL3DA108988 | WA1VFAFL3DA159021 | WA1VFAFL3DA150643 | WA1VFAFL3DA122566 | WA1VFAFL3DA152912 | WA1VFAFL3DA172867; WA1VFAFL3DA131722 | WA1VFAFL3DA198790; WA1VFAFL3DA157916 | WA1VFAFL3DA116329; WA1VFAFL3DA175722 | WA1VFAFL3DA108991; WA1VFAFL3DA197784 | WA1VFAFL3DA179897 | WA1VFAFL3DA101801 | WA1VFAFL3DA135995; WA1VFAFL3DA149637 | WA1VFAFL3DA123507 | WA1VFAFL3DA109185

WA1VFAFL3DA136869 | WA1VFAFL3DA157530 | WA1VFAFL3DA160573 | WA1VFAFL3DA117139 | WA1VFAFL3DA132305 | WA1VFAFL3DA186557 | WA1VFAFL3DA133714 | WA1VFAFL3DA121210 | WA1VFAFL3DA104827 | WA1VFAFL3DA132966; WA1VFAFL3DA170066; WA1VFAFL3DA149833 | WA1VFAFL3DA102379

WA1VFAFL3DA168950; WA1VFAFL3DA106450 | WA1VFAFL3DA181388; WA1VFAFL3DA139495 | WA1VFAFL3DA182976; WA1VFAFL3DA100910; WA1VFAFL3DA115066 | WA1VFAFL3DA185456 | WA1VFAFL3DA112555 | WA1VFAFL3DA139934

WA1VFAFL3DA106495; WA1VFAFL3DA139920; WA1VFAFL3DA159732; WA1VFAFL3DA161092; WA1VFAFL3DA133065; WA1VFAFL3DA115214 | WA1VFAFL3DA158113; WA1VFAFL3DA165417 | WA1VFAFL3DA118775; WA1VFAFL3DA148097; WA1VFAFL3DA140713 | WA1VFAFL3DA133874; WA1VFAFL3DA170018; WA1VFAFL3DA121899 | WA1VFAFL3DA144387; WA1VFAFL3DA179706 | WA1VFAFL3DA192939 | WA1VFAFL3DA106285 | WA1VFAFL3DA184016 | WA1VFAFL3DA196036 | WA1VFAFL3DA175655 | WA1VFAFL3DA172156; WA1VFAFL3DA139724 | WA1VFAFL3DA137391; WA1VFAFL3DA147967; WA1VFAFL3DA123264 | WA1VFAFL3DA151968 | WA1VFAFL3DA142087; WA1VFAFL3DA156118; WA1VFAFL3DA125953; WA1VFAFL3DA149573 | WA1VFAFL3DA177874 | WA1VFAFL3DA146236 | WA1VFAFL3DA142509 | WA1VFAFL3DA120266 | WA1VFAFL3DA197980 | WA1VFAFL3DA115472 | WA1VFAFL3DA100888

WA1VFAFL3DA138427 | WA1VFAFL3DA165871 | WA1VFAFL3DA174294

WA1VFAFL3DA192553 | WA1VFAFL3DA167586; WA1VFAFL3DA177101 | WA1VFAFL3DA154000 | WA1VFAFL3DA167345 | WA1VFAFL3DA134264; WA1VFAFL3DA194299; WA1VFAFL3DA187983; WA1VFAFL3DA181469 | WA1VFAFL3DA162811

WA1VFAFL3DA126116 | WA1VFAFL3DA124205; WA1VFAFL3DA176630 | WA1VFAFL3DA158788; WA1VFAFL3DA198305 | WA1VFAFL3DA189622 | WA1VFAFL3DA124348 | WA1VFAFL3DA153476 | WA1VFAFL3DA171542; WA1VFAFL3DA140128 | WA1VFAFL3DA166132 | WA1VFAFL3DA119554; WA1VFAFL3DA144650 | WA1VFAFL3DA110465 | WA1VFAFL3DA165854; WA1VFAFL3DA117741 | WA1VFAFL3DA127959 | WA1VFAFL3DA163666 | WA1VFAFL3DA168768; WA1VFAFL3DA179155 | WA1VFAFL3DA136208 | WA1VFAFL3DA139318; WA1VFAFL3DA104357 | WA1VFAFL3DA134846 | WA1VFAFL3DA114841 | WA1VFAFL3DA187451; WA1VFAFL3DA143708 | WA1VFAFL3DA165580

WA1VFAFL3DA138878 | WA1VFAFL3DA122793 | WA1VFAFL3DA181293; WA1VFAFL3DA191015 | WA1VFAFL3DA138847; WA1VFAFL3DA130649; WA1VFAFL3DA136967 | WA1VFAFL3DA145992

WA1VFAFL3DA161884 | WA1VFAFL3DA109445 | WA1VFAFL3DA129355; WA1VFAFL3DA171458 | WA1VFAFL3DA180645; WA1VFAFL3DA166051; WA1VFAFL3DA199504

WA1VFAFL3DA194710; WA1VFAFL3DA103936; WA1VFAFL3DA183531 | WA1VFAFL3DA188034; WA1VFAFL3DA130313 | WA1VFAFL3DA189426; WA1VFAFL3DA162369; WA1VFAFL3DA177065 | WA1VFAFL3DA114306 | WA1VFAFL3DA176644; WA1VFAFL3DA106335

WA1VFAFL3DA112362 | WA1VFAFL3DA138587; WA1VFAFL3DA142199; WA1VFAFL3DA157835; WA1VFAFL3DA151727 | WA1VFAFL3DA154918 | WA1VFAFL3DA191189 | WA1VFAFL3DA164056; WA1VFAFL3DA101183 | WA1VFAFL3DA165028 | WA1VFAFL3DA131140 | WA1VFAFL3DA188874; WA1VFAFL3DA123359; WA1VFAFL3DA177048 | WA1VFAFL3DA123460; WA1VFAFL3DA142025 | WA1VFAFL3DA185179 | WA1VFAFL3DA109073 | WA1VFAFL3DA134457 | WA1VFAFL3DA114063; WA1VFAFL3DA178975 | WA1VFAFL3DA193797 | WA1VFAFL3DA116430; WA1VFAFL3DA179673 | WA1VFAFL3DA136175 | WA1VFAFL3DA156829; WA1VFAFL3DA190348; WA1VFAFL3DA197607; WA1VFAFL3DA119411 | WA1VFAFL3DA176983; WA1VFAFL3DA196618 | WA1VFAFL3DA108621; WA1VFAFL3DA127881 | WA1VFAFL3DA124513 | WA1VFAFL3DA112359 | WA1VFAFL3DA110207 | WA1VFAFL3DA123944 | WA1VFAFL3DA199969 | WA1VFAFL3DA110076 | WA1VFAFL3DA162257 | WA1VFAFL3DA197140 | WA1VFAFL3DA103337

WA1VFAFL3DA148178; WA1VFAFL3DA147256 | WA1VFAFL3DA143756 | WA1VFAFL3DA172237 | WA1VFAFL3DA109459 | WA1VFAFL3DA184839 | WA1VFAFL3DA108828 | WA1VFAFL3DA187935 | WA1VFAFL3DA103421 | WA1VFAFL3DA175381 | WA1VFAFL3DA140937; WA1VFAFL3DA145023; WA1VFAFL3DA188079 | WA1VFAFL3DA127461 | WA1VFAFL3DA111499; WA1VFAFL3DA158919

WA1VFAFL3DA115777; WA1VFAFL3DA163151 | WA1VFAFL3DA154546; WA1VFAFL3DA197364

WA1VFAFL3DA142414 | WA1VFAFL3DA100146; WA1VFAFL3DA131574; WA1VFAFL3DA153171; WA1VFAFL3DA166812 | WA1VFAFL3DA182380; WA1VFAFL3DA154966 | WA1VFAFL3DA169404 | WA1VFAFL3DA143949 | WA1VFAFL3DA114435

WA1VFAFL3DA130960 | WA1VFAFL3DA114368 | WA1VFAFL3DA177485 | WA1VFAFL3DA149153 | WA1VFAFL3DA128402; WA1VFAFL3DA114872 | WA1VFAFL3DA175395; WA1VFAFL3DA143904 | WA1VFAFL3DA151159 | WA1VFAFL3DA171749 | WA1VFAFL3DA143014 | WA1VFAFL3DA122745; WA1VFAFL3DA184601 | WA1VFAFL3DA117089; WA1VFAFL3DA187367; WA1VFAFL3DA195212 | WA1VFAFL3DA168575 | WA1VFAFL3DA197283; WA1VFAFL3DA148312 | WA1VFAFL3DA159875; WA1VFAFL3DA166406

WA1VFAFL3DA163022 | WA1VFAFL3DA151503 | WA1VFAFL3DA102995 | WA1VFAFL3DA112376; WA1VFAFL3DA103029 | WA1VFAFL3DA137259 | WA1VFAFL3DA115942 | WA1VFAFL3DA128710 | WA1VFAFL3DA100437 | WA1VFAFL3DA178202; WA1VFAFL3DA135494

WA1VFAFL3DA145619; WA1VFAFL3DA119098

WA1VFAFL3DA116864; WA1VFAFL3DA113253; WA1VFAFL3DA174408

WA1VFAFL3DA157141; WA1VFAFL3DA180497 | WA1VFAFL3DA134734; WA1VFAFL3DA116945; WA1VFAFL3DA170696 | WA1VFAFL3DA188678 | WA1VFAFL3DA180970 | WA1VFAFL3DA188003; WA1VFAFL3DA144101

WA1VFAFL3DA139772; WA1VFAFL3DA178393 | WA1VFAFL3DA115861 | WA1VFAFL3DA178622

WA1VFAFL3DA166258

WA1VFAFL3DA130957 | WA1VFAFL3DA141697 | WA1VFAFL3DA183528; WA1VFAFL3DA188289

WA1VFAFL3DA162601; WA1VFAFL3DA133471 | WA1VFAFL3DA112605 | WA1VFAFL3DA108473; WA1VFAFL3DA133163; WA1VFAFL3DA151937 | WA1VFAFL3DA173887; WA1VFAFL3DA133518 | WA1VFAFL3DA135303 | WA1VFAFL3DA190947

WA1VFAFL3DA180662; WA1VFAFL3DA160153 | WA1VFAFL3DA112135 | WA1VFAFL3DA174358; WA1VFAFL3DA109008

WA1VFAFL3DA128559 | WA1VFAFL3DA195436; WA1VFAFL3DA181729 | WA1VFAFL3DA159133 | WA1VFAFL3DA113656; WA1VFAFL3DA173517 | WA1VFAFL3DA179351 | WA1VFAFL3DA120008; WA1VFAFL3DA128478; WA1VFAFL3DA144275 | WA1VFAFL3DA192410 | WA1VFAFL3DA147175 | WA1VFAFL3DA153218 | WA1VFAFL3DA157740; WA1VFAFL3DA131817 | WA1VFAFL3DA104598 | WA1VFAFL3DA134782 | WA1VFAFL3DA179396; WA1VFAFL3DA147645 | WA1VFAFL3DA176658 | WA1VFAFL3DA134376; WA1VFAFL3DA183495; WA1VFAFL3DA154191; WA1VFAFL3DA123099 | WA1VFAFL3DA192262 | WA1VFAFL3DA184355 | WA1VFAFL3DA196800; WA1VFAFL3DA185294

WA1VFAFL3DA166194

WA1VFAFL3DA195095; WA1VFAFL3DA185912; WA1VFAFL3DA117075; WA1VFAFL3DA132868 | WA1VFAFL3DA156393 | WA1VFAFL3DA116167; WA1VFAFL3DA187661 | WA1VFAFL3DA144194 | WA1VFAFL3DA128867; WA1VFAFL3DA180242; WA1VFAFL3DA108554 | WA1VFAFL3DA161299

WA1VFAFL3DA156006 | WA1VFAFL3DA114029 | WA1VFAFL3DA128514 | WA1VFAFL3DA190494

WA1VFAFL3DA149119 | WA1VFAFL3DA102222 | WA1VFAFL3DA123040 | WA1VFAFL3DA167524; WA1VFAFL3DA131171 | WA1VFAFL3DA172044 | WA1VFAFL3DA113043 | WA1VFAFL3DA177034; WA1VFAFL3DA139514; WA1VFAFL3DA183643 | WA1VFAFL3DA183898 | WA1VFAFL3DA156653; WA1VFAFL3DA142624; WA1VFAFL3DA108358; WA1VFAFL3DA116685 | WA1VFAFL3DA189782 | WA1VFAFL3DA136497 | WA1VFAFL3DA175090; WA1VFAFL3DA136922 | WA1VFAFL3DA106030; WA1VFAFL3DA146835 | WA1VFAFL3DA129565 | WA1VFAFL3DA192388; WA1VFAFL3DA178135 | WA1VFAFL3DA188180 | WA1VFAFL3DA181424; WA1VFAFL3DA110210 | WA1VFAFL3DA165465

WA1VFAFL3DA158323; WA1VFAFL3DA173128 | WA1VFAFL3DA132935 | WA1VFAFL3DA183626 | WA1VFAFL3DA121322 | WA1VFAFL3DA195002; WA1VFAFL3DA135429; WA1VFAFL3DA177325; WA1VFAFL3DA183173; WA1VFAFL3DA194769 | WA1VFAFL3DA176921 | WA1VFAFL3DA159701; WA1VFAFL3DA181083 | WA1VFAFL3DA147449; WA1VFAFL3DA199972; WA1VFAFL3DA130490 | WA1VFAFL3DA154403; WA1VFAFL3DA117383 | WA1VFAFL3DA182847 | WA1VFAFL3DA146687 | WA1VFAFL3DA139139 | WA1VFAFL3DA154496 | WA1VFAFL3DA167457 | WA1VFAFL3DA184906; WA1VFAFL3DA119814; WA1VFAFL3DA114984; WA1VFAFL3DA111356 | WA1VFAFL3DA145071 | WA1VFAFL3DA143465 | WA1VFAFL3DA111034 | WA1VFAFL3DA188020

WA1VFAFL3DA150741 | WA1VFAFL3DA117822; WA1VFAFL3DA100762 | WA1VFAFL3DA163473 | WA1VFAFL3DA104486; WA1VFAFL3DA134636 | WA1VFAFL3DA131767 | WA1VFAFL3DA102480 | WA1VFAFL3DA144499 | WA1VFAFL3DA124267 | WA1VFAFL3DA187174; WA1VFAFL3DA198319 | WA1VFAFL3DA171086; WA1VFAFL3DA106707; WA1VFAFL3DA187899 | WA1VFAFL3DA131753 | WA1VFAFL3DA142090 | WA1VFAFL3DA119358 | WA1VFAFL3DA188972; WA1VFAFL3DA133051; WA1VFAFL3DA176952 | WA1VFAFL3DA153915 | WA1VFAFL3DA186476; WA1VFAFL3DA102026

WA1VFAFL3DA110109; WA1VFAFL3DA151534 | WA1VFAFL3DA168141; WA1VFAFL3DA144003 | WA1VFAFL3DA172528; WA1VFAFL3DA143854 | WA1VFAFL3DA157673; WA1VFAFL3DA195226 | WA1VFAFL3DA166308 | WA1VFAFL3DA197381; WA1VFAFL3DA123510; WA1VFAFL3DA197798 | WA1VFAFL3DA195470

WA1VFAFL3DA193573 | WA1VFAFL3DA100857; WA1VFAFL3DA191855 | WA1VFAFL3DA113317; WA1VFAFL3DA178930; WA1VFAFL3DA194643; WA1VFAFL3DA188485 | WA1VFAFL3DA102611; WA1VFAFL3DA161903; WA1VFAFL3DA148116

WA1VFAFL3DA176837

WA1VFAFL3DA126777 | WA1VFAFL3DA145975; WA1VFAFL3DA175123; WA1VFAFL3DA129386 | WA1VFAFL3DA126830; WA1VFAFL3DA121045; WA1VFAFL3DA189183 | WA1VFAFL3DA142073 | WA1VFAFL3DA188793; WA1VFAFL3DA150447 | WA1VFAFL3DA153056 | WA1VFAFL3DA112734 | WA1VFAFL3DA182766 | WA1VFAFL3DA177339 | WA1VFAFL3DA176806 | WA1VFAFL3DA132112 | WA1VFAFL3DA120932 | WA1VFAFL3DA118372 | WA1VFAFL3DA162646 | WA1VFAFL3DA152487 | WA1VFAFL3DA107260; WA1VFAFL3DA107372 | WA1VFAFL3DA110014; WA1VFAFL3DA148360; WA1VFAFL3DA114127; WA1VFAFL3DA107758 | WA1VFAFL3DA155843; WA1VFAFL3DA162419 | WA1VFAFL3DA105881 | WA1VFAFL3DA186428 | WA1VFAFL3DA158161; WA1VFAFL3DA154370 | WA1VFAFL3DA134037 | WA1VFAFL3DA185599 | WA1VFAFL3DA153722 | WA1VFAFL3DA163800 | WA1VFAFL3DA175865 | WA1VFAFL3DA148388 | WA1VFAFL3DA172027; WA1VFAFL3DA187241 | WA1VFAFL3DA118260; WA1VFAFL3DA170567; WA1VFAFL3DA142204; WA1VFAFL3DA101586 | WA1VFAFL3DA138623; WA1VFAFL3DA140209; WA1VFAFL3DA140372 | WA1VFAFL3DA164509 | WA1VFAFL3DA132756 | WA1VFAFL3DA175364

WA1VFAFL3DA161870 | WA1VFAFL3DA168821

WA1VFAFL3DA155244 | WA1VFAFL3DA185277; WA1VFAFL3DA104097 | WA1VFAFL3DA124334 | WA1VFAFL3DA151808 | WA1VFAFL3DA130294 | WA1VFAFL3DA100132; WA1VFAFL3DA187711; WA1VFAFL3DA181990 | WA1VFAFL3DA110031 | WA1VFAFL3DA117352 | WA1VFAFL3DA135916 | WA1VFAFL3DA121272; WA1VFAFL3DA167930 | WA1VFAFL3DA151081 | WA1VFAFL3DA137536 | WA1VFAFL3DA154711 | WA1VFAFL3DA104861 | WA1VFAFL3DA106318 | WA1VFAFL3DA158807; WA1VFAFL3DA132546 | WA1VFAFL3DA145703 | WA1VFAFL3DA168057; WA1VFAFL3DA191676; WA1VFAFL3DA136273; WA1VFAFL3DA177289 | WA1VFAFL3DA115486 | WA1VFAFL3DA119568 | WA1VFAFL3DA110305; WA1VFAFL3DA155955 | WA1VFAFL3DA199714; WA1VFAFL3DA112037; WA1VFAFL3DA119862 | WA1VFAFL3DA146382; WA1VFAFL3DA131509; WA1VFAFL3DA135768

WA1VFAFL3DA169922; WA1VFAFL3DA103743 | WA1VFAFL3DA117237 | WA1VFAFL3DA132465 | WA1VFAFL3DA116928 | WA1VFAFL3DA163764 | WA1VFAFL3DA161559; WA1VFAFL3DA103323; WA1VFAFL3DA157513 | WA1VFAFL3DA132269 | WA1VFAFL3DA120798; WA1VFAFL3DA122048; WA1VFAFL3DA192763; WA1VFAFL3DA109932 | WA1VFAFL3DA199874; WA1VFAFL3DA103998 | WA1VFAFL3DA102267; WA1VFAFL3DA195694 | WA1VFAFL3DA183903 | WA1VFAFL3DA186753 | WA1VFAFL3DA121076 | WA1VFAFL3DA111843; WA1VFAFL3DA187515; WA1VFAFL3DA165739 | WA1VFAFL3DA131168 | WA1VFAFL3DA109915 | WA1VFAFL3DA142168 | WA1VFAFL3DA154580 | WA1VFAFL3DA133986 | WA1VFAFL3DA176742; WA1VFAFL3DA127427 | WA1VFAFL3DA148293 | WA1VFAFL3DA143997 | WA1VFAFL3DA176031 | WA1VFAFL3DA135138 | WA1VFAFL3DA154322; WA1VFAFL3DA195243; WA1VFAFL3DA106660 | WA1VFAFL3DA130005; WA1VFAFL3DA181634; WA1VFAFL3DA197154 | WA1VFAFL3DA108103 | WA1VFAFL3DA170911 | WA1VFAFL3DA123457 | WA1VFAFL3DA113768; WA1VFAFL3DA117951 | WA1VFAFL3DA147936 | WA1VFAFL3DA161139 | WA1VFAFL3DA171718 | WA1VFAFL3DA145457; WA1VFAFL3DA158337 | WA1VFAFL3DA167085; WA1VFAFL3DA130912; WA1VFAFL3DA135737 | WA1VFAFL3DA196117 | WA1VFAFL3DA167992 | WA1VFAFL3DA108957; WA1VFAFL3DA180421 | WA1VFAFL3DA197669 | WA1VFAFL3DA182086

WA1VFAFL3DA173792 | WA1VFAFL3DA182802 | WA1VFAFL3DA119442 | WA1VFAFL3DA116444; WA1VFAFL3DA156149; WA1VFAFL3DA117108 | WA1VFAFL3DA190009 | WA1VFAFL3DA117707; WA1VFAFL3DA191080 | WA1VFAFL3DA103791; WA1VFAFL3DA140064

WA1VFAFL3DA168107; WA1VFAFL3DA139058; WA1VFAFL3DA196943; WA1VFAFL3DA112345 | WA1VFAFL3DA105301 | WA1VFAFL3DA113432

WA1VFAFL3DA180029 | WA1VFAFL3DA185005 | WA1VFAFL3DA161819; WA1VFAFL3DA188714; WA1VFAFL3DA172707 | WA1VFAFL3DA147130 | WA1VFAFL3DA168687

WA1VFAFL3DA146222; WA1VFAFL3DA193587

WA1VFAFL3DA138430 | WA1VFAFL3DA176434 | WA1VFAFL3DA148181; WA1VFAFL3DA152635; WA1VFAFL3DA124186; WA1VFAFL3DA163408 | WA1VFAFL3DA170892 | WA1VFAFL3DA188292; WA1VFAFL3DA118050 | WA1VFAFL3DA130618 | WA1VFAFL3DA138542; WA1VFAFL3DA118842; WA1VFAFL3DA141991 | WA1VFAFL3DA195484 | WA1VFAFL3DA103676; WA1VFAFL3DA179835; WA1VFAFL3DA157186 | WA1VFAFL3DA148942

WA1VFAFL3DA175817; WA1VFAFL3DA168348 | WA1VFAFL3DA131655 | WA1VFAFL3DA188132

WA1VFAFL3DA133843; WA1VFAFL3DA192407 | WA1VFAFL3DA155972 | WA1VFAFL3DA189152 | WA1VFAFL3DA147838 | WA1VFAFL3DA140534 | WA1VFAFL3DA143482 | WA1VFAFL3DA190768 | WA1VFAFL3DA105623 | WA1VFAFL3DA131218 | WA1VFAFL3DA142851 | WA1VFAFL3DA114855 | WA1VFAFL3DA165272; WA1VFAFL3DA154465 | WA1VFAFL3DA192665; WA1VFAFL3DA149900; WA1VFAFL3DA123412 | WA1VFAFL3DA171735 | WA1VFAFL3DA108490 | WA1VFAFL3DA117125 | WA1VFAFL3DA187529 | WA1VFAFL3DA110899 | WA1VFAFL3DA191435 | WA1VFAFL3DA131512 | WA1VFAFL3DA142753; WA1VFAFL3DA166986 | WA1VFAFL3DA119473 | WA1VFAFL3DA139206; WA1VFAFL3DA115410 | WA1VFAFL3DA189300; WA1VFAFL3DA192651 | WA1VFAFL3DA179950 | WA1VFAFL3DA194108 | WA1VFAFL3DA119022 | WA1VFAFL3DA190138

WA1VFAFL3DA142140 | WA1VFAFL3DA198028 | WA1VFAFL3DA101474 | WA1VFAFL3DA136502 | WA1VFAFL3DA111261; WA1VFAFL3DA159035 | WA1VFAFL3DA194156; WA1VFAFL3DA134040

WA1VFAFL3DA170052; WA1VFAFL3DA167135 | WA1VFAFL3DA146110 | WA1VFAFL3DA128139 | WA1VFAFL3DA153901 | WA1VFAFL3DA113382 | WA1VFAFL3DA173131 | WA1VFAFL3DA141392 | WA1VFAFL3DA102947 | WA1VFAFL3DA167667; WA1VFAFL3DA188213 | WA1VFAFL3DA152005 | WA1VFAFL3DA168060 | WA1VFAFL3DA134829 | WA1VFAFL3DA154210; WA1VFAFL3DA124916 | WA1VFAFL3DA187000 | WA1VFAFL3DA122440 | WA1VFAFL3DA185893; WA1VFAFL3DA120042

WA1VFAFL3DA134068 | WA1VFAFL3DA189040; WA1VFAFL3DA142526

WA1VFAFL3DA128951; WA1VFAFL3DA160878 | WA1VFAFL3DA103967 | WA1VFAFL3DA156698 | WA1VFAFL3DA109168; WA1VFAFL3DA161108 | WA1VFAFL3DA125838

WA1VFAFL3DA102642 | WA1VFAFL3DA141179 | WA1VFAFL3DA168446 | WA1VFAFL3DA111454 | WA1VFAFL3DA168754 | WA1VFAFL3DA165353 | WA1VFAFL3DA132630

WA1VFAFL3DA168933 | WA1VFAFL3DA126780; WA1VFAFL3DA194433 | WA1VFAFL3DA150187; WA1VFAFL3DA133339; WA1VFAFL3DA180807 | WA1VFAFL3DA168432 | WA1VFAFL3DA144597 | WA1VFAFL3DA189281 | WA1VFAFL3DA174666

WA1VFAFL3DA108795; WA1VFAFL3DA153347 | WA1VFAFL3DA141487 | WA1VFAFL3DA153350 | WA1VFAFL3DA119537; WA1VFAFL3DA167751 | WA1VFAFL3DA163036; WA1VFAFL3DA193654

WA1VFAFL3DA110353; WA1VFAFL3DA165823 | WA1VFAFL3DA199356 | WA1VFAFL3DA127248

WA1VFAFL3DA152683 | WA1VFAFL3DA103631 | WA1VFAFL3DA178488; WA1VFAFL3DA122356; WA1VFAFL3DA169256 | WA1VFAFL3DA121238 | WA1VFAFL3DA139190 | WA1VFAFL3DA144454 | WA1VFAFL3DA109221; WA1VFAFL3DA149492 | WA1VFAFL3DA173727 | WA1VFAFL3DA171704 | WA1VFAFL3DA191273; WA1VFAFL3DA188583

WA1VFAFL3DA194576; WA1VFAFL3DA182377 | WA1VFAFL3DA125080 | WA1VFAFL3DA164204 | WA1VFAFL3DA137133 | WA1VFAFL3DA188521 | WA1VFAFL3DA169614 | WA1VFAFL3DA124270; WA1VFAFL3DA141294 | WA1VFAFL3DA136077 | WA1VFAFL3DA161447 | WA1VFAFL3DA178152; WA1VFAFL3DA192374 | WA1VFAFL3DA196781 | WA1VFAFL3DA138296 | WA1VFAFL3DA188454; WA1VFAFL3DA111518 | WA1VFAFL3DA192987; WA1VFAFL3DA100275; WA1VFAFL3DA191287; WA1VFAFL3DA114869 | WA1VFAFL3DA174439 | WA1VFAFL3DA126665 | WA1VFAFL3DA137505 | WA1VFAFL3DA133938; WA1VFAFL3DA118548; WA1VFAFL3DA179317 | WA1VFAFL3DA126326; WA1VFAFL3DA150402 | WA1VFAFL3DA196408 | WA1VFAFL3DA192603 | WA1VFAFL3DA197249 | WA1VFAFL3DA196571 | WA1VFAFL3DA111647

WA1VFAFL3DA151596 | WA1VFAFL3DA160508 | WA1VFAFL3DA103287 | WA1VFAFL3DA154739 | WA1VFAFL3DA130425 | WA1VFAFL3DA170276; WA1VFAFL3DA118940 | WA1VFAFL3DA105170; WA1VFAFL3DA190463 | WA1VFAFL3DA130697; WA1VFAFL3DA158368; WA1VFAFL3DA184257 | WA1VFAFL3DA111390; WA1VFAFL3DA169547

WA1VFAFL3DA144647

WA1VFAFL3DA137469 | WA1VFAFL3DA161769 | WA1VFAFL3DA103449; WA1VFAFL3DA116900 | WA1VFAFL3DA124222 | WA1VFAFL3DA116573 | WA1VFAFL3DA184081; WA1VFAFL3DA137407 | WA1VFAFL3DA150092; WA1VFAFL3DA183951 | WA1VFAFL3DA157978; WA1VFAFL3DA124155; WA1VFAFL3DA111924 | WA1VFAFL3DA180855; WA1VFAFL3DA197221; WA1VFAFL3DA195937; WA1VFAFL3DA160539 | WA1VFAFL3DA184663; WA1VFAFL3DA109705; WA1VFAFL3DA161495

WA1VFAFL3DA119201

WA1VFAFL3DA188440; WA1VFAFL3DA197252; WA1VFAFL3DA197333 | WA1VFAFL3DA140792 | WA1VFAFL3DA138251 | WA1VFAFL3DA138783; WA1VFAFL3DA115150 | WA1VFAFL3DA193279 | WA1VFAFL3DA121739 | WA1VFAFL3DA158869 | WA1VFAFL3DA114256

WA1VFAFL3DA187725 | WA1VFAFL3DA134880; WA1VFAFL3DA165868

WA1VFAFL3DA162582

WA1VFAFL3DA146866 | WA1VFAFL3DA197722; WA1VFAFL3DA186848 | WA1VFAFL3DA191175; WA1VFAFL3DA111244 | WA1VFAFL3DA121949 | WA1VFAFL3DA129128 | WA1VFAFL3DA145197; WA1VFAFL3DA122471 | WA1VFAFL3DA173467 | WA1VFAFL3DA112782 | WA1VFAFL3DA107257 | WA1VFAFL3DA170973 | WA1VFAFL3DA196201 | WA1VFAFL3DA140999; WA1VFAFL3DA152876 | WA1VFAFL3DA175350 | WA1VFAFL3DA124687 | WA1VFAFL3DA144339; WA1VFAFL3DA125340 | WA1VFAFL3DA169550; WA1VFAFL3DA181505 | WA1VFAFL3DA145085

WA1VFAFL3DA103175; WA1VFAFL3DA187398 | WA1VFAFL3DA148696 | WA1VFAFL3DA194528 | WA1VFAFL3DA197901 | WA1VFAFL3DA152103; WA1VFAFL3DA172691 | WA1VFAFL3DA107713; WA1VFAFL3DA123362 | WA1VFAFL3DA180614; WA1VFAFL3DA147824 | WA1VFAFL3DA122437 | WA1VFAFL3DA111065 | WA1VFAFL3DA121658; WA1VFAFL3DA154613 | WA1VFAFL3DA197087 | WA1VFAFL3DA122910 | WA1VFAFL3DA196876 | WA1VFAFL3DA191144 | WA1VFAFL3DA188549 | WA1VFAFL3DA147757

WA1VFAFL3DA114239

WA1VFAFL3DA170598 | WA1VFAFL3DA121871; WA1VFAFL3DA125595 | WA1VFAFL3DA108909 | WA1VFAFL3DA118792 | WA1VFAFL3DA151078 | WA1VFAFL3DA105086 | WA1VFAFL3DA132675 | WA1VFAFL3DA110689

WA1VFAFL3DA192908 | WA1VFAFL3DA128061; WA1VFAFL3DA146852; WA1VFAFL3DA111809 | WA1VFAFL3DA161433; WA1VFAFL3DA154045; WA1VFAFL3DA193136 | WA1VFAFL3DA105766; WA1VFAFL3DA185568 | WA1VFAFL3DA167460 | WA1VFAFL3DA113642; WA1VFAFL3DA166678 | WA1VFAFL3DA116881 | WA1VFAFL3DA197803 | WA1VFAFL3DA134183 | WA1VFAFL3DA148472; WA1VFAFL3DA110241; WA1VFAFL3DA126763 | WA1VFAFL3DA157592 | WA1VFAFL3DA143255 | WA1VFAFL3DA186638; WA1VFAFL3DA188308 | WA1VFAFL3DA171167; WA1VFAFL3DA182038 | WA1VFAFL3DA148102 | WA1VFAFL3DA120445; WA1VFAFL3DA178751; WA1VFAFL3DA179625 | WA1VFAFL3DA189443; WA1VFAFL3DA165076; WA1VFAFL3DA170360 | WA1VFAFL3DA101362 | WA1VFAFL3DA158385 | WA1VFAFL3DA157172 | WA1VFAFL3DA126987; WA1VFAFL3DA173565 | WA1VFAFL3DA122003 | WA1VFAFL3DA135950 | WA1VFAFL3DA185165; WA1VFAFL3DA107355; WA1VFAFL3DA121708; WA1VFAFL3DA129825; WA1VFAFL3DA124799 | WA1VFAFL3DA197056 | WA1VFAFL3DA144504 | WA1VFAFL3DA124172 | WA1VFAFL3DA125001; WA1VFAFL3DA134345 | WA1VFAFL3DA148066 | WA1VFAFL3DA155728 | WA1VFAFL3DA160671 | WA1VFAFL3DA150304 | WA1VFAFL3DA117268 | WA1VFAFL3DA167572; WA1VFAFL3DA176725 | WA1VFAFL3DA111373 | WA1VFAFL3DA164087; WA1VFAFL3DA158290; WA1VFAFL3DA183593 | WA1VFAFL3DA125418 | WA1VFAFL3DA177440; WA1VFAFL3DA107730 | WA1VFAFL3DA103161; WA1VFAFL3DA159455

WA1VFAFL3DA168852 | WA1VFAFL3DA198465

WA1VFAFL3DA160461 | WA1VFAFL3DA174487; WA1VFAFL3DA180709 | WA1VFAFL3DA155969 | WA1VFAFL3DA179267; WA1VFAFL3DA136841 | WA1VFAFL3DA123474 | WA1VFAFL3DA145667 | WA1VFAFL3DA188762 | WA1VFAFL3DA173954 | WA1VFAFL3DA197008 | WA1VFAFL3DA175283; WA1VFAFL3DA141120; WA1VFAFL3DA175915 | WA1VFAFL3DA159746 | WA1VFAFL3DA128013 | WA1VFAFL3DA105556 | WA1VFAFL3DA139254; WA1VFAFL3DA131221; WA1VFAFL3DA192889; WA1VFAFL3DA199096 | WA1VFAFL3DA161772 | WA1VFAFL3DA177356 | WA1VFAFL3DA119036 | WA1VFAFL3DA102270 | WA1VFAFL3DA131834; WA1VFAFL3DA103144 | WA1VFAFL3DA153980 | WA1VFAFL3DA147158 | WA1VFAFL3DA140551 | WA1VFAFL3DA158922 | WA1VFAFL3DA132501 | WA1VFAFL3DA164123

WA1VFAFL3DA148925; WA1VFAFL3DA123782 | WA1VFAFL3DA103354 | WA1VFAFL3DA147192 | WA1VFAFL3DA162999 | WA1VFAFL3DA126648; WA1VFAFL3DA112488 | WA1VFAFL3DA118310; WA1VFAFL3DA125919; WA1VFAFL3DA152456; WA1VFAFL3DA141621 | WA1VFAFL3DA143871; WA1VFAFL3DA152926; WA1VFAFL3DA199325 | WA1VFAFL3DA140470 | WA1VFAFL3DA103595 | WA1VFAFL3DA109154 | WA1VFAFL3DA139027 | WA1VFAFL3DA145183; WA1VFAFL3DA192276 | WA1VFAFL3DA127444 | WA1VFAFL3DA128125 | WA1VFAFL3DA193427; WA1VFAFL3DA153509; WA1VFAFL3DA108361 | WA1VFAFL3DA177776 | WA1VFAFL3DA160024; WA1VFAFL3DA179284 | WA1VFAFL3DA169371 | WA1VFAFL3DA128979 | WA1VFAFL3DA101572; WA1VFAFL3DA170634 | WA1VFAFL3DA155647 | WA1VFAFL3DA143367; WA1VFAFL3DA116637; WA1VFAFL3DA162677; WA1VFAFL3DA156569 | WA1VFAFL3DA115293 | WA1VFAFL3DA128108 | WA1VFAFL3DA198272; WA1VFAFL3DA130845 | WA1VFAFL3DA158810 | WA1VFAFL3DA142767; WA1VFAFL3DA116931 | WA1VFAFL3DA120610 | WA1VFAFL3DA154773 | WA1VFAFL3DA128691; WA1VFAFL3DA117349 | WA1VFAFL3DA164980 | WA1VFAFL3DA132577; WA1VFAFL3DA193394; WA1VFAFL3DA110238; WA1VFAFL3DA166468 | WA1VFAFL3DA162923 | WA1VFAFL3DA101393

WA1VFAFL3DA167412; WA1VFAFL3DA122678; WA1VFAFL3DA116797; WA1VFAFL3DA196652 | WA1VFAFL3DA113513; WA1VFAFL3DA122924 | WA1VFAFL3DA186140 | WA1VFAFL3DA142994 | WA1VFAFL3DA121126

WA1VFAFL3DA151629 | WA1VFAFL3DA187479 | WA1VFAFL3DA192584; WA1VFAFL3DA182122 | WA1VFAFL3DA170004 | WA1VFAFL3DA144082 | WA1VFAFL3DA176627; WA1VFAFL3DA195128 | WA1VFAFL3DA135656 | WA1VFAFL3DA106724 | WA1VFAFL3DA105914; WA1VFAFL3DA115892 | WA1VFAFL3DA158533 | WA1VFAFL3DA106965; WA1VFAFL3DA160458 | WA1VFAFL3DA167152 | WA1VFAFL3DA169161; WA1VFAFL3DA122292 | WA1VFAFL3DA126679 | WA1VFAFL3DA149105; WA1VFAFL3DA193038 | WA1VFAFL3DA155115

WA1VFAFL3DA186073; WA1VFAFL3DA191564 | WA1VFAFL3DA125998 | WA1VFAFL3DA179477 | WA1VFAFL3DA100289

WA1VFAFL3DA132949 | WA1VFAFL3DA191421; WA1VFAFL3DA183772 | WA1VFAFL3DA164719; WA1VFAFL3DA188650 | WA1VFAFL3DA134541; WA1VFAFL3DA165160 | WA1VFAFL3DA142008; WA1VFAFL3DA195890; WA1VFAFL3DA111941 | WA1VFAFL3DA148522; WA1VFAFL3DA148374; WA1VFAFL3DA155020; WA1VFAFL3DA136791 | WA1VFAFL3DA189345 | WA1VFAFL3DA198112 | WA1VFAFL3DA137732 | WA1VFAFL3DA110546 | WA1VFAFL3DA148682 | WA1VFAFL3DA132353; WA1VFAFL3DA103273; WA1VFAFL3DA115651 | WA1VFAFL3DA185831 | WA1VFAFL3DA160847; WA1VFAFL3DA186378 | WA1VFAFL3DA149251; WA1VFAFL3DA106304 | WA1VFAFL3DA117593 | WA1VFAFL3DA199115 | WA1VFAFL3DA113396 | WA1VFAFL3DA181472; WA1VFAFL3DA178040

WA1VFAFL3DA165210; WA1VFAFL3DA184811; WA1VFAFL3DA156362 | WA1VFAFL3DA171069

WA1VFAFL3DA159777 | WA1VFAFL3DA133504 | WA1VFAFL3DA170990; WA1VFAFL3DA106755; WA1VFAFL3DA155177 | WA1VFAFL3DA183710 | WA1VFAFL3DA193928

WA1VFAFL3DA168818 | WA1VFAFL3DA138590 | WA1VFAFL3DA176286 | WA1VFAFL3DA145989 | WA1VFAFL3DA178829; WA1VFAFL3DA120204 | WA1VFAFL3DA133356 | WA1VFAFL3DA150450

WA1VFAFL3DA194142 | WA1VFAFL3DA189314; WA1VFAFL3DA131414 | WA1VFAFL3DA167409 | WA1VFAFL3DA103211 | WA1VFAFL3DA108800 | WA1VFAFL3DA153364 | WA1VFAFL3DA123913 | WA1VFAFL3DA101068 | WA1VFAFL3DA168947; WA1VFAFL3DA179382 | WA1VFAFL3DA116170 | WA1VFAFL3DA136063; WA1VFAFL3DA126519; WA1VFAFL3DA108778; WA1VFAFL3DA130828 | WA1VFAFL3DA176269 | WA1VFAFL3DA183982; WA1VFAFL3DA191645 | WA1VFAFL3DA132224; WA1VFAFL3DA149508 | WA1VFAFL3DA141781; WA1VFAFL3DA193721 | WA1VFAFL3DA137827 | WA1VFAFL3DA177082

WA1VFAFL3DA100664 | WA1VFAFL3DA158547; WA1VFAFL3DA140565 | WA1VFAFL3DA170682 | WA1VFAFL3DA147984 | WA1VFAFL3DA157401 | WA1VFAFL3DA120476; WA1VFAFL3DA197428; WA1VFAFL3DA162839 | WA1VFAFL3DA192892

WA1VFAFL3DA140985 | WA1VFAFL3DA174280; WA1VFAFL3DA139674; WA1VFAFL3DA130585 | WA1VFAFL3DA147418 | WA1VFAFL3DA139447; WA1VFAFL3DA194593 | WA1VFAFL3DA142963 | WA1VFAFL3DA199664

WA1VFAFL3DA121580; WA1VFAFL3DA156250 | WA1VFAFL3DA111972; WA1VFAFL3DA126293; WA1VFAFL3DA106528 | WA1VFAFL3DA191743; WA1VFAFL3DA120770

WA1VFAFL3DA178510 | WA1VFAFL3DA139299; WA1VFAFL3DA173758; WA1VFAFL3DA154062 | WA1VFAFL3DA190298 | WA1VFAFL3DA145734 | WA1VFAFL3DA130103 | WA1VFAFL3DA122664 | WA1VFAFL3DA143336

WA1VFAFL3DA170505 | WA1VFAFL3DA187787 | WA1VFAFL3DA136936 | WA1VFAFL3DA122132 | WA1VFAFL3DA112958; WA1VFAFL3DA190785 | WA1VFAFL3DA188258 | WA1VFAFL3DA130179 | WA1VFAFL3DA197395

WA1VFAFL3DA188082; WA1VFAFL3DA189815 | WA1VFAFL3DA120963; WA1VFAFL3DA165725; WA1VFAFL3DA117660; WA1VFAFL3DA143515 | WA1VFAFL3DA102401; WA1VFAFL3DA190317 | WA1VFAFL3DA105119 | WA1VFAFL3DA151372 | WA1VFAFL3DA144258 | WA1VFAFL3DA108425 | WA1VFAFL3DA185781; WA1VFAFL3DA167958; WA1VFAFL3DA195257 | WA1VFAFL3DA182475 | WA1VFAFL3DA186218; WA1VFAFL3DA123989 | WA1VFAFL3DA122602 | WA1VFAFL3DA145054

WA1VFAFL3DA180130 | WA1VFAFL3DA121742 | WA1VFAFL3DA186767 | WA1VFAFL3DA119828 | WA1VFAFL3DA131848 | WA1VFAFL3DA194075 | WA1VFAFL3DA193671 | WA1VFAFL3DA164140; WA1VFAFL3DA110420 | WA1VFAFL3DA165742 | WA1VFAFL3DA166888; WA1VFAFL3DA106805; WA1VFAFL3DA127850 | WA1VFAFL3DA177406 | WA1VFAFL3DA108750 | WA1VFAFL3DA123832 | WA1VFAFL3DA188597 | WA1VFAFL3DA123149 | WA1VFAFL3DA111115; WA1VFAFL3DA158340 | WA1VFAFL3DA100079 | WA1VFAFL3DA170195

WA1VFAFL3DA194920 | WA1VFAFL3DA154594; WA1VFAFL3DA115357 | WA1VFAFL3DA113107 | WA1VFAFL3DA188115 | WA1VFAFL3DA144552 | WA1VFAFL3DA154353 | WA1VFAFL3DA194061 | WA1VFAFL3DA143840 | WA1VFAFL3DA151047 | WA1VFAFL3DA149945 | WA1VFAFL3DA175042

WA1VFAFL3DA131865 | WA1VFAFL3DA175025 | WA1VFAFL3DA180385; WA1VFAFL3DA147533 | WA1VFAFL3DA121241

WA1VFAFL3DA143059 | WA1VFAFL3DA191354 | WA1VFAFL3DA172920 | WA1VFAFL3DA149864 | WA1VFAFL3DA126214 | WA1VFAFL3DA166387 | WA1VFAFL3DA178409; WA1VFAFL3DA155132; WA1VFAFL3DA170715 | WA1VFAFL3DA137519 | WA1VFAFL3DA125502; WA1VFAFL3DA107565; WA1VFAFL3DA175946 | WA1VFAFL3DA119781 | WA1VFAFL3DA175607; WA1VFAFL3DA188244; WA1VFAFL3DA163067; WA1VFAFL3DA105864; WA1VFAFL3DA177938 | WA1VFAFL3DA167393 | WA1VFAFL3DA180127 | WA1VFAFL3DA189250

WA1VFAFL3DA168530 | WA1VFAFL3DA134328 | WA1VFAFL3DA133812 | WA1VFAFL3DA129193; WA1VFAFL3DA126813 | WA1VFAFL3DA189524; WA1VFAFL3DA163683 | WA1VFAFL3DA185490 | WA1VFAFL3DA154787 | WA1VFAFL3DA119585 | WA1VFAFL3DA136287

WA1VFAFL3DA171573; WA1VFAFL3DA181956 | WA1VFAFL3DA154899 | WA1VFAFL3DA199678; WA1VFAFL3DA126181 | WA1VFAFL3DA191046 | WA1VFAFL3DA133003 | WA1VFAFL3DA189166 | WA1VFAFL3DA156085

WA1VFAFL3DA107212; WA1VFAFL3DA117786; WA1VFAFL3DA142638 | WA1VFAFL3DA149444 | WA1VFAFL3DA124060 | WA1VFAFL3DA161061; WA1VFAFL3DA137276; WA1VFAFL3DA113687 | WA1VFAFL3DA183755 | WA1VFAFL3DA124950

WA1VFAFL3DA137651; WA1VFAFL3DA168365 | WA1VFAFL3DA150173; WA1VFAFL3DA125810

WA1VFAFL3DA160685 | WA1VFAFL3DA111275 | WA1VFAFL3DA100311 | WA1VFAFL3DA107162; WA1VFAFL3DA142896 | WA1VFAFL3DA129081; WA1VFAFL3DA110563

WA1VFAFL3DA113611 | WA1VFAFL3DA102155 | WA1VFAFL3DA106089 | WA1VFAFL3DA120493 | WA1VFAFL3DA172545

WA1VFAFL3DA160119; WA1VFAFL3DA166213; WA1VFAFL3DA117853 | WA1VFAFL3DA103774; WA1VFAFL3DA183125 | WA1VFAFL3DA117898; WA1VFAFL3DA109896 | WA1VFAFL3DA144969; WA1VFAFL3DA184338 | WA1VFAFL3DA139643; WA1VFAFL3DA130523 | WA1VFAFL3DA121420 | WA1VFAFL3DA160668 | WA1VFAFL3DA188194 | WA1VFAFL3DA196473; WA1VFAFL3DA107954 | WA1VFAFL3DA139836; WA1VFAFL3DA175218 | WA1VFAFL3DA144731; WA1VFAFL3DA114970 | WA1VFAFL3DA197557 | WA1VFAFL3DA177888 | WA1VFAFL3DA114936 | WA1VFAFL3DA175008 | WA1VFAFL3DA172657; WA1VFAFL3DA109378; WA1VFAFL3DA141344 | WA1VFAFL3DA103564 | WA1VFAFL3DA169323 | WA1VFAFL3DA138959 | WA1VFAFL3DA159620 | WA1VFAFL3DA122065 | WA1VFAFL3DA174828 | WA1VFAFL3DA180578 | WA1VFAFL3DA159360; WA1VFAFL3DA182010; WA1VFAFL3DA179902 | WA1VFAFL3DA169645 | WA1VFAFL3DA120851 | WA1VFAFL3DA119361

WA1VFAFL3DA181343; WA1VFAFL3DA154790; WA1VFAFL3DA142316 | WA1VFAFL3DA169631; WA1VFAFL3DA105458 | WA1VFAFL3DA138668; WA1VFAFL3DA134135 | WA1VFAFL3DA194271 | WA1VFAFL3DA145751; WA1VFAFL3DA186400 | WA1VFAFL3DA156068

WA1VFAFL3DA107520 | WA1VFAFL3DA135785; WA1VFAFL3DA154725; WA1VFAFL3DA132031 | WA1VFAFL3DA138962; WA1VFAFL3DA174411; WA1VFAFL3DA131123 | WA1VFAFL3DA159214

WA1VFAFL3DA160234 | WA1VFAFL3DA150013 | WA1VFAFL3DA192861; WA1VFAFL3DA134779 | WA1VFAFL3DA136368; WA1VFAFL3DA146088; WA1VFAFL3DA133678 | WA1VFAFL3DA140095 | WA1VFAFL3DA193704 | WA1VFAFL3DA145068 | WA1VFAFL3DA150948; WA1VFAFL3DA128416

WA1VFAFL3DA188373 | WA1VFAFL3DA179690 | WA1VFAFL3DA134748

WA1VFAFL3DA150576

WA1VFAFL3DA144308 | WA1VFAFL3DA143627 | WA1VFAFL3DA183805; WA1VFAFL3DA175980; WA1VFAFL3DA135320 | WA1VFAFL3DA146477 | WA1VFAFL3DA173209 | WA1VFAFL3DA156751; WA1VFAFL3DA116069

WA1VFAFL3DA174862; WA1VFAFL3DA104228; WA1VFAFL3DA151551 | WA1VFAFL3DA101491

WA1VFAFL3DA198837 | WA1VFAFL3DA137164 | WA1VFAFL3DA125516 | WA1VFAFL3DA124690 | WA1VFAFL3DA148584 | WA1VFAFL3DA161562; WA1VFAFL3DA128187; WA1VFAFL3DA111745 | WA1VFAFL3DA173114 | WA1VFAFL3DA185585; WA1VFAFL3DA102981 | WA1VFAFL3DA159942; WA1VFAFL3DA182685 | WA1VFAFL3DA135026 | WA1VFAFL3DA153185 | WA1VFAFL3DA149282 | WA1VFAFL3DA108070; WA1VFAFL3DA117433 | WA1VFAFL3DA157897 | WA1VFAFL3DA125113; WA1VFAFL3DA122275 | WA1VFAFL3DA100258 | WA1VFAFL3DA193184 | WA1VFAFL3DA195341 | WA1VFAFL3DA171590; WA1VFAFL3DA198286 | WA1VFAFL3DA198899 | WA1VFAFL3DA123684; WA1VFAFL3DA137570 | WA1VFAFL3DA176109 | WA1VFAFL3DA109414; WA1VFAFL3DA194609 | WA1VFAFL3DA186719; WA1VFAFL3DA151100

WA1VFAFL3DA178961 | WA1VFAFL3DA144146

WA1VFAFL3DA113270 | WA1VFAFL3DA154319; WA1VFAFL3DA155762 | WA1VFAFL3DA173761 | WA1VFAFL3DA107386 | WA1VFAFL3DA128030

WA1VFAFL3DA133602 | WA1VFAFL3DA161142 | WA1VFAFL3DA161335 | WA1VFAFL3DA179138 | WA1VFAFL3DA106061 | WA1VFAFL3DA169144 | WA1VFAFL3DA175719 | WA1VFAFL3DA199552; WA1VFAFL3DA125869 | WA1VFAFL3DA162968

WA1VFAFL3DA105265; WA1VFAFL3DA142011; WA1VFAFL3DA142655; WA1VFAFL3DA188325 | WA1VFAFL3DA120753

WA1VFAFL3DA101023; WA1VFAFL3DA135611; WA1VFAFL3DA118033 | WA1VFAFL3DA146415 | WA1VFAFL3DA154112 | WA1VFAFL3DA115424; WA1VFAFL3DA140453 | WA1VFAFL3DA185814

WA1VFAFL3DA198224 | WA1VFAFL3DA159567; WA1VFAFL3DA156703

WA1VFAFL3DA123104 | WA1VFAFL3DA192259; WA1VFAFL3DA112197 | WA1VFAFL3DA177311 | WA1VFAFL3DA108831 | WA1VFAFL3DA153686 | WA1VFAFL3DA100969 | WA1VFAFL3DA171377 | WA1VFAFL3DA171427 | WA1VFAFL3DA179737 | WA1VFAFL3DA142865 | WA1VFAFL3DA186932 | WA1VFAFL3DA126391; WA1VFAFL3DA156412 | WA1VFAFL3DA191225

WA1VFAFL3DA104164; WA1VFAFL3DA173498

WA1VFAFL3DA164736 | WA1VFAFL3DA135432 | WA1VFAFL3DA119652; WA1VFAFL3DA147578 | WA1VFAFL3DA153963; WA1VFAFL3DA107601 | WA1VFAFL3DA184307 | WA1VFAFL3DA100180 | WA1VFAFL3DA157981 | WA1VFAFL3DA131056 | WA1VFAFL3DA136046 | WA1VFAFL3DA132790 | WA1VFAFL3DA191094 | WA1VFAFL3DA197297 | WA1VFAFL3DA159486 | WA1VFAFL3DA179480 | WA1VFAFL3DA146883 | WA1VFAFL3DA175848 | WA1VFAFL3DA196778 | WA1VFAFL3DA119621 | WA1VFAFL3DA103080; WA1VFAFL3DA198157; WA1VFAFL3DA119988; WA1VFAFL3DA159195; WA1VFAFL3DA199440; WA1VFAFL3DA149668; WA1VFAFL3DA169600 | WA1VFAFL3DA167975; WA1VFAFL3DA157284 | WA1VFAFL3DA181620; WA1VFAFL3DA159391 | WA1VFAFL3DA116296 | WA1VFAFL3DA116699 | WA1VFAFL3DA160752; WA1VFAFL3DA180936; WA1VFAFL3DA136564 | WA1VFAFL3DA105752 | WA1VFAFL3DA188857; WA1VFAFL3DA177728 | WA1VFAFL3DA174506; WA1VFAFL3DA113401 | WA1VFAFL3DA133633 | WA1VFAFL3DA128917; WA1VFAFL3DA100891 | WA1VFAFL3DA187255

WA1VFAFL3DA164168 | WA1VFAFL3DA166261; WA1VFAFL3DA133826; WA1VFAFL3DA173176; WA1VFAFL3DA132157 | WA1VFAFL3DA145961; WA1VFAFL3DA158998 | WA1VFAFL3DA105587 | WA1VFAFL3DA100776 | WA1VFAFL3DA102933; WA1VFAFL3DA176739 | WA1VFAFL3DA170259

WA1VFAFL3DA132532 | WA1VFAFL3DA199132

WA1VFAFL3DA100728; WA1VFAFL3DA149394; WA1VFAFL3DA162615; WA1VFAFL3DA111325; WA1VFAFL3DA101653; WA1VFAFL3DA121305 | WA1VFAFL3DA114628 | WA1VFAFL3DA175333 | WA1VFAFL3DA152778; WA1VFAFL3DA160363; WA1VFAFL3DA154997 | WA1VFAFL3DA148553 | WA1VFAFL3DA133762 | WA1VFAFL3DA119926 | WA1VFAFL3DA175977 | WA1VFAFL3DA171055 | WA1VFAFL3DA136337 | WA1VFAFL3DA163778 | WA1VFAFL3DA118176 | WA1VFAFL3DA167197; WA1VFAFL3DA172013

WA1VFAFL3DA144728

WA1VFAFL3DA136399; WA1VFAFL3DA127492 | WA1VFAFL3DA161948 | WA1VFAFL3DA178717 | WA1VFAFL3DA112121

WA1VFAFL3DA101054 | WA1VFAFL3DA111731; WA1VFAFL3DA126858 | WA1VFAFL3DA171959 | WA1VFAFL3DA196523 | WA1VFAFL3DA156491; WA1VFAFL3DA191953 | WA1VFAFL3DA183609 | WA1VFAFL3DA186834

WA1VFAFL3DA139710; WA1VFAFL3DA157219 | WA1VFAFL3DA147998 | WA1VFAFL3DA171833 | WA1VFAFL3DA134281; WA1VFAFL3DA157303 | WA1VFAFL3DA148018; WA1VFAFL3DA113804; WA1VFAFL3DA128500; WA1VFAFL3DA144938

WA1VFAFL3DA181875; WA1VFAFL3DA148729; WA1VFAFL3DA113091; WA1VFAFL3DA131185 | WA1VFAFL3DA169242; WA1VFAFL3DA139657 | WA1VFAFL3DA144910; WA1VFAFL3DA105735; WA1VFAFL3DA130554 | WA1VFAFL3DA146043 | WA1VFAFL3DA122969; WA1VFAFL3DA192391 | WA1VFAFL3DA170407; WA1VFAFL3DA161030 | WA1VFAFL3DA123524; WA1VFAFL3DA154417 | WA1VFAFL3DA136953 | WA1VFAFL3DA182427 | WA1VFAFL3DA188891 | WA1VFAFL3DA170956 | WA1VFAFL3DA154272; WA1VFAFL3DA103645; WA1VFAFL3DA136628; WA1VFAFL3DA192245; WA1VFAFL3DA158127 | WA1VFAFL3DA187322; WA1VFAFL3DA186090 | WA1VFAFL3DA133566 | WA1VFAFL3DA183240; WA1VFAFL3DA140761; WA1VFAFL3DA147564 | WA1VFAFL3DA160525 | WA1VFAFL3DA184565; WA1VFAFL3DA147869 | WA1VFAFL3DA123880 | WA1VFAFL3DA113818; WA1VFAFL3DA187420 | WA1VFAFL3DA114838 | WA1VFAFL3DA156930; WA1VFAFL3DA164607; WA1VFAFL3DA175767 | WA1VFAFL3DA164798 | WA1VFAFL3DA183383 | WA1VFAFL3DA156233; WA1VFAFL3DA163246 | WA1VFAFL3DA127864 | WA1VFAFL3DA115343; WA1VFAFL3DA100499

WA1VFAFL3DA178801 | WA1VFAFL3DA179995 | WA1VFAFL3DA131705

WA1VFAFL3DA157348 | WA1VFAFL3DA141165; WA1VFAFL3DA137195 | WA1VFAFL3DA128089 | WA1VFAFL3DA172951 | WA1VFAFL3DA196439

WA1VFAFL3DA169967; WA1VFAFL3DA132160 | WA1VFAFL3DA179558; WA1VFAFL3DA117481; WA1VFAFL3DA184646; WA1VFAFL3DA118422 | WA1VFAFL3DA167474 | WA1VFAFL3DA177017; WA1VFAFL3DA112023; WA1VFAFL3DA169984; WA1VFAFL3DA187126; WA1VFAFL3DA142428; WA1VFAFL3DA150612 | WA1VFAFL3DA157110 | WA1VFAFL3DA101796 | WA1VFAFL3DA172738 | WA1VFAFL3DA104925 | WA1VFAFL3DA156524; WA1VFAFL3DA190477

WA1VFAFL3DA179088; WA1VFAFL3DA157107 | WA1VFAFL3DA140680 | WA1VFAFL3DA147032

WA1VFAFL3DA173579 | WA1VFAFL3DA152599 | WA1VFAFL3DA140226

WA1VFAFL3DA192505 | WA1VFAFL3DA102849 | WA1VFAFL3DA145314 | WA1VFAFL3DA123877 | WA1VFAFL3DA177647 | WA1VFAFL3DA165305; WA1VFAFL3DA170939 | WA1VFAFL3DA101040 | WA1VFAFL3DA126049; WA1VFAFL3DA153266 | WA1VFAFL3DA191757; WA1VFAFL3DA191838 | WA1VFAFL3DA145670 | WA1VFAFL3DA178877 | WA1VFAFL3DA107484 | WA1VFAFL3DA124124; WA1VFAFL3DA130831 | WA1VFAFL3DA117142 | WA1VFAFL3DA129095; WA1VFAFL3DA138010

WA1VFAFL3DA192178 | WA1VFAFL3DA170147 | WA1VFAFL3DA185926; WA1VFAFL3DA150545; WA1VFAFL3DA186865 | WA1VFAFL3DA118646 | WA1VFAFL3DA184162 | WA1VFAFL3DA169239 | WA1VFAFL3DA147600 | WA1VFAFL3DA150349; WA1VFAFL3DA185019

WA1VFAFL3DA139867 | WA1VFAFL3DA156586 | WA1VFAFL3DA142946 | WA1VFAFL3DA183304 | WA1VFAFL3DA138198 | WA1VFAFL3DA132255 | WA1VFAFL3DA122616

WA1VFAFL3DA109235; WA1VFAFL3DA169029; WA1VFAFL3DA102172; WA1VFAFL3DA182606 | WA1VFAFL3DA126570 | WA1VFAFL3DA143028 | WA1VFAFL3DA197736 | WA1VFAFL3DA181617; WA1VFAFL3DA116802 | WA1VFAFL3DA172609 | WA1VFAFL3DA145409; WA1VFAFL3DA148262 | WA1VFAFL3DA120705 | WA1VFAFL3DA105105 | WA1VFAFL3DA195923 | WA1VFAFL3DA181598; WA1VFAFL3DA137486 | WA1VFAFL3DA164641; WA1VFAFL3DA197865 | WA1VFAFL3DA144776 | WA1VFAFL3DA194058

WA1VFAFL3DA181553 | WA1VFAFL3DA135544 | WA1VFAFL3DA144261 | WA1VFAFL3DA185036 | WA1VFAFL3DA186574 | WA1VFAFL3DA187191 | WA1VFAFL3DA180919; WA1VFAFL3DA157706 | WA1VFAFL3DA134698 | WA1VFAFL3DA198269 | WA1VFAFL3DA191807 | WA1VFAFL3DA197610 | WA1VFAFL3DA198563; WA1VFAFL3DA177096 | WA1VFAFL3DA163361 | WA1VFAFL3DA118257 | WA1VFAFL3DA143580; WA1VFAFL3DA106433

WA1VFAFL3DA171346; WA1VFAFL3DA129940

WA1VFAFL3DA199180 | WA1VFAFL3DA125564; WA1VFAFL3DA115021 | WA1VFAFL3DA168592 | WA1VFAFL3DA193623 | WA1VFAFL3DA115696 | WA1VFAFL3DA184128 | WA1VFAFL3DA129677

WA1VFAFL3DA193248 | WA1VFAFL3DA102012 | WA1VFAFL3DA189846; WA1VFAFL3DA142736; WA1VFAFL3DA119764 | WA1VFAFL3DA130988; WA1VFAFL3DA182279; WA1VFAFL3DA112720 | WA1VFAFL3DA166597

WA1VFAFL3DA101331 | WA1VFAFL3DA118923; WA1VFAFL3DA121143

WA1VFAFL3DA151730; WA1VFAFL3DA187269 | WA1VFAFL3DA177521 | WA1VFAFL3DA179575; WA1VFAFL3DA117836; WA1VFAFL3DA154630; WA1VFAFL3DA171010 | WA1VFAFL3DA137794; WA1VFAFL3DA152831; WA1VFAFL3DA157771; WA1VFAFL3DA181102 | WA1VFAFL3DA172612 | WA1VFAFL3DA116539 | WA1VFAFL3DA188177; WA1VFAFL3DA170570; WA1VFAFL3DA120297

WA1VFAFL3DA111888 | WA1VFAFL3DA174165 | WA1VFAFL3DA127332; WA1VFAFL3DA148651 | WA1VFAFL3DA175445; WA1VFAFL3DA120039 | WA1VFAFL3DA113124 | WA1VFAFL3DA179964; WA1VFAFL3DA108912

WA1VFAFL3DA171279 | WA1VFAFL3DA127539 | WA1VFAFL3DA106741

WA1VFAFL3DA109574 | WA1VFAFL3DA110417 | WA1VFAFL3DA150786; WA1VFAFL3DA179740

WA1VFAFL3DA124740 | WA1VFAFL3DA169127 | WA1VFAFL3DA173484 | WA1VFAFL3DA167250; WA1VFAFL3DA167829 | WA1VFAFL3DA137326; WA1VFAFL3DA182251; WA1VFAFL3DA153669 | WA1VFAFL3DA117366 | WA1VFAFL3DA191452 | WA1VFAFL3DA136239 | WA1VFAFL3DA157169; WA1VFAFL3DA129422

WA1VFAFL3DA188647; WA1VFAFL3DA162758; WA1VFAFL3DA133521 | WA1VFAFL3DA177695 | WA1VFAFL3DA137987; WA1VFAFL3DA173548

WA1VFAFL3DA132580; WA1VFAFL3DA111535; WA1VFAFL3DA147709 | WA1VFAFL3DA150979 | WA1VFAFL3DA143630 | WA1VFAFL3DA170813 | WA1VFAFL3DA110806 | WA1VFAFL3DA155860 | WA1VFAFL3DA183500 | WA1VFAFL3DA148634 | WA1VFAFL3DA123538 | WA1VFAFL3DA148164; WA1VFAFL3DA180290 | WA1VFAFL3DA189927 | WA1VFAFL3DA113737 | WA1VFAFL3DA106738 | WA1VFAFL3DA110479 | WA1VFAFL3DA135480 | WA1VFAFL3DA130229; WA1VFAFL3DA132613 | WA1VFAFL3DA182492; WA1VFAFL3DA160640; WA1VFAFL3DA162775 | WA1VFAFL3DA136659 | WA1VFAFL3DA141683

WA1VFAFL3DA142672 | WA1VFAFL3DA158757 | WA1VFAFL3DA100650; WA1VFAFL3DA186414 | WA1VFAFL3DA139416; WA1VFAFL3DA185344; WA1VFAFL3DA176997 | WA1VFAFL3DA164820 | WA1VFAFL3DA117819 | WA1VFAFL3DA193816 | WA1VFAFL3DA196697

WA1VFAFL3DA119604 | WA1VFAFL3DA121370 | WA1VFAFL3DA136256; WA1VFAFL3DA180998; WA1VFAFL3DA191340

WA1VFAFL3DA109624 | WA1VFAFL3DA170908 | WA1VFAFL3DA159827; WA1VFAFL3DA189510; WA1VFAFL3DA172240

WA1VFAFL3DA100633

WA1VFAFL3DA148746; WA1VFAFL3DA156880 | WA1VFAFL3DA183786; WA1VFAFL3DA133292 | WA1VFAFL3DA122647 | WA1VFAFL3DA194397; WA1VFAFL3DA139156 | WA1VFAFL3DA145782; WA1VFAFL3DA116265 | WA1VFAFL3DA149363 | WA1VFAFL3DA114242 | WA1VFAFL3DA120848 | WA1VFAFL3DA116234 | WA1VFAFL3DA129209 | WA1VFAFL3DA146561 | WA1VFAFL3DA163005 | WA1VFAFL3DA169452; WA1VFAFL3DA197316 | WA1VFAFL3DA171802 | WA1VFAFL3DA117657 | WA1VFAFL3DA105010; WA1VFAFL3DA165367 | WA1VFAFL3DA164879; WA1VFAFL3DA135608 | WA1VFAFL3DA186168; WA1VFAFL3DA183187 | WA1VFAFL3DA126536

WA1VFAFL3DA175462 | WA1VFAFL3DA103208 | WA1VFAFL3DA191306; WA1VFAFL3DA142185; WA1VFAFL3DA155194

WA1VFAFL3DA146592 | WA1VFAFL3DA192956 | WA1VFAFL3DA127203; WA1VFAFL3DA110644 | WA1VFAFL3DA143384 | WA1VFAFL3DA196098 | WA1VFAFL3DA187918; WA1VFAFL3DA161237 | WA1VFAFL3DA159343 | WA1VFAFL3DA108280 | WA1VFAFL3DA173825 | WA1VFAFL3DA131395; WA1VFAFL3DA104178

WA1VFAFL3DA112863 | WA1VFAFL3DA110871 | WA1VFAFL3DA127654; WA1VFAFL3DA132837 | WA1VFAFL3DA155051 | WA1VFAFL3DA193590 | WA1VFAFL3DA154529; WA1VFAFL3DA187353 | WA1VFAFL3DA106867 | WA1VFAFL3DA133891 | WA1VFAFL3DA174831 | WA1VFAFL3DA137939 | WA1VFAFL3DA107811 | WA1VFAFL3DA132711 | WA1VFAFL3DA135446 | WA1VFAFL3DA194352; WA1VFAFL3DA119389; WA1VFAFL3DA169130 | WA1VFAFL3DA121529; WA1VFAFL3DA129517; WA1VFAFL3DA130067 | WA1VFAFL3DA144020 | WA1VFAFL3DA181441 | WA1VFAFL3DA135284 | WA1VFAFL3DA116461; WA1VFAFL3DA107582; WA1VFAFL3DA171413 | WA1VFAFL3DA124382; WA1VFAFL3DA130201; WA1VFAFL3DA153090 | WA1VFAFL3DA189104 | WA1VFAFL3DA174635; WA1VFAFL3DA140954; WA1VFAFL3DA144213 | WA1VFAFL3DA101975; WA1VFAFL3DA143658 | WA1VFAFL3DA110756; WA1VFAFL3DA115181 | WA1VFAFL3DA159116 | WA1VFAFL3DA171931 | WA1VFAFL3DA156877 | WA1VFAFL3DA188356 | WA1VFAFL3DA155406 | WA1VFAFL3DA130876 | WA1VFAFL3DA149279 | WA1VFAFL3DA135589 | WA1VFAFL3DA105475 | WA1VFAFL3DA180161 | WA1VFAFL3DA168849; WA1VFAFL3DA155695 | WA1VFAFL3DA140727 | WA1VFAFL3DA183089; WA1VFAFL3DA166020; WA1VFAFL3DA144227 | WA1VFAFL3DA140307; WA1VFAFL3DA114502 | WA1VFAFL3DA138766 | WA1VFAFL3DA134801 | WA1VFAFL3DA165594; WA1VFAFL3DA121093 | WA1VFAFL3DA193072 | WA1VFAFL3DA194660 | WA1VFAFL3DA177986 | WA1VFAFL3DA181911 | WA1VFAFL3DA152649 | WA1VFAFL3DA111289 | WA1VFAFL3DA108053

WA1VFAFL3DA119599 | WA1VFAFL3DA139187; WA1VFAFL3DA196134 | WA1VFAFL3DA143675; WA1VFAFL3DA168690; WA1VFAFL3DA157057 | WA1VFAFL3DA196313 | WA1VFAFL3DA140324 | WA1VFAFL3DA199017 | WA1VFAFL3DA114919; WA1VFAFL3DA141957 | WA1VFAFL3DA197848 | WA1VFAFL3DA189930 | WA1VFAFL3DA134538; WA1VFAFL3DA164431

WA1VFAFL3DA142798; WA1VFAFL3DA182041 | WA1VFAFL3DA181536; WA1VFAFL3DA197266; WA1VFAFL3DA158578; WA1VFAFL3DA110000; WA1VFAFL3DA115567 | WA1VFAFL3DA194819; WA1VFAFL3DA171329 | WA1VFAFL3DA101751 | WA1VFAFL3DA142574 | WA1VFAFL3DA156636; WA1VFAFL3DA127282; WA1VFAFL3DA124351; WA1VFAFL3DA177213 | WA1VFAFL3DA146740 | WA1VFAFL3DA181682 | WA1VFAFL3DA179012; WA1VFAFL3DA122938 | WA1VFAFL3DA152344 | WA1VFAFL3DA182590

WA1VFAFL3DA176546 | WA1VFAFL3DA124480; WA1VFAFL3DA165532 | WA1VFAFL3DA192133; WA1VFAFL3DA132272; WA1VFAFL3DA134149 | WA1VFAFL3DA155552 | WA1VFAFL3DA144972 | WA1VFAFL3DA197879 | WA1VFAFL3DA128058 | WA1VFAFL3DA161786; WA1VFAFL3DA101636 | WA1VFAFL3DA117030 | WA1VFAFL3DA109199; WA1VFAFL3DA134667 | WA1VFAFL3DA152053 | WA1VFAFL3DA100793 | WA1VFAFL3DA174733

WA1VFAFL3DA161853; WA1VFAFL3DA195677; WA1VFAFL3DA139741 | WA1VFAFL3DA141859 | WA1VFAFL3DA155650 | WA1VFAFL3DA186963 | WA1VFAFL3DA172934 | WA1VFAFL3DA126634 | WA1VFAFL3DA159844 | WA1VFAFL3DA155048; WA1VFAFL3DA136676; WA1VFAFL3DA127251 | WA1VFAFL3DA116542 | WA1VFAFL3DA118453; WA1VFAFL3DA102236 | WA1VFAFL3DA101894

WA1VFAFL3DA134944 | WA1VFAFL3DA107839 | WA1VFAFL3DA115536; WA1VFAFL3DA176790 | WA1VFAFL3DA143689 | WA1VFAFL3DA173064 | WA1VFAFL3DA116525 | WA1VFAFL3DA195792 | WA1VFAFL3DA113754 | WA1VFAFL3DA112765 | WA1VFAFL3DA150593 | WA1VFAFL3DA181939 | WA1VFAFL3DA112796; WA1VFAFL3DA174571; WA1VFAFL3DA135673 | WA1VFAFL3DA145779 | WA1VFAFL3DA176532 | WA1VFAFL3DA156328; WA1VFAFL3DA115326 | WA1VFAFL3DA118551 | WA1VFAFL3DA127167 | WA1VFAFL3DA119246 | WA1VFAFL3DA143305 | WA1VFAFL3DA139707 | WA1VFAFL3DA132384 | WA1VFAFL3DA108392 | WA1VFAFL3DA136466 | WA1VFAFL3DA158046 | WA1VFAFL3DA161626 | WA1VFAFL3DA151713 | WA1VFAFL3DA173534 | WA1VFAFL3DA173789; WA1VFAFL3DA193556 | WA1VFAFL3DA142512

WA1VFAFL3DA127380; WA1VFAFL3DA147161 | WA1VFAFL3DA133969 | WA1VFAFL3DA127024 | WA1VFAFL3DA198773; WA1VFAFL3DA111812 | WA1VFAFL3DA108814 | WA1VFAFL3DA141036

WA1VFAFL3DA143935 | WA1VFAFL3DA119571 | WA1VFAFL3DA189071 | WA1VFAFL3DA196182 | WA1VFAFL3DA103225 | WA1VFAFL3DA185408 | WA1VFAFL3DA183299 | WA1VFAFL3DA113706 | WA1VFAFL3DA196599; WA1VFAFL3DA185392 | WA1VFAFL3DA102060; WA1VFAFL3DA194738; WA1VFAFL3DA167636 | WA1VFAFL3DA131350; WA1VFAFL3DA135222 | WA1VFAFL3DA148794; WA1VFAFL3DA138704; WA1VFAFL3DA109042; WA1VFAFL3DA189538 | WA1VFAFL3DA106903 | WA1VFAFL3DA177499 | WA1VFAFL3DA121109; WA1VFAFL3DA153221 | WA1VFAFL3DA149167; WA1VFAFL3DA145006; WA1VFAFL3DA180600; WA1VFAFL3DA154868 | WA1VFAFL3DA165644; WA1VFAFL3DA175753 | WA1VFAFL3DA152229; WA1VFAFL3DA140081 | WA1VFAFL3DA152148 | WA1VFAFL3DA174182; WA1VFAFL3DA170519; WA1VFAFL3DA165773 | WA1VFAFL3DA192195; WA1VFAFL3DA178412 | WA1VFAFL3DA189054; WA1VFAFL3DA192875 | WA1VFAFL3DA147435 | WA1VFAFL3DA148133; WA1VFAFL3DA115911 | WA1VFAFL3DA192343 | WA1VFAFL3DA134314; WA1VFAFL3DA143868 | WA1VFAFL3DA195887 | WA1VFAFL3DA193007; WA1VFAFL3DA177664; WA1VFAFL3DA115116 | WA1VFAFL3DA197672; WA1VFAFL3DA125550 | WA1VFAFL3DA155535 | WA1VFAFL3DA174800 | WA1VFAFL3DA170312 | WA1VFAFL3DA101569 | WA1VFAFL3DA188535; WA1VFAFL3DA112698 | WA1VFAFL3DA116010

WA1VFAFL3DA194416; WA1VFAFL3DA170651 | WA1VFAFL3DA176594 | WA1VFAFL3DA192309; WA1VFAFL3DA171587; WA1VFAFL3DA172898; WA1VFAFL3DA142297 | WA1VFAFL3DA195680; WA1VFAFL3DA125984 | WA1VFAFL3DA171296 | WA1VFAFL3DA178278 | WA1VFAFL3DA102396; WA1VFAFL3DA196392; WA1VFAFL3DA155681; WA1VFAFL3DA138492 | WA1VFAFL3DA114452 | WA1VFAFL3DA174652 | WA1VFAFL3DA117562; WA1VFAFL3DA178720; WA1VFAFL3DA170469 | WA1VFAFL3DA167166 | WA1VFAFL3DA165708 | WA1VFAFL3DA104469 | WA1VFAFL3DA165627; WA1VFAFL3DA153039; WA1VFAFL3DA109851; WA1VFAFL3DA150951 | WA1VFAFL3DA130134 | WA1VFAFL3DA124706; WA1VFAFL3DA104195 | WA1VFAFL3DA135267 | WA1VFAFL3DA182444; WA1VFAFL3DA120428; WA1VFAFL3DA155468 | WA1VFAFL3DA121711 | WA1VFAFL3DA178880; WA1VFAFL3DA188437; WA1VFAFL3DA113057 | WA1VFAFL3DA179611; WA1VFAFL3DA184596; WA1VFAFL3DA112068 | WA1VFAFL3DA164896 | WA1VFAFL3DA172075 | WA1VFAFL3DA174196; WA1VFAFL3DA151176 | WA1VFAFL3DA158158; WA1VFAFL3DA109123; WA1VFAFL3DA151954; WA1VFAFL3DA163277 | WA1VFAFL3DA125189; WA1VFAFL3DA140548 | WA1VFAFL3DA197347; WA1VFAFL3DA130392 | WA1VFAFL3DA168480; WA1VFAFL3DA130800 | WA1VFAFL3DA124026 | WA1VFAFL3DA128299; WA1VFAFL3DA170181 | WA1VFAFL3DA198692; WA1VFAFL3DA117206 | WA1VFAFL3DA163487 | WA1VFAFL3DA182220 | WA1VFAFL3DA173260 | WA1VFAFL3DA183223; WA1VFAFL3DA134300

WA1VFAFL3DA146446 | WA1VFAFL3DA170262 | WA1VFAFL3DA174764 | WA1VFAFL3DA114404; WA1VFAFL3DA196537; WA1VFAFL3DA165983 | WA1VFAFL3DA147063 | WA1VFAFL3DA127279; WA1VFAFL3DA107677; WA1VFAFL3DA196635 | WA1VFAFL3DA118016 | WA1VFAFL3DA130330 | WA1VFAFL3DA140288 | WA1VFAFL3DA165904; WA1VFAFL3DA135902

WA1VFAFL3DA167782; WA1VFAFL3DA154336 | WA1VFAFL3DA114824 | WA1VFAFL3DA125015 | WA1VFAFL3DA158824 | WA1VFAFL3DA106397 | WA1VFAFL3DA163232 | WA1VFAFL3DA100907 | WA1VFAFL3DA121532; WA1VFAFL3DA116993 | WA1VFAFL3DA176143; WA1VFAFL3DA132692 | WA1VFAFL3DA106058 | WA1VFAFL3DA186106 | WA1VFAFL3DA176238 | WA1VFAFL3DA125273; WA1VFAFL3DA168995 | WA1VFAFL3DA115374 | WA1VFAFL3DA137388 | WA1VFAFL3DA192634; WA1VFAFL3DA165515 | WA1VFAFL3DA129548 | WA1VFAFL3DA181133; WA1VFAFL3DA163537 | WA1VFAFL3DA175106 | WA1VFAFL3DA165529 | WA1VFAFL3DA104603 | WA1VFAFL3DA172318; WA1VFAFL3DA183058 | WA1VFAFL3DA162209; WA1VFAFL3DA118744; WA1VFAFL3DA183044 | WA1VFAFL3DA138489 | WA1VFAFL3DA126729 | WA1VFAFL3DA114743; WA1VFAFL3DA172688; WA1VFAFL3DA116492 | WA1VFAFL3DA191628 | WA1VFAFL3DA140145 | WA1VFAFL3DA170729; WA1VFAFL3DA153848 | WA1VFAFL3DA114922 | WA1VFAFL3DA184517 | WA1VFAFL3DA163828 | WA1VFAFL3DA153641 | WA1VFAFL3DA123801; WA1VFAFL3DA137309; WA1VFAFL3DA163084; WA1VFAFL3DA173615 | WA1VFAFL3DA147144; WA1VFAFL3DA128206 | WA1VFAFL3DA183478; WA1VFAFL3DA132627; WA1VFAFL3DA180712; WA1VFAFL3DA180354 | WA1VFAFL3DA102317; WA1VFAFL3DA176580; WA1VFAFL3DA185229 | WA1VFAFL3DA196683; WA1VFAFL3DA185540; WA1VFAFL3DA167216 | WA1VFAFL3DA111003; WA1VFAFL3DA159374 | WA1VFAFL3DA165207 | WA1VFAFL3DA118663; WA1VFAFL3DA167281 | WA1VFAFL3DA165482; WA1VFAFL3DA176871 | WA1VFAFL3DA134054 | WA1VFAFL3DA183237

WA1VFAFL3DA105430 | WA1VFAFL3DA127735

WA1VFAFL3DA181746 | WA1VFAFL3DA121627 | WA1VFAFL3DA198918; WA1VFAFL3DA177826 | WA1VFAFL3DA167295 | WA1VFAFL3DA163926 | WA1VFAFL3DA157415 | WA1VFAFL3DA146530 | WA1VFAFL3DA136483; WA1VFAFL3DA186669 | WA1VFAFL3DA197770 | WA1VFAFL3DA136001

WA1VFAFL3DA130053

WA1VFAFL3DA145281; WA1VFAFL3DA129162; WA1VFAFL3DA117013 | WA1VFAFL3DA132644; WA1VFAFL3DA163411; WA1VFAFL3DA199244; WA1VFAFL3DA166826 | WA1VFAFL3DA191290 | WA1VFAFL3DA145104 | WA1VFAFL3DA116721 | WA1VFAFL3DA187143 | WA1VFAFL3DA183092; WA1VFAFL3DA141327 | WA1VFAFL3DA188860; WA1VFAFL3DA109252; WA1VFAFL3DA198045 | WA1VFAFL3DA154806 | WA1VFAFL3DA129646 | WA1VFAFL3DA107632 | WA1VFAFL3DA197090 | WA1VFAFL3DA145040 | WA1VFAFL3DA156264

WA1VFAFL3DA125659 | WA1VFAFL3DA127217 | WA1VFAFL3DA159357 | WA1VFAFL3DA186347; WA1VFAFL3DA128870; WA1VFAFL3DA110840 | WA1VFAFL3DA132871 | WA1VFAFL3DA135205 | WA1VFAFL3DA186235; WA1VFAFL3DA142123; WA1VFAFL3DA157222; WA1VFAFL3DA137374

WA1VFAFL3DA157785; WA1VFAFL3DA102477 | WA1VFAFL3DA194030 | WA1VFAFL3DA158063 | WA1VFAFL3DA192116 | WA1VFAFL3DA189393 | WA1VFAFL3DA122731 | WA1VFAFL3DA199597; WA1VFAFL3DA177308; WA1VFAFL3DA106075; WA1VFAFL3DA118890; WA1VFAFL3DA149217; WA1VFAFL3DA169628 | WA1VFAFL3DA109638 | WA1VFAFL3DA154014 | WA1VFAFL3DA146754; WA1VFAFL3DA159794 | WA1VFAFL3DA113690 | WA1VFAFL3DA181486 | WA1VFAFL3DA198336 | WA1VFAFL3DA186350 | WA1VFAFL3DA189135; WA1VFAFL3DA196974 | WA1VFAFL3DA121384 | WA1VFAFL3DA197137 | WA1VFAFL3DA121000 | WA1VFAFL3DA109316 | WA1VFAFL3DA170133 | WA1VFAFL3DA196568 | WA1VFAFL3DA152425 | WA1VFAFL3DA166938 | WA1VFAFL3DA194996

WA1VFAFL3DA179947; WA1VFAFL3DA193881; WA1VFAFL3DA164669; WA1VFAFL3DA148990 | WA1VFAFL3DA144518 | WA1VFAFL3DA135818; WA1VFAFL3DA167300; WA1VFAFL3DA186154 | WA1VFAFL3DA186610 | WA1VFAFL3DA118159; WA1VFAFL3DA165692; WA1VFAFL3DA191063 | WA1VFAFL3DA189765 | WA1VFAFL3DA114516 | WA1VFAFL3DA122986 | WA1VFAFL3DA112328 | WA1VFAFL3DA153896 | WA1VFAFL3DA135334; WA1VFAFL3DA160623; WA1VFAFL3DA182752; WA1VFAFL3DA139738 | WA1VFAFL3DA127928 | WA1VFAFL3DA104391 | WA1VFAFL3DA144809 | WA1VFAFL3DA172593; WA1VFAFL3DA155597; WA1VFAFL3DA173341; WA1VFAFL3DA199194; WA1VFAFL3DA134670 | WA1VFAFL3DA125192 | WA1VFAFL3DA125631 | WA1VFAFL3DA180211; WA1VFAFL3DA117416 | WA1VFAFL3DA150335; WA1VFAFL3DA162548

WA1VFAFL3DA129839; WA1VFAFL3DA147726 | WA1VFAFL3DA197753 | WA1VFAFL3DA127718; WA1VFAFL3DA132448 | WA1VFAFL3DA140582; WA1VFAFL3DA156037 | WA1VFAFL3DA179205 | WA1VFAFL3DA164137; WA1VFAFL3DA169841; WA1VFAFL3DA147273

WA1VFAFL3DA187921 | WA1VFAFL3DA199468

WA1VFAFL3DA103628 | WA1VFAFL3DA148147; WA1VFAFL3DA182587; WA1VFAFL3DA189703; WA1VFAFL3DA169080 | WA1VFAFL3DA115133; WA1VFAFL3DA166745 | WA1VFAFL3DA198188 | WA1VFAFL3DA185439 | WA1VFAFL3DA150206 | WA1VFAFL3DA101216

WA1VFAFL3DA196389

WA1VFAFL3DA123779

WA1VFAFL3DA105007; WA1VFAFL3DA100616

WA1VFAFL3DA129856 | WA1VFAFL3DA135835 | WA1VFAFL3DA100356 | WA1VFAFL3DA130232

WA1VFAFL3DA101829; WA1VFAFL3DA182119 | WA1VFAFL3DA162064 | WA1VFAFL3DA180841; WA1VFAFL3DA122213 | WA1VFAFL3DA124768 | WA1VFAFL3DA199681 | WA1VFAFL3DA124527; WA1VFAFL3DA129906; WA1VFAFL3DA185473 | WA1VFAFL3DA150030 | WA1VFAFL3DA178166 | WA1VFAFL3DA110837; WA1VFAFL3DA199292 | WA1VFAFL3DA186798; WA1VFAFL3DA151243

WA1VFAFL3DA171198 | WA1VFAFL3DA147662; WA1VFAFL3DA160105

WA1VFAFL3DA196022 | WA1VFAFL3DA109722; WA1VFAFL3DA164929; WA1VFAFL3DA116086

WA1VFAFL3DA128819; WA1VFAFL3DA175672 | WA1VFAFL3DA150190; WA1VFAFL3DA134930 | WA1VFAFL3DA139366

WA1VFAFL3DA158631 | WA1VFAFL3DA127301; WA1VFAFL3DA146298; WA1VFAFL3DA195579

WA1VFAFL3DA113074 | WA1VFAFL3DA173355; WA1VFAFL3DA187594 | WA1VFAFL3DA180693 | WA1VFAFL3DA111714

WA1VFAFL3DA118498 | WA1VFAFL3DA111194; WA1VFAFL3DA140890; WA1VFAFL3DA145412 | WA1VFAFL3DA161464 | WA1VFAFL3DA135236; WA1VFAFL3DA124530; WA1VFAFL3DA162145

WA1VFAFL3DA179141; WA1VFAFL3DA165935 | WA1VFAFL3DA137410 | WA1VFAFL3DA149475 | WA1VFAFL3DA165045 | WA1VFAFL3DA117903; WA1VFAFL3DA193041 | WA1VFAFL3DA159200; WA1VFAFL3DA121515 | WA1VFAFL3DA191127; WA1VFAFL3DA167023 | WA1VFAFL3DA109882 | WA1VFAFL3DA142980 | WA1VFAFL3DA199227; WA1VFAFL3DA114340

WA1VFAFL3DA193735 | WA1VFAFL3DA106576; WA1VFAFL3DA195596 | WA1VFAFL3DA136760 | WA1VFAFL3DA151341; WA1VFAFL3DA118484 | WA1VFAFL3DA100194; WA1VFAFL3DA125337 | WA1VFAFL3DA157205; WA1VFAFL3DA165059; WA1VFAFL3DA118615; WA1VFAFL3DA129761 | WA1VFAFL3DA136595 | WA1VFAFL3DA108375 | WA1VFAFL3DA110126 | WA1VFAFL3DA128836

WA1VFAFL3DA188728; WA1VFAFL3DA166549 | WA1VFAFL3DA123555 | WA1VFAFL3DA197915; WA1VFAFL3DA103922; WA1VFAFL3DA147497; WA1VFAFL3DA128111; WA1VFAFL3DA117156 | WA1VFAFL3DA128450 | WA1VFAFL3DA172772 | WA1VFAFL3DA108618 | WA1VFAFL3DA134443 | WA1VFAFL3DA111910 | WA1VFAFL3DA136225 | WA1VFAFL3DA173856 | WA1VFAFL3DA138329 | WA1VFAFL3DA193718; WA1VFAFL3DA117870

WA1VFAFL3DA183268

WA1VFAFL3DA132661; WA1VFAFL3DA196831; WA1VFAFL3DA146656 | WA1VFAFL3DA160587 | WA1VFAFL3DA128593 | WA1VFAFL3DA161190; WA1VFAFL3DA121255 | WA1VFAFL3DA135642; WA1VFAFL3DA115925; WA1VFAFL3DA130814 | WA1VFAFL3DA158967; WA1VFAFL3DA119800 | WA1VFAFL3DA193430 | WA1VFAFL3DA117528; WA1VFAFL3DA112085 | WA1VFAFL3DA115598; WA1VFAFL3DA144180 | WA1VFAFL3DA197896 | WA1VFAFL3DA144017; WA1VFAFL3DA130683; WA1VFAFL3DA108411 | WA1VFAFL3DA141909 | WA1VFAFL3DA167877 | WA1VFAFL3DA176191 | WA1VFAFL3DA195064 | WA1VFAFL3DA155129; WA1VFAFL3DA134166 | WA1VFAFL3DA117092 | WA1VFAFL3DA110918; WA1VFAFL3DA121157; WA1VFAFL3DA163327 | WA1VFAFL3DA191841 | WA1VFAFL3DA170827; WA1VFAFL3DA182573 | WA1VFAFL3DA155101

WA1VFAFL3DA174599 | WA1VFAFL3DA124320 | WA1VFAFL3DA113026

WA1VFAFL3DA172836 | WA1VFAFL3DA104293 | WA1VFAFL3DA191726

WA1VFAFL3DA172416 | WA1VFAFL3DA121451; WA1VFAFL3DA158354 | WA1VFAFL3DA176417 | WA1VFAFL3DA104990; WA1VFAFL3DA119151 | WA1VFAFL3DA151825 | WA1VFAFL3DA112684 | WA1VFAFL3DA109171 | WA1VFAFL3DA141053; WA1VFAFL3DA190558 | WA1VFAFL3DA163571 | WA1VFAFL3DA128237 | WA1VFAFL3DA116136 | WA1VFAFL3DA176918 | WA1VFAFL3DA114080 | WA1VFAFL3DA168138

WA1VFAFL3DA180077 | WA1VFAFL3DA182637 | WA1VFAFL3DA178149; WA1VFAFL3DA108439; WA1VFAFL3DA123054; WA1VFAFL3DA131543 | WA1VFAFL3DA161609 | WA1VFAFL3DA130702 | WA1VFAFL3DA187630; WA1VFAFL3DA122650 | WA1VFAFL3DA110272 | WA1VFAFL3DA161349 | WA1VFAFL3DA112118; WA1VFAFL3DA170780; WA1VFAFL3DA193332; WA1VFAFL3DA149038 | WA1VFAFL3DA199633 | WA1VFAFL3DA121031; WA1VFAFL3DA127315; WA1VFAFL3DA161397 | WA1VFAFL3DA183030 | WA1VFAFL3DA152098

WA1VFAFL3DA175574

WA1VFAFL3DA154854 | WA1VFAFL3DA157611; WA1VFAFL3DA110451; WA1VFAFL3DA131896 | WA1VFAFL3DA106884; WA1VFAFL3DA163845 | WA1VFAFL3DA136189 | WA1VFAFL3DA131283 | WA1VFAFL3DA151288 | WA1VFAFL3DA174022; WA1VFAFL3DA130098 | WA1VFAFL3DA139576; WA1VFAFL3DA173288 | WA1VFAFL3DA187319

WA1VFAFL3DA137312; WA1VFAFL3DA136113; WA1VFAFL3DA179785; WA1VFAFL3DA137102 | WA1VFAFL3DA188759 | WA1VFAFL3DA193380 | WA1VFAFL3DA140050 | WA1VFAFL3DA163179; WA1VFAFL3DA137097; WA1VFAFL3DA162047; WA1VFAFL3DA148763 | WA1VFAFL3DA109834 | WA1VFAFL3DA119313 | WA1VFAFL3DA158242 | WA1VFAFL3DA150917; WA1VFAFL3DA132367; WA1VFAFL3DA185618; WA1VFAFL3DA172349 | WA1VFAFL3DA113575 | WA1VFAFL3DA142722 | WA1VFAFL3DA146964 | WA1VFAFL3DA130456 | WA1VFAFL3DA144793

WA1VFAFL3DA139769

WA1VFAFL3DA143711; WA1VFAFL3DA140775; WA1VFAFL3DA137858; WA1VFAFL3DA167376

WA1VFAFL3DA190043 | WA1VFAFL3DA118968; WA1VFAFL3DA191533 | WA1VFAFL3DA129369; WA1VFAFL3DA170214 | WA1VFAFL3DA190690 | WA1VFAFL3DA141375 | WA1VFAFL3DA170830 | WA1VFAFL3DA138153 | WA1VFAFL3DA167684; WA1VFAFL3DA171721; WA1VFAFL3DA174117; WA1VFAFL3DA133731; WA1VFAFL3DA197686; WA1VFAFL3DA198370 | WA1VFAFL3DA149198

WA1VFAFL3DA100812

WA1VFAFL3DA108649; WA1VFAFL3DA186008 | WA1VFAFL3DA191497 | WA1VFAFL3DA181889; WA1VFAFL3DA102057; WA1VFAFL3DA168835 | WA1VFAFL3DA151498 | WA1VFAFL3DA154983; WA1VFAFL3DA146933 | WA1VFAFL3DA198725; WA1VFAFL3DA179608; WA1VFAFL3DA141554 | WA1VFAFL3DA146186; WA1VFAFL3DA195713 | WA1VFAFL3DA165756; WA1VFAFL3DA137875 | WA1VFAFL3DA184971 | WA1VFAFL3DA142557

WA1VFAFL3DA157950 | WA1VFAFL3DA133101 | WA1VFAFL3DA130599 | WA1VFAFL3DA162761; WA1VFAFL3DA159536; WA1VFAFL3DA121353; WA1VFAFL3DA192021; WA1VFAFL3DA174957 | WA1VFAFL3DA141408 | WA1VFAFL3DA123751; WA1VFAFL3DA122387 | WA1VFAFL3DA143451; WA1VFAFL3DA171475 | WA1VFAFL3DA105444; WA1VFAFL3DA103516

WA1VFAFL3DA120669; WA1VFAFL3DA156507; WA1VFAFL3DA137357; WA1VFAFL3DA166700 | WA1VFAFL3DA128884; WA1VFAFL3DA190334; WA1VFAFL3DA102513 | WA1VFAFL3DA129405; WA1VFAFL3DA149122 | WA1VFAFL3DA105296 | WA1VFAFL3DA193265; WA1VFAFL3DA164817 | WA1VFAFL3DA128335; WA1VFAFL3DA104732 | WA1VFAFL3DA125077; WA1VFAFL3DA189913 | WA1VFAFL3DA105900 | WA1VFAFL3DA148505

WA1VFAFL3DA118226; WA1VFAFL3DA121059; WA1VFAFL3DA197574; WA1VFAFL3DA185148; WA1VFAFL3DA165885 | WA1VFAFL3DA183741 | WA1VFAFL3DA158676 | WA1VFAFL3DA143921

WA1VFAFL3DA189717 | WA1VFAFL3DA180015; WA1VFAFL3DA173808 | WA1VFAFL3DA106299

WA1VFAFL3DA194240; WA1VFAFL3DA187532 | WA1VFAFL3DA192794 | WA1VFAFL3DA159066 | WA1VFAFL3DA126861 | WA1VFAFL3DA187403 | WA1VFAFL3DA113429 | WA1VFAFL3DA172982 | WA1VFAFL3DA150724 | WA1VFAFL3DA168401 | WA1VFAFL3DA144891

WA1VFAFL3DA198711; WA1VFAFL3DA134006 | WA1VFAFL3DA164221; WA1VFAFL3DA167815 | WA1VFAFL3DA186252 | WA1VFAFL3DA172206 | WA1VFAFL3DA156619; WA1VFAFL3DA191130; WA1VFAFL3DA108019; WA1VFAFL3DA173680 | WA1VFAFL3DA130246 | WA1VFAFL3DA196490; WA1VFAFL3DA129680

WA1VFAFL3DA153784; WA1VFAFL3DA125127; WA1VFAFL3DA154479 | WA1VFAFL3DA108764; WA1VFAFL3DA186395 | WA1VFAFL3DA194237 | WA1VFAFL3DA185330 | WA1VFAFL3DA198854 | WA1VFAFL3DA142056; WA1VFAFL3DA147970 | WA1VFAFL3DA132515 | WA1VFAFL3DA114726 | WA1VFAFL3DA153249 | WA1VFAFL3DA151131 | WA1VFAFL3DA111213; WA1VFAFL3DA190057 | WA1VFAFL3DA195159 | WA1VFAFL3DA171783

WA1VFAFL3DA169886; WA1VFAFL3DA154160; WA1VFAFL3DA193489; WA1VFAFL3DA151212; WA1VFAFL3DA145278 | WA1VFAFL3DA165689; WA1VFAFL3DA104438; WA1VFAFL3DA101264; WA1VFAFL3DA196540 | WA1VFAFL3DA176420 | WA1VFAFL3DA114547; WA1VFAFL3DA136547 | WA1VFAFL3DA130151 | WA1VFAFL3DA174859 | WA1VFAFL3DA125290; WA1VFAFL3DA153445

WA1VFAFL3DA108117 | WA1VFAFL3DA189877 | WA1VFAFL3DA107937; WA1VFAFL3DA137715; WA1VFAFL3DA142641

WA1VFAFL3DA140355 | WA1VFAFL3DA180743 | WA1VFAFL3DA162727 | WA1VFAFL3DA179883 | WA1VFAFL3DA198238; WA1VFAFL3DA129727 | WA1VFAFL3DA123734; WA1VFAFL3DA116105

WA1VFAFL3DA193606; WA1VFAFL3DA186736 | WA1VFAFL3DA146494

WA1VFAFL3DA197011 | WA1VFAFL3DA155230 | WA1VFAFL3DA171122 | WA1VFAFL3DA113365 | WA1VFAFL3DA145653 | WA1VFAFL3DA150142 | WA1VFAFL3DA169175

WA1VFAFL3DA154532; WA1VFAFL3DA181519; WA1VFAFL3DA145586 | WA1VFAFL3DA144051; WA1VFAFL3DA145796

WA1VFAFL3DA155227; WA1VFAFL3DA148052 | WA1VFAFL3DA173730; WA1VFAFL3DA128934

WA1VFAFL3DA141540 | WA1VFAFL3DA125032 | WA1VFAFL3DA104696

WA1VFAFL3DA190642

WA1VFAFL3DA146981 | WA1VFAFL3DA136709; WA1VFAFL3DA177020

WA1VFAFL3DA199938 | WA1VFAFL3DA164994 | WA1VFAFL3DA117559 | WA1VFAFL3DA119439

WA1VFAFL3DA184890; WA1VFAFL3DA153591 | WA1VFAFL3DA130571 | WA1VFAFL3DA152540 | WA1VFAFL3DA147077 | WA1VFAFL3DA190897 | WA1VFAFL3DA154840 | WA1VFAFL3DA157351 | WA1VFAFL3DA182699 | WA1VFAFL3DA170522 | WA1VFAFL3DA184159 | WA1VFAFL3DA160184 | WA1VFAFL3DA121594; WA1VFAFL3DA176451 | WA1VFAFL3DA190916; WA1VFAFL3DA106593; WA1VFAFL3DA123426; WA1VFAFL3DA152263 | WA1VFAFL3DA106321; WA1VFAFL3DA164400 | WA1VFAFL3DA185487; WA1VFAFL3DA176403; WA1VFAFL3DA125581

WA1VFAFL3DA138170 | WA1VFAFL3DA103077; WA1VFAFL3DA123152 | WA1VFAFL3DA180063

WA1VFAFL3DA160881 | WA1VFAFL3DA112748 | WA1VFAFL3DA147659; WA1VFAFL3DA122633; WA1VFAFL3DA144745 | WA1VFAFL3DA150609 | WA1VFAFL3DA182900

WA1VFAFL3DA138539 | WA1VFAFL3DA194447 | WA1VFAFL3DA121689 | WA1VFAFL3DA108733 | WA1VFAFL3DA142543

WA1VFAFL3DA142932 | WA1VFAFL3DA147001 | WA1VFAFL3DA181570 | WA1VFAFL3DA190852; WA1VFAFL3DA117710 | WA1VFAFL3DA136158

WA1VFAFL3DA105847 | WA1VFAFL3DA109672; WA1VFAFL3DA149699 | WA1VFAFL3DA164218 | WA1VFAFL3DA188843 | WA1VFAFL3DA100373; WA1VFAFL3DA174120 | WA1VFAFL3DA109963; WA1VFAFL3DA169919; WA1VFAFL3DA175137; WA1VFAFL3DA107176 | WA1VFAFL3DA136029; WA1VFAFL3DA158614 | WA1VFAFL3DA155437 | WA1VFAFL3DA192911 | WA1VFAFL3DA168088 | WA1VFAFL3DA141490; WA1VFAFL3DA127993 | WA1VFAFL3DA161089 | WA1VFAFL3DA148603; WA1VFAFL3DA103483; WA1VFAFL3DA151971 | WA1VFAFL3DA138184 | WA1VFAFL3DA144289 | WA1VFAFL3DA106402 | WA1VFAFL3DA104617

WA1VFAFL3DA106545; WA1VFAFL3DA117769 | WA1VFAFL3DA162131 | WA1VFAFL3DA154448 | WA1VFAFL3DA182816; WA1VFAFL3DA159729 | WA1VFAFL3DA181522 | WA1VFAFL3DA193976; WA1VFAFL3DA180905 | WA1VFAFL3DA149346 | WA1VFAFL3DA127072; WA1VFAFL3DA158774 | WA1VFAFL3DA134247 | WA1VFAFL3DA158712 | WA1VFAFL3DA175302 | WA1VFAFL3DA101037 | WA1VFAFL3DA168723; WA1VFAFL3DA192469 | WA1VFAFL3DA182301; WA1VFAFL3DA118839; WA1VFAFL3DA124625 | WA1VFAFL3DA163148 | WA1VFAFL3DA151484 | WA1VFAFL3DA100261; WA1VFAFL3DA199759; WA1VFAFL3DA139528 | WA1VFAFL3DA134989 | WA1VFAFL3DA146365 | WA1VFAFL3DA113320 | WA1VFAFL3DA183559 | WA1VFAFL3DA169466 | WA1VFAFL3DA198353

WA1VFAFL3DA159438; WA1VFAFL3DA138914 | WA1VFAFL3DA188339

WA1VFAFL3DA122485; WA1VFAFL3DA148486; WA1VFAFL3DA199860; WA1VFAFL3DA146379 | WA1VFAFL3DA149203; WA1VFAFL3DA119148 | WA1VFAFL3DA195503; WA1VFAFL3DA118937

WA1VFAFL3DA113902 | WA1VFAFL3DA120767; WA1VFAFL3DA112278; WA1VFAFL3DA188616 | WA1VFAFL3DA137830; WA1VFAFL3DA155261 | WA1VFAFL3DA170875 | WA1VFAFL3DA164090 | WA1VFAFL3DA149086 | WA1VFAFL3DA106898 | WA1VFAFL3DA181567 | WA1VFAFL3DA161612; WA1VFAFL3DA194139 | WA1VFAFL3DA162274 | WA1VFAFL3DA185084 | WA1VFAFL3DA158497 | WA1VFAFL3DA145345; WA1VFAFL3DA173632 | WA1VFAFL3DA145376 | WA1VFAFL3DA116783 | WA1VFAFL3DA124219; WA1VFAFL3DA170679; WA1VFAFL3DA151775 | WA1VFAFL3DA108294 | WA1VFAFL3DA136693 | WA1VFAFL3DA161075 | WA1VFAFL3DA119456 | WA1VFAFL3DA185070; WA1VFAFL3DA184727 | WA1VFAFL3DA158421 | WA1VFAFL3DA172500; WA1VFAFL3DA175820; WA1VFAFL3DA162212; WA1VFAFL3DA102009 | WA1VFAFL3DA136788

WA1VFAFL3DA109770

WA1VFAFL3DA119232 | WA1VFAFL3DA180872 | WA1VFAFL3DA103578 | WA1VFAFL3DA115455 | WA1VFAFL3DA153817 | WA1VFAFL3DA154143 | WA1VFAFL3DA199924; WA1VFAFL3DA154076 | WA1VFAFL3DA107453 | WA1VFAFL3DA190544 | WA1VFAFL3DA105234

WA1VFAFL3DA162498 | WA1VFAFL3DA190303; WA1VFAFL3DA123670

WA1VFAFL3DA152408

WA1VFAFL3DA176563; WA1VFAFL3DA176398; WA1VFAFL3DA189684 | WA1VFAFL3DA152019 | WA1VFAFL3DA115603 | WA1VFAFL3DA173372; WA1VFAFL3DA131039 | WA1VFAFL3DA121286 | WA1VFAFL3DA130750 | WA1VFAFL3DA141974 | WA1VFAFL3DA179639; WA1VFAFL3DA118906 | WA1VFAFL3DA115570 | WA1VFAFL3DA169659; WA1VFAFL3DA144079 | WA1VFAFL3DA166311 | WA1VFAFL3DA100048 | WA1VFAFL3DA113494 | WA1VFAFL3DA138105 | WA1VFAFL3DA107243 | WA1VFAFL3DA125743 | WA1VFAFL3DA151842 | WA1VFAFL3DA179401 | WA1VFAFL3DA127220; WA1VFAFL3DA171976 | WA1VFAFL3DA107517 | WA1VFAFL3DA114760 | WA1VFAFL3DA173047

WA1VFAFL3DA191919; WA1VFAFL3DA112443 | WA1VFAFL3DA124849 | WA1VFAFL3DA173422 | WA1VFAFL3DA175994 | WA1VFAFL3DA189006; WA1VFAFL3DA136824; WA1VFAFL3DA167233 | WA1VFAFL3DA107503

WA1VFAFL3DA119487 | WA1VFAFL3DA189149; WA1VFAFL3DA103466 | WA1VFAFL3DA118713 | WA1VFAFL3DA173985; WA1VFAFL3DA135107 | WA1VFAFL3DA116668 | WA1VFAFL3DA102771 | WA1VFAFL3DA124804 | WA1VFAFL3DA189085 | WA1VFAFL3DA121434; WA1VFAFL3DA156670 | WA1VFAFL3DA146334 | WA1VFAFL3DA146303; WA1VFAFL3DA175834; WA1VFAFL3DA175056; WA1VFAFL3DA100471; WA1VFAFL3DA195999 | WA1VFAFL3DA165658; WA1VFAFL3DA167488; WA1VFAFL3DA150691 | WA1VFAFL3DA159990; WA1VFAFL3DA111440; WA1VFAFL3DA108215 | WA1VFAFL3DA191824 | WA1VFAFL3DA118971 | WA1VFAFL3DA104844 | WA1VFAFL3DA194870; WA1VFAFL3DA177471; WA1VFAFL3DA140033 | WA1VFAFL3DA146771; WA1VFAFL3DA147872; WA1VFAFL3DA107615 | WA1VFAFL3DA118811 | WA1VFAFL3DA171685 | WA1VFAFL3DA119229

WA1VFAFL3DA181195 | WA1VFAFL3DA189233; WA1VFAFL3DA100485; WA1VFAFL3DA138881; WA1VFAFL3DA171136 | WA1VFAFL3DA171007 | WA1VFAFL3DA128772 | WA1VFAFL3DA155163 | WA1VFAFL3DA186901; WA1VFAFL3DA154367; WA1VFAFL3DA145488; WA1VFAFL3DA199177 | WA1VFAFL3DA134992 | WA1VFAFL3DA126469 | WA1VFAFL3DA150075

WA1VFAFL3DA190155; WA1VFAFL3DA127055 | WA1VFAFL3DA139822; WA1VFAFL3DA188986; WA1VFAFL3DA177681 | WA1VFAFL3DA165899; WA1VFAFL3DA161979 | WA1VFAFL3DA119635; WA1VFAFL3DA183447 | WA1VFAFL3DA152313; WA1VFAFL3DA187384 | WA1VFAFL3DA178197 | WA1VFAFL3DA191256 | WA1VFAFL3DA171539; WA1VFAFL3DA110028 | WA1VFAFL3DA134359 | WA1VFAFL3DA154109 | WA1VFAFL3DA190270 | WA1VFAFL3DA141988 | WA1VFAFL3DA170116; WA1VFAFL3DA175039 | WA1VFAFL3DA194772 | WA1VFAFL3DA170844; WA1VFAFL3DA185554 | WA1VFAFL3DA117027; WA1VFAFL3DA145829 | WA1VFAFL3DA112569 | WA1VFAFL3DA120056; WA1VFAFL3DA144034 | WA1VFAFL3DA107873

WA1VFAFL3DA112412; WA1VFAFL3DA148892 | WA1VFAFL3DA188261 | WA1VFAFL3DA181097 | WA1VFAFL3DA174893 | WA1VFAFL3DA155857; WA1VFAFL3DA131154; WA1VFAFL3DA155096

WA1VFAFL3DA172352 | WA1VFAFL3DA148875; WA1VFAFL3DA198823 | WA1VFAFL3DA188504 | WA1VFAFL3DA135849; WA1VFAFL3DA191192 | WA1VFAFL3DA104200 | WA1VFAFL3DA196554; WA1VFAFL3DA180516; WA1VFAFL3DA147788; WA1VFAFL3DA137360

WA1VFAFL3DA110529 | WA1VFAFL3DA194089 | WA1VFAFL3DA186445; WA1VFAFL3DA199762 | WA1VFAFL3DA150321 | WA1VFAFL3DA158130; WA1VFAFL3DA110885; WA1VFAFL3DA111700; WA1VFAFL3DA185134; WA1VFAFL3DA113155 | WA1VFAFL3DA187014; WA1VFAFL3DA156684 | WA1VFAFL3DA111485 | WA1VFAFL3DA189412 | WA1VFAFL3DA183366; WA1VFAFL3DA141862 | WA1VFAFL3DA162095 | WA1VFAFL3DA145233 | WA1VFAFL3DA114693 | WA1VFAFL3DA182783; WA1VFAFL3DA199647

WA1VFAFL3DA179771 | WA1VFAFL3DA126133 | WA1VFAFL3DA104536

WA1VFAFL3DA102415 | WA1VFAFL3DA179530; WA1VFAFL3DA140212 | WA1VFAFL3DA117755; WA1VFAFL3DA135365 | WA1VFAFL3DA100213 | WA1VFAFL3DA136645

WA1VFAFL3DA134197 | WA1VFAFL3DA106223 | WA1VFAFL3DA105816 | WA1VFAFL3DA151999 | WA1VFAFL3DA199082; WA1VFAFL3DA118081 | WA1VFAFL3DA165434 | WA1VFAFL3DA129114; WA1VFAFL3DA165952 | WA1VFAFL3DA136578 | WA1VFAFL3DA151677 | WA1VFAFL3DA145913 | WA1VFAFL3DA111308; WA1VFAFL3DA114595 | WA1VFAFL3DA183562 | WA1VFAFL3DA130165; WA1VFAFL3DA159973; WA1VFAFL3DA190351; WA1VFAFL3DA135947; WA1VFAFL3DA105363 | WA1VFAFL3DA150058 | WA1VFAFL3DA140162 | WA1VFAFL3DA162467 | WA1VFAFL3DA152523 | WA1VFAFL3DA143885; WA1VFAFL3DA104312 | WA1VFAFL3DA131980; WA1VFAFL3DA186980 | WA1VFAFL3DA199731; WA1VFAFL3DA172173 | WA1VFAFL3DA100292 | WA1VFAFL3DA186171 | WA1VFAFL3DA106917 | WA1VFAFL3DA146608 | WA1VFAFL3DA121692; WA1VFAFL3DA155549; WA1VFAFL3DA120736 | WA1VFAFL3DA103094 | WA1VFAFL3DA107775 | WA1VFAFL3DA131784

WA1VFAFL3DA158726; WA1VFAFL3DA128349; WA1VFAFL3DA160475 | WA1VFAFL3DA174926 | WA1VFAFL3DA114094

WA1VFAFL3DA175882 | WA1VFAFL3DA172948

WA1VFAFL3DA147807; WA1VFAFL3DA165157 | WA1VFAFL3DA111180 | WA1VFAFL3DA130182

WA1VFAFL3DA115844 | WA1VFAFL3DA172769 | WA1VFAFL3DA174084 | WA1VFAFL3DA102382; WA1VFAFL3DA177390 | WA1VFAFL3DA174845; WA1VFAFL3DA142106 | WA1VFAFL3DA145166; WA1VFAFL3DA118145; WA1VFAFL3DA145474 | WA1VFAFL3DA129002 | WA1VFAFL3DA128528 | WA1VFAFL3DA182315

WA1VFAFL3DA110904 | WA1VFAFL3DA120980 | WA1VFAFL3DA102737 | WA1VFAFL3DA100549; WA1VFAFL3DA122888 | WA1VFAFL3DA149413 | WA1VFAFL3DA149427

WA1VFAFL3DA159553; WA1VFAFL3DA148391; WA1VFAFL3DA115746 | WA1VFAFL3DA192147 | WA1VFAFL3DA102298 | WA1VFAFL3DA189264; WA1VFAFL3DA104410 | WA1VFAFL3DA184999 | WA1VFAFL3DA189796; WA1VFAFL3DA167605 | WA1VFAFL3DA160542 | WA1VFAFL3DA135883; WA1VFAFL3DA186364 | WA1VFAFL3DA132336 | WA1VFAFL3DA121224 | WA1VFAFL3DA144292; WA1VFAFL3DA193864 | WA1VFAFL3DA104116; WA1VFAFL3DA182914 | WA1VFAFL3DA141313 | WA1VFAFL3DA197932; WA1VFAFL3DA199308 | WA1VFAFL3DA153882 | WA1VFAFL3DA105184 | WA1VFAFL3DA125175

WA1VFAFL3DA172299; WA1VFAFL3DA176014; WA1VFAFL3DA178782 | WA1VFAFL3DA133888 | WA1VFAFL3DA115973 | WA1VFAFL3DA118873; WA1VFAFL3DA137844; WA1VFAFL3DA185697; WA1VFAFL3DA191385; WA1VFAFL3DA177633 | WA1VFAFL3DA178247 | WA1VFAFL3DA137228; WA1VFAFL3DA112622; WA1VFAFL3DA182539; WA1VFAFL3DA134877

WA1VFAFL3DA124415; WA1VFAFL3DA140601; WA1VFAFL3DA174425; WA1VFAFL3DA166518; WA1VFAFL3DA148570 | WA1VFAFL3DA191614; WA1VFAFL3DA123085; WA1VFAFL3DA110191 | WA1VFAFL3DA187112 | WA1VFAFL3DA178863; WA1VFAFL3DA108747 | WA1VFAFL3DA167619

WA1VFAFL3DA166941 | WA1VFAFL3DA118467 | WA1VFAFL3DA112331 | WA1VFAFL3DA114631 | WA1VFAFL3DA153140; WA1VFAFL3DA181116 | WA1VFAFL3DA111986 | WA1VFAFL3DA159682; WA1VFAFL3DA135348 | WA1VFAFL3DA153428; WA1VFAFL3DA181648 | WA1VFAFL3DA143062; WA1VFAFL3DA110501; WA1VFAFL3DA193492 | WA1VFAFL3DA164851 | WA1VFAFL3DA127105 | WA1VFAFL3DA159617; WA1VFAFL3DA148813 | WA1VFAFL3DA147290 | WA1VFAFL3DA117450 | WA1VFAFL3DA179365 | WA1VFAFL3DA187871 | WA1VFAFL3DA107663 | WA1VFAFL3DA106352 | WA1VFAFL3DA178796 | WA1VFAFL3DA129324 | WA1VFAFL3DA156717 | WA1VFAFL3DA178846; WA1VFAFL3DA124589; WA1VFAFL3DA105802; WA1VFAFL3DA103533

WA1VFAFL3DA136998; WA1VFAFL3DA184923; WA1VFAFL3DA151095; WA1VFAFL3DA155759; WA1VFAFL3DA144762; WA1VFAFL3DA160962 | WA1VFAFL3DA183545 | WA1VFAFL3DA130277 | WA1VFAFL3DA162310 | WA1VFAFL3DA141148 | WA1VFAFL3DA182511 | WA1VFAFL3DA115519; WA1VFAFL3DA188969 | WA1VFAFL3DA182007 | WA1VFAFL3DA144860

WA1VFAFL3DA168205 | WA1VFAFL3DA127640 | WA1VFAFL3DA195954 | WA1VFAFL3DA184954; WA1VFAFL3DA119845 | WA1VFAFL3DA156409 | WA1VFAFL3DA181651

WA1VFAFL3DA198448 | WA1VFAFL3DA186686; WA1VFAFL3DA120347; WA1VFAFL3DA122857; WA1VFAFL3DA140291

WA1VFAFL3DA183402

WA1VFAFL3DA121630 | WA1VFAFL3DA156104; WA1VFAFL3DA199258; WA1VFAFL3DA101197 | WA1VFAFL3DA119859; WA1VFAFL3DA197073

WA1VFAFL3DA100714; WA1VFAFL3DA199311 | WA1VFAFL3DA150318 | WA1VFAFL3DA129954 | WA1VFAFL3DA110627 | WA1VFAFL3DA128853 | WA1VFAFL3DA162307 | WA1VFAFL3DA126052; WA1VFAFL3DA192715 | WA1VFAFL3DA180757 | WA1VFAFL3DA160279 | WA1VFAFL3DA199213

WA1VFAFL3DA188907; WA1VFAFL3DA167569; WA1VFAFL3DA165174 | WA1VFAFL3DA110143; WA1VFAFL3DA198014 | WA1VFAFL3DA194027 | WA1VFAFL3DA100597 | WA1VFAFL3DA194092 | WA1VFAFL3DA183884 | WA1VFAFL3DA143031; WA1VFAFL3DA192455 | WA1VFAFL3DA124835; WA1VFAFL3DA157723

WA1VFAFL3DA183870; WA1VFAFL3DA167104; WA1VFAFL3DA167703; WA1VFAFL3DA102186 | WA1VFAFL3DA126262 | WA1VFAFL3DA174067 | WA1VFAFL3DA188552 | WA1VFAFL3DA127170; WA1VFAFL3DA196330 | WA1VFAFL3DA170553

WA1VFAFL3DA135253; WA1VFAFL3DA161996; WA1VFAFL3DA130604 | WA1VFAFL3DA127198; WA1VFAFL3DA163585 | WA1VFAFL3DA136080 | WA1VFAFL3DA183612 | WA1VFAFL3DA113088; WA1VFAFL3DA122700 | WA1VFAFL3DA171105 | WA1VFAFL3DA126438; WA1VFAFL3DA107971 | WA1VFAFL3DA119697 | WA1VFAFL3DA114001 | WA1VFAFL3DA115102 | WA1VFAFL3DA154482; WA1VFAFL3DA158077 | WA1VFAFL3DA126147; WA1VFAFL3DA132434 | WA1VFAFL3DA120381

WA1VFAFL3DA107047 | WA1VFAFL3DA148679; WA1VFAFL3DA168897 | WA1VFAFL3DA194481 | WA1VFAFL3DA199910 | WA1VFAFL3DA180435 | WA1VFAFL3DA125886; WA1VFAFL3DA130263 | WA1VFAFL3DA184498; WA1VFAFL3DA116962 | WA1VFAFL3DA181973

WA1VFAFL3DA137343 | WA1VFAFL3DA140646; WA1VFAFL3DA137911 | WA1VFAFL3DA157429 | WA1VFAFL3DA145037

WA1VFAFL3DA194044 | WA1VFAFL3DA121935 | WA1VFAFL3DA114676

WA1VFAFL3DA188129; WA1VFAFL3DA146950 | WA1VFAFL3DA146463 | WA1VFAFL3DA177843 | WA1VFAFL3DA148309 | WA1VFAFL3DA157608 | WA1VFAFL3DA183111; WA1VFAFL3DA104620; WA1VFAFL3DA121112 | WA1VFAFL3DA168284 | WA1VFAFL3DA105573; WA1VFAFL3DA143370

WA1VFAFL3DA155034; WA1VFAFL3DA151601 | WA1VFAFL3DA130280 | WA1VFAFL3DA108232

WA1VFAFL3DA182654 | WA1VFAFL3DA112149 | WA1VFAFL3DA183061; WA1VFAFL3DA109218 | WA1VFAFL3DA175266; WA1VFAFL3DA110224 | WA1VFAFL3DA101202 | WA1VFAFL3DA181049; WA1VFAFL3DA172979; WA1VFAFL3DA100938; WA1VFAFL3DA140811; WA1VFAFL3DA176756; WA1VFAFL3DA109901; WA1VFAFL3DA145264; WA1VFAFL3DA195260 | WA1VFAFL3DA184520 | WA1VFAFL3DA115407; WA1VFAFL3DA122695 | WA1VFAFL3DA124303

WA1VFAFL3DA124642 | WA1VFAFL3DA182525; WA1VFAFL3DA158175; WA1VFAFL3DA128223 | WA1VFAFL3DA163070; WA1VFAFL3DA192732 | WA1VFAFL3DA108635 | WA1VFAFL3DA188406 | WA1VFAFL3DA103869 | WA1VFAFL3DA107209; WA1VFAFL3DA173081 | WA1VFAFL3DA120719 | WA1VFAFL3DA105654 | WA1VFAFL3DA162744; WA1VFAFL3DA166499 | WA1VFAFL3DA148004; WA1VFAFL3DA128366; WA1VFAFL3DA153316 | WA1VFAFL3DA142039 | WA1VFAFL3DA142610

WA1VFAFL3DA173629; WA1VFAFL3DA146737 | WA1VFAFL3DA119523 | WA1VFAFL3DA172562 | WA1VFAFL3DA147774 | WA1VFAFL3DA177180 | WA1VFAFL3DA134233 | WA1VFAFL3DA139917; WA1VFAFL3DA180225 | WA1VFAFL3DA122504

WA1VFAFL3DA165269 | WA1VFAFL3DA197509; WA1VFAFL3DA165661; WA1VFAFL3DA194318

WA1VFAFL3DA197641

WA1VFAFL3DA196487

WA1VFAFL3DA189491; WA1VFAFL3DA119117; WA1VFAFL3DA162789; WA1VFAFL3DA153767 | WA1VFAFL3DA133423; WA1VFAFL3DA120283 | WA1VFAFL3DA173369 | WA1VFAFL3DA195968 | WA1VFAFL3DA124477 | WA1VFAFL3DA139383; WA1VFAFL3DA115164 | WA1VFAFL3DA142333

WA1VFAFL3DA151114; WA1VFAFL3DA146107 | WA1VFAFL3DA187093 | WA1VFAFL3DA170357 | WA1VFAFL3DA191077 | WA1VFAFL3DA114323; WA1VFAFL3DA166339; WA1VFAFL3DA199826 | WA1VFAFL3DA122521 | WA1VFAFL3DA181763; WA1VFAFL3DA108120 | WA1VFAFL3DA112507; WA1VFAFL3DA152070 | WA1VFAFL3DA135771; WA1VFAFL3DA150707 | WA1VFAFL3DA140131; WA1VFAFL3DA158936 | WA1VFAFL3DA155356; WA1VFAFL3DA125614 | WA1VFAFL3DA162100 | WA1VFAFL3DA143918; WA1VFAFL3DA155678 | WA1VFAFL3DA163263 | WA1VFAFL3DA190091; WA1VFAFL3DA123443 | WA1VFAFL3DA198871 | WA1VFAFL3DA152621; WA1VFAFL3DA149380; WA1VFAFL3DA166390 | WA1VFAFL3DA102124; WA1VFAFL3DA142719; WA1VFAFL3DA154434

WA1VFAFL3DA117934

WA1VFAFL3DA118727; WA1VFAFL3DA176224 | WA1VFAFL3DA167832 | WA1VFAFL3DA196179 | WA1VFAFL3DA194822 | WA1VFAFL3DA121854 | WA1VFAFL3DA146785 | WA1VFAFL3DA133664 | WA1VFAFL3DA107419 | WA1VFAFL3DA164591 | WA1VFAFL3DA171265 | WA1VFAFL3DA123829 | WA1VFAFL3DA184405 | WA1VFAFL3DA113060; WA1VFAFL3DA198739; WA1VFAFL3DA158404 | WA1VFAFL3DA152764 | WA1VFAFL3DA168351 | WA1VFAFL3DA107288 | WA1VFAFL3DA141117 | WA1VFAFL3DA168544 | WA1VFAFL3DA143238 | WA1VFAFL3DA134121; WA1VFAFL3DA123930; WA1VFAFL3DA125693 | WA1VFAFL3DA153736 | WA1VFAFL3DA164834; WA1VFAFL3DA168169 | WA1VFAFL3DA156197 | WA1VFAFL3DA124317 | WA1VFAFL3DA140114; WA1VFAFL3DA125435

WA1VFAFL3DA146057 | WA1VFAFL3DA198191; WA1VFAFL3DA142347 | WA1VFAFL3DA190432 | WA1VFAFL3DA192083 | WA1VFAFL3DA140467; WA1VFAFL3DA181584; WA1VFAFL3DA126245; WA1VFAFL3DA106836 | WA1VFAFL3DA152697 | WA1VFAFL3DA105833 | WA1VFAFL3DA192066; WA1VFAFL3DA129887 | WA1VFAFL3DA115195 | WA1VFAFL3DA199549 | WA1VFAFL3DA170343 | WA1VFAFL3DA150044 | WA1VFAFL3DA142784

WA1VFAFL3DA105136 | WA1VFAFL3DA127749; WA1VFAFL3DA131252 | WA1VFAFL3DA171511 | WA1VFAFL3DA193962 | WA1VFAFL3DA168656 | WA1VFAFL3DA148214; WA1VFAFL3DA140663 | WA1VFAFL3DA162565 | WA1VFAFL3DA102740 | WA1VFAFL3DA196277 | WA1VFAFL3DA150383 | WA1VFAFL3DA183027; WA1VFAFL3DA168771 | WA1VFAFL3DA110515

WA1VFAFL3DA124933 | WA1VFAFL3DA168155; WA1VFAFL3DA128531; WA1VFAFL3DA157625; WA1VFAFL3DA165787 | WA1VFAFL3DA180922; WA1VFAFL3DA115956 | WA1VFAFL3DA130909 | WA1VFAFL3DA168558; WA1VFAFL3DA195193 | WA1VFAFL3DA142915 | WA1VFAFL3DA129372 | WA1VFAFL3DA199566 | WA1VFAFL3DA103693 | WA1VFAFL3DA148228; WA1VFAFL3DA122115 | WA1VFAFL3DA117691

WA1VFAFL3DA141828; WA1VFAFL3DA164235; WA1VFAFL3DA119912 | WA1VFAFL3DA157690; WA1VFAFL3DA132594; WA1VFAFL3DA138525

WA1VFAFL3DA187482 | WA1VFAFL3DA118338 | WA1VFAFL3DA181309 | WA1VFAFL3DA184985 | WA1VFAFL3DA108585; WA1VFAFL3DA173257 | WA1VFAFL3DA121501 | WA1VFAFL3DA135804; WA1VFAFL3DA118436 | WA1VFAFL3DA175798

WA1VFAFL3DA169418; WA1VFAFL3DA156958 | WA1VFAFL3DA160959 | WA1VFAFL3DA108246

WA1VFAFL3DA189409; WA1VFAFL3DA182346; WA1VFAFL3DA174778; WA1VFAFL3DA126200 | WA1VFAFL3DA107808; WA1VFAFL3DA186607 | WA1VFAFL3DA185103; WA1VFAFL3DA160315; WA1VFAFL3DA179091; WA1VFAFL3DA124866 | WA1VFAFL3DA104987 | WA1VFAFL3DA175414; WA1VFAFL3DA183397; WA1VFAFL3DA199163 | WA1VFAFL3DA111387; WA1VFAFL3DA140842; WA1VFAFL3DA112586 | WA1VFAFL3DA143319 | WA1VFAFL3DA192102; WA1VFAFL3DA166874 | WA1VFAFL3DA160329 | WA1VFAFL3DA188566; WA1VFAFL3DA187496; WA1VFAFL3DA175428; WA1VFAFL3DA126990

WA1VFAFL3DA137262 | WA1VFAFL3DA147340; WA1VFAFL3DA124544; WA1VFAFL3DA155583 | WA1VFAFL3DA165837 | WA1VFAFL3DA164039 | WA1VFAFL3DA108442 | WA1VFAFL3DA172478 | WA1VFAFL3DA143577

WA1VFAFL3DA191161 | WA1VFAFL3DA185750; WA1VFAFL3DA125709 | WA1VFAFL3DA114130; WA1VFAFL3DA195789 | WA1VFAFL3DA164199; WA1VFAFL3DA159939; WA1VFAFL3DA187210

WA1VFAFL3DA148827 | WA1VFAFL3DA192441 | WA1VFAFL3DA178376 | WA1VFAFL3DA199521; WA1VFAFL3DA198627; WA1VFAFL3DA105962

WA1VFAFL3DA125323 | WA1VFAFL3DA146799 | WA1VFAFL3DA184226 | WA1VFAFL3DA184808; WA1VFAFL3DA132739

WA1VFAFL3DA107226 | WA1VFAFL3DA136984; WA1VFAFL3DA110157; WA1VFAFL3DA182864 | WA1VFAFL3DA186624; WA1VFAFL3DA158273 | WA1VFAFL3DA179589 | WA1VFAFL3DA158032 | WA1VFAFL3DA111101 | WA1VFAFL3DA104956 | WA1VFAFL3DA109798 | WA1VFAFL3DA121563 | WA1VFAFL3DA119733; WA1VFAFL3DA138945 | WA1VFAFL3DA169970 | WA1VFAFL3DA107338 | WA1VFAFL3DA163229 | WA1VFAFL3DA174151; WA1VFAFL3DA102690; WA1VFAFL3DA110370 | WA1VFAFL3DA189944 | WA1VFAFL3DA101944 | WA1VFAFL3DA173307

WA1VFAFL3DA184212 | WA1VFAFL3DA148357 | WA1VFAFL3DA171444 | WA1VFAFL3DA129808; WA1VFAFL3DA176840; WA1VFAFL3DA113723 | WA1VFAFL3DA183271; WA1VFAFL3DA115679

WA1VFAFL3DA130621 | WA1VFAFL3DA151789 | WA1VFAFL3DA153560; WA1VFAFL3DA163747 | WA1VFAFL3DA180869; WA1VFAFL3DA133406 | WA1VFAFL3DA156152 | WA1VFAFL3DA103953; WA1VFAFL3DA111678 | WA1VFAFL3DA182072; WA1VFAFL3DA103709; WA1VFAFL3DA178684 | WA1VFAFL3DA141649 | WA1VFAFL3DA139433 | WA1VFAFL3DA169015 | WA1VFAFL3DA113186 | WA1VFAFL3DA167670; WA1VFAFL3DA158211; WA1VFAFL3DA196067; WA1VFAFL3DA139061 | WA1VFAFL3DA169693 | WA1VFAFL3DA153333 | WA1VFAFL3DA181360 | WA1VFAFL3DA185876 | WA1VFAFL3DA123183 | WA1VFAFL3DA152439 | WA1VFAFL3DA161254 | WA1VFAFL3DA117321 | WA1VFAFL3DA153526 | WA1VFAFL3DA196084 | WA1VFAFL3DA158516 | WA1VFAFL3DA113284; WA1VFAFL3DA136970 | WA1VFAFL3DA186302; WA1VFAFL3DA132658; WA1VFAFL3DA163876; WA1VFAFL3DA175896; WA1VFAFL3DA123636 | WA1VFAFL3DA172674 | WA1VFAFL3DA141084 | WA1VFAFL3DA112295 | WA1VFAFL3DA124401 | WA1VFAFL3DA137567; WA1VFAFL3DA126567 | WA1VFAFL3DA133275 | WA1VFAFL3DA151324; WA1VFAFL3DA188924 | WA1VFAFL3DA111230 | WA1VFAFL3DA123331 | WA1VFAFL3DA140856 | WA1VFAFL3DA179978

WA1VFAFL3DA145250; WA1VFAFL3DA115312

WA1VFAFL3DA158872 | WA1VFAFL3DA116377; WA1VFAFL3DA166521 | WA1VFAFL3DA139349; WA1VFAFL3DA188423

WA1VFAFL3DA110711; WA1VFAFL3DA187997 | WA1VFAFL3DA175641; WA1VFAFL3DA154885; WA1VFAFL3DA122972 | WA1VFAFL3DA121174; WA1VFAFL3DA119876; WA1VFAFL3DA166552

WA1VFAFL3DA176501; WA1VFAFL3DA164512 | WA1VFAFL3DA135057 | WA1VFAFL3DA124446 | WA1VFAFL3DA199129 | WA1VFAFL3DA196280 | WA1VFAFL3DA182024 | WA1VFAFL3DA190561 | WA1VFAFL3DA124978

WA1VFAFL3DA133227

WA1VFAFL3DA144616 | WA1VFAFL3DA118128 | WA1VFAFL3DA157737 | WA1VFAFL3DA132773 | WA1VFAFL3DA115701 | WA1VFAFL3DA112927 | WA1VFAFL3DA137648

WA1VFAFL3DA143952 | WA1VFAFL3DA141022; WA1VFAFL3DA130019; WA1VFAFL3DA194335 | WA1VFAFL3DA109817 | WA1VFAFL3DA138220; WA1VFAFL3DA151419; WA1VFAFL3DA155390 | WA1VFAFL3DA105153 | WA1VFAFL3DA137424 | WA1VFAFL3DA105203 | WA1VFAFL3DA164428; WA1VFAFL3DA166454; WA1VFAFL3DA143207 | WA1VFAFL3DA109977 | WA1VFAFL3DA177132 | WA1VFAFL3DA180628; WA1VFAFL3DA159388 | WA1VFAFL3DA160511 | WA1VFAFL3DA138802 | WA1VFAFL3DA125208 | WA1VFAFL3DA189278 | WA1VFAFL3DA151517 | WA1VFAFL3DA178734 | WA1VFAFL3DA103872 | WA1VFAFL3DA178054 | WA1VFAFL3DA133552 | WA1VFAFL3DA153929 | WA1VFAFL3DA105489; WA1VFAFL3DA140744 | WA1VFAFL3DA199065; WA1VFAFL3DA172142 | WA1VFAFL3DA118307 | WA1VFAFL3DA140176 | WA1VFAFL3DA164767

WA1VFAFL3DA112281

WA1VFAFL3DA129078; WA1VFAFL3DA103886; WA1VFAFL3DA132983; WA1VFAFL3DA102950; WA1VFAFL3DA117464 | WA1VFAFL3DA132918 | WA1VFAFL3DA108196; WA1VFAFL3DA118856; WA1VFAFL3DA114290; WA1VFAFL3DA192813 | WA1VFAFL3DA127802 | WA1VFAFL3DA141537

WA1VFAFL3DA123118 | WA1VFAFL3DA179642; WA1VFAFL3DA179334 | WA1VFAFL3DA173596 | WA1VFAFL3DA135639; WA1VFAFL3DA183576; WA1VFAFL3DA193945 | WA1VFAFL3DA185151 | WA1VFAFL3DA172965 | WA1VFAFL3DA103113 | WA1VFAFL3DA122017 | WA1VFAFL3DA120171; WA1VFAFL3DA196733; WA1VFAFL3DA111339 | WA1VFAFL3DA185411; WA1VFAFL3DA196814 | WA1VFAFL3DA112653 | WA1VFAFL3DA186431 | WA1VFAFL3DA192486; WA1VFAFL3DA104939; WA1VFAFL3DA134295 | WA1VFAFL3DA196957; WA1VFAFL3DA198885 | WA1VFAFL3DA129226 | WA1VFAFL3DA168978 | WA1VFAFL3DA159987 | WA1VFAFL3DA115987 | WA1VFAFL3DA186123

WA1VFAFL3DA168561; WA1VFAFL3DA159472

WA1VFAFL3DA119019 | WA1VFAFL3DA165000; WA1VFAFL3DA190480

WA1VFAFL3DA117254 | WA1VFAFL3DA131462; WA1VFAFL3DA160170 | WA1VFAFL3DA189636 | WA1VFAFL3DA102768 | WA1VFAFL3DA132143 | WA1VFAFL3DA110322; WA1VFAFL3DA155471

WA1VFAFL3DA151162

WA1VFAFL3DA184551 | WA1VFAFL3DA190978 | WA1VFAFL3DA121269; WA1VFAFL3DA111017 | WA1VFAFL3DA144244 | WA1VFAFL3DA121983 | WA1VFAFL3DA103807 | WA1VFAFL3DA157494; WA1VFAFL3DA190107 | WA1VFAFL3DA113527 | WA1VFAFL3DA180824 | WA1VFAFL3DA152974 | WA1VFAFL3DA126472; WA1VFAFL3DA147595; WA1VFAFL3DA175901 | WA1VFAFL3DA125046 | WA1VFAFL3DA192004 | WA1VFAFL3DA146706; WA1VFAFL3DA117397 | WA1VFAFL3DA122129 | WA1VFAFL3DA139125 | WA1VFAFL3DA111552; WA1VFAFL3DA188955 | WA1VFAFL3DA189832 | WA1VFAFL3DA108084 | WA1VFAFL3DA116489 | WA1VFAFL3DA156099 | WA1VFAFL3DA145958 | WA1VFAFL3DA193153 | WA1VFAFL3DA189619

WA1VFAFL3DA111695 | WA1VFAFL3DA167491 | WA1VFAFL3DA193198 | WA1VFAFL3DA110093 | WA1VFAFL3DA195405 | WA1VFAFL3DA166163 | WA1VFAFL3DA135351 | WA1VFAFL3DA177051 | WA1VFAFL3DA126357; WA1VFAFL3DA192777 | WA1VFAFL3DA130022 | WA1VFAFL3DA146012; WA1VFAFL3DA162825 | WA1VFAFL3DA188941 | WA1VFAFL3DA195047 | WA1VFAFL3DA171556 | WA1VFAFL3DA195940 | WA1VFAFL3DA186526 | WA1VFAFL3DA197977 | WA1VFAFL3DA166227; WA1VFAFL3DA150495 | WA1VFAFL3DA132210 | WA1VFAFL3DA111860; WA1VFAFL3DA179379; WA1VFAFL3DA192701; WA1VFAFL3DA181018 | WA1VFAFL3DA151680 | WA1VFAFL3DA104634

WA1VFAFL3DA160086 | WA1VFAFL3DA173453; WA1VFAFL3DA152117; WA1VFAFL3DA120364 | WA1VFAFL3DA191659 | WA1VFAFL3DA130893 | WA1VFAFL3DA178359 | WA1VFAFL3DA168298; WA1VFAFL3DA105671 | WA1VFAFL3DA186509; WA1VFAFL3DA195162; WA1VFAFL3DA159665; WA1VFAFL3DA195775 | WA1VFAFL3DA187031 | WA1VFAFL3DA152277 | WA1VFAFL3DA114905 | WA1VFAFL3DA159293 | WA1VFAFL3DA109588 | WA1VFAFL3DA180046 | WA1VFAFL3DA115620 | WA1VFAFL3DA177177; WA1VFAFL3DA193749

WA1VFAFL3DA172576 | WA1VFAFL3DA145815 | WA1VFAFL3DA101149 | WA1VFAFL3DA148326; WA1VFAFL3DA112829 | WA1VFAFL3DA175476 | WA1VFAFL3DA194285 | WA1VFAFL3DA191998 | WA1VFAFL3DA187305

WA1VFAFL3DA126021; WA1VFAFL3DA127136; WA1VFAFL3DA131204; WA1VFAFL3DA165479 | WA1VFAFL3DA141733 | WA1VFAFL3DA113852; WA1VFAFL3DA189328 | WA1VFAFL3DA137973; WA1VFAFL3DA108666 | WA1VFAFL3DA106657; WA1VFAFL3DA116220 | WA1VFAFL3DA115309; WA1VFAFL3DA116640; WA1VFAFL3DA187756 | WA1VFAFL3DA105038 | WA1VFAFL3DA126617

WA1VFAFL3DA100230

WA1VFAFL3DA161027 | WA1VFAFL3DA169516 | WA1VFAFL3DA192472 | WA1VFAFL3DA143109; WA1VFAFL3DA199700

WA1VFAFL3DA114225; WA1VFAFL3DA147015; WA1VFAFL3DA154188; WA1VFAFL3DA132420 | WA1VFAFL3DA133955 | WA1VFAFL3DA125225; WA1VFAFL3DA122034; WA1VFAFL3DA159097 | WA1VFAFL3DA174490 | WA1VFAFL3DA165014 | WA1VFAFL3DA150433 | WA1VFAFL3DA174327; WA1VFAFL3DA184033 | WA1VFAFL3DA120557

WA1VFAFL3DA192522

WA1VFAFL3DA178605; WA1VFAFL3DA190799 | WA1VFAFL3DA123300 | WA1VFAFL3DA178653 | WA1VFAFL3DA139450 | WA1VFAFL3DA113835

WA1VFAFL3DA153512 | WA1VFAFL3DA145944; WA1VFAFL3DA113673 | WA1VFAFL3DA134927 | WA1VFAFL3DA192438; WA1VFAFL3DA134555 | WA1VFAFL3DA185960 | WA1VFAFL3DA147189; WA1VFAFL3DA168589 | WA1VFAFL3DA170732 | WA1VFAFL3DA160766 | WA1VFAFL3DA163635 | WA1VFAFL3DA111793 | WA1VFAFL3DA177163 | WA1VFAFL3DA155731 | WA1VFAFL3DA156605

WA1VFAFL3DA168883 | WA1VFAFL3DA146205 | WA1VFAFL3DA125967 | WA1VFAFL3DA185358

WA1VFAFL3DA184534 | WA1VFAFL3DA149914 | WA1VFAFL3DA114497 | WA1VFAFL3DA109929 | WA1VFAFL3DA149749; WA1VFAFL3DA130408 | WA1VFAFL3DA102804 | WA1VFAFL3DA154837 | WA1VFAFL3DA195808 | WA1VFAFL3DA181455 | WA1VFAFL3DA184078 | WA1VFAFL3DA104679

WA1VFAFL3DA115245 | WA1VFAFL3DA117609; WA1VFAFL3DA196750 | WA1VFAFL3DA101619 | WA1VFAFL3DA154823 | WA1VFAFL3DA180581 | WA1VFAFL3DA197199 | WA1VFAFL3DA146642; WA1VFAFL3DA175526; WA1VFAFL3DA145328; WA1VFAFL3DA113480 | WA1VFAFL3DA158452 | WA1VFAFL3DA118470; WA1VFAFL3DA102138 | WA1VFAFL3DA168379

WA1VFAFL3DA123541 | WA1VFAFL3DA115763 | WA1VFAFL3DA162386 | WA1VFAFL3DA120087; WA1VFAFL3DA102902 | WA1VFAFL3DA133387

WA1VFAFL3DA161545 | WA1VFAFL3DA191774 | WA1VFAFL3DA103726 | WA1VFAFL3DA176305; WA1VFAFL3DA175705 | WA1VFAFL3DA164266 | WA1VFAFL3DA155339 | WA1VFAFL3DA145555 | WA1VFAFL3DA191967; WA1VFAFL3DA182430; WA1VFAFL3DA113351; WA1VFAFL3DA178216; WA1VFAFL3DA192052 | WA1VFAFL3DA115097 | WA1VFAFL3DA187465; WA1VFAFL3DA119490 | WA1VFAFL3DA145443; WA1VFAFL3DA173940 | WA1VFAFL3DA116332

WA1VFAFL3DA155180 | WA1VFAFL3DA165322 | WA1VFAFL3DA125094 | WA1VFAFL3DA131610 | WA1VFAFL3DA116251 | WA1VFAFL3DA151839 | WA1VFAFL3DA131073 | WA1VFAFL3DA170617; WA1VFAFL3DA111163; WA1VFAFL3DA179236 | WA1VFAFL3DA118419; WA1VFAFL3DA155776; WA1VFAFL3DA108344 | WA1VFAFL3DA142364 | WA1VFAFL3DA166325 | WA1VFAFL3DA196988; WA1VFAFL3DA147029 | WA1VFAFL3DA191029 | WA1VFAFL3DA190964 | WA1VFAFL3DA161402; WA1VFAFL3DA183738; WA1VFAFL3DA157298

WA1VFAFL3DA135592 | WA1VFAFL3DA129601 | WA1VFAFL3DA100678 | WA1VFAFL3DA191399; WA1VFAFL3DA162114; WA1VFAFL3DA139478 | WA1VFAFL3DA172626; WA1VFAFL3DA100051

WA1VFAFL3DA195209; WA1VFAFL3DA117674 | WA1VFAFL3DA116895; WA1VFAFL3DA121725 | WA1VFAFL3DA150769; WA1VFAFL3DA131638 | WA1VFAFL3DA117271 | WA1VFAFL3DA197882; WA1VFAFL3DA145362 | WA1VFAFL3DA191550 | WA1VFAFL3DA141960 | WA1VFAFL3DA168317 | WA1VFAFL3DA130375 | WA1VFAFL3DA105895 | WA1VFAFL3DA116590 | WA1VFAFL3DA110532; WA1VFAFL3DA125287

WA1VFAFL3DA128383; WA1VFAFL3DA129758; WA1VFAFL3DA131400 | WA1VFAFL3DA137696; WA1VFAFL3DA189829 | WA1VFAFL3DA112426

WA1VFAFL3DA157768; WA1VFAFL3DA190401; WA1VFAFL3DA115889 | WA1VFAFL3DA164946 | WA1VFAFL3DA184002 | WA1VFAFL3DA171671

WA1VFAFL3DA121790 | WA1VFAFL3DA175686 | WA1VFAFL3DA101118

WA1VFAFL3DA113866; WA1VFAFL3DA117805; WA1VFAFL3DA137021 | WA1VFAFL3DA129436 | WA1VFAFL3DA133549 | WA1VFAFL3DA195338; WA1VFAFL3DA126410 | WA1VFAFL3DA113883; WA1VFAFL3DA174070; WA1VFAFL3DA138735; WA1VFAFL3DA122373; WA1VFAFL3DA166583; WA1VFAFL3DA193847; WA1VFAFL3DA136919; WA1VFAFL3DA137438 | WA1VFAFL3DA104147 | WA1VFAFL3DA160928 | WA1VFAFL3DA159598; WA1VFAFL3DA151386 | WA1VFAFL3DA165112 | WA1VFAFL3DA177650 | WA1VFAFL3DA100129 | WA1VFAFL3DA172271 | WA1VFAFL3DA196795; WA1VFAFL3DA105539; WA1VFAFL3DA159519; WA1VFAFL3DA141747; WA1VFAFL3DA100454; WA1VFAFL3DA128948 | WA1VFAFL3DA136533; WA1VFAFL3DA111826 | WA1VFAFL3DA153431 | WA1VFAFL3DA129467 | WA1VFAFL3DA133342 | WA1VFAFL3DA182461 | WA1VFAFL3DA172108; WA1VFAFL3DA192570 | WA1VFAFL3DA110045 | WA1VFAFL3DA143448 | WA1VFAFL3DA178524 | WA1VFAFL3DA162808; WA1VFAFL3DA125368 | WA1VFAFL3DA173923 | WA1VFAFL3DA184758 | WA1VFAFL3DA101443 | WA1VFAFL3DA195744 | WA1VFAFL3DA172559; WA1VFAFL3DA178619; WA1VFAFL3DA123748 | WA1VFAFL3DA147113; WA1VFAFL3DA103841; WA1VFAFL3DA127086

WA1VFAFL3DA171623 | WA1VFAFL3DA184288 | WA1VFAFL3DA161481 | WA1VFAFL3DA152716 | WA1VFAFL3DA170309 | WA1VFAFL3DA153574; WA1VFAFL3DA109249 | WA1VFAFL3DA127413; WA1VFAFL3DA189894; WA1VFAFL3DA185389 | WA1VFAFL3DA129999 | WA1VFAFL3DA155745 | WA1VFAFL3DA190673 | WA1VFAFL3DA156846 | WA1VFAFL3DA197218 | WA1VFAFL3DA122812; WA1VFAFL3DA149461 | WA1VFAFL3DA122941 | WA1VFAFL3DA149234 | WA1VFAFL3DA108389 | WA1VFAFL3DA181715; WA1VFAFL3DA108876; WA1VFAFL3DA117917 | WA1VFAFL3DA110983 | WA1VFAFL3DA112975; WA1VFAFL3DA145510; WA1VFAFL3DA154949; WA1VFAFL3DA169662 | WA1VFAFL3DA127542 | WA1VFAFL3DA173002; WA1VFAFL3DA149721; WA1VFAFL3DA170620; WA1VFAFL3DA132093 | WA1VFAFL3DA169905 | WA1VFAFL3DA199891; WA1VFAFL3DA161514 | WA1VFAFL3DA106190 | WA1VFAFL3DA199051 | WA1VFAFL3DA182508 | WA1VFAFL3DA138072; WA1VFAFL3DA148424 | WA1VFAFL3DA155275 | WA1VFAFL3DA107467 | WA1VFAFL3DA166776 | WA1VFAFL3DA122079 | WA1VFAFL3DA156331; WA1VFAFL3DA166793; WA1VFAFL3DA142803; WA1VFAFL3DA108151 | WA1VFAFL3DA114273; WA1VFAFL3DA196361; WA1VFAFL3DA127394 | WA1VFAFL3DA178832 | WA1VFAFL3DA168186 | WA1VFAFL3DA121188 | WA1VFAFL3DA150089; WA1VFAFL3DA110613; WA1VFAFL3DA152943 | WA1VFAFL3DA144129

WA1VFAFL3DA103242 | WA1VFAFL3DA185778; WA1VFAFL3DA124608 | WA1VFAFL3DA115648; WA1VFAFL3DA105993 | WA1VFAFL3DA151873 | WA1VFAFL3DA104388; WA1VFAFL3DA173663 | WA1VFAFL3DA185067; WA1VFAFL3DA171900 | WA1VFAFL3DA166292 | WA1VFAFL3DA128397 | WA1VFAFL3DA145359; WA1VFAFL3DA166003; WA1VFAFL3DA120011 | WA1VFAFL3DA166714; WA1VFAFL3DA163019 | WA1VFAFL3DA161657 | WA1VFAFL3DA125483; WA1VFAFL3DA165370 | WA1VFAFL3DA178703 | WA1VFAFL3DA100731 | WA1VFAFL3DA143417 | WA1VFAFL3DA178538; WA1VFAFL3DA142879 | WA1VFAFL3DA116055 | WA1VFAFL3DA114600

WA1VFAFL3DA146284; WA1VFAFL3DA198921 | WA1VFAFL3DA121952; WA1VFAFL3DA112944 | WA1VFAFL3DA135933 | WA1VFAFL3DA169824 | WA1VFAFL3DA136094 | WA1VFAFL3DA116458 |